BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 245. Aantal = 7.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67-02M-1611 (belending)Kloksteeg.023-029
999/06

/
de Commanduyrye
1611-05-05
de Commanduyrye
Waarboek-67-02M-1611 (belending)Kloksteeg.017-019
999/09
Jan de Lalaing
/
hem comparant zelffs
1611-05-05
hem comparant zelffs
Waarboek-67-02M-1611 (koper)Kloksteeg.021.2
999/04

/
Jan Robinsz dienaer des Goddelicken Woorts van de Engelsche gemenedienaer des Goddelicken Woorts
1611-05-05
Jan Robinsz dienaer des Goddelicken Woorts van de Engelsche gemene
Waarboek-67-02M-1611 (verkoper)Kloksteeg.021.2
999/03
Jan de Lalaing
/
Johan de Lalaing
1611-05-05
Johan de Lalaing
Waarboek-67-02M-1611 (belending)Kloksteeg.021.1
999/07
Margriete Baltensdr van Ruymen
/
weduwe ende erffgenamen van Huych van Alckemade
1611-05-05
weduwe ende erffgenamen van Huych van Alckemade
Waarboek-67-02M-1611 (overledene)Kloksteeg.021.1
999/08
Huig Jansz van Alckemade
/
weduwe ende erffgenamen van Huych van Alckemade
1611-05-05
weduwe ende erffgenamen van Huych van Alckemade
Waarboek-67-02M-1611 (belending)Kloksteeg.021.4
999/05
Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort
/
Willem Symonsz van der Wilde
1611-05-05
Willem Symonsz van der Wilde