BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 235. Aantal = 22.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
2/000

/
Claes Pouwelsz
Vet, 34v

1586 na
Claes Pouwelsz
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.095
9/000
Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven
/
Dirck Stoffelsz van Nyeuwenhoven
Vet, 35

1586 na
Dirck Stoffelsz van Nyeuwenhoven
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.014-016
247/000

/
Dirck Willemsz van Duyckenburch
AA, 96

1607 na
Dirck Willemsz van Duyckenburch
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.010.2
250/000

/
Dirck Willemsz van Duyckenburch
AA, 96v

1607 na
Dirck Willemsz van Duyckenburch
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.097
8/000

/
Frans Ghijsbrechtsz van Suytwijck cruydenier
AA, 61v
cruydenier
1607 na
Frans Ghijsbrechtsz van Suytwijck cruydenier
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.012.2
248/000
Frans Wyten {schelpenhandelaar}
/
Frans Wijten calckvoerder
A, 94
calckvoerder
1586
Frans Wijten calckvoerder
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.018
244/000
Geertgen Cornelisdr {vrouw van Jan Gerritsz}
/
Geertgen Jan Gerritsz weduwe
1586-09-07
Geertgen Jan Gerritsz weduwe
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.014-016
246/000
Gerrit Gerritsz {kalkvoerder}
/
Gerrit Gerritsz calckvoerder
Vet, 51
calckvoerder
1586
Gerrit Gerritsz calckvoerder
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.012.1
249/000

/
Gerrit Joorisz schrijnwercker
A, 94v
schrijnwercker
1601-1606
Gerrit Joorisz schrijnwercker
Bonboek-01B (overledene)KortRapenburg.018
244/000a
Jan Gerritsz {bostelman}
/
Jan Gerritsz weduwe
1586-09-07
Geertgen Jan Gerritsz weduwe
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
5/000
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmaecker
Vet, 34v
schoenmaecker
1586
Jan Symonsz schoenmaecker
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
6/000
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende)
AA, 61v
schoenmaecker
1586
Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende)
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.002
254/000

/
Lambrecht Clouck ende Trijntgen Elducx, elcx voor de helfte (ende is het cleynste van 't voorgaende ….)
AA, 97

1640
Lambrecht Clouck ende Trijntgen Elducx, elcx voor de helfte (ende is het cleynste van 't voorgaende ….)
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005
3/000
Marytgen Claesdr {Nicasius}
/
Marytgen Claes Willem Nicassius weduen huys
Vet, 34v

1586 na
Marytgen, Claes Willem Nicassius weduen huys
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.018
245/000

/
Mees Aelbertsz schipper (is gesplist van 't naest voorgaende ende siet van de lasten aldaer)
A, 94
schipper
1607 na
Mees Aelbertsz schipper (is gesplist van 't naest voorgaende ende siet van de lasten aldaer)
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.004
253/000
Adriaen Jansz {hoefsmid-NieuweRijn}
/
mr Adriaen Jansz houffsmithhouffsmith
1599-09-10
mr Adriaen Jansz houffsmith
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.097
7/000

/
Pieter Crijnen van Houcxachter (bij hem vercoft aen Mathijs Jansz van de Stol, peltier met het naervolgende)
AA, 61v

1607 na
Pieter Crijnen van Houcxachter (bij hem vercoft aen Mathijs Jansz van de Stol, peltier met het naervolgende)
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.003
4/000

/
Pons Willemsz wedue effgenamen
AA, 61

1607 na
onleesbaar
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.003
4/000a
Pons Willemsz {metselaar}
/
Pons Willemsz wedue effgenamen
AA, 61

1607 na
onleesbaar
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.008
251/000

/
Rogier Poleth fusteyn- ende saeytrapier
A, 94v
fusteyn- ende saeytrapier
1612
Rogier Poleth fusteyn- ende saeytrapier
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.006
252/000

/
Willem Evertsz houffsmith
A, 94v
houffsmith
1607 na
Willem Evertsz houffsmith
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005
3/000a
Willem Nicasiusz van Flory
/
Willem Nicassius weduen huys
Vet, 34v

1586 na
Marytgen, Claes Willem Nicassius weduen huys