BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 231. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.036
313/06
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
... voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1583-07-03
... voerlaeckenreder
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Maarsmansteeg.006
435/06
Abraham Cornelisz van der Morsch
/
Abraham Cornelisz
1583-11-03
Abraham Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Maarsmansteeg.006
442/06
Abraham Cornelisz van der Morsch
/
Abraham Cornelisz
1583-11-19
Abraham Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (koper)Rapenburg.123
287/04

/
Adriaen Adriaensz boumanbouman
1583-06-20
Adriaen Adriaensz bouman
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vliet.026.2
287/08
Adriaen Adriaensz {turfmaker}
/
Adriaen Adriaensz boumanbouman
1583-06-20
Adriaen Adriaensz bouman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwstraat.053.2
243/12
Adriaen Cornelisz {priester}
/
Adriaen Cornelisz schoolmeester's erveschoolmeester
1583-05-20
Adriaens Cornelisz schoolmeester's erve
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwstraat.053.2
245/10
Adriaen Cornelisz {priester}
/
Adriaen Cornelisz schoolmeester's erveschoolmeester
1583-05-20
Adriaen Cornelisz schoolmeester's erve
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Hooigracht.025.1
109/08
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gool
1583-02-04
Adriaen Dircxz Gool
Waarboek-67 K-1582 (belending)Middelweg.009-013
431/08
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gools ledige erve
1583-10-28
Adriaen Dircxz Gools ledige erve
Waarboek-67 K-1582 (borg)Korevaarstraat.012
441/04
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz zijn broeder
1583-11-21
Adriaen Dircxz zijn broeder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vliet.024
287/11
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz metselaermetselaer
1583-06-20
Adriaen Harmansz metselaer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Diefsteeg.015
8/04
Adriaen Hendricksz {messenmaker}
/
Adriaen Henricxz messemaekermessemaecker
1582-09-10
Adriaen Henricxz messemaecker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Diefsteeg.015
12/04
Adriaen Hendricksz {messenmaker}
/
Adriaen Heyndricksz messemaeckermessemaecker
1582-09-10
Adriaen Heyndricksz messemaecker
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.007-009
233/07
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
Adriaen Jansz Knotter is oom van Claes Jansz Knotter en Adriaena Claesdr en broer van Jan Jansz Knotter

1583-05-28
Adriaen Jansz Knotter
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.007-009
234/07
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
Adriaen Jansz Knotter is oom van Jan Claesz Knotter en Adriana Claesdr en broer van Jan Jansz Knotter

1583-05-28
Adriaen Jansz Knotter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.041
114/09
Arent Maertensz van der Morsch
/
Adriaen Maertsz van Ougstgheest
1582-09-28
Adriaen Maertsz van Ougstgheest
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vismarkt.005
10/06
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rentmeester van Leeuwenhorstrentmeester
1582-09-10
Adriaen Mourynsz rentmeester van Leeuwenhorst
Waarboek-67 K-1582 (schout)OudeRijn.090-102
11/00a

/
Adriaen Pietersz van den Trade, Schout in den Ambachte een Herlicheyt van Benthuysse
1582-07-25
Adriaen Pietersz van den Trade, Schout in den Ambachte een Herlicheyt van Benthuysse
Waarboek-67 K-1582 (koper)NieuweRijn.059
243/08
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf
1583-05-20
Adriaen Pietersz van der Werf
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)NieuweRijn.059
245/05
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf
1583-05-20
Adriaen Pietersz van der Werf
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Molen.030
433/04
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Symonsz molenaer in de Meerminnemolenaer
1583-11-04
Adriaen Symonsz molenaer in de Meerminne
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Molen.030
434/08
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Symonsz molenaer waert in de Meerminnemolenaer
1583-11-03
Adriaen Symonsz molenaer waert in de Meerminne
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Molen.030
432/04
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Symonsz molenaer waert in de Meerminnemolenaer
1583-11-04
Adriaen Symonsz molenaer waert in de Meerminne
Waarboek-67 K-1582 (koper)Molen.030
436/08
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaen Symonsz molenaer waert in de Meerminnemolenaer
1583-11-04
Adriaen Symonsz molenaer waert in de Meerminne
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkstraat.016
115/11
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaen Willemsz Cruytpenning
1583-02-04
Adriaen Willemsz Cruytpenning
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkstraat.016
117/09
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaen Willemsz Cruytpenning
1583-02-05
Adriaen Willemsz Cruytpenning
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Steenschuur.007-009
233/04

/
Adriaena Claesdr
oud 6 jaar

1583-05-28
Adriaena Claesdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Steenschuur.007-009
234/04

/
Adriana Claesdr
1583-05-28
Adriana Claesdr
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.058-060
190/20

/
Adriana Jansdr Pieter Claesz schippers weduw
1583-05-03
Adriana Jansdr Pieter Claesz schippers wedue
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.051-057
115/03
Adriana Jacobsdr van der Does
/
Adriana van der Does erfgename van Joncheer Jacob van der Does
1583-02-04
Adriana van der Does erfgename van Joncheer Jacob van der Does
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.176-178
446/07

/
Adryaen Cornelisz schoemaecker tot Catwijk op't Zee
schuldeiser voor een bedrag van 100 gulden van het kamertje in Lisse
schoemaecker
1583-11-23
Adryaen Cornelis z schoemaecker tot Catwijk op't Zee
Waarboek-67 K-1582 (koper)Paradijssteeg.038-044
318/05
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbert Cornelisz van Leeuwen cruydeniercruydenier
1583-06-13
Aelbert Cornelisz van Leeuwen cruydenier
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.09
293/03
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbert Dircksz drapierdrapier
1583-06-25
Aelbert Dircksz drapier
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.022
16/05
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz tromperschemackertromperschemacker
1582-09-18
Aelbert Pietersz tromperschemacker
Waarboek-67 K-1582 (kind)Doezastraat.005
296/06

/
Aeltgen Aelbrechtsdr als miserable onderhouden in St Catrhijnen Gasthuys
Aeltgen Willemsdr, 1e man Aelbrecht Mattheusz heeft dochter Aeltgen Aelbrechtsdr. Deze heeft een zoon Lambrecht ??? Aeltgen Willemsdr 2e man Cornelis Cornelisz Cock

1583-06-30
Aeltgen Aelbrechtsdr als miserable onderhouden in St Catrhijnen Gasthuys heeft een onmondig kindt Lambrecht ?? Wijlen haar moeder is Aeltgen Willemsdr huisvrouwe van Cornelis Cornelisz Cock
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Botermarkt.018
309/05
Aeltgen Cornelisdr {vrouw van Maerten Hendricksz}
/
Aeltgen Cornelisdr
1583-07-05
Aeltgen Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Rapenburg.118-120
7/05
Aeltgen Harmensdr {vrouw van Pieter Jansz}
/
Aeltgen Hermansdr weduwe van Pieter Jansz
1582-09-10
Aeltgen Hermansdr weduwe van Pieter Jansz
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Botermarkt.018
309/09
Aeltgen Joostendr {vrouw van Cornelis Hendricksz, Evert Jacobsz}
/
Aeltgen Joostendr weduwe van za. Cornelis Hendricxz
moeder van Dircgen Cornelisdr en Aeltgen Cornelisdr

1583-07-05
Aeltgen Joostendr weduwe van za. Cornelis Hendricxz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Hogewoerd.020
16/03
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Aernt Dircxz van Gruthuysen
1582-09-18
Aernt Dircxz van Gruthuysen
Waarboek-67 K-1582 (belending)NieuweRijn.060-061
243/11
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Aernt Dircxz van Gruthuysen
1583-05-20
Aernt Dircxz van Gruthuysen
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Levendaal.064
113/04

/
Aernt Jansz rietdeckerrietdecker
1582-12-12
Aernt Jansz rietdecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Raamlanden.002
4/03
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Agata Franszdr weduwe van Abraham Jacobsz
1582-09-07
Agata Franszdr weduwe van Abraham Jacobsz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.089
249/11
Hendrick Adamsz {Haarlemmerstraat}
/
al respective erffgenamen van Heyndric van Haeren Adamsz
1583-06-07
al respective erffgenamen van Heyndric van Haeren Adamsz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Garenmarkt.000.03
246/04
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapier man en voocht van huysvrouwdrapier
1583-06-03
Alexander Aelbrechtsz drapier man en voocht van huysvrouw
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Levendaal.041-045
307/03
Aeltgen Claesdr {vrouw van Claes Meynaertsz}
/
Alijd Claesdr weduwe van Claes Meynertsz van Naerden
1583-06-25
Alijd Claesdr weduwe van Claes Meynertsz van Naerden
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Noordeinde.053
448/03

/
Alijdt Florisdr out XII jaeren naergelaten weeskindt
1583-11-25
Alijdt Florisdr out XIII jaeren naergelaten weeskindt
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Burgsteeg.014
247/03
Aeltgen Gijsbrechtsdr van der Does {van Wassenaer, van Eck}
/
Alijdt Ghijsbrechtsdr weduwe van Pieter Heinricxz Wassenaer
1583-04-24
Alijdt Ghijsbrechtsdr weduwe van Pieter Heinricxz Wassenaer
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Breestraat.117
3/12
Alijd Dircksdr van Paenderen
/
Alijdt van Paenderen
moeder van Elysabeth, overleden?

1582-08-15
Alijdt van Paenderen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.086
185/09
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/
Alijdt Willemsdr poppemacsterpoppemacster
1583-04-29
Alijdt Willemsdr poppemacster
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.089
250/07
Hendrick Adamsz {Haarlemmerstraat}
/
alle erffgenamen van za Henrick van Haeren Adamsz
1583-06-07
alle erffgenamen van za Henrick van Haeren Adamsz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Uiterstegracht.106-110
439/10
Cornelis Bouwensz {arbeidsman}
/
alle erfgenamen van Cornelis Bouwensz zaliger
1583-11-17
alle erfgenamen van Cornelis Bouwensz zaliger
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Maarsmansteeg.006
435/10
Catrijn Cornelisdr {linnenlakenkoopster}
/
alle mede erfgenaemen van Catrijn Cornelisdochter
1583-11-03
alle mede erfgenaemen van Catrijn Cornelisdochter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Garenmarkt.000.05
246/22
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quirynsz
1583-06-03
Allert Quirrynsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.086
181/07
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/
Alyd Willemsdr poppemaecsterpoppemaecster
1583-04-29
Alyd Willemsdr poppemaecster
Waarboek-67 K-1582 (belending)Garenmarkt.000.11
293/07
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacopsz waerdeynwaerdeyn
1583-06-25
Andries Jacopsz waerdeyn
Waarboek-67 K-1582 (belending)Maarsmansteeg.012
10/10
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1582-09-10
Andries Jaspersz backer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Breestraat.159
232/03
Andries Pietersz {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1583-05-27
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.170
235/03
Andries Pietersz {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1583-05-31
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.170
231/03
Andries Pietersz {kramer}
/
Andries Pietersz cramer poorter deeser steede
1583-05-16
Andries Pietersz cramer poorter deeser steede
Waarboek-67 K-1582 (borg)Hogewoerd.076-078
14/05
Anna Hendricksdr {van Dulmanhorst}
/
Anna Heyndricxdr wedue van David Egbertsz
1582-09-23
Anna Heyndricxdr wedue van David Egbertsz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Hooigracht.111
111/04
Anna Jorisdr {Middelweg}
/
Anna Joorisdr wedue van Mercelis Wouterssen
1583-02-03
Anna Joorisdr wedue van Mercelis Wouterssen
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.018
101/03
Annetgen Dircksdr van Heemskerck {van der Mije}
/
Annetgen Dircxdr
1583-01-24
Annetgen Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.020
103/03
Annetgen Dircksdr van Heemskerck {van der Mije}
/
Annetgen Dircxdr
1583-01-24
Annetgen Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.022
105/03
Annetgen Dircksdr van Heemskerck {van der Mije}
/
Annetgen Dircxdr
1583-01-24
Annetgen Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.016
107/03
Annetgen Dircksdr van Heemskerck {van der Mije}
/
Annetgen Dircxdr
1583-01-24
Annetgen Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (koper)Langebrug.051-057
115/09
Antonius Trutius
/
Anthonio Trutio Lirar Philosophie ProfessoryLirar
1583-02-04
Anthonio Trutio Lirar Philosophie Professory
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.080
449/07

/
Anthonis Cornelisz coeckebackercoeckebacker
1583-11-30
Anthonis Cornelisz coeckebacker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Levendaal.037-039
307/13
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz stadttimmermanstadttimmerman
1583-06-25
Anthonis Cornelisz stadttimmerman
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Langebrug.051-057
117/07
Antonius Trutius
/
Anthonis Trutius leranus Philosophie ProfessorPhilosophie Professor
1583-02-05
Anthonis Trutius leranus Philosophie Professor
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.164
437/06
Anthonis de Droger
/
Antoni de Drooge uyt Vlanderen poorter
1583-11-10
Antoni de Drooge uyt Vlanderen poorter
Waarboek-67 K-1582 (belending)NieuweRijn.060-061
245/09
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxz van Gruthuysen
1583-05-20
Arent Dircxz van Gruthuysen
Waarboek-67 K-1582 (koper)Raamlanden.002
4/06
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster raemwachterraemwachter
1582-09-07
Arent Jansz Coster raemwachter
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Nieuwsteeg.043.2
192/03
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-04-22
Arent Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Nieuwsteeg.043.2
191/03
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaecker poorterschoemaecker
1583-04-22
Arent Pietersz schoemaecker poorter
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.164
437/05

/
Arestoteles Questier uyt Vlanderen poorter
1583-11-10
Arestoteles Questier uyt Vlanderen poorter
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.025.1
109/05
Adriaentgen Pietersdr {Duezen, Gool}
/
Ariaentgen Pietersdr van Schiedam
1581-11-29
Ariaentgen Pietersdr van Schiedam
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Levendaal.041-045
307/06
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Assweder Geritsz cleermaecker
voogd van Aeltgen Claesdr {Rapenburg}

1583-06-25
Assweder Geritsz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Hooigracht.025.1
109/07
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/
Augustijn de Wintere
1583-02-04
Augustijn de Wintere
Waarboek-67 K-1582 (belending)Middelstegracht.012-014
109/12
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/
Augustijn de Wintere
1583-02-04
Augustijn de Wintere
Waarboek-67 K-1582 (borg)Middelweg.007
431/05
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/
Augustijn de Wintere poorter
1583-10-28
Augustijn de Wintere poorter
Waarboek-67 K-1582 (koper)OudeRijn.166-168
186/05
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/
Baen Cornelisz scheepmaeckerscheepmaecker
1583-05-04
Baen Cornelisz scheepmaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Levendaal.041-045
307/07

/
Baernt Dircxz naergelaten weeskindt
1583-06-25
Baernt Dircxz naergelaten weeskindt
Waarboek-67 K-1582 (eigenaar)Haarlemmerstraat.149
283/05
Balten Dircksz van Santen
/
Balten Dircxz mede eigenaar
1583-06-12
Balten Dircxz mede eigenaar van een derdepaert
Waarboek-67 K-1582 (eigenaar)Haarlemmerstraat.149
285/05
Balten Dircksz van Santen
/
Balten Dircxz mede eigenaar
1583-06-12
Balten Dircxz mede eigenaar voor xeen derdepaert
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Breestraat.019-021
310/07
Battista Montvaldonne {lommerdhouder}
/
Baptista de Montevaldona
ontvangt 1600 ponden groten Vlaems en nog 200 ponden Vlaems van Bartholomeus Marquis

1583-07-08
Baptista de Montevaldona
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Molen.030
433/05
Barbara Anthonisdr {van Goten}
/
Barbara Anthonisdr Pieter Willemsz backer wedue
1583-11-04
Barbara Anthonisdr Pieter Willemsz backer wedue
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Uiterstegracht.106-110
439/04

/
Barbara Cornelisdr
1583-11-17
Barbara Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Maarsmansteeg.006
442/08
Barbara Cornelisdr {Cortenbosch}
/
Barbara Cornelisdr
1583-11-19
Barbara Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Clarensteeg.012-014
306/08
Barbara Gerritsdr {visvrouw}
/
Barbara het viswijffviswijff
1583-06-26
Barbara het viswijff
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Levendaal.041-045
307/11
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambertsz Boomgaertshouc
1583-06-25
Barent Lambertsz Boomgaertshouc
Waarboek-67 K-1582 (borg)LangeMare.098
236/05
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tydincxz van Oosterhauer
1583-05-20
Barent Tydincxz van Oosterhauer
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Molen.030
436/06
Barent Lambrechtsz {molenaar}
/
Barents Lambrechtsz Bomgaertshouck
1583-11-04
Barent Lambrechtsz Bomgaertshouck
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Breestraat.117
3/05
Belytgen Philipsdr van Noorde
/
Belyte van Noorde Phillipsdr
1582-08-15
Belyte van Noorde Phillipsdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)LangeMare.051-053
292/09
Barbara Thimansdr {koopvrouw}
/
Berbertgen weduwe van Jan Florijsz
Barbara Thonisdr of Thimansdr

1583-06-22
Berbertgen weduwe van Jan Florijsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Wolsteeg.003
3/23

/
blinde Lijsbeth van Haerlem
1582-08-15
blinde Lijsbeth van Haerlem
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Rapenburg.016.1
317/05
Claes Adriaensz {brouwer}
/
boedel van Claes Adriaensz
1583-07-15
boedel van Claes Adriaensz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/08
Bouwen Cornelisz {Oude Rijn}
/
Bouwen Cornelisz naergelaten weeskint
broer van Pieter Cornelisz en zuster van Catharyna Cornelisdr

1583-06-03
Bouwen Cornelisz naergelaten weeskint
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.088-090
181/03
Bouwen Jacobsz {chirurgijn}
/
Bouwen Jacopsz chirurgijnchirurgijn
1583-04-29
Bouwen Jacopsz chirurgijn
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.088-090
185/03
Bouwen Jacobsz {chirurgijn}
/
Bouwen Jacopsz chirurgijnchirurgijn
1583-04-29
Bouwen Jacopsz chirurgijn
Waarboek-67 K-1582 (borg)Garenmarkt.000.09
293/04
Bruin Cornelisz Couhoorn
/
Bruyn Corneliszleydecker
1583-06-25
Bruyn Cornelisz schoonzoon van Aelbrecht Dicxz Bral
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.018-020
317/09
Caspar Jansz Coolhaes
/
Casper Coolhaes
1583-07-15
Casper Coolhaes
Waarboek-67 K-1582 (koper)Langebrug.051-057
115/10
Catrijn de Suca
/
Catharina de Suca zijn huysvrouwe
1583-02-04
Catharina de Suca zijn huysvrouwe
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.051-057
115/05
Catharina Jacobsdr van der Does
/
Catharina van der Does onmondige dochter van Joncheer Jacob van der Does
1583-02-04
Catharina van der Does onmondige dochter van Joncheer Jacob van der Does
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/10
Catharina Cornelisdr {Oude Rijn}
/
Catharyna Cornelisdr naergelaten weeskint
zuster van Bouwen Cornelisz en Pieter Cornelisz

1583-06-03
Catharyna Cornelisdr naergelaten weeskint
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Rapenburg.118-120
7/03
Catharina Jacobsdr de Milde
/
Cathrina de Milde
1582-09-10
Cathrina de Milde
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Langebrug.051-057
117/08
Catrijn de Suca
/
Catrina de Suca zijn huysvrouwe
1583-02-05
Cathrina de Suca zijn huysvrouwe
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)LangeMare.051-053
292/03
Ceeltgen Adriaensdr {Tollenaer}
/
Ceeltgen Arentsdr weduwe van Dick Claesz Tollenaer
1583-06-22
Ceeltgen Arentsdr weduwe van Dick Claesz Tollenaer
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.086
11/22
Vincent Pietersz {witmaker}
/
Cent Pieters
1582-07-25
Cent Pieters
Waarboek-67 K-1582 (koper)Rapenburg.038-040
17/04
Charles Bochart
/
Charles Bochart
1582-09-29
Charles Bochart
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Rapenburg.038-040
18/04
Charles Bochart
/
Charles Bochart innewoonder der stadt Leyden
1582-09-29
Charles Bochart innewoonder der stadt Leyden
Waarboek-67 K-1582 (koper)Nieuwsteeg.043.2
191/05
Christoffel van Langerak
/
Christoffel van Langeraeck goutsmitgoutsmit
1583-04-22
Christoffel van Langeraeck goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Nieuwsteeg.043.2
192/04
Christoffel van Langerak
/
Christoffel van Langeraeck goutsmitgoutsmit
1583-04-22
Christoffel van Langeraeck goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (borg)Hogewoerd.076-078
9/04
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olyslaegherolyslaegher
1582-09-10
Claes Anthonisz olyslaegher
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vismarkt.006
10/04
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olyslaegherolyslaegher
1582-09-10
Claes Anthonisz olyslaegher
Waarboek-67 K-1582 (belending)Barbarasteeg.004
448/16
Claes Adriaensz {linnenwever-Barbarasteeg}
/
Claes Arentszoon lindewever
woont naast de spinsters Engeltgen en Jannetgen
lindewever
1583-11-25
Claes Arentszoon lindewever
Waarboek-67 K-1582 (borg)Burgsteeg.009
288/04
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/
Claes Bruynensz schrijnwerckerschrijnwercker
1583-06-28
Claes Bruynensz schrijnwercker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Maarsmansteeg.006
435/05
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schreynwerckerschreynwercker
1583-11-03
Claes Cornelisz schreynwerker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Maarsmansteeg.006
442/05
Claes Cornelisz Colijn {schrijnwerker}
/
Claes Cornelisz schrijnwerckerschrijnwercker
1583-11-19
Claes Cornelisz schrijnwercker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwensteeg.008
282/05
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircxz van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1583-06-11
Claes Dircxz van Leeuwen houtcoper samen met Jan Jansz kouckebacker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.046-50
318/08
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxz van Montfoort
1583-06-13
Claes Dircxz van Montfoort
Waarboek-67 K-1582 (belending)Levendaal.027
438/08
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claes Florysz
1583-11-14
Claes Florysz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Levendaal.027
441/08
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/
Claes Florysz
1583-11-21
Claes Florysz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Molensteeg.008
199/04
Claes Gerritsz {linnenwever}
/
Claes Gerytsz lindeweverlindewever
1583-05-04
Claes Gerytsz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (koper)Molensteeg.008
198/05
Claes Gerritsz {linnenwever}
/
Claes Gerytsz lindeweverlindewever
1583-05-09
Claes Gerytsz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (voogd)OudeRijn.058-060
190/06
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacopsz backer behoude oomebacker
1583-05-03
Claes Jacopsz backer behoude oome
Waarboek-67 K-1582 (voogd)OudeRijn.058-060
196/06
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacopsz backer behoude oomebacker
1583-05-03
Claes Jacopsz backer behoude oome
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Bouwelouwensteeg.033-039
237/15
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jans Brant
vorige echtgenoot van Elizabeth Arentsdr

1582-08-11
Claes Jans Brant
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.076
248/07
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-04-22
Claes Jansz franchijnmaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)SintUrsulasteeg.020
104/11

/
Claes Jansz haer zoon
1583-01-24
Claes Jansz haer zoon
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)OudeRijn.058-060
190/04
Claes Jansz {scheepmaker}
/
Claes Jansz scheepmacker weeskint van Jan Claesz backer ende Barbara Wermboutsdr
omtrent 25 jaar
scheepmacker
1583-05-03
Claes Jansz scheepmacker weeskint van Jan Claesz backer ende Barbara Wermboutsdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)OudeRijn.058-060
196/04
Claes Jansz {scheepmaker}
/
Claes Jansz scheepmaecker weeskint van Jan Claesz backer ende Barbara Wermboutsdr
omtrent 25 jaar
scheepmaecker
1583-05-03
Claes Jansz scheepmaecker scheepmaecker weeskint van Jan Claesz backer ende Barbara Wermboutsdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.013
241/03
Claes Jansz van Rodenburch
/
Claes Jansz scheepstimmermanscheepstimmerman
1583-06-02
Claes Jansz scheepstimmerman
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwensteeg.008
249/13

/
Claes Jansz van Delft cleermaeckercleermaecker
1583-06-07
Claes Jansz van Delft cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.170
186/06
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Mysz zeylmaeckerzeylmaecker
1583-05-04
Claes Meysz zeylmaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.069-071
188/03
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pietersz van Medenblyc schipperschipper
1583-04-30
Claes Pietersz van Medenblyc
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.166-168
186/04
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pietersz van Memelick
1583-05-04
Claes Pietersz van Memelick
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.069-071
187/03
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pietersz van Memelick schipperschipper
1583-05-04
Claes Pietersz van Memelick
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Breestraat.117
3/06

/
Claes van Dam in de Hage
1582-08-15
Claes van Dam in de Hage
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Rapenburg.012.2
116/04

/
Claude de Clarges secretarys van den Provintiale Hove van Hollantsecretarys
1583-02-07
Claude de Clarges secretarys van den Provintiale Hove van Hollant
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Rapenburg.012.2
118/04

/
Claude Glardhes secretaris van de Procincialen Hove van Hollantsecretaris
1583-02-05
Claude Glardhes secretaris van de Provincialen Hove van Hollant
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.090-102
11/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwer oombrouwer
1582-07-25
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.180-182
446/09
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/
Cornelis Adryaen scheepmaeckerscheepmaecker
1583-11-23
Cornelis Adryaen scheepmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.009-017
244/08

/
Cornelis Allertsz wedue
1583-06-02
Cornelis Allertsz wedue
Waarboek-67 K-1582 (overledene)VanDerWerffstraat.009-017
244/09

/
Cornelis Allertsz wedue
1583-06-02
Cornelis Allertsz wedue
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.090-102
11/05
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claesz broeder
1582-07-25
Cornelis Claesz
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Uiterstegracht.038
313/11
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruyn
1583-07-03
Cornelis Claesz de Bruyn
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Vrouwensteeg.008
249/04

/
Cornelis Claesz van Leeuwen man en voocht van Pietertgen Heyndricxdr woonende tot Monster
1583-06-07
Cornelis Claesz van Leeuwen man en voocht van Pietertgen Heyndricxdr woonende tot Monster
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Vrouwensteeg.008
250/04

/
Cornelis Claesz van Leeuwen woonende tot Monster
zie ook akte K 249

1583-06-07
Cornelis Claesz van Leeuwen woonende tot Monster
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.111
120/16
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/
Cornelis Cornelisz boumanbouman
1583-02-09
Cornelis Cornelisz bouman
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hooigracht.111
111/03
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/
Cornelis Cornelisz bouman van Leyderdorpbouman
1583-02-03
Cornelis Cornelisz bouman van Leyderdorp
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Hooigracht.111
120/03
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/
Cornelis Cornelisz bouwman van Leyderdorpbouwman
1583-02-09
Cornelis Cornelisz bouwman van Leyderdorp
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Doezastraat.005
297/04
Cornelis Cornelisz Cock
/
Cornelis Cornelisz Cock
Aeltgen Willemsdr, 1e man Aelbrecht Mattheusz heeft dochter Aeltgen Aelbrechtsdr. Aeltgen Willemsdr 2e man Cornelis Cornelisz Cock

1583-06
Cornelis Cornelisz Cock echtgenoot van wijlen Aechte Willemsdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Doezastraat.005
296/05
Cornelis Cornelisz Cock
/
Cornelis Cornelisz Cock lindewever
Aeltgen Willemsdr, 1e man Aelbrecht Mattheusz heeft dochter Aeltgen Aelbrechtsdr. Deze heeft een zoon Lambrecht ??? Aeltgen Willemsdr 2e man Cornelis Cornelisz Cock
lindewever
1583-06-30
Cornelis Cornelisz Cock lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Kolfmakersteeg.004
193/08
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz lindeweverlindewever
1583-05-06
Cornelis Cornelisz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Kolfmakersteeg.004
195/08
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz lindeweverlindewever
1583-05-06
Cornelis Cornelisz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.023.11
189/08
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/
Cornelis Cornelisz timmermantimmerman
1583-04-23
Cornelis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hogewoerd.020
16/04
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rowanen lackenbereyderlackenbereyder
1582-09-18
Cornelis Cornelisz van Rowanen lackenbereyder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.033
289/08
Cornelis Huigenz de Groot
/
Cornelis de Groot
1583-06-29
Cornelis de Groot
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Molen.030
436/07
Dirckgen Cornelisdr Gel
/
Cornelis Dircksz naergelaten weeskint
1583-11-04
Cornelis Dircksz naergelaten weeskint
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.049.1-051
111/18
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxz Gel
westwaards

1583-02-03
Cornelis Dircxz Gel
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.049.1-051
120/15
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxz Gel backer
westwaards
backer
1583-02-09
Cornelis Dircxz Gel backer
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.170
231/04
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Eewoutsz warmoesmanwarmoesman
1583-05-16
Cornelis Eewoutsz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.057.1
111/14
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz
oostzijde

1583-02-03
Cornelis Gerritsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.057.1
120/11
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz
oostzijde

1583-02-09
Cornelis Gerrits
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.111
111/07
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1583-02-03
Cornelis Gerritsz lijmzieder
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hooigracht.111
120/04
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1583-02-09
Cornelis Gerritsz lijnzieder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.036
314/05
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz voerlackenreedervoerlackenreeder
1583-07-03
Cornelis IJsbrantsz voerlackenreeder
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Noordeinde.043
5/03
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis Ingensz van Driel brouwerbrouwer
1582-09-07
Cornelis Ingensz van Driel brouwer in de Leeu
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Noordeinde.043
6/03
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis Ingensz van Driel brouwer in de Leeuwbrouwer
1582-09-10
Cornelis Ingensz van Driel brouwer in de Leeuw
Waarboek-67 K-1582 (belending)StilleRijn.004
197/10
Cornelis Ingenz {brouwer}
/
Cornelis Ingenz van Driel brouwerbrouwer
1583-05-02
Cornelis Ingenz van Driel brouwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.070
110/05
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Fox snijdersnijder
1582-10-17
Cornelis Jacobsz Fox snijder
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.176-178
446/06
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz waerdt in de Groene Weyde poorterwaerdt
1583-11-23
Cornelis Jacobsz waerdt in de Groene Weyde poorter
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Uiterstegracht.038
313/10

/
Cornelis Jacopsz wolleweverwollewever
1583-07-03
Cornelis Jacopsz wollewever
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Bouwelouwensteeg.033-039
237/04
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1582-08-11
Cornelis Jan Fransz franchijnmaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.033-039
238/03
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-05-31
Cornelis Jan Fransz franchijnmaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Uiterstegracht.038
313/03
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz meester 't Vrouwen ende Ste Elyzabeths Gasthuysen
1583-07-03
Cornelis Jan Fransz meester 't Vrouwen ende Ste Elyzabeths Gasthuysen
Waarboek-67 K-1582 (borg)Botermarkt.016
1/05
Cornelis Jansz {koekebakker}
/
Cornelis Jansz
vader van Willem Cornelisz koekbakker

1582-08-21
Cornelis Jansz zijn vader
Waarboek-67 K-1582 (belending)Burgsteeg.006
247/12
Cornelis Jansz {koekebakker}
/
Cornelis Jansz kouckebackerkouckebacker
1583-04-24
Cornelis Jansz kouckebacker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Paradijssteeg.038-044
318/04

/
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1583-06-13
Cornelis Jansz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)SintUrsulasteeg.020
103/16
Cornelis Jansz {pastoor}
/
Cornelis Jansz pastoor van de Vrouwenkerc
1583-01-24
Cornelis Jansz pastoor van de Vrouwenkerc
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.037-039
114/05
Cornelis Jansz van Amersfoort
/
Cornelis Jansz van Amersfoort
1582-09-28
Cornelis Jansz van Amersfoort
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Uiterstegracht.038
313/04
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz van Valckenburch meester 't Vrouwen ende Ste Elyzabeths Gasthuysen
1583-07-03
Cornelis Jansz van Valckenburch meester 't Vrouwen ende Ste Elyzabeths Gasthuysen
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.020
104/14

/
Cornelis Jaspersz
1583-01-24
Cornelis Jaspersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.022
105/12

/
Cornelis Jaspersz
1583-01-24
Cornelis Jaspersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.022
106/12

/
Cornelis Jaspersz
1583-01-24
Cornelis Jaspersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.016
107/13

/
Cornelis Jaspersz
1583-01-24
Cornelis Jaspersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.016
108/13

/
Cornelis Jaspersz
1583-01-24
Cornelis Jaspersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.018
101/15

/
Cornelis Jasperszoon
1583-01-24
Cornelis Jasperszoon
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.020
103/15

/
Cornelis Jasperz
1583-01-24
Cornelis Jaspersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.009
298/05
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertsz zalmcoperzalmcoper
1583-07-02
Cornelis Maertsz zalmcoper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Noordeinde.053
448/07
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathisz lindeweverlindewever
1583-11-25
Cornelis Mathisz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (voogd)OudeRijn.058-060
190/22
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout
Cornelis Meesz is voogd van Adriana Jansdr weduwe van Pieter Claesz schipper

1583-05-03
Cornelis Meeusz van Hout
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.170
231/05
Cornelis Pietersz {metselaar}
/
Cornelis Pietersz metselaer van Delftmetselaer
1583-05-16
Cornelis Pietersz metselaer van Delft
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.170
235/04
Cornelis Pietersz {metselaar}
/
Cornelis Pietersz metselaer van Delftmetselaer
1583-05-31
Cornelis Pietersz metselaer van Delft
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwensteeg.006
197/05
Cornelis Vincentenz {goudsmid}
/
Cornelis Sentenzoon goutsmitgoutsmit
1583-05-02
Cornelis Sentenzoon goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.090
19/06
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/
Cornelis Symonsz boucdruckerboucdrucker
1582-10-02
Cornelis Symonsz boucdrucker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.090
20/07
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/
Cornelis Symonsz boucdruckerboucdrucker
1582-10-02
Cornelis Symonsz boucdrucker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)OudeRijn.166-168
186/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz eertijts schipperschipper
1583-05-04
Cornelis Symonsz eertijts schipper
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.069-071
187/04
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz eertijts schipperschipper
1583-05-04
Cornelis Symonsz eertijts schipper
Waarboek-67 K-1582 (borg)Burgsteeg.014
247/11
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam
zwager van Louris Cornelisz Schenaert

1583-04-24
Cornelis Symonsz Stam
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.011
8/05
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaermetselaer
1582-09-10
Cornelis Symonsz Stam metselaer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.011
12/05
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaermetselaer
1582-09-10
Cornelis Symonsz Stam metselaer
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.058-060
196/11
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaer poortermetselaer
1583-05-03
Cornelis Symonsz Stam metselaer poorter
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Uiterstegracht.106-110
440/06

/
Cornelis Thys
1583-11-19
Cornelis Thys
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Uiterstegracht.106-110
439/09

/
Cornelis Thyssen
man en voogd van Diewertghen Cornelisdr

1583-11-17
Cornelis Thyssen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.040-044
313/08

/
Cornelis Willemsz schoemaecker
1583-07-03
Cornelis Willemsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.126
2/09
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1582-07-31
Cornelis Willemsz tinnegieter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.136
309/13
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1583-07-05
Cornelis Willemsz tinnegieter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.136
450/14
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1583-11-26
Cornelis Willemsz tinnegieter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.065-067
188/08
Cornelis Willemsz {verwer}
/
Cornelis Willemsz verwerverwer
1583-04-30
Cornelis Willemsz verwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.065-067
187/08
Cornelis Willemsz {verwer}
/
Cornelis Willemsz verwerverwer
1583-05-04
Cornelis Willemsz verwer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Breestraat.159
232/04
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heyndircx comencomen
1583-05-27
Cors Heyndircx
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.121
287/05
Cors Hendricksz {koopman}
/
Corstiaan Heynricxz comancoman
1583-06-20
Corstiaan Heynricxz coman
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Rapenburg.012.2
116/07
Cosmo de Pescarengis
/
Cosmo Pesarengijs
1583-02-07
Cosmo Pesarengijs
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Steenschuur.007-009
233/20

/
curateur van Symon Jan Reyersz boedelcurateur
1583-05-28
curateur van Symon Jan Reyersz boedel
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Steenschuur.007-009
233/21
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
curateur van Symon Jan Reyersz boedel
1583-05-28
curateur van Symon Jan Reyersz boedel
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vliet.002-004
287/06

/
d'erffgenamen van Anthonis Meesz bouman
1583-06-20
d'erffgenamen van Anthonis Meesz bouman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.022.07
311/09

/
d'erffgenamen van Claes Jansz Knotter
1583-06-30
d'erffgenamen van Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Steenschuur.022.07
311/10
Claes Jansz Knotter
/
d'erffgenamen van Claes Jansz Knotter
1583-06-30
d'erffgenamen van Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.022.07
312/08

/
d'erffgenamen van Claes Jansz Knotter
1583-06-30
d'erffgenamen van Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Steenschuur.022.07
312/09
Claes Jansz Knotter
/
d'erffgenamen van Claes Jansz Knotter
1583-06-30
d'erffgenamen van Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 K-1582 (belending)
237/08

/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
1582-08-11
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 K-1582 (overledene)
237/09

/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priesterpriester
1582-08-11
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 K-1582 (belending)
238/07

/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
1583-05-31
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 K-1582 (overledene)
238/08

/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priesterpriester
1583-05-31
d'erffgenamen van Cornelis Jansz priester
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.152
234/15

/
d'erffgenamen van Cornelis Willemsz in't Jopen Vat
1583-05-28
d'erffgenamen van Cornelis Willemsz in't Jopen Vat
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.152
234/16
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/
d'erffgenamen van Cornelis Willemsz in't Jopen Vat
1583-05-28
d'erffgenamen van Cornelis Willemsz in't Jopen Vat
Waarboek-67 K-1582 (belending)Middelweg.005
431/06

/
d'erffgenamen van Jacob Jacobsz van Jutphaes
1583-10-28
d'erffgenamen van Jacob Jacobsz van Jutphaes
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Middelweg.005
431/07
Jacob Jacobsz van Jutfaes
/
d'erffgenamen van Jacob Jacobsz van Jutphaes
1583-10-28
d'erffgenamen van Jacob Jacobsz van Juthaes
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.152
233/17

/
d'erfgenamen Cornelis Willemsz in't Jopen Vat
1583-05-28
d'erfgenamen van Cornelis Willemsz in't Jopen Vat
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.152
233/18
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/
d'erfgenamen van Cornelis Willemsz in't Jopen Vat
1583-05-28
d'erfgenamen van Cornelis Willemsz in't Jopen Vat
Waarboek-67 K-1582 (borg)Molen.030
432/07
Daniël Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Daniel Aelbertsz Haeselaeckerveender
1583-11-04
Daniel Aelbertsz Haeselaeckerveender
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.008
117/11

/
de kinderen van Dominicus de glaesmaker
1583-02-05
de kinderen van Dominicus de glaesmaker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Diefsteeg.008
117/12
Dominicus Fredericksz {glasmaker}
/
de kinderen van Dominicus de glaesmakerglaesmaker
1583-02-05
de kinderen van Dominicus de glaesmaker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.022
294/07

/
de kinderen van Wouter Steen
1583-06-30
de kinderen van Wouter Steen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.022
295/07

/
de kinderen van Wouter Steen
1583-06-30
de kinderen van Wouter Steen
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.090-102
11/16

/
de voorn. brouwerye
1582-07-25
de voorn. brouwerye
Waarboek-67 K-1582 (belending)Apothekersdijk.021.1
114/10
Diewertgen Claesdr {bleker, vrouw van Jan Broersz, Cornelis Dircksz}
/
Dieuwertgen Claesdr wedue eerst van Jan Broersz ende nae van Cornelis Dircxz snijder
1582-09-28
Dieuwertgen Claesdr wedue eerst van Jan Broersz ende nae van Cornelis Dircxz snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.016
102/12

/
Dieuwertgen Thonisdr van Rheynsburch
1583-01-24
Dieuwertgen Thonisdr van Rheynsburch
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)SintUrsulasteeg.016
108/08

/
Dieuwertgen Thonisdr van Rheynsburch wedue
1583-01-24
Dieuwertgen Thonisdr van Rheynsburch wedue
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.016
101/12

/
Dieuwertgen Thonisdr van Rhijnsburch
1583-01-24
Dieuwertgen Thonisdr van Rhijnsburch
Waarboek-67 K-1582 (koper)SintUrsulasteeg.016
107/10

/
Dieuwertgen Thonisdr wedue van Rheynsburch
1583-01-24
Dieuwertgen Thonisdr wedue van Rheynsburch
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Uiterstegracht.106-110
439/08

/
Diewertghen Cornelisdr
1583-11-17
Diewertghen Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Kaiserstraat.001
193/03
Dignum Pietersdr {vrouw van Reyer Florisz}
/
Dignum Pietersdr wedue wijlen Willem Reynertsz Paeu
1583-05-06
Dignum Pietersdr wedue wijlen Willem Reynertsz Paeu
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Kaiserstraat.001
195/03
Dignum Pietersdr {vrouw van Reyer Florisz}
/
Dignum Pietersdr wedue wijlen Willem Reynertz Paeu
1583-05-06
Dignum Pietersdr wedue wijlen Willem Reynertsz Paeu
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Maarsmansteeg.006
435/09
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Dirc Aerentsz Cortenbosch
1583-11-03
Dirc Aerentsz Cortenbosch
Waarboek-67 K-1582 (koper)Steenschuur.022.08
311/06
Dirck Comijn
/
Dirc Comin van Honschoten
1583-06-30
Dirc Comin van Honschoten
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Steenschuur.022.08
312/04
Dirck Comijn
/
Dirc Comin van Honschoten
1583-06-30
Dirc Comin van Honschoten
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hogewoerd.076-078
9/03
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirc Dircxz Steen olyslaegherolyslaegher
1582-09-10
Dirc Dircxz Steen olyslaegher
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vismarkt.006
10/03
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirc Dircxz Steen olyslaegherolyslaegher
1582-09-10
Dirc Dircxz Steen olyslaegher
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
14/03
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirc Dircxz Steen olyslagerolyslager
1582-09-23
Dirc Dircxz Steen olyslager
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.158-162
186/07
Dirck Dircksz {warmoezenier-OudeRijn}
/
Dirc Dircxz warmoesmanwarmoesman
1583-05-04
Dirc Dircxz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkgracht.020
8/07
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirc Gerritsz Smaling
1582-09-10
Dirc Gerritsz Smaling
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vismarkt.008
10/09
Dirck Jacobsz van der Graft
/
Dirc Jacobsz van der Graft
1582-09-10
Dirc Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.017
182/07
Dirck Jansz {linnenwever-Vrouwenkerkkoorstraat}
/
Dirc Jansz lindeweverlindewever
1583-04-30
Dirc Jansz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.017
184/06
Dirck Jansz {linnenwever-Vrouwenkerkkoorstraat}
/
Dirc Jansz lindeweverlindewever
1583-04-30
Dirc Jansz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Doezastraat.005
297/03
Dirck Jansz {linnenwever-Vrouwenkerkkoorstraat}
/
Dirc Jansz lindewever
getrouwd met Marytgen Aelbrechtsdr. Zij is de zuster van Aeltgen Aelbrechtsdr wier moeder Aechte Willemsdr is.
lindewever
1583-06
Dirc Jansz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.086
20/06
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirc Rutgaertsz Schout van Ougstgeest
1582-10-02
Dirc Rutgaertsz Schout van Ougstgeest
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Langebrug.058.3
315/05
Dirck Cornelisz Vinck
/
Dirc Vinc Cornelisz
zoon van Rheymptgen Cornelisdr

1583-07-11
Dirc Vinc Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Langebrug.058.3
315/06
Dirck Cornelisz Vinck
/
Dirc Vinc Cornelisz
zoon van Rheymptgen Cornelisddr

1583-07-11
Dirc Vinc Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Botermarkt.018
309/03
Dirckgen Cornelisdr {van 't Lantwijf}
/
Dircgen Cornelisdr
1583-07-05
Dircgen Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.119
3/20
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Dirck Aerntsz Cortenbosh de cockcock
1582-08-15
Dirck Aerntsz Cortenbosh de cock
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Maarsmansteeg.006
442/09
Dirck Arentsz Cortenbosch
/
Dirck Arentsz Cortenbosch
1583-11-19
Dirck Arentsz Cortenbosch man en voogd van Barbara Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hogewoerd.058-060
194/07
Dirck Cornelisz de Haes
/
Dirck Cornelisz de Haes olyslagerolyslager
1583-05-03
Dirck Cornelisz de Haes olyslager
Waarboek-67 K-1582 (borg)Noordeinde.043
6/05
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircksz glaesmaeckerglaesmaecker
1582-09-10
Dirck Dircksz glaesmaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hooigracht.088
19/03
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de oude}
/
Dirck Dircxz warmoesmanwarmoesman
1582-10-02
Dirck Dircxz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Hooigracht.088
20/03
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de oude}
/
Dirck Dircxz warmoesman zijn vaderwarmoesman
1582-10-02
Dirck Dircxz warmoesman zijn vader
Waarboek-67 K-1582 (belending)Mirakelsteeg.037
306/10
Dirck Egbertsz Knoop {kramer}
/
Dirck Egbertsz Cnoop
1583-06-26
Dirck Egbertsz Cnoop
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Steenschuur.007-009
233/10
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerytsz Smaling
Dirck Gerritsz Smaling is overleden was oppervoogd van de onmondigen

1583-05-28
Dirck Gerytsz Smaling
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkgracht.020
12/07
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerytzoon Smaling
1582-09-10
Dirck Gerytzoon Smaling
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Burgsteeg.014
247/07

/
Dirck Jacops Rozencrans van Amstelredamme
voogd van de weeskinderen van Pieter Hendricksz van Wassenaer

1583-04-24
Dirck Jacops Rozencrans van Amstelredamme
Waarboek-67 K-1582 (koper)Koppenhinksteeg.006
320/05
Dirck Jacobsz {linnenwever}
/
Dirck Jacopsz nettebreyernettebreyer
1583-07-08
Dirck Jacopsz nettebreyer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.015.2
450/17
Dirck Jansz den Bont
/
Dirck Jansz Bont
1583-11-26
Dirck Jansz Bont
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.015.2
1/07
Dirck Jansz den Bont
/
Dirck Jansz schryenwerckerschryenwercker
1582-08-21
Dirck Jansz Schryenwercker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Maarsmansteeg.006
435/11
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz uyt den Haech laeckenbereyderlaeckenbereyder
1583-11-03
Dirck Jansz uyt den Haech laeckenbereyder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vismarkt.004
435/13
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz uyt den Haech laeckenbereyderlaeckenbereyder
1583-11-03
Dirc Jansz uyt den Haech laeckenbereyder
Waarboek-67 K-1582 (koper)Maarsmansteeg.006
442/11
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz uyten Hage swager
1583-11-19
Dirck Jansz uyten Hage swager man en voogd van Evertgen Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Haarlemmerstraat.172-174
239/06
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz van Ruyven in de Claeu tot Delfft
1583-09-30
Dirck Jansz van Ruyven in de Claeu tot Delfft
Waarboek-67 K-1582 (borg)Breestraat.159
232/05
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backer ende schoemaeckerbacker/schoemaecker
1583-05-27
Dirck Pietersz backer ende schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)OudeRijn.176-178
446/04

/
Dirck Pietersz verwer aldaer
aldaer is Lisse

1583-11-23
Dirck Pietersz verwer aldaer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.086
19/05
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Rutgaertsz Schout van Ougstgeest
1582-10-02
Dirck Rutgaertsz Schout van Ougstgeest
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.022
294/10
Dirck Woutersz Steen {oudste}
/
Dirck Steen vorig-eigenaar
1583-06-30
Dirck Steen vorig-eigenaar
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.007-009
233/09
Dirck Joostenz van Sonnevelt
/
Dirck van Zonnevelt Joostensz
1583-05-28
Dirck van Zonnevelt Joostensz
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.007-009
234/09
Dirck Joostenz van Sonnevelt
/
Dirck van Zonnevelt Joostenz
1583-05-28
Dirck van Zonnevelt Joostensz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.055
448/13
Dirck Dircksz Grijp
/
Dircx Dircxz Grijp
woont naast Cornelis Mathysz
glaesmaecker
1583-11-25
Dircx Dircxz Grijp
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.014
13/09
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
Dircx Jan Reyersz
1582-08
Dircx Jan Reyersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.032-034
13/07
Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/
Dircx Jasspersz
1582-08
Dircx Jasspersz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Levendaal.041-045
307/10

/
driën t'samen erfgenamen van Claes Heinrixz Vos
geboren in Leiden en overleden in Antwerpen

1583-06-25
driën t'samen erfgenamen van Claes Heinrixz Vos
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.016
108/05
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/
Eefgen Dircxdr erfgename van Dirc Jans de oude
1583-01-24
Eefgen Dircxdr erfgename van Dirc Jansz de oude
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.018
101/07
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.018
102/05
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.020
103/07
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.020
104/05
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.022
105/07
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.022
106/05
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.016
107/07
Aefgen Dircksdr van Heemskerck
/
Eefgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Eefgen Dircsdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Bouwelouwensteeg.033-039
237/03

/
Elizabeth Arentsdr zijn huysvrouwe
Elizabeth Arentsdr was getrouwd met Claes Jansz Brandt en heette toen Lysbeth Arentsdr {Brandt} en is nu zijn weduwe

1582-08-11
Elizabeth Arentsdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Breestraat.117
3/07
Elisabeth Jansdr Grijp
/
Elysabeth Jansdr
vader Jorys Jansz Grijp, moeder Margriete van Noorde Phillipsdr

1582-08-15
Elysabeth Jansdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Breestraat.117
3/10
Elisabeth Pietersdr van Noorde
/
Elysabeth van Noorde weeskint Pieters van Noorde Phillipsz
1582-08-15
Elysabeth van Noorde weeskint Pieters van Noorde Phillipsz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vrouwensteeg.006
197/03
Lysbeth Wiggersdr {hekelaar}
/
Elyzabeth Wiggertsdr ongehoude persoon
1583-05-02
Elyzabeth Wiggertsdr ongehouwde persoon
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Barbarasteeg.002
448/08
Engeltgen Matthijsdr {spinster}
/
Engeltgen Mathijsdochter
1583-11-25
Engeltgen Mathijsdochter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.036
13/06
Marytgen Wybrandsdr {zus van Marytgen Wybrandsdr}
/
erffgen van Marytgen Wijbrantsdr
1582-08
erffgen van Marytgen Wijbrantsdr
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Koppenhinksteeg.006
320/04

/
erffgename van Willem Symonsz zijn vader
1583-07-08
erffgename van Willem Symonsz zijn vader
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Maarsmansteeg.006
442/10
Catrijn Cornelisdr {linnenlakenkoopster}
/
erffgenamen van Catryna Cornelisdr zuster
1583-11-19
erffgenamen van Catryna Cornelisdr zuster
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Botermarkt.018
309/07
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
erffgenamen van Cornelis Heynricxz
vader van Dircgen Cornelisdr en Aeltgen Cornelisdr

1583-07-05
erffgenamen van Cornelis Heynricxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.051
231/08

/
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
1583-05-16
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Paradijssteeg.051
231/09
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1583-05-16
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.051
235/08

/
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
1583-05-31
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Paradijssteeg.051
235/09
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1583-05-31
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Burgsteeg.008
288/06

/
erffgenamen van Lucas Jansz schilder
1583-06-28
erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.04
443/05

/
erffgenamen van za. Pieter Jacobsz oome
de erfgenamen zijn Jacob Pouwels bostelman en Symon Jacobsz biertapper

1583-11-19
erffgenamen van za. Pieter Jacobsz oome
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Uiterstegracht.106-110
440/07
Cornelis Bouwensz {arbeidsman}
/
erffghenamen van Cornelis Bouwensz za
1583-11-19
erffgenamen van Cornelis Bouwensz za
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hogewoerd.058-060
194/10
Floris Willemsz van den Burch
/
erfgename van Floris Willem Dircxz
eigenaar geweest van Hogewoerd 58-60

1583-05-03
erfgename van Floris Willem Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.04
444/04

/
erfgename van za. Pieter Jacobsz oom
Symon Jacobsz tapper is erfgenaam

1583-11-19
erfgename van za Pieter Jacobsz oom
Waarboek-67 K-1582 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.04
445/04

/
erfgename van za. Pieter Jacobsz oom
Jacob Pouwelsz bostelman is erfgenaam

1583-11-19
erfgename van za. Pieter Jacobsz oom
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Rapenburg.016.1
317/06

/
erfgenamen van Claes Adriaensz
1583-07-15
boedel van Claes Adriaensz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.016
108/07
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
erfgenamen van Dirc Jansz de oude
1583-01-24
erfgenamen van Dirc Jansz de oude
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hogewoerd.058-060
194/04
Jan Jacobsz {Hogewoerd}
/
erfgenamen van Jan Jacopsz zijn broeder
erfgenamen zijn: Lambrecht Jacobsz, Dirck Jacobsz, Claes Jacobsz, Grietgen Jacobsdr en Mouwerijn Jacobsz

1583-05-03
erfgenamen van Jan Jacopsz zijn broeder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hogewoerd.058-060
194/05
Jan Jacobsz {Hogewoerd}
/
erfgenamen van Jan Jacopsz zijn broeder
1583-05-03
erfgenamen van Jan Jacopsz zijn broeder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Langebrug.051-057
115/06
Jacob Hendricksz van der Does
/
erfgenamen van Joncheer Jacob van der Does
1583-02-04
erfgenamen van Joncheer Jacob van der Does
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Langebrug.051-057
117/06
Jacob Hendricksz van der Does
/
erfgenamen van Joncheer Jacob van der Does
1583-02-05
erfgenamen van Joncheer Jacob van der Does
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Rapenburg.012.2
118/05
Anna Sandelijns {Barteel}
/
erfgenamen van Joncvrouwe Anna Sandelijns wedue wijlen Jan Bertels
1583-02-05
erfgenamen van Joncvrouwe Anna Sandelijns wedue wijlen Jan Bertels
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Rapenburg.012.2
116/05
Anna Sandelijns {Barteel}
/
erfgenamen van Joncvrouwe Sandelijns wedue wijlen Jan Bertel zalge
de erfgenamen zijn meester Jacob de la Mersche en Claude de Glarges

1583-02-07
erfgenamen van Joncvrouwe Sandelijns wedue wijlen Jan Bertel zalge
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Garenmarkt.000.03
246/18
Neeltgen Pietersdr Boeytgen {vrouw Gerrit Jansz}
/
erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Geryt Jansz Onderwater
alle weeskinderen: Bouwen Cornelsz, Pieter Cornelisz, Catharyna Cornelisdr en Jan Cornelisz, Marya Cornelisdr

1583-06-03
mit hun vijfven mede erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Geryt Jansz Onderwater
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.018
101/09
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
erfgenamen van oude Dirc Jansz
1583-01-24
erfgenamen van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.018
102/07
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
erfgenamen van oude Dirc Jansz
1583-01-24
erfgenamen van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.020
103/09
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
erfgenamen van oude Dirc Jansz
1583-01-24
erfgenamen van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.020
104/07
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
erfgenamen van oude Dirc Jansz
1583-01-24
erfgenamen van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.022
105/09
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
erfgenamen van oude Dirc Jansz
1583-01-24
erfgenamen van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.022
106/07
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
erfgenamen van oude Dirc Jansz
1583-01-24
erfgenamen van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.016
107/09
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
erfgenamen van oude Dirc Jansz
1583-01-24
erfgenamen van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Uiterstegracht.074
308/03
Ermgaert Dircksdr {vrouw van Wouter Corelisz, Joost Dircksz}
/
Ermgaert Dircxdr wedue wijlen van Wouter Cornelisz
1583-07-07
Ermgaert Dircxdr wedue wijlen van Wouter Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Uiterstegracht.074
319/03
Ermgaert Dircksdr {vrouw van Wouter Corelisz, Joost Dircksz}
/
Ermgaert Dircxdr wijlen weduwe van Wouter Cornelisz
1583-07-17
Ermgaert Dircxdr wijlen weduwe van Wouter Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.071.1
188/06
Ermgaert Jansdr {bakker}
/
Ermgaert Jansdr weduwe van Huych Cornelisz backer
1583-04-30
Ermgaert Jansdr weduwe van Huych Cornelisz backer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.071.1
187/06
Ermgaert Jansdr {bakker}
/
Ermgaert Jansdr weduwe van Huych Cornelisz backer
1583-05-04
Ermgaert Jansdr weduwe van Huych Cornelisz backer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.149
285/03
Evert Claesz van Leeuwen
/
Evert Claesz van Leeuwen olislaegerolislaeger
1583-06-12
Evert Claesz van Leeuwen olislaeger
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.149
283/03

/
Evert Claesz van Leeuwen olyslaeger en poorterolyslaeger
1583-06-12
Evert Claesz van Leeuwen olyslaeger en poorter
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.149
283/04
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz vellecopervellecoper
1583-06-12
Evert Cornelisz vellecoper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.149
285/04
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz vellecopervellecoper
1583-06-12
Evert Cornelisz vellecoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.018
2/08
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobsz coorncopercoorncoper
1582-07-31
Evert Jacobs coorncoper
Waarboek-67 K-1582 (koper)Botermarkt.018
309/08
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacopsz coorncooper getrout hebbende Aeltgen Joostendrcoorncooper
1583-07-05
Evert Jacopsz coorncooper getrout hebbende Aeltgen Joostendr
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Maarsmansteeg.006
435/12
Evertgen Cornelisdr {van Potterloo}
/
Evertgen Cornelisdr
1583-11-03
Evertgen Cornelisdr (echtgenote van schuldenaar Dirck Jansz van Potterloo)
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Maarsmansteeg.006
442/12
Evertgen Cornelisdr {van Potterloo}
/
Evertgen Cornelisdr
1583-11-19
Evertgen Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.040-044
313/07
Floris Cornelisz Bien {bierdrager}
/
Floris Cornelisz Bien
1583-07-03
Floris Cornelisz Bien
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.040-044
314/06
Floris Cornelisz Bien {bierdrager}
/
Floris Cornelisz Bien
1583-07-03
Floris Cornelisz Bien
Waarboek-67 K-1582 (borg)Rapenburg.012.2
116/08
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven dijcgraef ende Bailly van Rijnland ende Schout van Leyden
1583-02-07
Foy van Brouchoven dijcgraef ende Bailly van Rijnland ende Schout van Leyden
Waarboek-67 K-1582 (borg)SintUrsulasteeg.016
108/10
Franck Jansz {van Rijnsburg}
/
Franc Jansz van Rhijnsborch
1583-01-24
Franc Jansz van Rhijnsborch
Waarboek-67 K-1582 (borg)Houtstraat.000.7
290/04
François Massazia
/
Franchois Massazia
1583-06-29
Franchois Massazia
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.014
118/10
Frans Jansz van Berendrecht
/
Franchois van Berendrecht
1583-02-05
Franchois van Berendrecht
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.014
116/10
Frans Jansz van Berendrecht
/
Franchoys van Berendrecht
1583-02-07
Franchoys van Berendrecht
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Rapenburg.029-031
289/06
François Massazia
/
Francois Massazia commissaris generael der tafelen van leeninge over Hollant ende Zeelandt
1583-06-29
Francois Massazia commissaris generael der tafelen van leeninge over Hollant ende Zeelandt
Waarboek-67 K-1582 (koper)Bouwelouwensteeg.033-039
237/05
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelis houtcooperhoutcooper
1582-08-11
Frans Cornelis houtcooper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.058
318/07
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz Backer
1583-06-13
Frans Cornelisz Backer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
238/04
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1583-05-31
Frans Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.172-174
239/03
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1583-09-30
Frans Cornelisz houtcoper
Waarboek-67 K-1582 (borg)Levendaal.064
113/05

/
Frans Jansz cleermackercleermacker
1582-12-12
Frans Jansz cleermacker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Nieuwsteeg.043.2
192/05

/
Frans Jansz Pith
1583-04-22
Frans Jansz Pith
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.014
317/08
Frans Jansz van Berendrecht
/
Frans van Berendrecht
1583-07-15
Frans van Berendrecht
Waarboek-67 K-1582 (belending)Doezastraat.003.2
297/06
Frederick Jansz {linnenwever}
/
Frederic Jansz
1583-06
Frederic Jansz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Doezastraat.003.2
296/09
Frederick Jansz {linnenwever}
/
Frederic Jansz
1583-06-30
Frederic Jansz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwenkerkkoorstraat.019
182/04
Frederick Quirijnsz {bezemmaker}
/
Frederic Quierijnsz besemmaeckerbesemmaecker
1582-11-01
Frederic Quierijnsz besemmaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.018
101/05
Geertruid Dircksdr van Heemskerck {Gool}
/
Geertgen Dircxdr
1583-01-24
Geertgen Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.020
103/05
Geertruid Dircksdr van Heemskerck {Gool}
/
Geertgen Dircxdr
1583-01-24
Geertgen Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.022
105/05
Geertruid Dircksdr van Heemskerck {Gool}
/
Geertgen Dircxdr
1583-01-24
Geertgen Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.016
107/05
Geertruid Dircksdr van Heemskerck {Gool}
/
Geertgen Dircxdr
1583-01-24
Geertgen Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Botermarkt.016
450/04
Truitgen Cornelisdr Cunst
/
Geertruyt Cornelisdochter out omtrent XVII jaeren weeskint
1583-11-26
Geertruyt Cornelisdochter out omtrent XVII jaeren weeskint
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Boomgaardsteeg.017
15/03
Geertruid Damendr
/
Geertuyt Daemendr wedue Oem Jansz
1582-09-10
Geertruyt Daemendr wedue Oem Jansz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Molensteeg.008
119/05
Gerrit Adriaensz {linnenwever}
/
Gerrit Adriaensz lindeweverlindewever
1583-07-31
Gerrit Adriaensz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.6
299/07
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/
Gerrit Bouwensz schrienwerckerschrienwercker
1583-06-22
Gerrit Bouwensz schrienwercker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.172-174
239/04
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Gerrit de Vrije Adriaensz
1583-09-30
Gerrit de Vrije Adriaensz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Diefsteeg.015
8/03
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Gerrit Dircxz messenmakermessenmaker
1582-09-10
Gerrit Dircxz messenmaker
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Uiterstegracht.038
313/12
Gerrit Fransz Mast
/
Gerrit Fransz Mast lindeweverlindewever
1583-07-03
Gerrit Fransz Mast
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.036
13/05
Gerrit Maertensz {schoenmaker}
/
Gerrit Maertensz schoemaeckerschoemaecker
1582-08
Gerrit Maertensz schoemaecker als man ende voocht van Lijsbet Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Langebrug.051-057
115/07
Gerrit Claes Jansz Oom {de oude}
/
Gerrit Oem Claesz
1583-02-04
Gerrit Oem Claesz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Molensteeg.008
199/05
Gerrit Adriaensz {linnenwever}
/
Geryt Adriaensz lindeweverlindewever
1583-05-04
Geryt Adriaensz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.6
290/06
Gerrit Bouwensz {schrijnwerker}
/
Geryt Bouwensz schrienwerckerschrienwercker
1583-06-29
Geryt Bouwensz schrienwercker
Waarboek-67 K-1582 (schout)Botermarkt.016
450/03

/
Geryt Claesz Schout van Voerschotenschout van Voerschoten
1583-11-26
Geryt Claesz Schout van Voerschoten
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Diefsteeg.015
12/03
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Geryt Dircxz messmaecker chipiermessmaecker chipier
1582-09-10
Geryt Dircxz messmaecker chipier
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Raamlanden.002
4/05
Gerrit Dircksz van Weesp {tinnegieter}
/
Geryt Dirxz van Weesp
Gerrit Dircksz van Weesp is schoonzoon en borg van Aechte Fransdr van Dusseldorp

1582-09-07
Geryt Dirxz van Weesp
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.011
298/03

/
Geryt Pietersz timmermantimmerman
1583-07-02
Geryt Pietersz timmerman
Waarboek-67 K-1582 (koper)Kaiserstraat.001
193/06
Geertgen Jansdr {vrouw van Jacob Harmensz}
/
Gheertgen Jansdr wedue wijlen Jacop Hermansz cuyper
1583-05-06
Gheertgen Jansdr wedue wijlen Jacop Hermansz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Kaiserstraat.001
195/05
Geertgen Jansdr {vrouw van Jacob Harmensz}
/
Gheertgen Jansdr wedue wijlen Jacop Hermansz cuyper
1583-05-06
Gheertgen Jansdr wedue wijlen Jacop Hermansz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Diefsteeg.012
284/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbert Dircxz cruydenierdercruydenierder
1583-06-24
Ghijsbert Dircxz cruydenierder
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.018
102/04
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dirckz Gool
1583-01-24
Ghijsbrecht Dirckz Gool
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.022
106/04
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dircxz
1583-01-24
Ghijsbrecht Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.018
101/06
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dircxz Gool
echtgenoot van Geertruid Dircksdr van Heemskerck

1583-01-24
Ghijsbrecht Dircxz Gool
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.020
103/06
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dircxz Gool
echtgenoot van Geertruid Dircksdr van Heemskerck

1583-01-24
Ghijsbrecht Dircxz Gool
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.020
104/04
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dircxz Gool
1583-01-24
Ghijsbrecht Dircxz Gool
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.022
105/06
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dircxz Gool
echtgenoot van Geertruid Dircksdr van Heemskerck

1583-01-24
Ghijsbrecht Dircxz Gool
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.016
107/06
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dircxz Gool
echtgenoot van Geertruid Dircksdr van Heemskerck

1583-01-24
Ghijsbrecht Dircxz Gool
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.016
108/04
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbrecht Dircxz Gool
1583-01-24
Ghijsbrecht Dircxz Gool
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Hogewoerd.058-060
194/11
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Ghijsbrecht Henricxz
heeft als schepen een lening verstrekt ?

1583-05-03
Ghijsbrecht Henricxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
237/13
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn's thuynchirurgijn
1582-08-11
Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn's thuyn
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.008
200/07
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
/
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
1583-05-03
Ghijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.085-087
197/07
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/
Gommertgen weduwe Lucas Arentsz lantmeter
1583-05-02
Gommertgen weduwe Lucas Arentsz lantmeter
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Botermarkt.017
2/06
Goolte Dircksdr den Oosterling
/
Goolgen Dirckdr den Oostelingsdr
Goolte Dircksdr den Oosteling ontvangt pj de losrenten van 6 Karolus guldens en 5 stuivers

1582-07-31
Goolgen Dircksdr den Oostelingsdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Rapenburg.075
240/03
Margriete Dircksdr {kloosterzuster}
/
Grietgen Dircxdr van Sterrenburch ongehuwede persoon
1583-05-27
Grietgen Dircxdr van Sterrenburch ongehuwede persoon
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Rapenburg.075
242/03
Margriete Dircksdr {kloosterzuster}
/
Grietgen Dircxdr van Sterrenburch ongehuwede persoon
1583-05-27
Grietgen Dircxdr van Sterrenburch ongehuwede persoon
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Boomgaardsteeg.017
15/05
Grietgen Jansdr {turftonner}
/
Grietgen Jansdr turftonster wedue van Henric Ghijsbrechtszturftonster
1582-09-10
Grietgen Jansdr turftonster wedue van Henric Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.107-109
111/17
Grietgen Willemsdr {vrouw van Cornelis Franckenz}
/
Grietgen Willemsdr
westzijde

1583-02-03
Grietgen Willemsdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.107-109
120/10
Grietgen Willemsdr {vrouw van Cornelis Franckenz}
/
Grietgen Willemsdr
westzijde

1583-02-09
Grietgen Willemsdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.106-110
11/10
Harmen Warnaertsz {pannenbakker}
/
Harman Warnaertsz pannebackerpannebacker
1582-07-25
Harman Warnaertsz pannebacker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Levendaal.066
113/06
Harper Dircksz {bierdrager}
/
Harper Dircxz bierdragerbierdrager
1582-12-12
Harper Dircxz bierdrager
Waarboek-67 K-1582 (belending)StilleRijn.002
249/17
Harper Jansz {schipper}
/
Harper Jansz schipperschipper
1583-06-07
Harper Jansz schipper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.011-013
448/17
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Hendrick Vincentenz cleermaecker
woont naast de spinsters Engeltgen en Jannetgen
cleermaecker
1583-11-25
Hendric Vincentenz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)VanDerWerffstraat.078
248/05
Hendrick Jansz {bostelman}
/
Henric Jansz bustelmanbustelman
1583-04-22
Henric Jansz bustelman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.051
448/14
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Henric Reymersz ballemaeckerHendrick
woont naast Cornelis Mathysz
ballemaecker
1583-11-25
Henric Reymersz ballemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Steenschuur.023.12
189/03
Hendrick van Gellinckhuyzen
/
Henric van Gellinchuyssen
1583-04-23
Henric van Gellinchuyssen
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Nieuwsteeg.018.8
189/10
Hendrick van Gellinckhuyzen
/
Henric van Gellinchuyssen
1583-04-23
comparants huys ende erve, staende ende gelegen binnen deser steede in de Nieuwesteech
Waarboek-67 K-1582 (borg)Hogewoerd.058-060
194/06
Hendrick Adriaensz {warmoezenier}
/
Henrick Arentsz warmoesmanwarmoesman
1583-05-03
Henrick Arentsz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (bewoner)OudeRijn.058-060
190/17
Hendrick Bommaer {baaiwerker}
/
Henrick Bomare
vorige bewoner

1583-05-03
Henrick Bomare
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.172-174
239/05
Hercules Verhoeff
/
Hercules van der Houve
1583-09-30
Hercules van der Houve
Waarboek-67 K-1582 (belending)StilleRijn.002
250/12
Harper Jansz {schipper}
/
Herper Jansz schipperschipper
1583-06-07
Herper Jansz schipper
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Garenmarkt.000.03
246/17
Hendrick Adriaensz {warmoezenier}
/
Heyndric Adriaensz warmoesman
voogd van Jan Cornelisz en Marya Cornelisdr
warmoesman
1583-06-03
Heyndric Adriaensz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.005
233/14
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndric Egbertsz brouwerbrouwer
1583-05-28
Heyndric Egbertsz brouwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.005
234/12
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndric Egbertsz brouwerbrouwer
1583-05-28
Heyndric Egbertsz brouwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)LangeMare.075-077
182/08

/
Heyndric Egbertsz thuyn
1583-04-30
Hendric Egbertsz thuyn
Waarboek-67 K-1582 (belending)LangeMare.075-077
184/07

/
Heyndric Egbertsz tuyn
1583-04-30
Heyndric Egbertsz tuyn
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Nieuwsteeg.018.8
447/04
Hendrick van Gellinckhuyzen
/
Heyndric van Gellinchuysen
1583-11-25
Heyndric van Gellinchuysen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.023
109/11
Hendrick Jansz {haarmaker}
/
Heynrick Jansz haermacker van Delfthaermacker
1583-02-04
Heynrick Jansz haermacker van Delft
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nonnenveststeeg.002
444/07
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz
1583-11-19
Hobbe Florisz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nonnenveststeeg.002
445/07
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz
1583-11-19
Hobbe Florisz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.012.1
118/09
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz goudtsmitgoudtsmit
1583-02-05
Hobbe Florisz goudtsmit
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nonnenveststeeg.002
443/08
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz
1583-11-19
Hobbe Florysz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.012.1
116/09
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1583-02-07
Hobbe Florysz goutsmit
Waarboek-67 K-1582 (koper)Garenmarkt.000.03
246/21
Johannes Holmannus
/
hoochgeleerden heere Doctor Johannes Holmannus Gerundus Godmaris proffesor theologieproffesor theologie
1583-06-03
hoochgeleerden heere Doctor Johannes Holmannus Gerundus Godmaris proffesor theologie
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.076
11/17

/
Huybert Jansz schipperschipper
1582-07-25
Huybrecht Jansz schipper
Waarboek-67 K-1582 (schout)OudeRijn.090-102
11/00d

/
Huybert Jansz Schout in den Ambachte van Waddinchveen ende Benthorn
1582-07-25
Huybert Jansz Schout in den Ambachte van Waddinchveen ende Benthorn
Waarboek-67 K-1582 (koper)Korevaarstraat.012
441/05
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybert Jansz van Nederwaert cleermaeckercleermaecker
1583-11-21
Huybert Jansz van Nederwaert cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Korevaarstraat.012
438/04
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybert Jansz van Nedewaert cleermaeckercleermaecker
1583-11-14
Huybert Jansz van Nedewaert cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.086
11/12

/
Huybrecht Cornelis schipperschipper
1582-07-25
Huybrecht Cornelis schipper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Burgsteeg.009
288/03
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-28
Huych Claesz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)OudeRijn.090-102
11/03
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Huych Claeszoon
1582-07-25
Huych Claeszoon
Waarboek-67 K-1582 (koper)OudeRijn.090-102
11/08
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Huych Claeszoon
1582-07-25
Huych Claeszoon
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.203-205
11/14
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Huych Claeszoon
1582-07-25
Huych Claeszoon; ten tweden den huysinge gecomen van de voors. Joosgen Jacobsdochter
Waarboek-67 K-1582 (koper)VanDerWerffstraat.080
11/18
Huig Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Huych Claeszoon
1582-07-25
Huych Claeszoon; ten derden den tuyn gelegen inde Duysentraetssteghe
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.027
289/10
Huig Huigenz van Alckemade {de jonge}
/
Huych Huychensz van Alckemade
1583-06-29
Huych Huychensz van Alckemade
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/05
Neeltgen Bouwensdr {van Quackenbosch}
/
huysvrouw van Alexander Aelbrechtsz
1583-06-03
huysvrouw van Alexander Aelbrechtsz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/07
Geertgen Bouwensdr {vrouw van Vechter Adriaensz}
/
huysvrouw van Victor Adriaensz
1583-06-03
huysvrouw van Victor Adriaensz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Maarsmansteeg.006
435/08
Barbara Cornelisdr {Cortenbosch}
/
huysvrouwe van Dircx Aerentsz Cortenbosch
1583-11-03
huysvrouwe van Dircx Aerentsz Cortenbosch
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.037-039
114/06
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrandt van der Bouchorstopenbaer notaris
1582-09-28
IJsbrandt van der Bouchorst
Waarboek-67 K-1582 (belending)Korevaarstraat.028.4
307/15
IJsbrant Dircksz Visscher
/
IJsbrant Dircxz Visschers erve
1583-06-25
IJsbrant Dircxz Visschers erve
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Vrouwensteeg.008
249/12
Reyer Adamsz {schoenmaker}
/
in zijn leven erffgename van Reyer van Haeren Adamsz zijn broeder
1583-06-07
in zijn leven erffgename van Reyer van Haeren Adamsz zijn broeder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Vrouwensteeg.008
250/08
Reyer Adamsz {schoenmaker}
/
in zijn leven erffgename van Reyer van Haeren Adamsz zijnen broeder
1583-06-07
in zijn leven erffgename van Reyer van Haeren Adamsz zijnen broeder
Waarboek-67 K-1582 (borg)5eBinnenvestgracht.000.04
444/06
Jacob Arentsz van Leeuwen {turfdrager}
/
Jacob Aerntsz van Leeuwen
1583-11-19
Jacob Aerntsz van Leeuwen
Waarboek-67 K-1582 (borg)5eBinnenvestgracht.000.04
445/06
Jacob Arentsz van Leeuwen {turfdrager}
/
Jacob Aerntsz van Leeuwen
1583-11-19
Jacob Aerntsz van Leeuwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vismarkt.007
10/07
Jacob Aertsz Spruyt
/
Jacob Aertsz Spruyt als man ende voocht van Marie Dircxdr
1582-09-10
Jacob Aertsz Spruyt als man ende voocht van Marie Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Levendaal.047
307/14
Jacob Cornelisz {boomgaardman}
/
Jacob Bomsz
1583-06-25
Jacob Bomsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.025.2
109/10
Jacob Cornelisz {kuiper-Hooigracht}
/
Jacob Cornelisz cuypercuyper
1583-02-04
Jacob Cornelisz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)
439/15

/
Jacob Cornelisz schipper
1583-11-17
Jacob Cornelisz schipper
Waarboek-67 K-1582 (belending)
440/11

/
Jacob Cornelisz schipperschipper
1583-11-19
Jacob Cornelisz schipper
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.016
450/08
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemaecker
voogd van Geertruyt Cornelisdochter

1583-11-26
Jacob Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Rapenburg.012.2
116/03

/
Jacob de la Mersche
1583-02-07
Jacob de la Mersche
Waarboek-67 K-1582 (koper)Noordeinde.043
5/05
Jacob IJsbrantsz van Couwenhoven
/
Jacob IJsbrantsz lindeweverlindewever
1582-09-07
Jacob IJsbrantsz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.055
111/12
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz
noordzijde

1583-02-03
Jacob Jacobsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.055
120/13
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz
noordzijde

1583-02-09
Jacob Jacobsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Maarsmansteeg.004.2
435/14
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacob Jacobsz craemercraemer
1583-11-03
Jacob Jacobsz craemer
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.111
111/09
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1583-02-03
Jacob Jacobsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hooigracht.111
120/06
Jacob Jacobsz {kuiper}
/
Jacob Jacobsz cuypercuyper
1583-02-09
Jacob Jacobsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.010
115/15
Jacob Philipsz {kleermaker}
/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1583-02-04
Jacob Philipsz snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.010
117/13
Jacob Philipsz {kleermaker}
/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1583-02-05
Jacob Philipsz snijde
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)5eBinnenvestgracht.000.04
443/03

/
Jacob Pouwels bostelman
man en voogd van zijn huisvrouw, verkoopt de helft van het huis voor 108 gulden
bostelman
1583-11-19
Jacob Pouwels bostelman
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)5eBinnenvestgracht.000.04
445/03

/
Jacob Pouwelsz bostelmanbostelman
1583-11-19
Jacob Pouwelsz bostelman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.035
114/07
Jacob Maertensz Rijck
/
Jacob Ryckaertsz boomgaerdtmanboomgaerdtman
1582-09-28
Jacob Ryckaertsz boomgaerdtman
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.053
111/13
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Symonsz
noordzijde

1583-02-03
Jacob Symonsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.053
120/14
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Symonsz
1583-02-09
Jacob Symonsz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hooigracht.111
120/07
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Symonsz schipperschipper
1583-02-09
Jacob Symonsz schipper
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.111
111/10
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Symonz schipperschipper
1583-02-03
Jacob Symonsz schipper
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Noordeinde.053
448/10
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer als oppervoogd van de onmondigenoppervoogd van de onmondigen
1583-11-25
Jacob Thomasz als oppervoogd van de onmondigen
Waarboek-67 K-1582 (koper)Vrouwensteeg.008
282/06

/
Jacob Thomasz cruydeniercruydenier
1583-06-11
Jacob Thomasz cruydenier
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.090-102
11/07
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomaszoon brouwer neefbrouwer
1582-07-25
Jacob Thomaszoon brouwer
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.016
450/09
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thonnis brouwer oppervoogd van den onmondigenbrouwer
1583-11-26
Jacob Thonnis brouwer oppervoogd van den onmondigen
Waarboek-67 K-1582 (borg)SintUrsulasteeg.022
106/10

/
Jacob van Dam comancoman
1583-01-24
Jacob van Dam coman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.011-017
5/08
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/
Jacob van der Bouchorst
1582-09-07
Jacob van der Bouchorst
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.011-017
6/08
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/
Jacob van der Bouchorst
1582-09-10
Jacob van der Bouchorst
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.117
3/16
Jacob Philipsz van Noorde
/
Jacob van Noorde Phillipsz
1582-08-15
Jacob van Noorde Phillipsz
Waarboek-67 K-1582 (koper)Breestraat.117
3/17
Jacob van Sloten
/
Jacob van Slooten
1582-08-15
Jacob van Slooten
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.024-030
304/07
Jacob van Tricht {bediende}
/
Jacob van Tricht 's heeren dienaer met den swaerdes heeren dienaer met den swaerde
1583-06-26
Jacob van Tricht 's heeren dienaer met den swaerde
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Uiterstegracht.106-110
440/08
Jacob Willemsz {schuitenvoerder-Uiterstegracht}
/
Jacob Wiillemsz Prins schuytvoerderschuytvoerder
1583-11-19
Jacob Willemsz Prins schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.040
305/07

/
Jacob Willemsz Kaysier
1583-06-26
Jacob Willemsz Kaysier
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Koddesteeg.034-036
304/03

/
Jacob Willemsz Kaysier uyt Vlaenderen
1583-06-26
Jacob Willemsz Kaysier uyt Vlaenderen
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Koddesteeg.034-036
286/03

/
Jacob Willemsz Kaysier uyt Vlaenderen
1583-06-27
Jacob Willemsz Kaysier uyt Vlaenderen
Waarboek-67 K-1582 (koper)Uiterstegracht.106-110
439/13
Jacob Willemsz {schuitenvoerder-Uiterstegracht}
/
Jacob Willemsz Prins schuytvoerderschuytvoerder
1583-11-17
Jacob Willemsz Prins schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Molensteeg.008
119/04
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacob Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1583-07-31
Jacob Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Steenschuur.007-009
233/11
Jacob Willemsz van den Burch
/
Jacob Willemszoon van der Burch
Jacob Willemsz van den Burch is oppervoogd van de onmondigen

1583-05-28
Jacob Willemszoon van der Burch
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Noordeinde.043
6/04
Jacob IJsbrantsz van Couwenhoven
/
Jacob Ysbrantsz lindeweverlindewever
1582-09-10
Jacob Ysbrantsz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Koddesteeg.024-030
303/04
Jacob van Tricht {bediende}
/
Jacop Cornelis van Tricht 's heeren dienaer mitten swaerdes heeren dienaer mitten swaerde
1583-06-26
Jacop Cornelis van Tricht 's heeren dienaer mitten swaerde
Waarboek-67 K-1582 (koper)Koddesteeg.024-030
302/04
Jacob van Tricht {bediende}
/
Jacop Cornelisz van Tricht, schouten dienaer mitten swaerdeschouten dienaer mitten swaerde
1583-06-26
Jacop Cornelisz van Tricht, schouten dienaer mitten swaerde
Waarboek-67 K-1582 (koper)Burgsteeg.009
288/05
Jacob Daniëlsz van Leeuwen
/
Jacop Danielsz van Leeuwen
1583-06-28
Jacop Danielsz van Leeuwen
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Botermarkt.018
309/14
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacop Gerrits luytspeelderluytspeelder
1583-07-05
Jacop Gerrits luytspeelder
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.088-090
181/04
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/
Jacop Heyndricxz besemaeckerbesemaecker
1583-04-29
Jacop Heyndricxz besemaecker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.088-090
181/05
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacop Jacopsz cramercramer
1583-04-29
Jacop Jacopsz cramer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.088-090
185/04
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacop Jacopsz cramercramer
1583-04-29
Jacop Jacopsz cramer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Vrouwensteeg.008
250/06
Jacob Jansz {man van Neeltgen Jansdr}
/
Jacop Jansz glaesvercoper
zie ook akte K 249
glaesvercoper
1583-06-07
Jacop Jansz glaesvercoper
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Vrouwensteeg.008
249/10
Jacob Jansz {man van Neeltgen Jansdr}
/
Jacop Jansz glaesvercoper getrouwt hebbende de weduwe van Joachim Heyndricxzglaesvercoper
1583-06-07
Jacop Jansz glaesvercoper getrouwt hebbende de weduwe van Joachim Heyndricxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.043.3
192/07

/
Jacop Lourijsz
1583-04-22
Jacop Lourijsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.043.3
191/07

/
Jacop Louwerisz
1583-04-22
Jacop Louwerisz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Burgsteeg.011
288/08
Jacob Ottenz de Man
/
Jacop Ottensz coornmeetercoornmeeter
1583-06-28
Jacop Ottensz coornmeeter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.011
241/06
Jacob Warnaertsz {speldenmaker}
/
Jacop Warnaertsz speldemaeckerspeldemaecker
1583-06-02
Jacop Warnaertsz speldemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.011
298/04
Jacob Warnaertsz {speldenmaker}
/
Jacop Warnaertsz speldemaeckerspeldemaecker
1583-07-02
Jacop Warnaertsz speldemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Koddesteeg.040
306/04

/
Jacop Willems Kaysier uyt Vlaenderen
1583-06-26
Jacop Willems Kaysier uyt Vlaenderen
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Koddesteeg.024-030
303/03

/
Jacop Willemsz Kasier
1583-06-26
Jacop Willemsz Kasier
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.040
301/06

/
Jacop Willemsz Kayser uyt Vlaenderen
1583-06-26
Jacop Willemsz Kayser uyt Vlaenderen
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Koddesteeg.038
301/03
Jacob Willemsz Kaysier {Koddesteeg}
/
Jacop Willemsz Kaysier uyt Vlaenderen
1583-06-26
Jacop Willemsz Kaysier uyt Vlaenderen
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Koddesteeg.038
305/03
Jacob Willemsz Kaysier {Koddesteeg}
/
Jacop Willemsz Kaysier uyt Vlaenderen
1583-06-26
Jacop Willemsz Kaysier uyt Vlaenderen
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Koddesteeg.024-030
302/03

/
Jacop Willemsz Kazier uyt Vlaenderen
1583-06-26
Jacop Willemsz Kazier uyt Vlaenderen
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Molensteeg.008
199/03
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacop Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1583-05-04
Jacop Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Molensteeg.008
198/03
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacop Willemsz schuytvoerder poorterschuytvoerder
1583-05-09
Jacop Willemsz schuytvoerder poorter
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Hogewoerd.058-060
194/09
Jacob Willemsz van den Burch
/
Jacop Willemsz van der Burch erfgename van Floris Willem Dircxz
1583-05-03
Jacop Willemsz van der Burch erfgename van Floris Willem Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Botermarkt.017
2/04
Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}
/
Jaepgen Dircxdr
Jaepgen Dircksdr is schoonmoeder van Jan Maertensz van Sonnevelt

1582-07-31
Jaepgen Dircxdr van Adriaen van Crimpen
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.146-148
244/05
Jan Arentsz {leidekker}
/
Jan Adriaensz leydeckerleydecker
1583-06-02
Jan Adriaensz leydecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.020
295/05
Jan Adriaensz {pasteibakker}
/
Jan Adriaensz pasteybacker off timmermanpasteybacker
1583-06-30
Jan Adriaensz pasteybacker off timmerman
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Levendaal.064
113/03
Jan Adriaensz {schoenlapper}
/
Jan Adriaensz schoelapperschoelapper
1582-12-12
Jan Adriaensz schoelapper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Kaiserstraat.001
193/09
Jan Adriaensz {warmoezenier-Cellebroedersgracht}
/
Jan Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1583-05-06
Jan Adriaensz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Kaiserstraat.001
195/09
Jan Adriaensz {warmoezenier-Cellebroedersgracht}
/
Jan Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1583-05-06
Jan Adriaensz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Vrouwensteeg.008
250/05

/
Jan Baerntsz
1583-06-07
Jan Baerntsz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Vrouwensteeg.008
249/06

/
Jan Barentsz man en voocht van Volcgen Jacopsdr
1583-06-07
Jan Barentsz man en voocht van Volcgen Jacopsdr
Waarboek-67 K-1582 (borg)Koddesteeg.040
306/05
Jan de Block {verwer}
/
Jan Block verwerverwer
1583-06-26
Jan Block verwer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/03
Jan Bouwensz {boekdrukker}
/
Jan Bouwensz bouckdruckerbouckdrucker
1583-06-03
Jan Bouwensz bouckdrucker, tevens voogd voor diverse personen
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.007-009
233/08
Jan Jansz Knotter
/
Jan brouwer Jansz
Jan Jansz Knotter is oom van Claes Jansz Knotter en Adriaena Claesdr en broer van Adriaen Jansz Knotter

1583-05-28
Jan brouwer Jansz
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.007-009
234/08
Jan Jansz Knotter
/
Jan brouwer Jansz
Jan Jansz Knotter is oom van Jan Claesz Knotter en Adriana Claesdr en broer van Adriaen Jansz Knotter
brouwer
1583-05-28
Jan brouwer Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)VanDerWerffstraat.078
248/04
Jan Vincentenz {zeemtouwer}
/
Jan Centensen
1583-04-22
Jan Centensen
Waarboek-67 K-1582 (borg)Steenschuur.022.08
311/05
Jan Claesz {kuiper}
/
Jan Claes cuypercuyper
1583-06-30
Jan Claes cuyper
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Levendaal.041-045
307/05

/
Jan Claesz cleermaecker
broer van Aeltgen Claesdr {Rapenburg}

1583-06-25
Jan Claesz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)
237/14

/
Jan Claesz coornmeetercoornmeeter
1582-08-11
Jan Claesz coornmeeter
Waarboek-67 K-1582 (belending)
238/13

/
Jan Claesz coornmeetercoornmeeter
1583-05-31
Jan Claesz coornmeeter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Apothekersdijk.020
114/08
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houdtcoperhoudtcoper
1582-09-28
Jan Claesz houdtcoper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Steenschuur.007-009
233/03

/
Jan Claesz Knotter
oud omtrent 7 jaar

1583-05-28
Jan Claesz Knotter
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Steenschuur.007-009
234/03

/
Jan Claesz Knotter
oud omtrent 7 jaar

1583-05-28
Jan Claes Knotter
Waarboek-67 K-1582 (voogd)LangeMare.051-053
292/05
Jan Claesz van Tetrode
/
Jan Claesz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-22
Jan Claesz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Uiterstegracht.074
319/09

/
Jan Claesz timmermantimmerman
1583-07-17
Jan Claesz timmerman
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.069-071
187/05
Jan Clautier {proviandbewaarder}
/
Jan Clautier
1583-05-04
Jan Clautier
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Uiterstegracht.106-110
440/03

/
Jan Cornelisz boumanbouman
1583-11-19
Jan Cornelisz bouman
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Uiterstegracht.106-110
439/03

/
Jan Cornelisz bouman woonende tot Leyderdorpbouman
1583-11-17
Jan Cornelisz bouman woonende tot Leyderdorp
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.122
7/08
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelisz cuypercuyper
1582-09-10
Jan Cornelisz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
182/03
Jan Cornelisz Pants
/
Jan Cornelisz lijndrayerlijndrayer
1582-11-01
Jan Cornelisz lijndrayer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/13
Jan Cornelisz {Hooigracht69}
/
Jan Cornelisz naergelaten weeskint
broer van Marya Cornelisdr

1583-06-03
Jan Cornelisz naergelaten weeskint
Waarboek-67 K-1582 (koper)Rapenburg.075
240/05

/
Jan Cornelisz van Schiedam
1583-05-27
Jan Cornelisz van Schiedam
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Rapenburg.075
242/04

/
Jan Cornelisz van Schiedam
1583-05-27
Jan Cornelisz van Schiedam
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Paradijssteeg.016.1
200/03
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corssen van der Morsch veertich deser stede
1583-05-03
Jan Corssen van der Morsch veertich deser stede
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hooigracht.066-068
110/04
Jan de Trooster
/
Jan de Troostere
1582-10-17
Jan de Troostere
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.066-068
300/04
Jan de Trooster
/
Jan de Troostere
1583-07-03
Jan de Troostere
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Breestraat.019-021
310/06
Jan Dirck Syburchsz {Breestraat}
/
Jan Dirc Sybuicxz geseyt Lochorst
ontvangt losrente

1583-07-08
Jan Dirc Sybuicxz geseyt Lochorst
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Burgsteeg.014
247/09
Jan Dircksz {timmerman}
/
Jan Dircxz timmermantimmerman
1583-04-24
Jan Dircxz timmerman
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.088-090
185/05
Jan Dircksz van Velsen
/
Jan Dircxz van Velsen
1583-04-29
Jan Dircxz van Velsen
Waarboek-67 K-1582 (mede-eigenaar)Molen.030
434/09
Jan Gangelofsz {molenaar}
/
Jan Gangelofsz molenaermolenaer
1583-11-03
Jan Gangelofsz molenaer
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Botermarkt.018
309/15
Jan Gerritsz de Haes
/
Jan Gerritsz de Haes
1583-07-05
Jan Gerritsz de Haes
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.045-047
6/07
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerryts wielmaeckerwielmaecker
1582-09-10
Jan Gerryts wielmaecker
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Noordeinde.053
448/11
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerytsz Buytenwech als oppervoogd van de onmondigenoppervoogd van de onmondigen
1583-11-25
Jan Gerytsz Buytenwech als oppervoogd van de onmondigen
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.016
450/11
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerytsz Buytewech oppervoogd van den onmondigen
1583-11-26
Jan Gerytsz Buytewech oppervoogd van den onmondigen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.045-047
5/07
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerytsz wielmaeckerwielmaecker
1582-09-07
Jan Gerytsz wielmaecker
Waarboek-67 K-1582 (koper)OudeRijn.176-178
446/05

/
Jan Ghijsbertsz van Euver Slingelandt metzelaer tot Lissemetzelaer
1583-11-23
Jan Ghijsbertsz van Euver Slingelandt metzelaer tot Lisse
Waarboek-67 K-1582 (borg)Boomgaardsteeg.017
15/08
Jan Govertsz {schipper}
/
Jan Govertsz calckvoerdercalckvoerder
1582-09-10
Jan Govertsz calckvoerder
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.104
11/09
Jan Govertsz {schipper}
/
Jan Govertsz schipperschipper
1582-07-25
Jan Govertsz schipper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)LangeMare.098
236/04
Jan Harmensz {LangeMare}
/
Jan Harmansz timmermantimmerman
1583-05-20
Jan Harmansz timmerman
Waarboek-67 K-1582 (koper)Rapenburg.016.1
317/06
Jan Hendricksz van Boschuysen
/
Jan Henricxz van Bossehuysen
1583-07-15
Jan Henricxz van Bossehuysen
Waarboek-67 K-1582 (borg)Uiterstegracht.106-110
440/09
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobs stoeldrayerstoeldrayer
1583-11-19
Jan Jacobs stoeldrayer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.051-057
115/16
Jan Jacobsz {van Amsterdam}
/
Jan Jacobsz van Amsterdam
1583-02-04
Jan Jacobsz van Amsterdam
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.051-057
117/14
Jan Jacobsz {van Amsterdam}
/
Jan Jacobsz van Amsterdam
1583-02-05
Jan Jacobsz van Amsterdam
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)LangeMare.098
236/03

/
Jan Jacopsz metselaermetselaer
1583-05-20
Jan Jacopsz metselaer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.9
299/06
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz cleermaeckercleermaecker
1583-06-22
Jan Jansz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Middelstegracht.031
313/09
Jan Jansz Doncker {linnenwever}
/
Jan Jansz Doncker
1583-07-03
Jan Jansz Doncker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Middelstegracht.031
314/08
Jan Jansz Doncker {linnenwever}
/
Jan Jansz Doncker
1583-07-03
Jan Jansz Doncker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwensteeg.008
282/04
Jan Jansz {koekebakker}
/
Jan Jansz kouckebacker schoonvaderkouckebacker
1583-06-11
Jan Jansz kouckebacker schoonvader samen met Claes Dircxz van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.078
449/06
Jan Jansz Does {linnenwever}
/
Jan Jansz lindeweverlindewever
1583-11-30
Jan Jansz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.9
290/10
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz snydersnyder
1583-06-29
Jan Jansz snyder
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Noordeinde.053
448/12
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp
wegens absentie

1583-11-25
Jan Jansz van Baersdorp
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.016
450/10
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp oppervoogd van den onmondigen
1583-11-26
Jan Jansz van Baersdorp oppervoogd van den onmondigen
Waarboek-67 K-1582 (borg)Levendaal.041-045
307/12
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van der Binchorst
1583-06-25
Jan Jansz van der Binchorst
Waarboek-67 K-1582 (borg)Rapenburg.012.2
118/08
Jan Jansz van Gameren {de oude}
/
Jan Jansz van Gameren
1583-02-05
Jan Jansz van Gameren
Waarboek-67 K-1582 (belending)
449/08

/
Jan Janszoons craemercraemer
1583-11-30
Jan Janszoons craemer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hogewoerd.076-078
14/04

/
Jan Joachim Schout van Leyderdorp
1582-09-23
Jan Joachim Schout van Leyderdorp
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.074
9/08
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimsz cuypercuyper
1582-09-10
Jan Joachimsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.074
14/10
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimsz cuypercuyper
1582-09-23
Jan Joachimsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hogewoerd.076-078
9/05

/
Jan Joachimsz Schoudt van Leyderdorp
1582-09-10
Jan Joachimsz Schoudt van Leyderdorp
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.144
244/07
Jan Joppenz {ballenmaker}
/
Jan Joppen ballemaeckerballemaecker
1583-06-02
Jan Joppen ballemaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Nieuwsteeg.043.2
191/04
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1583-04-22
Jan Joppensz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Warmoesmarkt.017
431/09
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Korsz coperslagers ervecoperslager
1583-10-28
Jan Korsz coperslagers erve
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Kloksteeg.017-019
112/05
Jan de Lalaing
/
Jan Lalaing
1583-02-04
Jan Lalaing
Waarboek-67 K-1582 (belending)Kloksteeg.021.2
112/07
Jan de Lalaing
/
Jan Lalaing
1583-02-04
Jan Lalaing
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.036
13/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucas van Wassenaer
1582-08
Jan Lucas van Wassenaer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.150-154
244/06
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meesz
1583-06-02
Jan Meesz
Waarboek-67 K-1582 (gemachtigde)Uiterstegracht.106-110
439/12

/
Jan Michiesz uyten name van Marytgen Willemsdr
1583-11-17
Jan Michiesz uyten name van Marytgen Willemsdr
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Rapenburg.118-120
7/07
Jan Pietersz {Rapenburg}
/
Jan Pieters
1582-09-10
Jan Pieters haar zoon
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Botermarkt.018
309/04

/
Jan Pietersz
1583-07-05
Jan Pietersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.020-036
200/05
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz Cley
1583-05-03
Jan Pietersz Cley
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Molensteeg.008
119/03
Jan Pietersz {linnenwever}
/
Jan Pietersz lindeweverlindewever
1583-07-31
Jan Pietersz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.080
449/05

/
Jan Pietersz smitsmit
1583-11-30
Jan Pietersz smit
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.020-036
318/06
Jan Pietersz Cley {waard}
/
Jan Pietersz waert in't Paradyswaert
1583-06-13
Jan Pietersz waert in't Paradys
Waarboek-67 K-1582 (belending)Middelstegracht.085-087
439/16
Jan Jansz Speck {linnenwever}
/
Jan Speck
1583-11-17
Jan Speck
Waarboek-67 K-1582 (belending)Middelstegracht.085-087
440/12
Jan Jansz Speck {linnenwever}
/
Jan Speck
1583-11-19
Jan Speck
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.019
184/04

/
Jan van 's Heerenberge
1583-04-30
Jan van 's Heerenberge
Waarboek-67 K-1582 (koper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
183/04

/
Jan van 's Herenberge
1583-04-30
Jan van 's Herenberge
Waarboek-67 K-1582 (eigenaar)Rapenburg.033
289/09
Jan Florisz van Adrichem
/
Jan van Adrichem oud eigenaar
1583-06-29
Jan van Adrichem oud eigenaar, verkocht in 1580
Waarboek-67 K-1582 (voogd)SintUrsulasteeg.020
104/10
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1583-01-24
Jan van Binchorst
Waarboek-67 K-1582 (voogd)SintUrsulasteeg.022
106/09
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1583-01-24
Jan van Binchorst
Waarboek-67 K-1582 (voogd)SintUrsulasteeg.016
108/09
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1583-01-24
Jan van Binchorst
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Hooigracht.111
111/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1583-02-03
Jan van Binchorst
Waarboek-67 K-1582 (voogd)NieuweRijn.059
243/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1583-05-20
Jan van Binchorst
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Uiterstegracht.074
319/08
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1583-07-17
Jan van Binchorst
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Rapenburg.075
240/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarys publycnotarys publyc
1583-05-27
Jan van Binchorst notarys publyc
Waarboek-67 K-1582 (voogd)SintUrsulasteeg.018
102/10
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-01-24
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Vrouwensteeg.006
197/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-05-02
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Koddesteeg.038
305/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchort
1583-06-26
Jan van Binchorst
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.017
2/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst notarys
Jan Jans van Binchorst is voogd van Jaepgen Dircksdr
notarys
1582-07-31
Jan van Binchorst notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Boomgaardsteeg.017
15/07
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan van der Schulenborch
voogd van Grietgen Jansdr turftonster

1582-09-10
Jan van der Schulenborch
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Kaiserstraat.001
193/05
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan van der Schuylenborch
1583-05-06
Jan van der Schuylenborch
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Kaiserstraat.001
195/07
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan van der Schuylenborch
1583-05-06
Jan van der Schuylenborch
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Hogewoerd.076-078
14/07
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan van Schulenborch
voogd van Anna Heyndricxdr

1582-09-23
Jan van Schulenborch
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Botermarkt.017
2/03
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Sonnevelt Maertensz laeckebereider
Jan Maertensz van Sonnevelt is schoonzoon van Jaepgen Dircksdr
laeckebereider
1582-07-31
Jan van Sonnevelt Maertensz laeckebereider
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.017
450/13
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Sonnevelt Maertijnsz
1583-11-26
Jan van Sonnevelt Maertijnsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.017
1/08
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Zonnevelt
1582-08-21
Jan van Zonnevelt
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.017
309/12
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Zonnevelt Maertensz
1583-07-05
Jan van Zonnevelt Maertensz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Raamlanden.002
4/07

/
Jan Veen Claesz
belending van outs, niet gevonden

1582-09-07
Jan Veen Claesz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Koppenhinksteeg.006
320/03

/
Jan Willemsz cramer erffgename van Willem Symonsz zijn vader
huis reeds in LXXV (1575) verkocht
cramer
1583-07-08
Jan Willemsz cramer erffgename van Willem Symonsz zijn vader
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Barbarasteeg.002
448/09
Jannetgen Matthijsdr {spinster}
/
Janneken Mathijsdochter
1583-11-25
Janneken Mathijsdochter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.056.2
194/08
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen Dircxz cuypercuyper
1583-05-03
Jeroen Dircxz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.030-032
283/07
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pietersz graencopergraencoper
1583-06-12
Jeroen Pietersz graencoper hier woont ook Balten Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.030-032
285/07
Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}
/
Jeroen Pietersz graencopergraencoper
1583-06-12
Jeroen Pietersz graencoper Hier woont ook Balten Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)
237/06

/
Joachim Jansz
1582-08-11
Joachim Jansz
Waarboek-67 K-1582 (belending)
238/05

/
Joachim Jansz
1583-05-31
Joachim Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.069-071
188/04
Jan Clautier {proviandbewaarder}
/
Johan Clautier
1583-04-30
Johan Clautier
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Steenschuur.007-009
234/10

/
Johan de Bambeke van Ypre
1583-05-28
Johan de Bambeke van Ypre
Waarboek-67 K-1582 (koper)Steenschuur.007-009
233/13

/
Johan van Bambeke van Ypre
1583-05-28
Johan van Bambeke van Ypre
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Burgsteeg.014
247/05
Jan Jansz van Eck
/
Johan van Eck man en voocht van Alijdt Ghijsbrechtsdr
1583-04-24
Johan van Eck man en voocht van Alijdt Ghijsbrechtsdr
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Garenmarkt.000.03
246/20
Jan van Hout
/
Johan van Hout Cornelisz secretarissecretaris
1583-06-03
Johan van Hout Cornelisz secretaris
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Steenschuur.007-009
233/12
Jan van Hout
/
Johan van Hout Cornelisz secretarys
heeft op 16 augustus 1582 acte ondertekend voor de onmondige kinderen Claes Jansz Knotter en Adriaena Claesdr
secretarys
1583-05-28
Johan van Hout Cornelisz secretarys
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.6
189/09
Adriana Lenaertsdr van Vliet
/
Joncfrouwe van Vlietjoncfrouwe
1583-04-23
Joncfrouwe van Vliet
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Nieuwsteeg.018.8
447/03
Christoffel van Nieuwhof
/
Joncheer Christoffel van Nieuhoff
1583-11-25
Joncheer Christoffel van Nieuhoff
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Steenschuur.023.12
189/06
Christoffel van Nieuwhof
/
Joncheer Cristoffel van Nyehoffjoncheer
1583-04-23
Joncheer Cristoffel van Nyehoff
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Rapenburg.038-040
17/03
François van Lanscroon
/
Joncheer Franchoys van Lanscroon
1582-09-29
Joncheer Franchoys van Lanscroon
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Rapenburg.038-040
18/03
François van Lanscroon
/
Joncheer Franchoys van Lanscroon
1582-09-29
Joncheer Franchoys van Lanscroon
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.000.3
118/11
Jacob van Wijngaarden
/
Joncheer Jacob van Wijngaerdens paerdestal
1583-02-05
Joncheer Jacob van Wijngaerdens paerdestal
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.000.3
116/11
Jacob van Wijngaarden
/
Joncheer Jacob van Wijngaerdens paerdestal
1583-02-07
Joncheer Jacob van Wijngaerdens paerdestal
Waarboek-67 K-1582 (borg)Langebrug.051-057
115/08
Jan van der Does (Janus Dousa)
/
Joncheer Johan van der Does Heer tot Noordtwijc
cosijn van Adriana, Maria en Catharina van der Does

1583-02-04
Joncheer Johan van de Does Heer tot Noordtwijc
Waarboek-67 K-1582 (belending)Garenmarkt.000.07
293/06
Jan van der Does (Janus Dousa)
/
Joncheer Johan van der Does heer tot Noortwijcjoncheer
1583-06-25
Joncheer Johan van der Does heer tot Noortwijc
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Langebrug.051-057
117/03
Adriana Jacobsdr van der Does
/
Joncvrouwe Adriana van der Does
1583-02-05
Joncvrouwe Adriana van der Does
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Breestraat.117
3/03
Agatha Philipsdr van Noorde
/
joncvrouwe Agatha van Noorde Phillipsdr
1582-08-15
joncvrouwe Agatha van Noorde Phillipsdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Langebrug.051-057
117/05
Catharina Jacobsdr van der Does
/
Joncvrouwe Cathrina van der Does
1583-02-05
Joncvrouwe Cathrina van de Does
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Langebrug.051-057
117/04
Maria Jacobsdr van der Does
/
Joncvrouwe Maria van der Does
1583-02-05
Joncvrouwe Maria van der Does
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.024-030
302/06

/
Joncvrouwe van Dorp
1583-06-26
Joncvrouwe van Dorp
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.024-030
303/06

/
Joncvrouwe van Dorp
1583-06-26
Joncvrouwe van Dorp
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.024-030
306/09

/
Joncvrouwe van Dorp
1583-06-26
Joncvrouwe van Dorp
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.8
299/08
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van MerwenJoncvrouwe
1583-06-22
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Papengracht.029.2
290/07
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van Merwenjoncvrouwe
1583-06-29
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Papengracht.029.2
290/11
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van Merwenjoncvrouwe
1583-06-29
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.049
117/10

/
Joncvrouwen van der Does
1583-02-05
Joncvrouwen van der Does
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.092
185/08
Jonephy Huigendr {vrouw van Ewout Claesz}
/
Jonesytgen Huygendr
1583-04-29
Jonesytgen Huygendr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.092
181/06
Jonephy Huigendr {vrouw van Ewout Claesz}
/
Jonesytgen Huygendr blaeuvervsterblaeuvervster
1583-04-29
Jonesytgen Huigendr blaeuvervster
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.088
19/04
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
jonge Dirc Dircxz warmoesman zijn zoonwarmoesman
1582-10-02
jonge Dirc Dircxz warmoesman zijn zoon
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hooigracht.088
20/04
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
jonge Dirck Dircxz warmoesmanwarmoesman
1582-10-02
jonge Dirck Dircxz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.020.1
246/23
Garbrant Meesz {de jonge}
/
jonge Garbrant Meesz
1583-06-03
jonge Garbrant Meesz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.058.2
315/08
Joris Joostenz van Coulster
/
Jooris van Colster Joostensz
1583-07-11
Jooris van Colster Joostensz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.203-205
11/13

/
Joosgen Jacobsdr
1582-07-25
Joosgen Jacobsdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.011
234/17
Joost Sybrantsz Buyck
/
Joost Buyck van Aemstelredamme
1583-05-28
Joost Buyck van Aemstelredamme
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.011
233/19
Joost Sybrantsz Buyck
/
Joost Buyck van Amsterdam
1583-05-28
Joost Buyck van Amsterdam
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Hooigracht.066-068
110/03

/
Joost Claesz verwerverwer
1582-10-17
Joost Claesz verwer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hooigracht.066-068
300/03

/
Joost Claesz verwer
1583-07-03
Joost Claesz verwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.7
447/05
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dircx
1583-11-25
Joost Dircx
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooglandsekerksteeg.009-011
190/12
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz cleermaeckers weduecleermaecker
1583-05-03
Joost Dircxz cleermaeckers wedue
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooglandsekerksteeg.009-011
196/13
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz cleermaeckers weduecleermaecker
1583-05-03
Joost Dircxz cleermaeckers wedue
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Uiterstegracht.074
308/05
Joost Dircksz {lijndraaier}
/
Joost Dircxz lijndrayerlijndrayer
1583-07-07
Joost Dircxz lijndrayer
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Uiterstegracht.074
319/05
Joost Dircksz {lijndraaier}
/
Joost Dircxz lijndrayerlijndrayer
1583-07-17
Joost Dircxz lijndrayer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.7
189/11
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dircxz schilderschilder
1583-04-23
Joost Dircxz schilder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.019
309/11
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacopsz eertijts burgemeester dezer steede
1583-07-05
Joost Jacopsz eertijts burgemeester dezer steede
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Paradijssteeg.038-044
318/03
Joost Jansz {linnenwever}
/
Joost Jansz lindewever poorterlindewever
1583-06-13
Joost Jansz lindewerver poorter
Waarboek-67 K-1582 (koper)Uiterstegracht.038
313/05
Job Cornelisz {pottenbakker}
/
Jop Cornelisz potbackerpotbacker
1583-07-03
Jop Cornelisz potbacker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Uiterstegracht.038
314/04
Job Cornelisz {pottenbakker}
/
Jop Cornelisz potbackerpotbacker
1583-07-03
Jop Cornelisz potbacker
Waarboek-67 K-1582 (belending)LangeMare.096
236/06
Job Dircksz {warmoezenier}
/
Jop Dircxz warmoesmanwarmoesman
1583-05-20
Jop Dircxz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (koper)Diefsteeg.012
284/04
Job Dircksz {warmoezenier}
/
Jop Dircxz warmoesmanwarmoesman
1583-06-24
Jop Dircxz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (koper)Paradijssteeg.016.1
200/04
Joris Claesz Focker
/
Jorys Claesz Focker schoemaecker
Jorys Claesz Focker standaard is biertapper en geen schoenmaker
schoenmaecker
1583-05-03
Jorys Claesz Focker schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Houtstraat.000.8
299/03
Joris Jacobsz Mol
/
Jorys Jacops Mol cassiercassier
1583-06-22
Jorys Jacops Mol cassier
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Houtstraat.000.7
290/03
Joris Jacobsz Mol
/
Jorys Jacopsz Mol cassier in deser stedecassier
1583-06-29
Jorys Jacopsz Mol cassier in deser stede
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Houtstraat.000.8
290/08
Joris Jacobsz Mol
/
Jorys Jacopsz Mol cassier in deser stedecassier
1583-06-29
Jorys Jacopsz Mol cassier in deser stede
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Breestraat.117
3/08
Joris Jansz Grijp
/
Jorys Jansz Grijp
man van zijn za. huysvrouwe Margiete van Noorde Phillipsdr

1582-08-15
Jorys Jansz Grijp
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Breestraat.117
3/14
Joris Lievensz van Cats
/
Jorys van Cats
voogd van Elysabeth van Noorde

1582-08-15
Jorys van Cats
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.058.2
316/07
Joris Joostenz van Coulster
/
Jorys van Colster
1583-06-02
Jorys van Colster
Waarboek-67 K-1582 (borg)Steenschuur.023.12
189/04
Catharina van Zijl
/
Juffrouw Catrijna van Zijl wedue Joncheer van Wijngaerden zijn schoonmoederjuffrouw
1583-04-23
Juffrouw Catrijna van Zijl wedue wijlen Joncheer van Wijngaerden
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)OudeRijn.058-060
190/03
Carel Jansz {OudeRijn}
/
Kaerl Jansz olieslagerolieslager
1583-05-03
Kaerl Jansz olieslager
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)OudeRijn.058-060
196/03
Carel Jansz {OudeRijn}
/
Kaerl Jansz olyeslagerolyeslager
1583-05-03
Kaerl Jansz oleyslager
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Rapenburg.029-031
289/03

/
kind van Symon van Lindenburgh
1583-06-29
kind van Symon van Lindenburgh onbejaerd.
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.008
115/13

/
kinderen van Dominicus de glaesmacker
1583-02-04
kinderen van Dominicus de glaesmacker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Diefsteeg.008
115/14
Dominicus Fredericksz {glasmaker}
/
kinderen van Dominicus de glaesmackerglaesmacker
1583-02-04
kinderen van Dominicus de glaesmacker
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.058-060
196/18

/
kinderen van Floris Jacobsz van Montfoort
1583-05-03
kinderen van Floris Jacobsz van Montfoort
Waarboek-67 K-1582 (overledene)OudeRijn.058-060
196/19
Floris Jacobsz van Montfoort
/
kinderen van Floris Jacobsz van Montfoort
1583-05-03
kinderen van Floris Jacobsz van Montfoort
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.058-060
190/18

/
kinderen van Floris Jacops van Montfoort
1583-05-03
kinderen van Floris Jacops van Montfoort
Waarboek-67 K-1582 (overledene)OudeRijn.058-060
190/19
Floris Jacobsz van Montfoort
/
kinderen van Floris Jacops van Montfoort
1583-05-03
kinderen van Floris Jacops van Montfoort
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.101
111/15

/
kinderen van Neeltgen coman Meesen
zuidzijde

1583-02-03
kinderen van Neeltgen coman Meessen
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooigracht.101
111/16

/
kinderen van Neeltgen coman Meessen
zijdzijde

1583-02-03
kinderen van Neeltgen coman Meessen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.101
120/08

/
kinderen van Neeltgen coman Meesz
1583-02-09
kinderen van Neeltgen coman Meesz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooigracht.101
120/09

/
kinderen van Neeltgen coman Meesz
zuidzijde

1583-02-09
kinderen van Neeltgen coman Meesz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hogewoerd.097
9/07
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/
Lambert Baerntsz backerbacker
1582-09-10
Lambert Baerntsz backer
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Uiterstegracht.106-110
439/05

/
Lambert Maerts
man en voogd van Barbara Cornelisdr

1583-11-17
Lambert Maerts
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Uiterstegracht.106-110
440/04

/
Lambert Martensz
1583-11-19
Lambert Martensz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hogewoerd.097
14/09
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/
Lambrecht Baernts backerbacker
1582-09-23
Lambrecht Baernts
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)OudeRijn.090-102
11/04
Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Lambrecht Claeszoon
Op 25 april 1581 doet Lambrecht Claeszoon afstand van de brouwerij, het huis en de tuin en wordt eigenaar van een huis en land buiten Leiden in Benthuysen

1582-07-25
Lambrecht Claeszoon
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.036
18/07
Lambrecht Corsz van Oudewater
/
Lambrecht Corssen warmoesmanwarmoesman
1582-09-29
Lambrecht Corssen warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.036
17/06
Lambrecht Corsz van Oudewater
/
Lambrecht Corsz warmoesmanwarmoesman
1582-09-29
Lambrecht Corsz warmoesman
Waarboek-67 K-1582 (belending)Watersteeg.000.1
16/07
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambrecht Damasz glaesschrijverglaesschrijver
1582-09-18
Lambrecht Damasz glaesschrijver
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.038
13/08
Lambrecht {kuiper}
/
Lambrecht de cuyper
1582-08
Lambrecht de cuyper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hogewoerd.058-060
194/03
Lambrecht Jacobsz {olieslager}
/
Lambrecht Jacopsz olieslagerolieslager
1583-05-03
Lambrecht Jacopsz olieslager
Waarboek-67 K-1582 (kind)Doezastraat.005
296/07

/
Lambrecht Ma??? onmondig kindt van Aeltgen Aelbrechtsdr
Aeltgen Willemsdr, 1e man Aelbrecht Mattheusz heeft dochter Aeltgen Aelbrechtsdr. Deze heeft een zoon Lambrecht ??? Aeltgen Willemsdr 2e man Cornelis Cornelisz Cock

1583-06-30
Lambrecht Ma??? onmondig kindt van Aeltgen Aelbrechtsdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Hooigracht.066-068
300/05
Lenaert Symonsz Dou
/
Leenaert Symonsz
1583-07-03
Leenaert Symonsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vrouwensteeg.010
250/11
Lenaert Philipsz {scheepmaker}
/
Leenert Phillipsz scheepmaeckerscheepmaecker
1583-06-07
Leenert Phillipsz scheepmaecker
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Uiterstegracht.106-110
439/07

/
Lenaert Huybrechtsz
man en voogd van Marytgen Cornelisdr

1583-11-17
Lenaert Huybrechtsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vrouwensteeg.010
249/15
Lenaert Philipsz {scheepmaker}
/
Lenaert Phillipsz scheepmaeckerscheepmaecker
1583-06-07
Lenaert Phillipsz scheepmaecker
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Burgsteeg.014
247/08
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemsz schoemaecker
voogd van de weeskinderen van Pieter Hendricksz van Wassenaer

1583-04-24
Lenaert Willemsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Uiterstegracht.106-110
440/05

/
Lennert Huybrechtsz
1583-11-19
Lennert Huybrechtsz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.036
13/04
Lysbeth Cornelisdr {vrouw van Gerrit Maertensz}
/
Lijsbet Cornelisdr
1582-08
Lijsbeth Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koppenhinksteeg.008
320/06
Lodewijck Lodewijcksz {mandenmaker}
/
Lodewijc Lodewijcxz
1583-07-08
Lodewijc Lodewijcxz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.020
295/04

/
Louris Claesz van Haerlem
1583-06-30
Louris Claesz van Haerlem
Waarboek-67 K-1582 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.020
294/05

/
Louris Claesz van Haerlem jegenwoordich wonende te Delft
1583-06-30
Louris Claesz van Haerlem jegenwoordich wonende te Delft
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Burgsteeg.014
247/10
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz Scheenaert
zwager van Cornelis Symonsz Stam Verhouff

1583-04-24
Louris Cornelisz Scheenaert
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.058-060
196/10
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz Schenaert laeckencoper poorterlaeckencoper
1583-05-03
Louris Cornelisz Schenaert laeckencoper poorter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.167-169
233/15
Louris Andriesz van Swaanswijck
/
Lourys Andriesz
1583-05-28
Lourys Andriesz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.167-169
234/13
Louris Andriesz van Swaanswijck
/
Lourys Andriesz wijntapper
1583-05-28
Lourys Andriesz wijntapper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwstraat.000.2
247/13

/
Lourys Symonsz Burchman
1583-04-24
Louris Symonsz Burchman
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Houtstraat.000.8
299/04
Lucas Pietersz {brandewijnverkoper}
/
Lucas Pietersz brouwersknecht
1583-06-22
Louris Pietersz brouwersknecht
Waarboek-67 K-1582 (koper)Houtstraat.000.7
290/05
Lucas Pietersz {brandewijnverkoper}
/
Lucas Pietersz brouwersknechtbrouwersknecht
1583-06-29
Lucas Pietersz brouwersknecht
Waarboek-67 K-1582 (koper)Houtstraat.000.8
290/09
Lucas Pietersz {brandewijnverkoper}
/
Lucas Pietersz brouwersknechtbrouwersknecht
1583-06-29
Lucas Pietersz brouwersknecht
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.077-079
242/05

/
Lucas Reyersz van Huymen
1583-05-27
Lucas Reyersz van Huymen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.077-079
240/06

/
Lucas Reyersz van Huynnen
1583-05-27
Lucas Reyersz van Huynnen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.199-201
11/15
Lyck Jansz {bouwman}
/
Lyck Jansz boumanbouman
1582-07-25
Lyck Jansz bouman
Waarboek-67 K-1582 (koper)Koddesteeg.038
301/04
Machteld Dircksdr {vrouw van Arent Thomasz}
/
Machtelt Dircxdr weduwe van Aert Thonisz van Bodegraven
1583-06-26
Machtelt Dircxdr weduwe van Aert Thonisz van Bodegraven
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.038
304/05
Machteld Dircksdr {vrouw van Arent Thomasz}
/
Machtelt Dircxdr weduwe van Aert Thonisz van Bodegraven
1583-06-26
Machtelt Dircxdr weduwe van Aert Thonisz van Bodegraven
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Koddesteeg.038
305/04
Machteld Dircksdr {vrouw van Arent Thomasz}
/
Machtelt Dircxdr weduwe van Aert Thonisz van Bodegraven
1583-06-26
Machtelt Dircxdr weduwe van Aert Thonisz van Bodegraven
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.038
286/05
Machteld Dircksdr {vrouw van Arent Thomasz}
/
Machtelt Dircxdr weduwe van Aert Thonisz van Bodegraven
1583-06-27
Machtelt Dircxdr weduwe van Aert Thonisz van Bodegraven
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.016.2
317/07
Machteld Jansdr Meesters
/
Machtelt Jansdr Meisters
1583-07-15
Machtelt Jansdr Meisters
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooglandsekerksteeg.007
196/15
Machteld Pietersdr {appelkoopster}
/
Machtelt Pietersdr wedue van Willem Adriaensz de Wilde
1583-05-03
Machtelt Pietersdr wedue van Willem Adriaensz de Wilde
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooglandsekerksteeg.007
190/14
Machteld Pietersdr {appelkoopster}
/
Machtelt Pietersdr wedue wijlen Willem Adriaensz de Wilde
1583-05-03
Machtelt Pietersdr wedue wijlen Willem Adriaensz de Wilde
Waarboek-67 K-1582 (koper)Langebrug.058.3
315/07
Maerten Barentsz {vleeshouwer}
/
Maerten Baerentsz vleyshouwervleyshouwer
1583-07-11
Maerten Baerentsz vleyshouwer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Langebrug.058.3
316/05
Maerten Barentsz {vleeshouwer}
/
Maerten Barentsz vleyshoudervleyshouder
1583-06-02
Maerten Barentsz vleyshouder
Waarboek-67 K-1582 (borg)Steenschuur.022.08
312/05

/
Maerten Tiwele van Honschoten
1583-06-30
Maerten Tiwele van Honschote
Waarboek-67 K-1582 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
444/08
Maljaert Schavot {baaiwerker}
/
Maillaerdt grogreynwevergrogreynwever
1583-11-19
Maillaerdt grogreynwever
Waarboek-67 K-1582 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
445/08
Maljaert Schavot {baaiwerker}
/
Maillaerdt grogreynwevergrogreynwever
1583-11-19
Maillaerdt grogreynwever
Waarboek-67 K-1582 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
443/09
Maljaert Schavot {baaiwerker}
/
Maillaert Schavot grogreynwevergrogreynwever
1583-11-19
Maillaert Schavot grogreynwever
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.117
3/09
Grietgen Philipsdr van Noorde
/
Margriete van Noorde Phillipsdr
1582-08-15
Margriete van Noorde Phillipsdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooglandsekerksteeg.009-011
190/11
Marytgen Adriaensdr {uitdrager}
/
Maria Adriaensdr Joost Dircxz cleermaeckers wedue
1583-05-03
Maria Adriaensdr Joost Dircxz cleermaeckers wedue
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooglandsekerksteeg.009-011
196/12
Marytgen Adriaensdr {uitdrager}
/
Maria Adriaensdr Joost Dircxz cleermaeckers wedue
1583-05-03
Maria Adriaensdr Joost Dircxz cleermaeckers wedue
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)NieuweRijn.059
243/03
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/
Maria Jansdr wedue van Oliphier Phillipsz
1583-05-20
Maria Jansdr wedue van Oliphier Phillipsz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)NieuweRijn.059
245/03
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/
Maria Jansdr weduwe van Oliphier Phillipsz
1583-05-20
Maria Jansdr weduwe van Oliphier Phillipsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)NieuweRijn.058
243/09
Marytgen Jansdr {vrouw van Dirck Jansz}
/
Maria Jansdr weduwe wijlen Dirck Jansz mandemaecker
1583-05-20
Maria Jansdr weduwe wijlen Dirck Jansz mandemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.051-057
115/04
Maria Jacobsdr van der Does
/
Maria van der Does erfgename van Joncheer Jacob van der Does
1583-02-04
Maria van der Does erfgename van Joncheer Jacob van der Does
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vismarkt.007
10/08
Marytgen Dircksdr {Vismarkt}
/
Marie Dircxdr
1582-09-10
Marie Dircxdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Steenschuur.022.08
311/03
Marie Garbrantsdr {drapier}
/
Marie Garbrantsdr
1583-06-30
Marie Garbrantsdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Steenschuur.022.08
312/03
Marie Garbrantsdr {drapier}
/
Marie Garbrantsdr
1583-06-30
Marie Gerbrantsdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Molensteeg.010
199/07
Marie Claesdr {Molensteeg}
/
Maritgen Claesdr wedue van Mees Gerytsz cuyper
1583-05-04
Maritgen Claesdr wedue van Mees Gerytsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Molensteeg.010
119/07
Marie Claesdr {Molensteeg}
/
Maritgen Claesdr wedue van Mees Gherritsz cuyper
1583-07-31
Maritgen Claesdr wedue van Mees Gherritsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.016
108/06
Marytgen Dircksdr van Heemskerck
/
Maritgen Dircxdr erfgename van Dirc Jansz de oude
1583-01-24
Maritgen Dircxdr erfgename van Dirc Jansz de oude
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.018
101/08
Marytgen Dircksdr van Heemskerck
/
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.018
102/06
Marytgen Dircksdr van Heemskerck
/
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.020
103/08
Marytgen Dircksdr van Heemskerck
/
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jans
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.020
104/06
Marytgen Dircksdr van Heemskerck
/
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.022
105/08
Marytgen Dircksdr van Heemskerck
/
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.022
106/06
Marytgen Dircksdr van Heemskerck
/
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintUrsulasteeg.016
107/08
Marytgen Dircksdr van Heemskerck
/
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
1583-01-24
Maritgen Dircxdr erfgename van oude Dirc Jansz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.019
15/10
Marytgen Egbertsdr {kloosterzuster}
/
Maritgen Egbertsdr
1582-09-10
Maritgen Egbertsdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.047
115/12
Marytgen Gerritsdr {Langebrug}
/
Maritgen Gerritsdr
1583-02-04
Maritgen Gerritsdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.022
103/12
Marytgen Lourisdr {drapier}
/
Maritgen Lourisdr
1583-01-24
Maritgen Lourisdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.022
104/12
Marytgen Lourisdr {drapier}
/
Maritgen Lourisdr
1583-01-24
Maritgen Lourisdr
Waarboek-67 K-1582 (koper)SintUrsulasteeg.022
105/10
Marytgen Lourisdr {drapier}
/
Maritgen Lourisdr
1583-01-24
Maritgen Lourisdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)SintUrsulasteeg.022
106/08
Marytgen Lourisdr {drapier}
/
Maritgen Lourisdr
1583-01-24
Maritgen Lourisdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Molen.030
434/05
Marytgen Symonsdr {vrouw van Cornelis Dircksz Gel}
/
Maritgen Symonsdr weduwe van Cornelis Dircxz Jel molenaer
1583-11-03
Maritgen Symonsdr weduwe van Cornelis Dircxz Jel molenaer
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Botermarkt.018
309/06
Maerten Hendricksz {lakenbereider}
/
Marten Heynricxz
1583-07-05
Marten Heynricxz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/14
Maria Cornelisdr {Hooigracht69}
/
Marya Cornelisdr naergelaten weeskint
zuster van Jan Cornelisz

1583-06-03
Marya Cornelisdr naergelaten weeskint
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.134
450/15
Marytgen Dircksdr {vrouw van Floris Jansz}
/
Marya Dircxdochter wedue van Florys Jansz bode
1583-11-26
Marya Dircxdochter wedue van Florys Jansz bode
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
231/06
Marytgen Adriaensdr {uitdrager}
/
Marye Adriaensdr wedue van Joost Dircxz snijder
1583-05-16
Marye Adriaensdr wedue van Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
235/06
Marytgen Adriaensdr {uitdrager}
/
Marye Adriaensdr wedue van Joost Dircxz snijder
1583-05-31
Marye Adriaensdr wedue van Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Rapenburg.038-040
18/05
Marytgen Adriaensdr {van Hoogstraten-Bochard}
/
Marye Adriaensdr zijne huysvrouwe
1582-09-29
Marye Adriaensz zijne huysvrouwe
Waarboek-67 K-1582 (belending)NieuweRijn.058
245/07
Marytgen Jansdr {vrouw van Dirck Jansz}
/
Marye Jansdr weduwe wijlen Dirc Jansz mandemaecker
1583-05-20
Marye Jansdr weduwe wijlen Dirc Jansz mandemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
437/08
Marytgen Adriaensdr {uitdrager}
/
Marytgen Adriaensdochter wedue van Joost Dircxz
1583-11-10
Marytgen Adriaensdochter wedue van Joost Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)
440/10

/
Marytgen Bouwesdr wedue
1583-11-19
Marytgen Bouwesdr wedue
Waarboek-67 K-1582 (belending)Molensteeg.010
198/07
Marie Claesdr {Molensteeg}
/
Marytgen Claesdr wedue van Mees Gerytsz cuyper
1583-05-09
Marytgen Claesdr wedue van Mees Gerytsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Maarsmansteeg.006
435/07
Marytgen Cornelisdr van der Morsch
/
Marytgen Cornelisdr
1583-11-03
Marytgen Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Uiterstegracht.106-110
439/06

/
Marytgen Cornelisdr
1583-11-17
Marytgen Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Maarsmansteeg.006
442/07
Marytgen Cornelisdr van der Morsch
/
Marytgen Cornelisdr
1583-11-19
Marytgen Cornelisdr
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.164
437/03
Marytgen Dircksdr {vrouw van Floris Jansz}
/
Marytgen Dircxdr wedue van Florys Jansz bode
1583-11-10
Marytgen Dircxdr wedue van Florys Jansz bode
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.080
449/03
Marytgen Jansdr Smaling {Thou, vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Marytgen Jansdochter weduwe van Cornelis Cornelisz in den Bouck
1583-11-30
Marytgen Jansdochter weduwe van Cornelis Cornelisz in den Bouck
Waarboek-67 K-1582 (koper)LangeMare.051-053
292/06

/
Marytgen Jansdr ongehuwde persoon
1583-06-22
Marytgen Jansdr ongehuwde persoon
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Molen.030
436/04
Marytgen Symonsdr {vrouw van Cornelis Dircksz Gel}
/
Marytgen Symonsdr wedue van Cornelis Dircxz Jel molenaer
1583-11-04
Marytgen Symonsdr wedue van Cornelis Dircxz Jel molenaer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Uiterstegracht.106-110
439/11

/
Marytgen Willemsdr wedue van Cornelis Bouwensz
1583-11-17
Marytgen Willemsdr wedue van Cornelis Bouwensz
Waarboek-67 K-1582 (belending)
439/14

/
Marytghen Bouwensdr wedue
1583-11-17
Marytghen Bouwensdr wedue
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Molen.030
432/05
Mees Cornelisz {molenaar}
/
Mees Cornelisz molenaermolenaer
1583-11-04
Mees Cornelisz molenaer
Waarboek-67 K-1582 (borg)Langebrug.058.3
316/06

/
Mees Pietersz van Voorhout
1583-06-02
Mees Pietersz van Voorhout
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Breestraat.117
3/13
Gerrit Fransz van Hoogstraten
/
Meester Gerard Hoochstraten
voogd van Elysabeth van Noorde

1582-08-15
Meester Gerard Hoochstraten
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Rapenburg.012.2
118/03

/
Meester Jacob de la Marche
1583-02-05
Meester Jacob de la Marche
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.018
101/04
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz
echtgenoot van Annetgen Dircksdr van Heemskerck

1583-01-24
meester Symon Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.018
102/03
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz
1583-01-24
meester Symon Jansz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.020
103/04
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz
echtgenoot van Annetgen Dircksdr van Heemskerck

1583-01-24
meester Symon Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.020
104/03
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz
1583-01-24
meester Symon Jansz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.022
105/04
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz
echtgenoot van Annetgen Dircksdr van Heemskerck

1583-01-24
meester Symon Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.022
106/03
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz
1583-01-24
meester Symon Jansz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)SintUrsulasteeg.016
107/04
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz
echtgenoot van Annetgen Dircksdr van Heemskerck

1583-01-24
meester Symon Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)SintUrsulasteeg.016
108/03
Symon Jansz van der Mije
/
meester Symon Jansz
1583-01-24
meester Symon Jansz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Doezastraat.005
296/04

/
Meesteren van het Arme Weeshuys
1583-06-30
Meesteren van het Arme Weeshuys
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Doezastraat.005
296/03

/
Meesteren van St Cathrijnen Gasthuys
1583-06-30
Meesteren van St Cathrijnen Gasthuys
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Uiterstegracht.038
314/03

/
meesteren van Ste Elysabetten ende Vrouwen Gasthuys
zie ook akte K313 voor de namen: Cornelis Jan Fransz en Cornelis Jansz van Valckenburch

1583-07-03
meesteren van Ste Elysabetten ende Vrouwen Gasthuys
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Molen.030
433/03
Mees Cornelisz {molenaar}
/
Meeus Cornelisz wijlen molenaer ende nu backerbacker
1583-11-04
Meeus Cornelisz wijlen molenaer ende nu backer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Molen.030
434/03
Mees Cornelisz {molenaar}
/
Meeus Cornelisz wylen molenaer nu backerbacker
1583-11-03
Meeus Cornelisz wylen molenaer nu backer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.072.2
308/08
Melchior Dircksz {schoenmaker}
/
Melchior Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-07
Melchior Dircxz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.072.2
319/10
Melchior Dircksz {schoenmaker}
/
Melchior Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-17
Melchior Dircxz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Molen.030
436/03
Mees Cornelisz {molenaar}
/
Meus Cornelisz wijlen molenaer nu backerbacker
1583-11-04
Meus Cornelisz wijlen molenaer nu backer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.042-046
17/05
Cornelis Jansz van Veen
/
Mr Cornelis van Veen
1582-09-29
Mr Cornelis van Veen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.042-046
18/06
Cornelis Jansz van Veen
/
Mr Cornelis van Veen Jansz
1582-09-29
Mr Cornelis van Veen Jansz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Rapenburg.029-031
289/07
Gerrit de Bont
/
Mr Gerard de Bont professor der medicineprofessor in medicine
1583-06-29
Mr Gerard de Bont professor der medicine in 1577
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Breestraat.117
3/04
Hendrick van Weert
/
Mr Heynric van Weert advocaet in den Hove van Hollantadvocaet
1582-08-15
Mr Heynric van Weert advocaet in den Hove van Hollant
Waarboek-67 K-1582 (curator)Rapenburg.016.1
317/03
Jacob Aertsz Spruyt
/
Mr Jacop Aertsz Spruyt curateurcurateur
1583-07-15
Mr Jacop Aertsz Spruyt curateur
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.022.10
312/10
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Mr Reyer Jacopsz
1583-06-30
Mr Reyer Jacopsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.079-083
295/09
Rudolph Snel van Royen (Snellius)
/
Mr Roelof Snellius
1583-06-30
Mr Roelof Snellius
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.081-083
240/07
Cornelis van Mierop
/
Mr. Cornelis van Myerop
1583-05-27
Mr. Cornelis van Myerop
Waarboek-67 K-1582 (belending)Rapenburg.081-083
242/06
Cornelis van Mierop
/
Mr. Cornelis van Myerop
1583-05-27
Mr. Cornelis van Myerop
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.017
448/15
Pieter Adriaensz {chirurgijn}
/
Mr. Pieter Adriaensz chirurgijn
woont naast de spinsters Engeltgen en Jannetgen
chirurgijn
1583-11-25
Mr. Pieter Adriaensz chirurgijn
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.079-083
294/09
Rudolph Snel van Royen (Snellius)
/
Mr. Roeloff Snell
1583-06-30
Mr. Roeloff Snell
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Middelweg.007
431/03
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
Mr. Steven Jansz eertijts canoninck te Hogenlandecanoninck
1583-10-28
Mr Steven Jansz eertijts canoninck te Hogenlande
Waarboek-67 K-1582 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
238/12
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr.Ghijsbert Willemsz chirurgijnchirurgijn
1583-05-31
Mr. Ghijsbert Willemsz chirurgijn
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Molen.030
434/07
Dirckgen Cornelisdr Gel
/
naergelaeten weeskint ofte kinderen van Cornelis Dircxz
1583-11-03
naergelaeten weeskint ofte kinderen van Cornelis Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Garenmarkt.000.03
246/16
Anna Adriaensdr {vrouw van Cornelis Bouwensz}
/
naergelaten weeskinderen van Anna Adriaensdr
1583-06-03
naergelaten weeskinderen van Anna Adriaensdr
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Garenmarkt.000.03
246/12
Barbara Bouwensdr {vrouw van Cornelis Quirijnsz}
/
naergelaten weeskinderen van Barbara Bouwensdr
1583-06-03
naergelaten weeskinderen van Barbara Bouwensdr
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Garenmarkt.000.03
246/15
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
naergelaten weeskinderen van Cornelis Bouwensz drapierdrapier
1583-06-03
naergelaten weeskinderen van Cornelis Bouwensz drapier
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Garenmarkt.000.03
246/11
Cornelis Quirijnsz {scheepmaker}
/
naergelaten weeskinderen van Cornelis Quirijnsz scheepmaeckerscheepmaecker
1583-06-03
naergelaten weeskinderen van Cornelis Quirijnsz scheepmaecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Noordeinde.053
448/04
Floris Gerritsz Abbenbrouck
/
naergelaten weeskindt van Florys Gerytsz Abbenbrouck
1583-11-25
naergelaten weeskindt van Florys Gerytsz Abbenbrouck
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwstraat.003
288/09
Neeltgen Thimansdr {waslichter}
/
Neel Thymansdr weduwe van Jacop Engebrechtsz tinnegieter
1583-06-28
Neel Thymansdr weduwe van Jacop Engebrechtsz tinnegieter
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Botermarkt.016
1/03
Neeltgen Claesdr {vrouw van Willem Cornelisz}
/
Neeltgen Claesdr
1582-08-21
Neeltgen Claesdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Uiterstegracht.074
319/06

/
Neeltgen Huygendr wedue van Jan Cornelisz
1583-07-17
Neeltgen Huygendr wedue van Jan Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (koper)Uiterstegracht.074
308/06

/
Neeltgen Huygendr weduwe van Jan Cornelisz
1583-07-07
Neeltgen Huygendr weduwe van Jan Cornlisz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.113
111/19
Neeltgen Anthonisdr {vrouw van Jan Hendricksz}
/
Neeltgen Thonisdr wedue van Jan Henricxz backer
1583-02-03
Neeltgen Thonisdr wedue van Jan Henricxz backer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.016-018
16/06
Olof Reyersz {verwer}
/
Oloff Reyersz verwerverwer
1582-09-18
Oloff Reyersz verwer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Doezastraat.034
291/03
Olof Reyersz {verwer}
/
Oloff Reyersz verwerverwer
1583-06
Oloff Reyersz verwer
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hoefstraat.004-010
291/06
Olof Reyersz {verwer}
/
Oloff Reyersz verwerverwer
1583-06
Oloff Reyersz verwer hij koopt de helft van de thuyn onder de letter M
Waarboek-67 K-1582 (belending)Kloksteeg.021.1
112/06
Huig Jansz van Alckemade
/
oude Huych van Alckemade
1583-02-04
oude Huych van Alckemade
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.069-071
188/05
Philips Gerritsz Lanschot
/
Phillips Lanschot
1583-04-30
Phillips Lanschot
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.117
3/15
Philips Philipsz van Noorde II
/
Phillips van Noorde Phillipsz
zalige vader, schoonvader en grootvader van de comparanten

1582-08-15
Phillips van Noorde Phillipsz
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.176-178
446/08

/
Pieter Adriaen Huygensz backer
vorig eigenaar van het kamertje in Lisse
backer
1583-11-23
Pieter Adriaen Huygensz backer
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.170
235/05

/
Pieter Adriaensz raemmeestersknecht tot Delftraemmeestersknecht
1583-05-31
Pieter Adriaensz raemmeestersknecht tot Delft
Waarboek-67 K-1582 (borg)NieuweRijn.059
245/06
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werf zijn vader
1583-05-20
Pieter Adriaensz van der Werf zijn vader
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.092-094
11/23
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werff
1582-07-25
Pieter Adriaensz van der Werff
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hooigracht.025.1
109/04
Pieter Pietersz Balde {drapier}
/
Pieter Balde
1581-11-29
Pieter Balde
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hooigracht.025.1
109/06
Pieter Pietersz Balde {drapier}
/
Pieter Balde
1583-02-04
Pieter Balde
Waarboek-67 K-1582 (gemachtigde)Hooigracht.025.1
109/03
Pieter Bailly {schoolmeester}
/
Pieter Boely zijn schoonvader
1581-11-29
Pieter Boely zijn schoonvader
Waarboek-67 K-1582 (overledene)OudeRijn.058-060
190/21

/
Pieter Claesz schippers wedueschipper
1583-05-03
Pieter Claesz schippers wedue
Waarboek-67 K-1582 (borg)Hooigracht.088
20/05
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snijdersnijder
1582-10-02
Pieter Claesz snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.147
283/06
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snydersnyder
1583-06-12
Pieter Claesz snyder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.147
285/06
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snydersnyder
1583-06-12
Pieter Claesz snyder
Waarboek-67 K-1582 (borg)Steenschuur.007-009
234/11

/
Pieter Claesz Veke uyt Vlaenderen
1583-05-28
Pieter Claesz Veke uyt Vlaenderen
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Maarsmansteeg.006
442/03
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
Pieter Cornelisz bode mitte roedebode mitte roede
1583-11-19
Pieter Cornelisz bode mitte roede
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.03
246/09
Pieter Cornelisz {Garenmarkt}
/
Pieter Cornelisz naergelaten weeskint
broer van Bouwen Cornelisz en zuster van Catharyna Cornelisdr

1583-06-03
Pieter Cornelisz naargelaten weeskint
Waarboek-67 K-1582 (borg)NieuweRijn.059
243/05
Pieter Cornelisz Schaeck
/
Pieter Cornelisz Schaeck
schoonzoon van Marytgen Jansdr

1583-05-20
Pieter Cornelisz Schaeck
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.043.4
192/08
Pieter Cornelisz van Noorde
/
Pieter Cornelisz van Noort
1583-04-22
Pieter Cornelisz van Noort
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.043.4
191/08
Pieter Cornelisz van Noorde
/
Pieter Cornelisz van Noort schrienwerckerschrienwercker
1583-04-22
Pieter Cornelisz van Noort schrienwercker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Maarsmansteeg.006
435/03
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
Pieter Cornellisz bode mitte roedebode mitte roede
1583-11-03
Pieter Cornelisz bode mitte roede
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.076-078
308/09
Pieter Jacobsz de Vrije
/
Pieter de Vrij Jacopsz
1583-07-07
Pieter de Vrij Jacopsz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Molen.030
432/03
Pieter Gerritsz {molenaar}
/
Pieter Geritsz molenaer woonende tot Reynsburchmolenaer
1583-11-04
Pieter Geritsz molenaer woonende tot Reynsburch
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.013
298/06
Pieter Gerritsz Lam {tassenmaker}
/
Pieter Gerritsz tassemaeckertassemaecker
1583-07-02
Pieter Gerritsz tassemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Molen.030
434/04
Pieter Gerritsz {molenaar}
/
Pieter Gerytsz molenaer tot Reynsbeurchmolenaer
1583-11-03
Pieter Gerytsz molenaer tot Reynsbeurch
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.013
241/04
Pieter Gerritsz Lam {tassenmaker}
/
Pieter Gerytsz tassemaeckertassemaecker
1583-06-02
Pieter Gerytsz tassemacker
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.062-064
237/10
Pieter Gillisz {witmakersknecht}
/
Pieter Gillisz witmackerwitmacker
1582-08-11
Pieter Gillisz witmacker
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.062-064
238/09
Pieter Gillisz {witmakersknecht}
/
Pieter Gillisz witmaeckerwitmaecker
1583-05-31
Pieter Gillisz witmaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Burgsteeg.014
247/06

/
Pieter Heinricxz's weeskinderen
1583-04-24
Pieter Heinricxz's weeskinderen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.034-036
301/07

/
Pieter Heyndricxz deeckencramerdeeckencramer
1583-06-26
Pieter Heyndricxz deeckencramer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.034-036
302/05

/
Pieter Heyndricxz deeckencramerdeeckencramer
1583-06-26
Pieter Heyndricxz deeckencramer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.034-036
303/05

/
Pieter Heyndricxz deeckencramerdeeckencramer
1583-06-26
Pieter Heyndricxz deeckencramer
Waarboek-67 K-1582 (koper)Koddesteeg.034-036
304/04

/
Pieter Heyndricxz deeckencramerdeeckencramer
1583-06-26
Pieter Heyndricxz deeckencramer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Koddesteeg.034-036
305/08

/
Pieter Heyndricxz deeckencramerdeeckencramer
1583-06-26
Pieter Heyndricxz deeckencramer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Koddesteeg.034-036
286/04

/
Pieter Heyndricxz deeckencramerdeeckencramer
1583-06-27
Pieter Heyndricxz deeckencramer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.165
234/14
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz van Delfft cuyper in't Gulden Houfijsercuyper
1583-05-28
Pieter Jacobsz van Delfft cuyper in't Gulden Houfijser
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.165
233/16
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobsz van Delft cuyper in't Gulden Houfijsercuyper
1583-05-28
Pieter Jacobsz van Delft cuyper in't Gulden Houfijser
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.014
107/12
Pieter Jacobsz van Noorde III
/
Pieter Jacobsz van Noordt snijdersnijder
1583-01-24
Pieter Jacobsz van Noordt snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.014
108/12
Pieter Jacobsz van Noorde III
/
Pieter Jacobsz van Noordt snijder
1583-01-24
Pieter Jacobsz van Noordt snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.076-078
319/11
Pieter Jacobsz de Vrije
/
Pieter Jacopsz de Vrij
1583-07-17
Pieter Jacopsz de Vrij
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vrouwensteeg.008
197/09
Pieter Jacobsz {schoenmaker}
/
Pieter Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-05-02
Pieter Jacopsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Vrouwensteeg.008
249/14
Pieter Jacobsz {schoenmaker}
/
Pieter Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-07
Pieter Jacopsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vrouwensteeg.008
282/03
Pieter Jacobsz {schoenmaker}
/
Pieter Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-11
Pieter Jacopsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.037-039
114/04
Pieter Jansz {bode}
/
Pieter Jansz bode met de bussebode met de busse
1582-09-28
Pieter Jansz bode met de busse
Waarboek-67 K-1582 (belending)Molensteeg.004-006
119/06
Pieter Jansz Schout {bouwman}
/
Pieter Jansz Schoudt
1583-07-31
Pieter Jansz Schoudt
Waarboek-67 K-1582 (belending)Molensteeg.004-006
199/06
Pieter Jansz Schout {bouwman}
/
Pieter Jansz Schout
1583-05-04
Pieter Jansz Schout
Waarboek-67 K-1582 (belending)Molensteeg.004-006
198/06
Pieter Jansz Schout {bouwman}
/
Pieter Jansz Schout
1583-05-09
Pieter Jansz Schout
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.020.2-3
246/24
Pieter Jansz van Naerden {verwer}
/
Pieter Jansz van Aemstelredamme veruwer
1583-06-03
Pieter Jansz van Aemstelredamme veruwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.018
102/15

/
Pieter Jasperz
Pieter moet Cornelis zijn zie akten K101 en K103 t/m K108

1583-01-24
Pieter Jaspersz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Middelweg.007
431/04
Pieter Longespee
/
Pieter Longesbey metselaer van Ypre poortermetselaer
1583-10-28
Pieter Longesbey metselaer van Ypre poorter
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Rapenburg.118-120
7/04
Pieter Oom Pietersz van Ofwegen
/
Pieter Oom Pietersz
1582-09-10
Pieter Oom Pietersz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.037-039
114/03
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pieter Joorisz ons medebroeder
1582-09-28
Pieter Pieter Joorisz ons medebroeder
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.016
450/07
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pieter Jorysz
voogd van Geertruyt Cornelisdochter

1583-11-26
Pieter Pieter Jorysz
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Noordeinde.053
448/06
Pieter Pietersz {gaardenier}
/
Pieter Pietersz gardenier
voogd van Alijdt Florisdr
gardenier
1583-11-25
Pieter Pietersz gardenier
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Burgsteeg.009
288/11

/
Pieter Pijnssen
1583-06-28
Pieter Pijnssen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.004-005
17/07
Pieter Symonsz Dou {kleermaker}
/
Pieter Symonsz's Bagijnhoff
1582-09-29
Pieter Symonsz's Bagijnhoff
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Botermarkt.016
450/12
Pieter Philipsz van Noorde IV
/
Pieter van Noorde Philiphsz backer
Geertruyt Cornelisdochter is zijn halfzus
backer
1583-11-26
Pieter van Noorde Philiphsz backer
Waarboek-67 K-1582 (koper)Botermarkt.016
1/06
Pieter Philipsz van Noorde IV
/
Pieter van Noort
1582-08-21
Pieter van Noort in Calis
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.016
2/07
Pieter Philipsz van Noorde IV
/
Pieter van Noort in calis
1582-07-31
Pieter van Noort in calis
Waarboek-67 K-1582 (belending)Wolsteeg.005
3/24
Pieter Longespee
/
Pieter van Springerloo de Vlaming metselaer metselaer
1582-08-15
Pieter van Springerloo de Vlaming metselaer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Vrouwensteeg.008
250/03

/
Pieter Verhaeren Henricxz woonende tot Monster
1583-06-07
Pieter Verhaeren Henricxz woonende tot Monster
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vrouwensteeg.008
249/03

/
Pieter Verharen Heynricxz woonende tot Monster
1583-06-07
Pieter Verharen Heynricxz woonende tot Monster
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)VanDerWerffstraat.078
248/03
Pieter Vincentenz {witmaker}
/
Pieter Vincentensz witmaeckerwitmaecker
1583-04-22
Pieter Vincentensz witmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.080
248/06
Pieter Vincentenz {witmaker}
/
Pieter Vincentenz
1583-04-22
Pieter Vincentenz
Waarboek-67 K-1582 (voogd)OudeRijn.058-060
190/07
Pieter Werboutsz {perkamentmaker}
/
Pieter Wermboutsz oome
afwezig wordt vervangen door Kaerl Jansz en Claes Jacops

1583-05-03
Pieter Wermboutsz oome
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molen.030
433/06
Pieter Willemsz van Goten
/
Pieter Willemsz backer weduebacker
1583-11-04
Pieter Willemsz backer wedue
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.017
8/06
Pieter Willemsz {mandenmaker}
/
Pieter Willemsz mandemackermandemacker
1582-09-10
Pieter Willemsz mandemacker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.017
12/06
Pieter Willemsz {mandenmaker}
/
Pieter Willemsz mandemaeckermandemaecker
1582-09-10
Pieter Willemsz mandemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.082
11/19
Pieter Vincentenz {witmaker}
/
Pieter Zenten witmaeckerwitmaecker
1582-07-25
Pieter Zenten witmaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Vrouwensteeg.008
250/09
Pieter Jacobsz {schoenmaker}
/
Pietert Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-07
Pietert Jacopsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.020
105/11

/
Pietertgen Gommersdr
1583-01-24
Pietertgen Gommersdr
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.020
106/11

/
Pietertgen Gommersdr
1583-01-24
Pietertgen Gommersdr
Waarboek-67 K-1582 (koper)SintUrsulasteeg.020
103/10

/
Pietertgen Gommersdr wedue van Jan Willemsz van Tetroede
1583-01-24
Pietertgen Gommersdr wedue van Jan Willemsz van Tetroede
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.020
101/13

/
Pietertgen Gommersdr wedue van Jan Willemsz van Tetroode
1583-01-24
Pietertgen Gommersdr wedue van Jan Willemsz van Tetroode
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.020
102/13

/
Pietertgen Gommersdr wedue van Jan Willemsz van Tetroode
1583-01-24
Pietertgen Gommersdr weduw van Jan Willemsz van Tetroode
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)SintUrsulasteeg.020
104/08

/
Pietertgen Gommersdr wedue van Jan Willemsz van Tetroode
1583-01-24
Pietertgen Gommersdr wedue van Jan Willemsz van Tetroode
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vrouwensteeg.008
249/05
Pietergen Hendricksdr {vrouw van Cornelis Claesz}
/
Pietertgen Heyndricxdr
1583-06-07
Cornelis Claesz van Leeuwen man en voocht van Pietertgen Heyndricxdr woonende tot Monster
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Koddesteeg.040
306/06
Pietergen Jacobsdr {}
/
Pietertgen Jacopsdr weduwe Cornelis Cruyck
1583-06-26
Pietertgen Jacopsdr weduwe Cornelis Cruyck
Waarboek-67 K-1582 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.020
294/04
Pouwels Pouwelsz van Torenvliet
/
Pouwel Pouwelsz van Thorenvliet zijn broer
1583-06-30
Pouwel Pouwelsz van Thorenvliet de broer van Willem Pouwelsz
Waarboek-67 K-1582 (borg)Houtstraat.000.8
299/05
Pouwels Willemsz {snijder}
/
Pouwels Willemsz cleermaeckercleermaecker
1583-06-22
Pouwels Willemsz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooglandsekerksteeg.008
190/13
Quirijn Adriaensz {linnenwever}
/
Quirijn Adriaensz lindeweverlindewever
1583-05-03
Quirijn Adriaensz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooglandsekerksteeg.008
196/14
Quirijn Adriaensz {linnenwever}
/
Quirijn Adriaensz lindeweverlindewever
1583-05-03
Quirijn Adriaensz lindewever
Waarboek-67 K-1582 (koper)OudeRijn.058-060
190/10
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quirijn Cornelisz van Montfoort waert in't Gulden Gebitwaert
1583-05-03
Quirijn Cornelisz van Montfoort waert in't Gulden Gebit
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)OudeRijn.058-060
196/09
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quirijn Cornelisz van Montfoort waert in't Gulden Gebitwaert
1583-05-03
Quirijn Cornelisz van Montfoort waert in't Gulden Gebit
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.054-056
196/17
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Geritsz cleermaeckercleermaecker
1583-05-03
Reyer Geritsz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.054-056
190/16
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Gerritsz cleermaeckercleermaecker
1583-05-03
Reyer Gerritsz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.022.10
311/11
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reyer Jacopsz
1583-06-30
Reyer Jacopsz
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Langebrug.058.3
316/03
Reimpgen Cornelisdr van Banchem {Vinck}
/
Reymtgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Bartholomeesz
1583-06-02
Reymtgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Bartholomeesz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.058.3
315/03
Reimpgen Cornelisdr van Banchem {Vinck}
/
Rheymptgen Cornelisdr wedue van Cornelis Meeusz alias Cornelis Jansz in't Gulden Varcken
1583-07-11
Rheymptgen Cornelisdr wedue van Cornelis Meeusz alias Cornelis Jansz in't Gulden Varcken
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.023.12
447/06
Vincent IJsbrantsz
/
Sem IJsbrantsz
1583-11-25
Sem IJsbrantsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.023.12
189/12
Vincent IJsbrantsz
/
Sempronius
1583-04-23
Sempronius
Waarboek-67 K-1582 (koper)Steenschuur.023.12
189/07
Vincent IJsbrantsz
/
Sempronius IJsbrantsz
1583-04-23
Sempronius IJsbrantsz
Waarboek-67 K-1582 (koper)Breestraat.019-021
310/04
Bartholomeus Marquis
/
Sr Bartolomees Marquis coopman Piedmontoyscoopman
1583-07-08
Sr Bartolomees Marquis coopman Piedmontoys
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Breestraat.019-021
310/03
Cosmo de Pescarengis
/
Sr Cosine Pescarengys coopman Piermontoiscoopman
1583-07-08
Sr Cosine Pescarengys coopman Piermontois
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Breestraat.019-021
310/08

/
Sr Olandyvista
1583-07-08
Sr Olandyvista
Waarboek-67 K-1582 (koper)Rapenburg.012.2
118/07
Cosmo de Pescarengis
/
Sr. Cosmo Pesarengys
1583-02-05
Sr. Cosmo Pesarengys
Waarboek-67 K-1582 (belending)Boomgaardsteeg.021
15/09
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircxsz
1582-09-10
Steven Dircxsz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)5eBinnenvestgracht.000.04
443/04
Symon Jacobsz {biertapper, smid}
/
Symon Jacobsz biertapper
verkoopt een vierde deel van het huis voor 60 gulden
biertapper
1583-11-19
Symon Jacobsz biertapper
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)5eBinnenvestgracht.000.04
444/03
Symon Jacobsz {biertapper, smid}
/
Symon Jacobsz tappertapper
1583-11-19
Symon Jacobsz tapper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.014-016
200/06
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Symon Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-05-03
Symon Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Molen.030
432/06
Symon Quirijnsz Gorter {linnenwever}
/
Symon Quyrijnsz Gorter
1583-11-04
Symon Quyrijnsz Gorter
Waarboek-67 K-1582 (ouder)Rapenburg.029-031
289/04
Symon Claesz van Lindenburgh
/
Symon van Lindenburgh
1583-06-29
Symon van Lindenburgh vader van onjaerd kind
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.017
310/05

/
t Barbaren Convent
1583-07-08
t Barbaren Convent
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.004-005
18/08

/
t convent van Pieter Symonsz's bagijnen
1582-09-29
t convent van Pieter Symonsz's bagijnen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.158-162
437/07

/
t Schagen zusterhuys
1583-11-10
t Schagen zusterhuys
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.018
108/11

/
Uria Franssendochter
1583-01-24
Uria Franssendochter
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.018
104/13

/
Uria Franssendr
1583-01-24
Uria Franssendr
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.018
107/11

/
Uria Franssendr
1583-01-24
Uria Franssendr
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)SintUrsulasteeg.018
102/08

/
Uria Franssendr wedue van Gerit Dircxz
1583-01-24
Uria Franssendr weduw van Gerit Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.018
103/13

/
Uria Franssendr wedue van Gerrit Dircxz
1583-01-24
Uria Franssendr wedue van Gerrit Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (koper)SintUrsulasteeg.018
101/10

/
Uria Franssendr wedue van Gherrit Dircxz
1583-01-24
Uria Franssendr wedue van Gherrit Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Garenmarkt.000.03
246/06
Vechter Adriaensz {bouwman}
/
Victor Adriaensz bouman man en voocht van huysvrouwbouman
1583-06-03
Victor Adriaensz bouman man en voocht van huysvrouw
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vrouwensteeg.008
249/07

/
Volcgen Jacopsdr
1583-06-07
Jan Barentsz man en voocht van Volcgen Jacopsdr
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.025.1
109/09
Adriaentgen Pietersdr {Duezen, Gool}
/
voorn. Ariaentgen
1583-02-04
voorn. Ariaentgen
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Apothekersdijk.021.1
114/11
Jan Broersz {drapier}
/
wedue eerst van Jan Broersz
1582-09-28
wedue eerst van Jan Broersz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Apothekersdijk.021.1
114/12
Cornelis Dircksz {snijder}
/
wedue nae van Cornelis Dircxz snijdersnijder
1582-09-28
wedue nae van Cornelis Dircxz snijder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Boomgaardsteeg.017
15/04
Claes Jansz Oom
/
wedue Oem Jansz
1582-09-10
wedue Oem Jansz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Botermarkt.015.1
450/18
Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}
/
wedue van Aelbert Pietersz thinnegieter
1583-11-26
wedue van Aelbert Pietersz thinnegieter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Botermarkt.015.1
450/19
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
wedue van Aelbert Pietersz thinnegieterthinnegieter
1583-11-26
wedue van Aelbert Pietersz thinnegieter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kloksteeg.017-019
112/04
Claes Fransz {witmaker}
/
wedue van Claes Franssen franchijnmackerfranchijnmacker
1583-02-04
wedue van Claes Franssen franchijnmacker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molen.030
436/05
Cornelis Dircksz Gel
/
wedue van Cornelis Dircxz Jel molenaermolenaer
1583-11-04
wedue van Cornelis Dircxz Jel molenaer
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Langebrug.058.3
315/04
Cornelis Jansz Vinck
/
wedue van Cornelis Meeusz alias Cornelis Jansz in't Gulden Varcken
1583-07-11
wedue van Cornelis Meeusz alias Cornelis Jansz in't Gulden Varcken
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hogewoerd.076-078
14/06
David Egbertsz {voorspraak}
/
wedue van David Egbertsz
1582-09-23
wedue van David Egbertsz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.164
437/04
Floris Jansz {snijder, bode}
/
wedue van Florys Jansz bodebode
1583-11-10
wedue van Florys Jansz bode
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.134
450/16
Floris Jansz {snijder, bode}
/
wedue van Florys Jansz bodebode
1583-11-26
wedue van Florys Jansz bode
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.018
102/09

/
wedue van Gerit Dircxz
1583-01-24
wedue van Gerit Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.018
103/14

/
wedue van Gerrit Dircxz
1583-01-24
wedue van Gerrit Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.130
450/20
Marytgen Jansdr {vrouw van Gerrit Gijsbrechtsz}
/
wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaecker
1583-11-26
wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.130
450/21
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaeckerschoemaecker
1583-11-26
wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.018
101/11

/
wedue van Gherrit Dircxz
1583-01-24
wedue van Gherrit Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Boomgaardsteeg.017
15/06

/
wedue van Henric Ghijsbrechtsz
1582-09-10
wedue van Henric Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.022.09
311/07
Ermgaert Fransdr {vrouw van Hendrick Pietersz}
/
wedue van Henrick Pietersz
1583-06-30
wedue van Henrick Pietersz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Steenschuur.022.09
311/08
Hendrick Pietersz {verwer}
/
wedue van Henrick Pietersz
1583-06-30
wedue van Henrick Pietersz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Steenschuur.022.09
312/06
Ermgaert Fransdr {vrouw van Hendrick Pietersz}
/
wedue van Henrick Pietersz
1583-06-30
wedue van Henrick Pietersz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Steenschuur.022.09
312/07
Hendrick Pietersz {verwer}
/
wedue van Henrick Pietersz
1583-06-30
wedue van Henrick Pietersz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Uiterstegracht.074
319/07

/
wedue van Jan Cornelisz
1583-07-17
wedue van Jan Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooigracht.113
111/20
Jan Hendricksz {bakker}
/
wedue van Jan Henricxz backerbacker
1583-02-03
wedue van Jan Henricxz backer
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Haarlemmerstraat.088-090
185/06

/
wedue van Jan Pietersz cuyper
1583-04-29
wedue van Jan Pietersz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.088-090
185/07
Jan Pietersz {kuiper}
/
wedue van Jan Pietersz cuypercuyper
1583-04-29
wedue van Jan Pietersz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.020
103/11

/
wedue van Jan Willemsz van Tetroede
1583-01-24
wedue van Jan Willemsz van Tetroede
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.020
101/14

/
wedue van Jan Willemsz van Tetroode
1583-01-24
wedue van Jan Willemsz van Tetroode
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.020
102/14

/
wedue van Jan Willemsz van Tetroode
1583-01-24
wedue van Jan Willemsz van Tetroode
Waarboek-67 K-1582 (overledene)SintUrsulasteeg.020
104/09

/
wedue van Jan Willemsz van Tetroode
1583-01-24
wedue van Jan Willemsz van Tetroode
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
437/09
Joost Dircksz {snijder}
/
wedue van Joost Dircxz
1583-11-10
wedue van Joost Dircxz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
231/07
Joost Dircksz {snijder}
/
wedue van Joost Dircxz snijdersnijder
1583-05-16
wedue van Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
235/07
Joost Dircksz {snijder}
/
wedue van Joost Dircxz snijdersnijder
1583-05-31
wedue van Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.097
14/08
Annetgen Pietersdr {bakster}
/
wedue van Lambrecht Baernts
geen echte belending want Hogewoerd 97 ligt schuin aan de overkant van de straat

1582-09-23
wedue van Lambrecht Baernts
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molensteeg.010
199/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
wedue van Mees Gerytsz cuypercuyper
1583-05-04
wedue van Mees Gerytsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molensteeg.010
198/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
wedue van Mees Gerytsz cuypercuyper
1583-05-09
wedue van Mees Gerytsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molensteeg.010
119/08
Mees Gerritsz {kuiper}
/
wedue van Mees Gherritsz cuypercuyper
1583-07-31
weduw van Mees Gherritsz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooigracht.111
111/05
Marcelis Woutersz {schoolmeester}
/
wedue van Mercelis Wouterssen
1583-02-03
wedue van Mercelis Wouterssen
Waarboek-67 K-1582 (overledene)NieuweRijn.059
243/04
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
wedue van Oliphier Phillipsz
1583-05-20
wedue van Oliphier Phillipsz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooglandsekerksteeg.007
196/16
Willem Adriaensz Wittekind
/
wedue van Willem Adriaensz de Wilde
1583-05-03
wedue van Willem Adriaensz de Wilde
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kaiserstraat.001
193/07
Jacob Harmensz {kuiper}
/
wedue wijlen Jacop Hermansz cuypercuyper
1583-05-06
wedue wijlen Jacop Hermansz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kaiserstraat.001
195/06
Jacob Harmensz {kuiper}
/
wedue wijlen Jacop Hermansz cuypercuyper
1583-05-06
wedue wijlen Jacop Hermansz cuyper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Rapenburg.012.2
116/06
Jan Robrechtsz Barteel (Bertel)
/
wedue wijlen Jan Bertel
1583-02-07
wedue wijlen Jan Bertel
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Rapenburg.012.2
118/06
Jan Robrechtsz Barteel (Bertel)
/
wedue wijlen Jan Bertels
1583-02-05
wedue wijlen Jan Bertels
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Steenschuur.023.12
189/05
Johan van Wijngaerden
/
wedue wijlen Johan van Wijngaerden
1583-04-23
wedue wijlen Johan van Wijngaerden
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Uiterstegracht.074
308/04
Wouter Cornelisz {lakenbereider}
/
wedue wijlen van Wouter Cornelisz
1583-07-07
wedue wijlen van Wouter Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooglandsekerksteeg.007
190/15
Willem Adriaensz Wittekind
/
wedue wijlen Willem Adriaensz de Wilde
1583-05-03
wedue wijlen Willem Adriaensz de Wilde
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kaiserstraat.001
193/04

/
wedue wijlen Willem Reynertsz Paeu
1583-05-06
wedue wijlen Willem Reynertz Paeu
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kaiserstraat.001
195/04

/
wedue wijlen Willem Reynertsz Paeu
1583-05-06
wedue wijlen Willem Reynertsz Paeu
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Koddesteeg.040
306/07

/
weduwe Cornelis Cruyck
1583-06-26
weduwe Cornelis Cruyck
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Steenschuur.023.12
189/13
Ida Symonsdr {vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}
/
weduwe ende erffgenamen van za Quyrijn Claes Garbrantsz
vorige eigenaar

1583-04-23
weduwe ende erffgenamen van za Quyrijn Claes Garbrantsz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Steenschuur.023.12
189/14
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
weduwe ende erffgenamen van za Quyrijn Claes Garbrantsz
1583-04-23
weduwe ende erffgenamen van za Quyrijn Claes Garbrantsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.115
3/18
Trijntgen Jansdr {van Velsen}
/
weduwe ende erfgenamen Dircx van Velsen
1582-08-15
weduwe ende erfgenamen Dircx van Velsen
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.115
3/19
Dirck Pietersz van Velsen
/
weduwe ende erfgenamen Dircx van Velsen
1582-08-15
weduwe ende erfgenamen Dircx van Velsen
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.085-087
197/08
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/
weduwe Lucas Arentsz lantmeterlantmeter
1583-05-02
weduwe Lucas Arentsz lantmeter
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Raamlanden.002
4/04
Abraham Jacobsz van Velde
/
weduwe van Abraham Jacobsz
1582-09-07
weduwe van Abraham Jacobsz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.161
232/06
Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}
/
weduwe van Aernt Geryt Eeuwoutsz
1583-05-27
wedue van Aernt Geryt Eeuwoutsz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.161
232/07
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
weduwe van Aernt Geryt Eeuwoutsz
1583-05-27
weduwe van Aernt Geryt Eeuwoutsz