BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 451. Aantal = 65.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.035-057
191/1
Adriaen Jansz Knotter
/
Adryaen Knotter
1597 na
ADRYAEN KNOTTER/GEMENE MONT/VAN REYGERSBERCH
Grafsteen-PTR (overledene)Garenmarkt.008
184/2
Aefgen Woutersdr {van Campen}
/
Aefge Woutrsdr synder huysfrou
1543-08-27
AEFGE WOUTRSDR SYNDER HUYSFROU
Grafsteen-PTR (overledene)Hoogstraat.004
78/1
Aelbrecht Gerritsz van Hoogeveen
/
Aelbrecht Gerrijtsz van Hogeveen
1594-..-30
AELBRECHT GERRIJTSZ/VAN HOGEVEEN
Grafsteen-PTR (overledene)Papengracht.013-017
324/3
Amelis Gerritsz van Hoogeveen
/
Amelis van Hoogeveen out burgemeester
1620-02-02
AMELIS VAN HOOGEVEEN WEESENDE OUT/BURGEMEESTER
Grafsteen-PTR (overledene)NieuweRijn.012
4/1
Andries Allertsz {vechtmeester}
/
Andries Allertertsz
1574-05-26
M ANDRIES ALLERTS/Z BLEEFT VOOR LEYDEN/OPT XXVI DACH VAN MEY AN XVLXXIIII ALS DE FEST BELEGERT
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.081-083
21/2
Anna Cornelisdr van der Hooch
/
Anna Cornelis vander Hoogen doct Claes Alewys wijf
1515-..-23 is vermoedelijk geboortedatum

1558-04-23
CLA/ES ALEWYS CLAESZ EN ANNA CORNELIS VANDERHOOGEN DOCT/CLAES ALEWYS WIJF
Grafsteen-PTR (echtgenoot)Warmoesmarkt.021
343/4
Bartholomeus Dircksz Vinck
/
Bartholomees Dircxz Vinck
1633-05-25
BARTHOLOMEES DIRCXZ VINCK
Grafsteen-PTR (overledene)NieuweRijn.028
343/1
Claertgen Claesdr {Vinck}
/
Claertgen Claesd huysvrou van Dirck Cornelis Vinck
1608-03-10
CLAERTGEN/CLAESD DE HUYSVROU WAS/VAN DIRCK CORNELIS Z VINCK
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.081-083
21/1
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Alewys Claesz
1561-07-15
CLA/ES ALEWYS CLAESZ EN ANNA CORNELIS VANDERHOOGEN DOCT/CLAES ALEWYS WIJF
Grafsteen-PTR (overledene)Donkersteeg.010
226/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noordt burgermeester
1613-11-06
CLAES CORNELISZ VAN/NOORDT IN SYN LEVEN/ BURGERMEESTER DER/STADT LEYDEN
Grafsteen-PTR (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.010.2
139/1
Claes Houcke
/
Claes Houcke van [...] Honschoten
1606 na
CLAES HOUCKE VAN [...]/HONSCHOTEN
Grafsteen-PTR (overledene)Donkersteeg.010
226/2
Cornelis Claesz van Noorde
/
Cornelis Claesz van Noordt scheepen oudt 80 iaer
1650-04-28
CORNELIS CLAESZ VAN/NOORDT IN SYN LEVEN/SCHEEPEN DER STADT/LEYDEN
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.028.6
170/1
Cornelis Daniëlsz de Ruw
/
Cornelis Daneelsz de Rnw in syn leven 47 iaer grafmaker van dese kerckgrafmaker
1646-08-23
CORNELIS DANEELSZ/DE RNW IN SYN LEVEN 47 IAER GRAEFMAKER VAN DEZE KERCK
Grafsteen-PTR (overledene)NieuweRijn.021
388/3
Cornelis Fransz van Leeuwen
/
Cornelis Franse van Leeuwen
1650-04-16
CORNELIS/FRANSE VAN LEEUWEN
Grafsteen-PTR (overledene)Hogewoerd.015
371/1
Cornelis Willemsz van Zuytbrouck
/
Cornelis Willimse Suytbrouck
1630-08-20
CORNELIS WILLIMSE SUYTBROUCK
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.021
380/1
Daniël van der Meulen
/
Daniel vander Meulen
1600-07-25
DANIEL VANDER MEULEN
Grafsteen-PTR (overledene)NieuweRijn.028
343/3
Dirck Cornelisz Vinck
/
Dirck Cornelis Vinck
1632-01-29
[DIRCK]/CORNELIS VINCK
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.085-087.1
109/1b
Symon Pouwelsz {boekverkoper}
/
een (-) van Sijmon Pouwelsz
1603-11-13
JOFFROU MAR/GRIETA BIJMAN HUYSVROU/VAN JONK/WILLEM VAN/CRAKEN VANDER LAEN/DE EEM (-) VAN SIJMON POUWELSZ
Grafsteen-PTR (overledene)Donkersteeg.010
135/1
Lysbeth Claesdr {van Noorde}
/
Elysabet Claesd huysvrouwe van Cornelisz van Noordt oudt 53 jaer
1602-10-23
ELYSABET CLAES[D)/HUYSVROUWE VAN CORNELISZ VAN [NOORDT)
Grafsteen-PTR (overledene)Botermarkt.024
421/1
Ermgaert Jansdr van Baersdorp
/
Ermgaert Jans dochter van [...]
1574-08-29
Ermgaert Jans dochter van [...]
Grafsteen-PTR (overledene)Breestraat.031
293/1
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven (68 jaar)
1610-03-19
FOY VAN BROUCHOVEN/.../ GELEEFT HEBBENDE LXVIII IAEREN 1 MAENT XI DAEGEN
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.059-063
390/1
François Boudewijnsz van Berlecom
/
Francois Boudewyns van Berlecom (72 iaeren en 7 maenden)
1617-04-03
FRANCOIS BOUDEWYNS VAN BERLECOM GEBOREN VAN SHERTOGENBOSCH [...] OUT 72 IAEREN 7 MAENDEN
Grafsteen-PTR (overledene)Hoogstraat.003
407/1
Gillis Dircksz van Heussen
/
Gillis van Huessen
1587-08-11
GILLIS VAN HUESSEN
Grafsteen-PTR (overledene)Nieuwstraat.053.2
151/1
Adriaen Cornelisz {priester}
/
Heer Adrian Cornelisz van Dam
1585 na
HEER ADRIAN CO[RNELI]SZ VAN DAM
Grafsteen-PTR (echtgenoot)Breestraat.022
329/1a
Jan Dircksz Steen
/
huijsfrou van Jan Dirkxz Steen
1606-03-26
SWAENTGEN CORNELISDR HUIJSFROU VAN JAN DIRKXZ STEEN
Grafsteen-PTR (echtgenoot)Breestraat.022
329/2a
Jan Dircksz Steen
/
huijsfrou van Jan Dirkxz Steen
1617-04-26
JACOBIJ JANSDR VAN DAM HUISVROU VAN JAN DIRCKX STEEN
Grafsteen-PTR (echtgenoot)Warmoesmarkt.021
343/2a
Bartholomeus Dircksz Vinck
/
huysvrou van Bartholomees Dircxz Vinck
1631-02-18
NE[LTGEN/DIRCX]DR VAN ARR[IX]HOUCK DIE/[HUYS]VROU WAS VAN BARTHOLO/[M]EES DIRC[XZ V]INCK
Grafsteen-PTR (echtgenoot)NieuweRijn.028
343/1a
Dirck Cornelisz Vinck
/
huysvrou van Dirck Cornelis Vinck
1608-03-10
CLAERTGEN/CLAESD DE HUYSVROU WAS/VAN DIRCK CORNELIS Z VINCK
Grafsteen-PTR (echtgenoot)Nieuwstraat.000.4
109/1a
Willem Hendricksz van der Laen
/
huysvrou van jonk Willem van Craken vander Laen
1603-11-13
JOFFROU MAR/GRIETA BIJMAN HUYSVROU/VAN JONK/WILLEM VAN/CRAKEN VANDER LAEN/DE EEM (-) VAN SIJMON POUWELSZ
Grafsteen-PTR (echtgenoot)Donkersteeg.010
135/1a
Claes Cornelisz van Noorde
/
huysvrouwe van Cornelisz van Noordt
1602-10-23
ELYSABET CLAES[D)/HUYSVROUWE VAN CORNELISZ VAN [NOORDT)
Grafsteen-PTR (overledene)Boommarkt.009-010
362/1
Jacob Pancraes {timmerman}
/
Iacop Banckerys
1610-04-21
[IA]COP BANCKERYS
Grafsteen-PTR (overledene)Breestraat.022
329/3
Jan Dircksz Steen
/
Ian Dirckxz Steen
1625-07-20
IAN DIRCKXZ STEEN
Grafsteen-PTR (overledene)FaliedeBegijnhof.030
254/1
Johannes Heurnius
/
Ioannes Heurnius medicin professor 63 jaar
1601-08-11
IOANNES HEURNIUS IN/ACADEMIA LEIDENSI PRIMAR/MEDICIN PROFESS PER ANNOS XX/ET IN EADEM VI RECTOR MAGNIF/OBIIT XI/AG AN M D C 1 VIXIT ANNO LXIII (63 JAAR)
Grafsteen-PTR (overledene)Hoogstraat.003
407/2
Geertruid Adriaensdr van Berckenrode {van Heussen}
/
Ionkfrow Geertruyt van Berckenroe weduwe van de e. Gillis van Huessen
1631-07-07
IONKFROW GEERTRUYT VAN/BERCKENROE WEDUWE/VAN DE E. GILLIS VAN HUESSEN
Grafsteen-PTR (overledene)NieuweRijn.021
388/1
Joost Maertensz van Sonnevelt
/
Ioost Maartenzoon van Sonnevelt
1614-10-10
IOOST/MAARTEN ZOON VAN/SONNEVELT
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.069
324/2
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/
Iovffrou Eva [A]lbrechts van Quackenbosche syn huisvrou
1608-12-13
IOVFFROU EVA/[A]LBRECHTS VAN QUACKENBOSCHE/SYN HUISVROU
Grafsteen-PTR (overledene)Breestraat.022
329/2
Jacoba Jansdr van Dam {Steen}
/
Jacobij Jansdr van Dam huisvrou van Jan Dirckx Steen
1617-04-26
JACOBIJ JANSDR VAN DAM HUISVROU VAN JAN DIRCKX STEEN
Grafsteen-PTR (overledene)Steenschuur.023.03
421/3
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp burgemr (78 jaeren)
1608-08-03
JAN JANSZ VAN/BAERSDORP IN SYN LEVEN/BURGEMR [...] OUT 78 JAEREN
Grafsteen-PTR (overledene)Diefsteeg.008
62/1
Jannetgen Dominicusdr {linnennaaister}
/
Jannetgen Dominicusdr
1599-..-..
JANNETGEN DOMINiCUS DR
Grafsteen-PTR (overledene)Nieuwstraat.000.4
109/1
Margriete Symonsdr Bijman
/
Joffrou Margrieta Bijman huysvrou van jonk Willem van Craken vander Laen
1603-11-13
JOFFROU MAR/GRIETA BIJMAN HUYSVROU/VAN JONK/WILLEM VAN/CRAKEN VANDER LAEN/DE EEM (-) VAN SIJMON POUWELSZ
Grafsteen-PTR (overledene)Papengracht.029.2
383/1
Josina van Steenhuizen
/
Joffrou van Meetkercke
1578-11-07
JOFFR[OU]/VAN MEETKERCKE HEER VAN EGGEGHEM
Grafsteen-PTR (overledene)Steenschuur.023.03
421/2
Cunera Jorisdr Veen
/
Kunera Joerisdochter van Veen huysvrouwe van Jan Jansz van Baersdorp
159.-06-09
KUNERA JOERIS DOCHTER VAN VEEN/HUYSVROUWE VAN JAN JANSZ/VAN BAERSDORP
Grafsteen-PTR (overledene)Pieterskerkhof.040
145/2
Maria de Lange
/
Maria de Lange syn huisvrouwe
1627-11-11
MARIA DE LANGE SYN HUISVROUWE
Grafsteen-PTR (overledene)NieuweRijn.021
388/4
Maria Joostendr van Sonnevelt {de jonge, van Leeuwen}
/
Maria van Sonnevelt syn huysvrou
1649-04-08
CORNELIS/FRANSE VAN LEEUWEN
Grafsteen-PTR (overledene)Steenschuur.023.02
25/1
Marytgen Cornelisdr van Heemskerck {Paedts}
/
Marritgen Cornelisdochter van Heemskerc
15..-06-12 is vermoedelijk 1576-06-12

1576-06-12
MARRITGEN CORNELIS/DOCHTER VAN HEEMS/KERK
Grafsteen-PTR (overledene)Pieterskerkhof.036-038
1/1
Matthijs Harmensz van Creenenburch
/
Matthijs Harmensz van Crenenburch
1603-09-23
MATTHIJS HARMENSZ VAN CRENENBURCH MET ZYN KINDEREN
Grafsteen-PTR (overledene)Rapenburg.069
324/1
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
Meester Gerrit [M]elissoon ambachtsheer van [Ho]ogeveen
1580-11-07
MEESTER GERRIT [M]ELISSOON AMBACHTSHEER VAN [HO]OGEVEEN IN SYN LEVEN RAET/[E]NDE PENSIONARIS DER STAT LEYDEN
Grafsteen-PTR (overledene)Kolfmakerveststeeg.000.2
73/1
Meynaert Lucasz van Halkestein
/
Meijnaert Lucasz van Halkesteyn
1591-03-..
MEIJNAERT LUCASZ VAN/HALKESTEYN
Grafsteen-PTR (overledene)Breestraat.153
353/1
Jacob Gerritsz van der Mije {de jonge}
/
Menheer Iacop van der My
1606 na
MENHEER IACOP VAN DER MY
Grafsteen-PTR (overledene)Botermarkt.024
397/1
Clement Jansz van Baersdorp
/
Mr Clemens van Baersdorp burgemeester
1655-01-11
MR CLEMENS VAN BAERSDORP/IS SYN LEVEN BURGEMEESTER/ENDE RENTMEESTER VANDE/UNIVERSITEYT
Grafsteen-PTR (overledene)
55/1
Nicolaes van Zeyst {pensionaris}
/
Mr Nicolaes van Zeist raedt en pensionarisraedt en pensionaris
1617-09-20
MR NICOLAES VAN ZEIST/RAEDT EN PENSIONARIS DER STADT LEYDEN
Grafsteen-PTR (overledene)Warmoesmarkt.021
343/2
Neeltgen Dircksdr van Arrixhouck {Vinck}
/
Neltgen Dircxdr van Arrixhouck huysvrou van Bartholomees Dircxz Vinck
1631-02-18
NE[LTGEN/DIRCX]DR VAN ARR[IX]HOUCK DIE/[HUYS]VROU WAS VAN BARTHOLO/[M]EES DIRC[XZ V]INCK
Grafsteen-PTR (overledene)Pieterskerkgracht.011-013
352/1
Pieter Stochius
/
Petrus Stochius
1583-07-19
PETRUS STOCHIUS OUD ZIJNDE 18 JAAR EN 18 DAGEN
Grafsteen-PTR (overledene)Steenschuur.023.02
25/2
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
Pieter Paedts
1600-10-01
PIETER PAEDT[S)
Grafsteen-PTR (overledene)Breestraat.022
329/1
Swaentgen Cornelisdr {Steen}
/
Swaentgen Cornelisdr huijsfrou van Jan Dirkxz Steen
1606-03-26
SWAENTGEN CORNELISDR HUIJSFROU VAN JAN DIRKXZ STEEN
Grafsteen-PTR (overledene)NieuweRijn.021
388/2
Baertgen Isaacsdr van Swanenburg
/
Syn huysvrou Baertge Isaacd van Swaenenburch
1648-05-10
SYN HUYSVROU BAERTGE ISAAC/D VAN SWAENENBURCH
Grafsteen-PTR (overledene)LangeMare.096
250/2
Jannetgen Jansdr {vrouw van Willem Jansz}
/
Syn huysvrou Ianneken Ians vander Meer
1630-04-..
SYN HUYSVROU IANNEKEN/IANS VANDERMEER ST./DEN [...] APRIL ANNO 1630
Grafsteen-PTR (overledene)Boommarkt.009-010
362/2
Trijntgen Gangelofsdr
/
Tryntgen Gangeloefdochter
1620-01-23
TRYNTGEN GANGELOEF/DOCHTER
Grafsteen-PTR (overledene)Papengracht.029.2
320/1
Susanna van Etten
/
Vrouwe Susanna van Etten (85 jaar min 9 dagen)
1634-10-05
VROUWE SUSANNA/VAN ETTEN IN HAER/LEVEN VROUWE VAN/LEEUWENHORST/.../OUT SYNDE 85/IAREN MIN 9 DAEGEN
Grafsteen-PTR (overledene)Pieterskerkhof.040
145/1
Willeboort Snel van Royen (Snellius)
/
Willebrordus Snellius in syn leven professor matheseosprofessor matheseos
1626-10-30
WILLEBRORDUS/SNELLIUS IN SYN LEVEN/PROFESSOR MATHESEOS
Grafsteen-PTR (overledene)LangeMare.096
250/1
Willem Jansz {warmoezenier}
/
Willem Janse
1620-..-..
WILLEM JANSE ST. DEN [...] ANNO 1620
Grafsteen-PTR (overledene)Steenschuur.023.02
25/3
Willem Pietersz Paedts {Steenschuur}
/
Willem Pieter Paedts
16.1-04-09 is vermoedelijk

1601-04-09
SYN SOON WIL/LEM PIETER PAEDT[S)
Grafsteen-PTR (overledene)Boommarkt.018
184/3
Zeger Huigenz van Campen {steenplaatser}
/
Zeger Huygensz van Campen stijenplaetserstijenplaetser
1604-01-10
ZEGER HUYGENSZ VAN CAMPEN STIJENPLAETSER
Grafsteen-PTR (overledene)Garenmarkt.008
184/1
Zeger Huigenz van Campen {de oude}
/
Zegher Huyghenzoon
1549-07-01
ZEGHER HUYGHENZOON
Grafsteen-PTR (overledene)Hoogstraat.004
78/2
Neeltgen Govertsdr van der Aer
/
[Neeltgen] Govertsdr vander Aer weduwe venden voorn Hoogeveen
1631-07-10
[NEELTGEN] GOVERTS DR VANDER AER WEDUWE VENDEN VOORN HOOGEVEEN