BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 244. Aantal = 89.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Hogewoerd.012-014
60/1
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/0-11-2
Adriaen Dircxz
1573
Adriaen Dircxz, jaerlicxe pachte staende op zijne huysinge gelegen binnen der stad Leyden voorschreven opte Hogewoert
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Pieterskerkstraat.016
98/1
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/0-4-0
Adriaen Willemsz heemraetsbodeheemraetsbode
1573
Adriaen Willemsz heemraetsbode, jaerlicxe pachte die hij de vier provens tot Leyden schuldich es, staende op zijn huys gelegen aldaer op St.e Pieters kercgraft
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)NieuweRijn.083
64/1
Adriana Fransdr {van der Does}
/0-5-0
Adriaene Franssendr Cornelis Havicxz's weduwe
1573
Adriaene Franssendr Cornelis Havicxz's weduwe, jaerlicxe pachte staende op haer huyen gelegen opte Gansoort
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Steenschuur.023.08
51/1
Aelbrecht Dircksz Bral
/0-5-0
Aelbert Dircxz
1573
Aelbert Dircxz, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinghe gelegen alsvoren [Steenschuyr]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.019
28/1
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/0-3-6
Aelbert Pietersz
1573
Aelbert Pietersz, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Haarlemmerstraat.192
90/1
Arent Dircksz {mandenmaker}
/0-5-0
Aernt Dircxz mandemaeckermandemaecker
1573
Aernt Dircxz mandemaecker, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvoren [Marendorp]
ConfiscatiePacht-1573 (info)Steenschuur.008
18/0a

/
Anderen diverschen ontfang ende derft van de ghoeden competerende
1573
Anderen diverschen ontfang ende derft van de ghoeden competerende
ConfiscatiePacht-1573 (info)Stadsvrijdom.001
1/0a

/
Anderen ontfang van de ghoeden competerende diversche conventen
1573
Anderen ontfang van de ghoeden competerende diversche conventen staende binnen der stad Leyden, zulcx die zelve hier naer volgen derft?
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelweg.003
96/1
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/0-6-0
Anna Henricxdr poppemaeckster inde Waertsteech
Waertsteech?
poppemaeckster
1573
Anna Henricxdr poppemaeckster, jaerlicxe pachte staende op haer huys gelegen binnen Leyden inde Waertsteech
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.004
67/1
Barbara Harmensdr {landvrouw}
/0-14-0
Berbara Harmansdr
Het zijn 2 huisjes; ook Noordeinde.006!

1573
Berbara Harmansdr, jaerlicxe pachte staende op haer huyen gelegen binnen Leyden in 't Noorteynde
ConfiscatiePacht-1573 (info)Stadsvrijdom.001
1/0b

/
Catharina, folio 41v-42
1573
Catharina, folio 41v-42
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.013
5/1
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/0-25-0
Ceeltgen Gerytsdr Claes de Masten weduwe
1573
Ceeltgen Gerytsdr Claes de Masten weduwe, jaerlicxe pachte staende op haer huys gelegen als boven [bij de Witte Poort]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Hogewoerd.075
49/1
Ceeltgen Bouwensdr {Hogewoerd}
/0-9-0
Celia Bouwensdr
1573
Celia Bouwensdr, jaerlicxe pachte staende op haer huyen gelegen binnen Leyden opte Hogewoert
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Botermarkt.002
47/1
Claes Cornelisz {apotheker}
/0-15-0
Claes Cornelisz apoteeckerapoteecker
1573
Claes Cornelisz apoteecker, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden voors. opten Nieuwen Rhijn
ConfiscatiePacht-1573 (overledene)Noordeinde.013
5/2
Claes Fransz Mast
/
Claes de Masten weduwe
1573
Ceeltgen Gerytsdr Claes de Masten weduwe, jaerlicxe pachte staende op haer huys gelegen als boven [bij de Witte Poort]
ConfiscatiePacht-1573 (eigenaar)Middelstegracht.053
35/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/0-2-6
Claes Huygenss
1573
Claes Huygenss, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Nieuwsteeg.018.5
78/1
Claes Jansz Bontecraey
/0-22-6
Claes Jansz lindeweverlindewever
1573
Claes Jansz lindewever, jaerlicxe pachte staende op zijn huye gelegen binnen Leyden inde Nieuwensteech
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)OudeRijn.090-102
56/1
Claes Lambrechtsz van Swieten
/0-25-0
Claes Lambertsz brouwerbrouwer
1573
Claes Lambertsz brouwer, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen binnen Leyen opten Ouden Rhijn
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vliet.011.1
82/1
Adriaen Pietersz Boeytgen
/0-12-1
Coman Adriaen Pietersz
1573
Coman Adriaen Pietersz, jaerlicxe pachte staende up zijne huysinge gelegen als voren [Vlieth]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.013-017
25/1
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Middelstegracht}
/0-3-0
Cornelis Aerntsz pottebackerpottebacker
1573
Cornelis Aerntsz pottebacker, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen binnen Leyden opte Middelstegraft
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Korevaarstraat.000.04
19/1

/0-6-0
Cornelis Claeszoon den Ruyghen brouwer
1574: looproute van Hogewoerd naar Steenschuur, in Stinksteeg
brouwer
1573
Cornelis Claeszoon den Ruyghen brouwer, jaerlicxe pachte staende op zijn huys
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)JanVossensteeg.059
59/1
Cornelis Florisz {opperman, bouwman}
/0-15-0
Cornelis Florissen
1573
Cornelis Florissen, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden in Janvossensteech
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)
34/1
Cornelis Fransz {witmaker}
/0-2-6
Cornelis Fransenz
1573
Cornelis Fransenz, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (overledene)NieuweRijn.083
64/
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxz's weduwe
1573
Adriaene Franssendr Cornelis Havicxz's weduwe, jaerlicxe pachte staende op haer huyen gelegen opte Gansoort
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Weddesteeg.013-027
66/1
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/0-3-6
Cornelis Pieterssen Paetz
(C135), E288, E289

1573
Cornelis Pieterssen Paetz, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen binnen Leyden in de Weddesteech
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Haarlemmerstraat.244-246
91/1
Cornelis Matthijsz {bouwman}
/3-15-0
Cornelis Thijssen comancoman
1573
Cornelis Thijssen coman, jaerlicxe pacht staende op zijn huyen gelegen alsvoren [Marendorp]
ConfiscatiePacht-1573 (info)Breestraat.020
43/

/
De Comandurie van de Pieterskerc, folio 50
1573
De Comandurie van de Pieterskerc binnen Leyden, folio 50
ConfiscatiePacht-1573 (info)Weddesteeg.013-027
66/

/
De deputaten van den Pieterskerc, folio 55
1573
De deputaten van den Pieterskerc binnen Leyden, folio 55
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Uiterstegracht.120-130
40/1
Marytgen Cornelisdr {Boeytgen}
/0-13-9
de weduwe van Bouwen Pieterss
1573
de weduwe van Bouwen Pieterss, jaerlicxe pachte staende op haer huys ghelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (overledene)Uiterstegracht.120-130
40/1a
Bouwen Pietersz Boeytgen
/
de weduwe van Bouwen Pieterss
1573
de weduwe van Bouwen Pieterss, jaerlicxe pachte staende op haer huys ghelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Nieuwsteeg.018.5
79/1
Claes Jansz Bontecraey
/0-7-6
de zelve [Claes Jansz Lindewever]lindewever
1573
de zelve [Claes Jansz Lindewever], jaerlicxe pacht staende op zijn huysinge gelegen alsvooren [Nieuwensteech]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vliet.035
83/1
Adriaen Pietersz Boeytgen
/0-5-6
de zelve [Coman Adriaen Pietersz]
1573
de zelve [Coman Adriaen Pietersz], jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvoren [Vlieth]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vliet.037
84/1
Adriaen Pietersz Boeytgen
/0-7-0
de zelve [Coman Adriaen Pietersz]
1573
de zelve [Coman Adriaen Pietersz], jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvoren [Vlieth]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vliet.037
85/1
Adriaen Pietersz Boeytgen
/0-11-7
de zelve [Coman Adriaen Pietersz]
1573
de zelve [Coman Adriaen Pietersz], jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvoren [Vlieth]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.013-017
26/1
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Middelstegracht}
/0-3-6
de zelve [Cornelis Aerntsz pottebacker]pottebacker
1573
de zelve [Cornelis Aerntsz pottebacker], jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen alsvooren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.023-025
70/1
Vincent Jansz {wagenaar}
/0-10-0
de zelven [Vinchent Jansz]
Of een ander pand?

1573
de zelven [Vinchent Jansz], jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen alsvoren [Noordteynde]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.023-025
69/1
Vincent Jansz {wagenaar}
/0-15-0
den zelven [Vinchent Jansz]
Of een ander pand?

1573
den zelven [Vinchent Jansz], jaerlicxe pacht staende op zijn huysinge gelegen alsvoren [Noordteynde]
ConfiscatiePacht-1573 (info)KortRapenburg.012.2
58/

/
Den zeven getijden van den Pieterskerc, folio 52
1573
Den zeven getijden van den Pieterskerc tot Leyden, folio 52
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Breestraat.090
73/1
Dirck Barentsz {apotheker}
/0-12-0
Dirc Barentssen apoteekerapoteeker
1573
Dirc Barentssen apoteeker, jaerlicxe pacht staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden in de Maersmansteech
ConfiscatiePacht-1573 (overledene)Breestraat.099
46/
Dirck Rippertsz
/
Dirc Rippertsz's weduwe
1573
Ghrietgen Dirc Rippertsz's weduwe, jaerlicxe pachte staende up haer huyen gelegen binnen Leyden an de Bredestraet
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)SintJorissteeg.022-026
74/1
Dirck Willemsz van den Burch
/0-4-6
Dirc Willemssen olyslager
E029 --> verkoop aan Gerrit Adriaansz Knotter {snijder}
olyslager
1573
Dirc Willemssen olyslager, jaerlicxe pacht staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden inde Crauwelsteech
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Breestraat.022
44/1
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/0-5-0
Dircx Dircxz Steen
1573
Dircx Dircxz Steen, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvooren [Noorteynde]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Hogewoerd.050
61/1
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/0-5-0
Engel Henricxz boomgaertmanboomgaertman
1573
Engel Henricxz boomgaertman, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen opte Hogewoert voors.
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.065-069
36/1
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/0-7-0
Evert Jacopss
1573
Evert Jacopss, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Levendaal.062
75/1
Evert Jansz {metselaar}
/0-2-9
Evert Janssen metzelaermetzelaer
1573
Evert Janssen metzelaer, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden op 't Levendeel
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)KortRapenburg.012.2
58/1

/1-10-0
Floris van Abbenbrouc
1573
Floris van Abbenbrouc, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen op Corterapenburch
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vliet.003
52/1
Gerrit Foysz van Tetrode
/0-15-0
Geryt Foyensz
1573
Geryt Foyensz, jaerlicxe pacht staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden opte Vlieth
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.081.3
38/1
Gerrit Jansz Bontecraey {linnenwever}
/0-4-0
Geryt Janss
1573
Geryt Janss, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen alsvooren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Korenbrugsteeg.002
48/1
Gerrit Jansz {kramer}
/0-7-0
Gheryt Janszoon ijzercramerijzercramer
1573
Gheryt Janszoon yzercramer, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden opten Nieuwen Rhijn in de Coornbrugsteech
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Botermarkt.008-009
21/1
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/0-2-0
Gheryt Wiggertszoon
1573
Gheryt Wiggertszoon, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen binnen Leyden opten Nieuwen Rhijn
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Breestraat.099
46/1
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/0-5-0
Ghrietgen Dirc Rippertsz's weduwe
1573
Ghrietgen Dirc Rippertsz's weduwe, jaerlicxe pachte staende up haer huyen gelegen binnen Leyden an de Bredestraet
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.029
31/1
Haesgen Claesdr {vrouw van IJsbrant Willemsz}
/0-7-0
Haesgen Claesdr
1573
Haesgen Claesdr, jaerlicxe pacht staende op haer huys gelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Levendaal.041-045
2/1
Harper Huigenz {lakenbereider}
/0-15-0
Harper Huygensz voerlaeckenreder
E202 en C437: belending is Anthonis Cornelisz timmerman op Levendaal.037-039
voerlaeckenreder
1573
Harper Huygensz voerlaeckenreder, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen op 't Levendeel
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Hogewoerd.055
62/1
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/0-4-6
Jacop Vinchentenss
1573
Jacop Vinchentenss, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen alsvoren [Hogewoert]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Nieuwsteeg.018.4
77/1
Jan Anthonisz {droogscheerder}
/0-5-4
Jan Anthonisz droochscheerderdroochscheerder
1573
Jan Anthonisz droochscheerder, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden opte Volresgraft
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)OudeRijn.074
93/1
Jan Hendricksz {kuiper}
/0-2-0
Jan Henricx cuypercuyper
1573
Jan Henricx cuyper, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen opten Ouden Rhijn
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Breestraat.021
45/1
Jan Lourisz {bakker}
/0-10-0
Jan Lourisz
1573
Jan Lourisz, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen alsvoren [Noorteynde]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Warmoesmarkt.013
22/1
Jan Pietersz van der Heyde
/0-4-0
Jan Pieterszoon apoteeckerapoteecker
1573
Jan Pieterszoon apoteecker, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen alsvoren [Nieuwe Rijn]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Mandemakersteeg.007
24/1
Jan Jansz van Sonnevelt
/0-9-0
Jan van Zonnevelt
E051 --> Lambert Pietersz den Bynck --> Mandemakerssteeg 7

1573
Jan van Zonnevelt, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen binnen Leyden in de Mandemaeckerssteech
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.011
4/1
Cors Adriaensz {snijder}
/2-8-0
Kors Adriaensz snijder
C326 --> Noordeinde.007
snijder
1573
Kors Adriaensz snijder, jaerlicxe pacht staende op zijn huys gelegen binnen Leyden bij de Wittepoort
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Haarlemmerstraat.085-087
89/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/0-15-0
Lucas Aerntsz comancoman
1573
Lucas Aerntsz coman, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen in Marendorp
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Haarlemmerstraat.085-087
55/1
Lucas Arentsz {landmeter, koopman}
/0-33-9
Lucas Aerntsz lantmeterlantmeter
1573
Lucas Aerntsz lantmeter, jaerlicxe pacht staende op zijn huysinge gelegen bij de Vrouwenkerc binnen Leyden
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)OudeRijn.061
42/1
Machteld Gerritsdr in 't Hart
/0-2-5
Machtelt Gherytsdr
1573
Machtelt Gherytsdr, jaerlicxe pachte staende op haer huysinge gelegen binnen Leyden opten Rhijn
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Langebrug.021-023
88/1
Maerten Hendricksz van Rampelberg
/0-4-0
Maerten Henricxz Rampelberch
1573
Maerten Henricxz Rampelberch, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen op die Kercgraft
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Breestraat.020
43/1
Mattheus Jansz {bouwman}
/0-8-0
Matheus Jansz
1573
Matheus Jansz, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen in 't Noorteynde
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Stadsvrijdom.001
1/1
Mees Dircksz {molenaar}
/2-4-0
Mees Dircx molenaermolenaer
1573
Mees Dircx molenaer, jaerlicxe erfpacht staende op zijn molenwerf gelegen buyten de Witte Poort
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)NieuweRijn.090
57/1
Mees Jansz {scheepmaker}
/0-15-0
Mees Janssen scheepmaeckerscheepmaecker
1573
Mees Janssen scheepmaecker, jaerlicxe pacht staende op zijn huys gelegen binnen Leyden opte Gansoort
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Rapenburg.019
87/1
Pouwels Aertsz Buys
/0-15-0
Mr Paulen Buyen pensionarispensionaris
1573
Mr. Paulen Buyen pensionaris, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden op Rapenburch
ConfiscatiePacht-1573 (info)Pieterskerkstraat.016
98/0b

/
Noch van den ghoeden gecompeteert hebbende de naervolgende geestelicke ende w[ereldlicke?] fugityve persoonen, folio 61v
1573
Noch van den ghoeden gecompeteert hebbende de naervolgende geestelicke ende w[ereldlicke?] fugityve persoonen, folio 61v
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)OudeRijn.078-082
94/1
Ermgaert Jansdr Luck {garenziedster}
/0-6-0
Orm Jan Luckendr
1573
Orm Jan Luckendr, jaerlicxe pachte staende op haer huys gelegen alsvoren [Ouden Rhijn]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)OudeRijn.078-082
95/1
Ermgaert Jansdr Luck {garenziedster}
/0-6-0
Orm Jan Luckendr voors
1573
Orm Jan Luckendr voors., jaerlicxe pachte staende op haer huysinge gelegen alsvoren [Ouden Rhijn]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.037
53/1
Pieter Claesz {bakker}
/0-8-0
Pieter Claesz backer
uitgang op 't Zand
backer
1573
Pieter Claesz backer, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden op 't Zant
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.037
71/1
Pieter Claesz {bakker}
/3-0-0
Pieter Claesz backerbacker
1573
Pieter Claesz backer, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen alsvoren [Noordteynde]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Haarlemmerstraat.147
63/1
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/0-15-0
Pieter Claesz snijdersnijder
1573
Pieter Claesz snijder, jaerlicxe pachte staende op zijne huysinge gegelegen binnen Leyden in Marendorp
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Steenschuur.013
50/1
Pieter Florisz van Medemblik
/1-19-6
Pieter Florissen van Medenblic
1573
Pieter Florissen van Medenblic, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden op 't Steenschuyr
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.027
30/1
Pieter Rembrantsz {linnenwever}
/0-3-6
Pieter Rembrantsz
1573
Pieter Rembrantsz, jaerlicxe pachte staende op zijne huysinge gelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vliet.045.3
81/1
Pouwels Cornelisz {scheepmaker}
/0-4-6
Pouwels Cornelissen scheepmaeckerscheepmaecker
1573
Pouwels Cornelissen scheepmaecker, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen binnen Leyden opte Vlieth
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.081.1
37/1
Quirijn Dircksz Gorter {}
/0-2-0
Quyerin de Gortergorter
1573
Quyerin de Gorter, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen alsvooren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Maarsmansteeg.013
65/1
Quirijn Jansz {goudsmid}
/0-5-7
Quyerin Janssen juwelierderjuwelierder
1573
Quyerin Janssen juwelierder, jaerlicxe pachte staende op zijne huysinge gelegen binnen Leyden inde Maersmansteech
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Breestraat.104
72/1
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/0-1-3
Reyer Ghijsbertszoon Stolwijc
1573
Reyer Ghijsbertszoon Stolwijc, jaerlicxe pachte staende op zijne huysinge gelegen binnen der stad Leyden aen de Bredestraet
ConfiscatiePacht-1573 (info)Steenschuur.008
18/0b

/
Salomons proven, folio 45
1573
Salomons proven, folio 45
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Steenschuur.008
18/1
Steven Dircksz van Haarlem
/0-12-6
Steven Dircxz
1573
Steven Dircxz, jaerlicxe pachte staende op zijn huys
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vliet.032
80/1
Symon Arentsz {bakker}
/0-6-6
Symon Aerntsz backerbacker
1573
Symon Aerntsz backer, jaerlicxe pacht staende op zijn huys gelegen binnen Leyden opte Vlieth
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.023-025
68/1
Vincent Jansz {wagenaar}
/0-20-0
Vinchent Jansz in de Gulde Wagen
1573
Vinchent Jansz in de Gulde Wagen, jaerlicxe pachte staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden in 't Noordteynde voors.
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)SintJacobsgracht.000.06
76/1
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/0-12-0
Wilhem van Palesteyn
VanDerWerffPark.000.06 is in 1581 het achterhuis van Garenmarkt.000.07

1573
Wilhem van Palesteyn, jaerlicxe pacht staende op zijn huyen gelegen binnen Leyden op St. Jacopsgraft
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Middelstegracht.119
41/1
Willem Cornelisz {brouwersknecht, moutmaker}
/0-3-6
Willem Cornelisz
1573
Willem Cornelisz, jaerlicxe pachte staende op zijn huysinge gelegen alsvoren [Middelstegraft]
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.031-033
54/1

/0-10-0
Wouter de Gortergorter
1573
Wouter de Gorter, jaerlicxe pacht staende op zijn huysinge gelegen binnen Leyden op 't Sant voors.
ConfiscatiePacht-1573 (info)Pieterskerkstraat.016
98/0a

/
[gaat halverwege folio 59 verder met tuinen, andere woonplaatsen enz]
1573
gaat halverwege folio 59 verder met tuinen, andere woonplaatsen enz.
ConfiscatiePacht-1573 (info)Weddesteeg.013-027
66/

/
[gaat op folio 53 over op andere plaatsnamen en landgoed]
1573
[gaat op folio 53 over op andere plaatsnamen en landgoed]