BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 25. Aantal = 14.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-21 (eigenaar)Breestraat.002
80/1
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/
Cornelis van Duvenvoirde
1585-06-06
Cornelis van Duvenvoirde
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.012.2
40/1
Frans Wyten {schelpenhandelaar}
/
Frans Witting
1585-06-06
Frans Witting
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.009
40/1

/
Geertruit Adriaens d
1585-06-06
Geertruit Adriaens d
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.018
60/1
Geertgen Cornelisdr {vrouw van Jan Gerritsz}
/
Geertruit Cornelis d
1585-06-06
Geertruit Cornelis d
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.014-016
50/1
Gerrit Gerritsz {kalkvoerder}
/
Gerit Gerits z
1585-06-06
Gerit Gerits z
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
20/1
Jan Jansz {kuiper}
/
Jan Jans z
1585-06-06
Jan Jans z
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.010.1
10/1
Marytgen Jansdr {Kort Rapenburg}
/
Mari Jans d
1585-06-06
Mari Jans d
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.005
20/1
Marytgen Adriaensdr {vrouw van Symon Claesz, stijfster}
/
Maritgen die stijfsterstijfster
1585-06-06
Maritgen die stijfster
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.007
30/1
Matthijs Lenaertsz {schipper}
/
Mathijs Lenerts z
1585-06-06
Mathijs Lenerts z
Grachtenboek-21 (eigenaar)Noordeinde.054
60/1
Jan Willemsz {hoefsmid}
/
Meester Jan huufsmithuufsmit
1585-06-06
Meester Jan huufsmit
Grachtenboek-21 (plaats)Noordeinde.052.1
25/1

/
Slopgen
1585-06-06
Slopgen
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.001-003
10/1

/
Stats vollerie
1585-06-06
Stats vollerie
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.012.1
30/1

/
Trijn Dircx
1585-06-06
Trijn Dircx
Grachtenboek-21 (eigenaar)KortRapenburg.011
50/1
Trijntgen Wolphertsdr {vrouw van Lenaert Fredericksz}
/
Trijn Wolpherts
1585-06-06
Trijn Wolpherts