BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 370. Aantal = 29.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.090
21/1
Adriaen Adriaensz van Leeuwen {jonge}
/
Adryaen Adryaensz mandemakermandemaker
1601-03-28
Adryaen Adryaensz mandemaker
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
27/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Alewijn Meessen huysinge
1601-03-28
Alewijn Meessen huysinge
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.074
10/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
C Claes soutsiedersoutsieder
1601-03-28
C Claes soutsieder
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.072
8/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claes soutsiedersoutsieder
1601-03-28
Claes Claes soutsieder
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.071
7/1
Dirck Dircksz van Santen
/
Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santen
1601-03-28
Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santen
Kaart-PV0922.1 (vermelding)NieuweRijn.071
7/2
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santensoutsieder
1601-03-28
Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santen
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.092
23/1
Claes Pietersz {smid}
/
Claes Pietersz smitsmit
1601-03-28
Claes Pietersz smit
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.064.2
3/1
Cors Govertsz van der Aer
/
Cors Govertsz van der Aer
1601-03-28
Cors Govertsz van der Aer
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.093.1
25/1

/
de stadt
1601-03-28
de stadt
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.084-085
18/1
Dirck Gerritsz van Hoogeveen
/
Dirck Gerrits van Hogeveen brouwerbrouwer
1601-03-28
Dirck Gerrits van Hogeveen brouwer
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.080
14/1
Duifgen Jansdr {vrouw van Willem Meesz}
/
Duyfge Jans wedue van Willem Meesz
1601-03-28
Duyfge Jans wedue van Willem Meesz
Kaart-PV0922.1 (overledene)NieuweRijn.080
14/1a
Willem Meesz {houtkoper}
/
Duyfge Jans wedue van Willem Meesz
1601-03-28
Duyfge Jans wedue van Willem Meesz
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.088-089
20/1
Evert Joostenz {scheepmaker}
/
Eevert Joosten scheepmaker
1601-03-28
Eevert Joosten scheepmaker
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.070
6/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Ariensz Brandenburg
1601-03-28
Govert Ariensz Brandenburg
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.069
5/1
Jan Adriaensz {olieslager}
/
Jan Arensz olyslager
1601-03-28
Jan Arensz olyslager
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.091
22/1
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelis cuypercuyper
1601-03-28
Jan Cornelis cuyper
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.082
16/1
Jan Florisz Klinkhamer {scheepmaker}
/
Jan Floris scheepmakerscheepmaker
1601-03-28
Jan Floris scheepmaker
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
12/1
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
/
Jan Jacops backerbacker
1601-03-28
Jan Jacops backer
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.081
15/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Job Huygen schoemakerschoemaker
1601-03-28
Job Huygen schoemaker
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.073
9/1
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Adriaensz}
/
Maritgen Jacobsdr
1601-03-28
Maritgen Jacobsdr
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.075-076
11/1
Marytgen Symonsdr {van Banchem}
/
Maritgen Symons Banchems wedue
1601-03-28
Maritgen Symons Banchems wedue
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.083
17/1
Pieter Jacobsz {kuiper}
/
Pieter Jacobs int Huffijser
1601-03-28
Pieter Jacobs int Huffijser
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.093
24/1
Quirijn Cornelisz Capiteyns
/
Quiering Cornelis Capiteyn
1601-03-28
Quiering Cornelis Capiteyn
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.064.1
2/1
Symon Dircksz {bakker, mandenmaker}
/
Symon Dirckz backerbacker
1601-03-28
Symon Dirckz backer
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
19/1
Ulrick Jansz van der Does
/
Ulryck Jansz olyslagerolyslager
1601-03-28
Ulryck Jansz olyslager
Kaart-PV0922.1 (plaats)HogewoerdspoortWatergat
26/1

/
Watergatsbrugge van de Hogewoertspoort
1601-03-28
Watergatsbrugge van de Hogewoertspoort
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.063
1/1
Willem Mattheusz {koekebakker}
/
Willem Tijssz couckbackercouckbacker
1601-03-28
Willem Tijssz couckbacker
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.065-068
4/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1601-03-28
Willem Willemsz brouwer
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.079
13/1
Wollebrant Jansz {drapier}
/
Wollebrant Jansz drapierdrapier
1601-03-28
Wollebrant Jansz drapier