BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 462. Aantal = 435.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Huwelijksevw-B1 (belending)Raamlanden.014
35/12

/
't convent van Rodenburg
1533~1537
't convent van Rodenburg
Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieterskerkchoorsteeg.022
89/07
Aefgen Claesdr {van Honthorst}
/
Aafgen Claesdochter Jan van Honthorsts weduwe haer moeye
1531-01-14
Aafgen Claesdochter Jan van Honthorsts weduwe haer moeye
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Steenschuur.022.04
103/03
Abraham Jacobsz van Velde
/
Abraham Jacobsz
1534-01-14
Abraham Jacobsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.095
203/08
Aechte Claesdr de Bruyn {Luck}
/
Achte Claesdochter zijn moeye
1549-02-08
Achte Claesdochter zijn moeye
Huwelijksevw-B1 (begunstigde)
169/13
Adriaen Adriaen Woutersz
/
Adriaen Adriaensz
1544-01-24
Adriaen Adriaensz
Huwelijksevw-B1 (overledene)NieuweRijn.026-027
206/16
Adriaen Arentsz {NieuweRijn}
/
Adriaen Aertsz
1549-11-22
een huis en erf op de Hoygracht achtergelaten bij Adriaen Aertsz daarin Alijt Ewoutsdr diens weduwe woont
Huwelijksevw-B1 (getuige)SintJacobsgracht.000.12
179/04
Adriaen Claes Garbrantsz
/
Adriaen Claes Garbrants zijn broer
1546-02-08
Adriaen Claes Garbrants zijn broer
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Hogewoerd.012-014
165/03
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dirck Ottensz
1543-08-07
Adriaen Dirck Ottensz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.000.15
11/08

/
Adriaen Dircxz haar oem (doorgehaald)
1510 voor
Adriaen Dircxz haar oem (doorgehaald)
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.153
202/08
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Adriaen Gerytsz brouwer haar neefbrouwer
1549-01-17
Adriaen Gerytsz brouwer haar neef
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hoogstraat.006
143/09

/
Adriaen IJsbrantsz haer zwager
1540-04-08
Adriaen IJsbrantsz haer zwager
Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieterskerkchoorsteeg.022
89/09
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrantsz wantsnijder haar zwager
1531-01-14
Adriaen IJsbrantsz wantsnijder haar zwager
Huwelijksevw-B1 (overledene)SintJacobsgracht.000.12
179/09
Adriaen Jansz van Strijen
/
Adriaen Jan van Strijens weduwe
1546-02-08
Geertruyt Jan Heynricksdr Adriaen Jan van Strijens weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Maarsmansteeg.023
180/08
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1546-02-09
Adriaen Jansz brouwer gehuwd met Agnyse Huygensdr zijn oudmoeie
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Steenschuur.022.02
116/03
Adriaen Jansz van Strijen
/
Adriaen van Strijen
1537-01-13
Adriaen van Strijen
Huwelijksevw-B1 (mede-eigenaar)Steenschuur.006
155/10
Adriana Claesdr Dierten
/
Adriana Claes Diertendr haar zuster
1541-11-02
Adriana Claes Diertendr haar zuster
Huwelijksevw-B1 (bruid)Vrouwenkerkkoorstraat.017
142/05
Adriana Willemsdr {de Wijs}
/
Adriana Willemsd
1540-01-24
Adriana Willemsd
Huwelijksevw-B1 (bruid)BuitenLeiden.000
78/04
Aechte Claesdr de Bruyn {Luck}
/
Aechte Claesdochter
1529-01-13
Aechte Claesdochter
Huwelijksevw-B1 (bruid)Steenschuur.022.04
103/05
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Aechte Frans Jansdr
1534-01-14
Aechte Frans Jansdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)Breestraat.153
202/07
Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}
/
Aechte Jacop Cornelisz gortersdochter
1549-01-17
Aechte Jacop Cornelisz gortersdochter
Huwelijksevw-B1 (bruid)
152/05
Aechte Pieter Garbrantsdr
/
Aechte Pietersdr
1541-01-27
Aechte Pietersdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)Garenmarkt.008
62/05
Aechte Pouwelsdr {Buys}
/
Aechte Pouwelsdr
1521-11-09
Aechte Pouwelsdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hoogstraat.006
143/07
Aefgen Claesdr {van Honthorst}
/
Aefgen Claesdr Jan van Honthorst weduwe haar moeye
1540-04-08
Aefgen Claesdr Jan van Honthorst weduwe haar moeye
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.069
164/09
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircksz haar broer
1543-07-12
Aelbrecht Dircksz haar broer
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/13
Aelbrecht Dircksz van Quackenbosch
/
Aelbrecht Dircksz haar zwager
1537-01-13
Aelbrecht Dircksz haar zwager
Huwelijksevw-B1 (overledene)BuitenLeiden.000
124/07
Aelwijn Meesz {van Swanenburg, de oudste}
/
Aelwijn Bartholomeus weduwe
1537-08-27
Hillegont Willemdr Aelwijn Bartholomeus weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Boomgaardsteeg.017
49/03
Aelwijn Meesz {van Swanenburg, de oudste}
/
Aelwijn Meesz
1513-01-17
Aelwijn Meesz
Huwelijksevw-B1 (overledene)BuitenLeiden.000
181/10
Aelwijn Meesz {van Swanenburg, de oudste}
/
Aelwijn Meesz weduwe
1546-02-09
Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (belending)Raamlanden.012
134/14

/
Aernt Adriaensz erfgenamen
1539-05-03
Aernt Adriaensz erfgenamen
Huwelijksevw-B1 (overledene)Raamlanden.012
134/15

/
Aernt Adriaensz erfgenamen
1539-05-03
Aernt Adriaensz erfgenamen
Huwelijksevw-B1 (overledene)
139/15
Arent Adriaensz {NieuweRijn}
/
Aernt Adriaensz haar vader
1539-09-29
Aernt Adriaensz haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
181/04
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Aernt Geryt Ewoutsz
1546-02-09
Aernt Geryt Ewoutsz gehuwd met Duyfgen van Leeuwen Jansdr zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Maarsmansteeg.023
180/09
Agnietgen Huigendr {Maarsmansteeg}
/
Agnyse Huygensdr zijn oudmoeie
1546-02-09
Adriaen Jansz brouwer gehuwd met Agnyse Huygensdr zijn oudmoeie
Huwelijksevw-B1 (mede-eigenaar)
139/17
Alijd Ewoutsdr {vrouw van Adriaen Arentsz}
/
Alijdt Ewoutsdr diens weduwe
1539-09-29
de nalatenschap van Adriaen Aerntsz haar oudevader die bij Alijdt Ewoutsdr diens weduwe in lijftocht is
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Steenschuur.023.11
149/08
Alijd Fransdr {vrouw van Jan Hendricksz Heynoom}
/
Alijdt Fransdr zijn moeder
1541-01-19
zijn moederlijk erfdeel nl Alijdt Fransdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.021.1
198/04
Alijd Barentsdr {vrouw van Lambrecht Wesselsz}
/
Alijt Baerntsdr Lambrecht Wessels weduwe zijn moeder
1548-04-19
Alijt Baerntsdr Lambrecht Wessels weduwe zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (bewoner)NieuweRijn.026-027
206/17
Alijd Ewoutsdr {vrouw van Adriaen Arentsz}
/
Alijt Ewoutsdr diens weduwe
1549-11-22
Alijt Ewoutsdr diens weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
62/06
Alijd {vrouw van Pouwels Pietersz}
/
Alijt Pouwels Pieters weduwe haar moeder
1521-11-09
Alijt Pouwels Pieters weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.095
203/06
Allert Claesz de Bruyn
/
Allart Claesz zijn oem
1549-02-08
Allart Claesz zijn oem
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/10
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobsz de Haes haar vader
1549-11-22
Cornelia Allertsdr met Allert Jacobsz de Haes haar vader
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Steenschuur.023.11
149/03
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz
1541-01-19
Andries Jansz
Huwelijksevw-B1 (bruid)Steenschuur.021.1
198/06
Anna Claesdr {vrouw van Barent Lambrechtsz}
/
Anna Claesdr
1548-04-19
Anna Claesdr
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)BuitenLeiden.000
181/07
Annetgen Jansdr van Leeuwen
/
Annetge van Leeuwen Jansdr zijn zuster
1546-02-09
Huyg Adriaensz gehuwd met Annetge van Leeuwen Jansdr zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Breestraat.153
202/10
Annetgen Foysdr van Oostermolen
/
Annetgen Foeye Huygenszdochter haar nicht
1549-01-17
Jan van Broechove gehuwd met Annetgen Foeye Huygenszdochter haar nicht
Huwelijksevw-B1 (getuige)SintJacobsgracht.000.12
179/12
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Anthonie Fransz
1546-02-08
Anthonie Fransz gehuwd met Hillegont Jan Heynricksdr haar zuster
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.023.10
149/13
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Anthonis Fransz
1541-01-19
Anthonis Fransz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/12
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Anthonis Fransz haer zwager
1537-01-13
Anthonis Fransz haer zwager
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Steenschuur.021.1
198/03
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Baernt Lambrechtsz
1548-04-19
Baernt Lambrechtsz
Huwelijksevw-B1 (bruid)NieuweRijn.019
51/09
Baertgen Meesdr {Paedts}
/
Baerte Bertelmeesdr
1516-01-19
Baerte Bertelmeesdr
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooigracht.095
203/13
Baertgen Hendricksdr {Cock}
/
Baerte Heynricxdochter hair moeder
1549-02-08
Baerte Henricxdochter hair moeder
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.023.06
177/13
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baerte Jacobsdr Willem Bouwensz weduwe
1546-01-17
Baerte Jacobsdr Willem Bouwensz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Doezastraat.000.08
201/08
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baertgen Jacopsdochter Willem Bouwensz wedue haer oude moeder
1548-11-28
Baertgen Jacopsdochter Willem Bouwensz wedue
Huwelijksevw-B1 (bruid)Steenschuur.006
155/06
Barbara Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/
Barbara meester Frans van Leeuwensdr
1541-11-02
Barbara meester Frans van Leeuwensdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hogewoerd.012-014
165/07
Barbara Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/
Barbara mr Frans van Leeuwendr haar zuster (zijn vrouw)
1543-08-07
Gillis Dircksz gehuwd met Barbara mr Frans van Leeuwendr haar zuster
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.023.04
177/15
Beatrix Pouwelsdr {vrouw van Cornelis Meesz}
/
Beatris Pouwelsdr Cornelis Meesz weduwe
1546-01-17
Beatris Pouwelsdr Cornelis Meesz weduwe
Huwelijksevw-B1 (bruid)NieuweRijn.039-040
193/07
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatrix Geryt Jan Kerstantsdr
1547-06-07
Beatrix Geryt Jan Kerstantsdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)Maarsmansteeg.023
180/10
Beatrix Willemsdr {van Cortevelt}
/
Beatrix Willem Geryt Huygenszdr
1546-02-09
Beatrix Willem Geryt Huygenszdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)OudeRijn.018-020
185/06
Berwout Arentsz van Griecken
/
Berwout van Grieken zijn broeder (doorgehaald)
1546-05-06
Berwout van Grieken zijn broeder (doorgehaald)
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/08

/
Bouwen Willemsz van Warmonde zijn naaste vrunden en magen
1516-01-19
Bouwen Willemsz van Warmonde zijn naaste vrunden en magen
Huwelijksevw-B1 (bruid)Hooigracht.095
203/09
Catrijn Claesdr Cock {van der Booch}
/
Catrijn Claes Corneliszdochter
1549-02-08
Catrijn Claes Corneliszdochter
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Maarsmansteeg.023
180/05
Ceeltgen Pietersdr Buys {van Cortevelt, Cornelis Cornelisz}
/
Celia Pieter Heynricksz Buys weduwe zijn moeder
Pieter Heynricksz Buys is haar vader

1546-02-09
Cornelis Cornelisz drapier gehuwd met Celia Pieter Heynricksz Buys weduwe zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (begunstigde)Garenmarkt.008
132/11
Ceeltgen Pietersdr Buys {van Cortevelt, Cornelis Cornelisz}
/
Celie Pietersdochter zijn zuster
1539-01-26
Celie Pietersdochter zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (bruid)Garenmarkt.006
82/04
Ceeltgen Pietersdr Buys {van Cortevelt, Cornelis Cornelisz}
/
Celie Pietersdr Pieter Jorysz weduwe
1530-01-24
Celie Pietersdr Pieter Jorysz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vismarkt.005
134/05
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz brouwer zijn oom
1539-05-03
Claes Adriaensz brouwer zijn oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)Maarsmansteeg.023
180/12
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz haar oom
1546-02-09
Claes Adriaensz haar oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
124/04
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz zijn vader
1537-08-27
Claes Adriaensz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
78/05
Claes Allertsz de Bruyn
/
Claes Allertsz de Bruyn haar vader
1529-01-13
Claes Allertsz de Bruyn haar vader
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)
152/03
Claes Cornelisz {Jan Roelofsz}
/
Claes Cornelisz
1541-01-27
Claes Cornelisz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.068
184/04
Claes Cornelisz Cock
/
Claes Cornelisz Cock zijn vader
1546-02-24
Claes Cornelisz Cock zijn vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooigracht.095
203/12
Claes Cornelisz Cock
/
Claes Cornelisz haer vader
1549-02-08
Claes Cornelisz haer vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.069
164/06
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claes Cornelisz zijn broer
1543-07-12
Claes Cornelisz zijn broer
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)
169/03
Claes Daemsz de Waert
/
Claes Damenz de Waert
1544-01-24
Claes Damenz de Waert
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Breestraat.101-103
199/03
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waert Damenz
1548-05-27
Claes de Waert Damenz
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/13

/
Claes Dircksz houtkoperhoutkoper
1516-01-19
Claes Dircksz houtkoper haar naaste vrunden en magen
Huwelijksevw-B1 (overledene)SintJacobsgracht.000.12
179/14
Claes Garbrantsz {Jacobsgracht}
/
Claes Garbrantsz
1546-02-08
¼ van een huis en erf op de St. Jacobsgracht daar Claes Garbrantsz in gestorven is
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.021.1
198/07
Claes Harmensz {Steenschuur}
/
Claes Harmansz haar vader
1548-04-19
Claes Harmansz haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.066-068
197/05
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambertsz brouwerbrouwer
1547-10-07
Claes Lambertsz brouwer
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Maarsmansteeg.023
180/13
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz
1546-02-09
Claes Lambrechtsz en Cornelis Adriaensz corencoper
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)BuitenLeiden.000
10/03
Claes Pietersz van Zijl
/
Claes van Zijl Pietersz
1515 voor
Claes van Zijl Pietersz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.153
202/04
Claesgen Florisdr van Leeuwen
/
Claesgen Florysdochter Roelof Gerytsz weduwe zijn moeder
1549-01-17
Claesgen Florysdochter Roelof Gerytsz weduwe zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (belending)BuitenLeiden.000
124/09

/
Claesgen Florysdr Heynrick Jacobsz weduwe
1537-08-27
Claesgen Florysdr Heynrick Jacobsz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.05
177/04
Claesgen Florisdr van Leeuwen
/
Claesgen Florysdr Roelof Gerytsz weduwe haar moeder
1546-01-17
Claesgen Florysdr Roelof Gerytsz weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)
169/12
Claesgen Gerritsdr den Visscher
/
Claesgen Geryt den Visschersdr
1544-01-24
Jacob Deyman gehuwd met Claesgen Geryt den Visschersdr haar oudemoeye
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.095
203/05
Mijnsgen Claesdr de Bruyn {van Delft}
/
Clemeynse Claesdochter zijn moeder
1549-02-08
Clemeynse Claesdochter zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (belending)Raamlanden.002
62/11
Clementia {vrouw van Jan Nanningsz}
/
Clemeynse Jan Nannens weduwe
1521-11-09
Clemeynse Jan Nannens weduwe
Huwelijksevw-B1 (bruid)BuitenLeiden.000
124/05
Cornelia Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}
/
Cornelia Aelwijn Bartholomeusdr
1537-08-27
Cornelia Aelwijn Bartholomeusdr
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Raamlanden.011
124/17
Cornelia Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}
/
Cornelia Aelwijn Bartholomeusdr een raem
1537-08-27
een raam met erf buiten in Grevelingen op de 1e streek, het 8e raam van de muur te rekenen
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Boomgaardsteeg.017
124/15
Cornelia Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}
/
Cornelia Aelwijn Bartholomeusdr in de Boomgaerdsteeg
1537-08-27
een huis en erf in de Boomgaardsteeg
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Steenschuur.017
124/12
Cornelia Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}
/
Cornelia Aelwijn Bartholomeusdr op 't Steenschuur
1537-08-27
1/9 deel van een huis en erf op Steenschuur met 1/9 van de ververij en het gereedschap
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)BuitenLeiden.000
181/14
Cornelia Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}
/
Cornelia Aelwijnsdr haar zuster
1546-02-09
Cornelis Claes Adriaensz gehuwd met Cornelia Aelwijnsdr haar zuster
Huwelijksevw-B1 (bruid)NieuweRijn.026-027
206/09
Cornelia Allertsdr de Haes {van Heemskerck}
/
Cornelia Allertsdr
1549-11-22
Cornelia Allertsdr met Allert Jacobsz de Haes haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.05
177/06
Cornelia Claesdr van Leeuwen {vrouw van Floris Jacobsz}
/
Cornelie Claes van Leeuwendr Florys Jacobsz weduwe haar oudemoeder
1546-01-17
Cornelie Claes van Leeuwendr Florys Jacobsz weduwe haar oudemoeder
Huwelijksevw-B1 (bruid)Steenschuur.023.05
177/09
Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}
/
Cornelie Cornelis Willemsdr
1546-01-17
Cornelie Cornelis Willemsdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)NieuweRijn.066-068
197/04
Neeltgen Cornelisdr {vrouw van Gerrit Egbertsz}
/
Cornelie Cornelisdr
1547-10-07
Cornelie Cornelisdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)Hooigracht.069
164/07
Neeltgen Dircksdr {vrouw van Hendrick Cornelisz}
/
Cornelie Dirck Pietersdr
1543-07-12
Cornelie Dirck Pietersdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)
139/09

/
Cornelie Dircksdr haar moeye
1539-09-29
Cornelis Willemsz gehuwd met Cornelie Dircksdr haar moeye
Huwelijksevw-B1 (getuige)SintJacobsgracht.000.12
179/10
Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}
/
Cornelie Gerytsdr Jan Heyndricks weduwe haar moeder
1546-02-08
Cornelie Gerytsdr Jan Heyndricks weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/09
Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}
/
Cornelie Gerytsdr Jan Heynricksz weduwe haar moeder
1537-01-13
Cornelie Gerytsdr Jan Heynricksz weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (bruid)Breestraat.068
184/08
Cornelia Jansdr {Cock}
/
Cornelie Jansdochter
1546-02-24
Cornelie Jansdochter
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Maarsmansteeg.023
180/07
Neeltgen Jorisdr van Cortevelt {de Wilde}
/
Cornelie Jorysdr zijn moeie
1546-02-09
Heynrick Cornelisz de Wilde gehuwd met Cornelie Jorysdr zijn moeie
Huwelijksevw-B1 (bruid)Hoogstraat.006
143/06
Cornelia Lourisdr van Honthorst {de Wijs}
/
Cornelie Louwerysdr
1540-04-08
Cornelie Louwerysdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.006
155/05
Neeltgen Pietersdr {van Meerburg}
/
Cornelie Pietersdr zijn moeder
1541-11-02
Cornelie Pietersdr zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Maarsmansteeg.023
180/14
Cornelis Adriaensz {korenkoper}
/
Cornelis Adriaensz corencopercorencoper
1546-02-09
Claes Lambrechtsz en Cornelis Adriaensz corencoper
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
181/13
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz
1546-02-09
Cornelis Claes Adriaensz gehuwd met Cornelia Aelwijnsdr haar zuster
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)BuitenLeiden.000
124/03
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaenszz
1537-08-27
Cornelis Claes Adriaenszz
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Raamlanden.014
124/11
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaenszz
1537-08-27
een raam met erf in de Nieuwe Streek het 9e raam van de Koepoort af
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooigracht.069
164/05
Cornelis Claesz {apotheker}
/
Cornelis Claes die aptekers weduweapteker
1543-07-12
Marijtie Meesdr Cornelis Claes die aptekers weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)SintJacobsgracht.000.12
179/05
Cornelis Claes Garbrantsz
/
Cornelis Claes Garbrantsz zijn broer
1546-02-08
Cornelis Claes Garbrantsz zijn broer
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Breestraat.068
184/03
Cornelis Claesz Cock
/
Cornelis Claesz
1546-02-24
Cornelis Claesz
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/12
Cornelis Claesz {apotheker}
/
Cornelis Claesz aptekerapteker
1516-01-19
Cornelis Claesz apteker haar naaste vrunden en magen
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.021.1
198/08
Cornelis Claesz {Steenschuur}
/
Cornelis Claesz haar broeder
1548-04-19
Cornelis Claesz haar broeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.095
203/11
Cornelis Claesz Cock
/
Cornelis Claesz hair broeder
1549-02-08
Cornelis Claesz hair broeder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Garenmarkt.006
82/03
Cornelis Cornelisz {drapier}
/
Cornelis Cornelisz
1530-01-24
Cornelis Cornelisz
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)NieuweRijn.026-027
206/03
Cornelis Cornelisz van Heemskerck
/
Cornelis Cornelisz
1549-11-22
Cornelis Cornelisz met Jan Reyersz zijn grootvader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Maarsmansteeg.023
180/04
Cornelis Cornelisz {drapier}
/
Cornelis Cornelisz drapierdrapier
1546-02-09
Cornelis Cornelisz drapier gehuwd met Celia Pieter Heynricksz Buys weduwe zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Hooigracht.030
109/03
Cornelis Fransz Gool
/
Cornelis Fransz
1535-01-23
Cornelis Fransz
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Steenschuur.023.01
113/03
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/
Cornelis Garbrantsz
1536-01-29
Cornelis Garbrantsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/06
Cornelis Gerritsz {waard}
/
Cornelis Gherytsz waart in St Jorys zijn naaste magenwaart
1540-08-16
Cornelis Gherytsz waart in St Jorys zijn naaste magen
Huwelijksevw-B1 (getuige)
152/04
Cornelis Jan Roelofsz
/
Cornelis Jan Roelofsz zijn vader
1541-01-27
Cornelis Jan Roelofsz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.023.04
177/16
Cornelis Meesz {verwer}
/
Cornelis Meesz weduwe
1546-01-17
Beatris Pouwelsdr Cornelis Meesz weduwe
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Garenmarkt.008
132/03
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pietersz
1539-01-26
Cornelis Pietersz
Huwelijksevw-B1 (mede-eigenaar)Garenmarkt.008
132/12
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pietersz
1539-01-26
¼ van een huis en erf op de Oosterlingplaats
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Maarsmansteeg.023
180/15

/
Cornelis Pietersz
1546-02-09
Cornelis Pietersz
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/11
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pietersz Buys haar zwager
1545-11-28
Cornelis Pietersz Buys haar zwager
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
62/08
Cornelis Pouwelsz Schotlant
/
Cornelis Pouwelsz haar broer
1521-11-09
Cornelis Pouwelsz haar broer
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/03
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelis van Noerden Jacobsz
1541-10-11
Cornelis van Noerden Jacobsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)OudeRijn.018-020
185/07

/
Cornelis van Wout oem
1546-05-06
Cornelis van Wout oem
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)BuitenLeiden.000
61/03

/
Cornelis Vranck Eewoutsz
1521-09-20
Cornelis Vranck Eewoutsz
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.015
124/14
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz
1537-08-27
Cornelis Willemsz
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)
139/08

/
Cornelis Willemsz
1539-09-29
Cornelis Willemsz gehuwd met Cornelie Dircksdr haar moeye
Huwelijksevw-B1 (belending)Garenmarkt.010.1
132/14
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz drapierdrapier
1539-01-26
Cornelis Willemsz drapier
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.05
177/10
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz haar vader
1546-01-17
Cornelis Willemsz haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/13

/
Damas Claesz haer omen
1549-11-22
Damas Claesz gehuwd met Marijtgen Gerytsdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/05

/
Daniel Anthonisz van Arckel? zijn oudoom
1545-11-28
Daniel Anthonisz van Arckel? zijn oudoom
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Hoogstraat.006
143/03
Daniël Jansz de Wijs
/
Daniel Jan Ewoutsz
1540-04-08
Daniel Jan Ewoutsz
Huwelijksevw-B1 (belending)NieuweRijn.012
148/12

/
de erfgenamen van Jan Allertsz aan de Viscapel
1541-01-17
de erfgenamen van Jan Allertsz aan de Viscapel
Huwelijksevw-B1 (overledene)
139/16
Adriaen Arentsz {NieuweRijn}
/
de nalatenschap van Adriaen Aerntsz haar oudevader
1539-09-29
de nalatenschap van Adriaen Aerntsz haar oudevader die bij Alijdt Ewoutsdr diens weduwe in lijftocht is
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/11

/
Dibbout Jacobsz haer omen
1549-11-22
Dibbout Jacobsz haer omen
Huwelijksevw-B1 (bruid)BuitenLeiden.000
61/06

/
Dieuwer Pieter Romboutszdr
1521-09-20
Dieuwer Pieter Romboutszdr
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Garenmarkt.000.15
35/06
Dirckgen Claesdr van Weesp
/
Dircgen Claesdochter zijn zuster
1533~1537
Dirck Meesz gehuwd met Dircgen Claesdochter zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (overledene)Doezastraat.000.08
201/07
Dirck Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Dirck Aelbrechtsz wedue
1548-11-28
Dirck Aelbrechtsz wedue
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vrouwenkerkkoorstraat.017
142/04

/
Dirck Aelbrechtsz zijn oom
1540-01-24
Dirck Aelbrechtsz zijn oom
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Haarlemmerstraat.264
64/03
Dirck Arentsz {bakker}
/
Dirck Aerntsz
1522-02-03
Dirck Aerntsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/11

/
Dirck Claesz Gol haar man
1516-01-19
Dirck Claesz Gol haar man
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.000.15
35/05
Dirck Meesz {van Weesp}
/
Dirck Meesz gehuwd met Dirckje Claesdr
1533~1537
Dirck Meesz gehuwd met Dircgen Claesdochter zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.006
155/04
Dirck Ottenz {van Meerburg}
/
Dirck Ottenz zijn vader
1541-11-02
Dirck Ottenz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hogewoerd.012-014
165/04
Dirck Ottenz {van Meerburg}
/
Dirck Ottenz zijn vader
1543-08-07
Dirck Ottenz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (belending)Raamlanden.002
103/09
Dirck Pietersz {koopman}
/
Dirck Pietersz comancoman
1534-01-14
Dirck Pietersz coman
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.069
164/08
Dirck Pietersz Doe
/
Dirck Pietersz haar vader
1543-07-12
Dirck Pietersz haar vader
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)BuitenLeiden.000
181/03
Dirck Jansz van Leeuwen {de oude}
/
Dirck van Leeuwen Jansz
1546-02-09
Dirck van Leeuwen Jansz
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)BuitenLeiden.000
181/05
Duifgen Jansdr van Leeuwen {van Dam}
/
Duyfgen van Leeuwen Jansdr zijn zuster
1546-02-09
Aernt Geryt Ewoutsz gehuwd met Duyfgen van Leeuwen Jansdr zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (vermelding)Breestraat.031
50/08
Duifgen Dirck Aelbrechtsdr
/
Duyve Matheus, zijn moeder
1513-04-09
op Duyve Matheus, zijn moeder, huis en erf in de Nonnensteeg 5 plakken per jaar met de houde
Huwelijksevw-B1 (bruid)Steenschuur.023.11
149/05
Elsgen Pieter Symonsdr {vrouw van Andries Jansz Heynoom}
/
Elsgen Pieter Symonsdr
1541-01-19
Elsgen Pieter Symonsdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/05

/
Engbert Jacobsz
1516-01-19
Engbert Jacobsz zijn naaste vrunden en magen
Huwelijksevw-B1 (bewoner)BuitenLeiden.000
181/15
Ermgaert Claesdr van Leeuwen
/
Ermgaerd Claes van Leeuwen zijn moeie
1546-02-09
Ermgaerd Claes van Leeuwen zijn moeie
Huwelijksevw-B1 (getuige)
139/04
Ermgaert Claesdr {van Naerden}
/
Ermgaerdt Claesdr weduwe Jan Thymonsz zijn moeder
1539-09-29
Ermgaerdt Claesdr weduwe Jan Thymonsz zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Steenschuur.022.04
103/07
Ermgaert Pietersdr Paedts {van Dusseldorp, vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Ermgaerdt Pietersdr haar moeder
1534-01-14
Jacob Gerytsz gehuwd met Ermgaerdt Pietersdr haar moeder
Huwelijksevw-B1 (bruid)BuitenLeiden.000
181/08
Ermgaert Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Jan Gerritsz, van Leeuwen}
/
Ermgaert Aelwijn Meesdr
1546-02-09
Ermgaert Aelwijn Meesdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)Garenmarkt.000.15
11/04
Ermgaert Pietersdr Paedts {van Dusseldorp, vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Ermgaert Pieter Paedzendochter
1510 voor
Ermgaert Pieter Paedzendochter
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.000.15
35/09
Ermgaert Pietersdr Paedts {van Dusseldorp, vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Ermgardt Pietersdr haar moeder
1533~1537
Jacob Gerytsz uuitreder gehuwd met Ermgardt Pietersdr haar moeder
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Steenschuur.023.11
149/11
Ewout Willemsz Wel
/
Evert Willemsz weduwe
1541-01-19
zijn oudemoeder Joostgen Jansdr Evert Willemsz weduwe deel
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.023.05
177/07
Floris Jacobsz {Steenschuur}
/
Florys Jacobsz weduwe haar oudemoeder
1546-01-17
Cornelie Claes van Leeuwendr Florys Jacobsz weduwe haar oudemoeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/14
Floris Willemsz van Oyen
/
Florys van Oy haar broeder
1541-10-11
Florys van Oy haar broeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/11
Floris Jansz van Tol
/
Florys van Toll haar broer
1540-08-16
jonge Jan van Tholl Florys van Toll haar broers
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.001-003
8/06

/
Foeye Jacobs haar naaste mage
1531 voor (10-1-?)
Foeye Jacobs haar naaste mage
Huwelijksevw-B1 (getuige)
169/09
François van Hoogstraten
/
Franchoys Hoochstraten
1544-01-24
Franchoys Hoochstraten gehuwd met joncvr Alewar Gerytsdr van Warmond haar moeye
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.030
109/04
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerytsz Goel zijn vader
1535-01-23
Frans Gerytsz Goel zijn vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)SintJacobsgracht.000.10
179/16
Frans Gijsbrechtsz {Jacobsgracht}
/
Frans Gijsbrechts weduwe
1546-02-08
Kerstyn Frans Gijsbrechts weduwe met gang en poort
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Steenschuur.023.11
149/09
Frans Hendricksz {Hooigracht}
/
Frans Heynricksz zijn oudevader
1541-01-19
zijn oudevaders Frans Heynricksz deel
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Garenmarkt.000.15
11/03
Frans Jansz van Dusseldorp I
/
Frans Jansz
1510 voor
Frans Jansz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.030
109/06
Garbrant Garbrantsz {de oude}
/
Garbrant Garbrantsz haer vader
1535-01-23
Garbrant Garbrantsz haer vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.01
113/04
Garbrant Garbrantsz {de oude}
/
Garbrant Garbrantsz zijn vader
1536-01-29
Garbrant Garbrantsz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (bruid)Vismarkt.005
134/06
Geertruid Gerritsdr {vrouw van Huig Willemsz}
/
Geertruyt Geryt Woutersdr
1539-05-03
Geertruyt Geryt Woutersdr
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Raamlanden.012
134/12
Geertruid Gerritsdr {vrouw van Huig Willemsz}
/
Geertruyt Geryt Woutersdr
1539-05-03
2 ramen met erven buiten Grevelingen op de 3e streek
Huwelijksevw-B1 (bruid)Hooglandsekerkgracht.001-003
8/05
Geertgen Gerritsdr {de Haes}
/
Geertruyt Gerytsdr
1531 voor (10-1-?)
Geertruyt Gerytsdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)Steenschuur.022.02
116/08
Geertruid Jansdr {van Strijen, vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}
/
Geertruyt Jan Heynricksdr
1537-01-13
Geertruyt Jan Heynricksdr
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Steenschuur.022.02
179/22
Geertruid Jansdr {van Strijen, vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}
/
Geertruyt Jan Heynricksdr
1546-02-08
Geertruyt Jan Heynricksdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)SintJacobsgracht.000.12
179/08
Geertruid Jansdr {van Strijen, vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}
/
Geertruyt Jan Heynricksdr Adriaen Jan van Strijens weduwe
1546-02-08
Geertruyt Jan Heynricksdr Adriaen Jan van Strijens weduwe
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)NieuweRijn.059
146/09
Lysbeth Jacobsdr {van Tol}
/
gehuwd met Lijsbeth Jacobsdr
1540-08-16
gehuwd met Lijsbeth Jacobsdr
Huwelijksevw-B1 (begunstigde)Garenmarkt.008
132/21
Gerberch Jansdr Heye {Ouwelant}
/
Gerburch weeskinderen van Jan Heye
1539-01-26
Jan Heye weeskinderen te weten Machteld Geryt Heye Heynrick Sas Witte en Gerburch
Huwelijksevw-B1 (bruid)NieuweRijn.005-006
174/08
Gerberch Jansdr Heye {Ouwelant}
/
Gerreburch Jan Heyendr
1545-11-28
Gerreburch Jan Heyendr
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.101-103
199/06
Gerrit Aelbrechtsz van Cruyningen
/
Geryt Aelbrechtsz brouwerbrouwer
1548-05-27
Geryt Aelbrechtsz brouwer
Huwelijksevw-B1 (getuige)
139/11
Gerrit Aelbrechtsz van Cruyningen
/
Geryt Aelbrechtsz brouwer haar magenbrouwer
1539-09-29
Geryt Aelbrechtsz brouwer haar magen
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Garenmarkt.000.15
35/03
Gerrit Claes Jansz van Weesp
/
Geryt Claesz van Weesp
1533~1537
Geryt Claesz van Weesp
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)NieuweRijn.066-068
197/03
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Geryt Egbertsz brouwerbrouwer
1547-10-07
Geryt Egbertsz brouwer
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
61/05

/
Geryt Ewoutsz zijn oom
1521-09-20
Geryt Ewoutsz zijn oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)
139/10
Gerrit Fransz Doe
/
Geryt Fransz Doe haar magen
1539-09-29
Geryt Fransz Doe haar magen
Huwelijksevw-B1 (belending)
139/14
Gerrit Fransz Gool
/
Geryt Fransz Gool
1539-09-29
Geryt Fransz Gool
Huwelijksevw-B1 (getuige)
139/12
Gerrit Fransz Gool
/
Geryt Fransz Gool haar magen
1539-09-29
Geryt Fransz Gool haar magen
Huwelijksevw-B1 (begunstigde)Garenmarkt.008
132/18
Gerrit Jansz Heye
/
Geryt Heye weeskinderen van Jan Heye
1539-01-26
Jan Heye weeskinderen te weten Machteld Geryt Heye Heynrick Sas Witte en Gerburch
Huwelijksevw-B1 (belending)Raamlanden.002
62/10
Gerrit Jan Gerritsz Ackersloot
/
Geryt Jan Gerytsz
1521-11-09
Geryt Jan Gerytsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/13
Gerrit Jan Kerstantsz van Steenevelt
/
Geryt Jan Kerstantsz haer oudoom
1541-10-11
Geryt Jan Kerstantsz haer oudoom
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Breestraat.153
202/03
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Geryt Roelofsz
1549-01-17
Geryt Roelofsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.05
177/08
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Geryt Roelofsz haar broer
1546-01-17
Geryt Roelofsz haar broer
Huwelijksevw-B1 (overledene)Vismarkt.005
134/08
Gerrit Woutersz {man van Lysbeth Willemsz}
/
Geryt Woutersz weduwe
1539-05-03
Geryt Woutersz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
10/06
Gerrit Heye {de oude}
/
Gheryt Heye haar vader
1515 voor
Gheryt Heye haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieterskerkchoorsteeg.022
89/04
Gijsbrecht Huigenz {Pieterskerkchoorsteeg}
/
Ghijsbrecht Hugensz naaste magen
1531-01-14
Ghijsbrecht Hugensz naaste magen
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)OudeRijn.018-020
185/03
Gijsbrecht Arentsz van Griecken
/
Gijsbrecht van Griecken Aerntsz
1546-05-06
Gijsbrecht van Griecken Aerntsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hogewoerd.012-014
165/06
Gillis Dircksz van Meerburg
/
Gillis Dircksz
1543-08-07
Gillis Dircksz gehuwd met Barbara mr Frans van Leeuwendr haar zuster
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Steenschuur.006
155/03
Gillis Dircksz van Meerburg
/
Gillis Dircxz
1541-11-02
Gillis Dircxz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/10
Govert Wittensz {Hooigracht}
/
Govert Wittensz haar ome
1539-01-26
Govert Wittensz haar ome
Huwelijksevw-B1 (belending)Raamlanden.014
35/11

/
Griete Kerstant Pieters weduwe
1533~1537
Griete Kerstant Pieters weduwe
Huwelijksevw-B1 (vermelding)NieuweRijn.026-027
206/18
Adriana Gerritsdr {de Haes}
/
haar moederlijk erfdeel
1549-11-22
haar moederlijk erfdeel
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/15
Aechte Pietersdr {van Oyen}
/
haar moeders versterf
1541-10-11
haar moeders versterf
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/04

/
Haesgen Adriaensdr oude Jan Jansz van Striens weduwe zijn moeder
1537-01-13
Haesgen Adriaensdr oude Jan Jansz van Striens weduwe zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (belending)Vismarkt.006
134/10
Havick Meesz {tinnegieter}
/
Havick Meesz tinnegietertinnegieter
1539-05-03
Havick Meesz tinnegieter
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.006
155/07
Claes {priester}
/
heer Claes van Leyden priester haar oompriester
1541-11-02
heer Claes van Leyden priester haar oom
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)BuitenLeiden.000
177/17
Gerrit van Poelgeest {ridder}
/
heer Geryt van Poelgeest ridderridder
1546-01-17
heer Geryt van Poelgeest ridder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Hooigracht.069
164/03
Hendrick Cornelisz {apotheker}
/
Hendrick Cornelis Claesz
1543-07-12
Hendrick Cornelis Claesz
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)
164/12
Hendrick Cornelisz {apotheker}
/
Hendrick Cornelis Claesz
1543-07-12
Hendrick Cornelis Claesz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.095
203/10
Hendrick Claesz Cock {vleeshouwer}
/
Heyndrick Claesz hair broeder
1549-02-08
Heyndrick Claesz hair broeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.068
184/07
Hendrick Claesz Cock {vleeshouwer}
/
Heynrick Claesz zijn broeder
1546-02-24
Heynrick Claesz zijn broeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Maarsmansteeg.023
180/06
Hendrick Cornelisz de Wilde
/
Heynrick Cornelisz de Wilde
1546-02-09
Heynrick Cornelisz de Wilde gehuwd met Cornelie Jorysdr zijn moeie
Huwelijksevw-B1 (overledene)BuitenLeiden.000
124/10

/
Heynrick Jacobsz weduwe
1537-08-27
Heynrick Jacobsz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
62/04
Hendrick Pietersz Buys {Garenmarkt}
/
Heynrick Pietersz Buys zijn vader
1521-11-09
Heynrick Pietersz Buys zijn vader
Huwelijksevw-B1 (begunstigde)Garenmarkt.008
132/19
Hendrick Sas Jansz Heye
/
Heynrick Sas weeskinderen van Jan Heye
1539-01-26
Jan Heye weeskinderen te weten Machteld Geryt Heye Heynrick Sas Witte en Gerburch
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.020.7
179/20
Hillegond Willem Bouwensdr van Warmond {Knotter}
/
Hillegont Bouwensdr Jan Claesz weduwe
1546-02-08
Hillegont Bouwensdr Jan Claesz weduwe met haar kinderen
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)SintJacobsgracht.000.12
179/13
Hillegond Jansdr {van Dusseldorp}
/
Hillegont Jan Heynricksdr haar zuster
1546-02-08
Anthonie Fransz gehuwd met Hillegont Jan Heynricksdr haar zuster
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
124/06
Hillegond Willemsdr {vrouw van Aelwijn Meesz}
/
Hillegont Willemdr Aelwijn Bartholomeus weduwe haar moeder
1537-08-27
Hillegont Willemdr Aelwijn Bartholomeus weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (bruid)Boomgaardsteeg.017
49/06
Hillegond Willemsdr {vrouw van Aelwijn Meesz}
/
Hillegont Willemsdr
1513-01-17
Hillegont Willemsdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
181/09
Hillegond Willemsdr {vrouw van Aelwijn Meesz}
/
Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz weduwe haar moeder
1546-02-09
Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Vismarkt.005
134/03
Huig Willemsz van Hoogstraten
/
Huych Willemsz
1539-05-03
Huych Willemsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
181/06
Huig Adriaensz {drapier}
/
Huyg Adriaensz
1546-02-09
Huyg Adriaensz gehuwd met Annetge van Leeuwen Jansdr zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (getuige)OudeRijn.018-020
185/10
Huig Zegersz van Campen
/
Huygh Zegersz haar broeder
1546-05-06
Huygh Zegersz haar broeder
Huwelijksevw-B1 (bruid)Breestraat.101-103
199/05
Immetgen Dircksdr {de Waert}
/
Immetge Dircxdr
1548-05-27
Immetge Dircxdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)Boomgaardsteeg.017
49/05
Isaac Aelwijnsz van Swanenburg
/
Isaac Aelwijnsz zijn oom (de laatste doorgehaald)
1513-01-17
Isaac Aelwijnsz zijn oom (de laatste doorgehaald)
Huwelijksevw-B1 (belending)Garenmarkt.004
180/19
Jacob Aelwijnsz Gool
/
Jacob Aelwijnsz roetziederroetzieder
1546-02-09
Jacob Aelwijnsz roetzieder
Huwelijksevw-B1 (belending)Garenmarkt.004
132/13
Jacob Aelwijnsz Gool
/
Jacob Aelwijnsz uuytrederuuytreder
1539-01-26
Jacob Aelwijnsz uuytreder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.04
103/04
Jacob Andriesz van Velde
/
Jacob Andriesz van Velden zijn vader
1534-01-14
Jacob Andriesz van Velden zijn vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.022.03
179/24
Jacob Andriesz van Velde
/
Jacob Andriesz van Veldens weduwe
1546-02-08
Mary Gerrytsdr Jacob Andriesz van Veldens weduwe
Huwelijksevw-B1 (overledene)Maarsmansteeg.023
180/23
Jacob Andriesz van Velde
/
Jacob Andriesz weduwe
1546-02-09
Marijtgen Gerytsdr Jacob Andriesz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.001-003
8/04
Jacob de Haes
/
Jacob de Haes zijn vader
1531 voor (10-1-?)
Jacob de Haes zijn vader
Huwelijksevw-B1 (voogd)Steenschuur.006
155/09
Jacob Jansz Deyman
/
Jacob Deyman
1541-11-02
Jacob Deyman
Huwelijksevw-B1 (getuige)
169/11
Jacob Jansz Deyman
/
Jacob Deyman
1544-01-24
Jacob Deyman gehuwd met Claesgen Geryt den Visschersdr haar oudemoeye
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/12
Jacob Florisz van Montfoort
/
Jacob Florysz van Montfoort haer oudoom
1541-10-11
Jacob Florysz van Montfoort haer oudoom
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.04
103/06
Jacob Gerritsz {uitreder}
/
Jacob Gerytsz
1534-01-14
Jacob Gerytsz gehuwd met Ermgaerdt Pietersdr haar moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/11

/
Jacob Gerytsz haar oom
1537-01-13
Jacob Gerytsz haar oom
Huwelijksevw-B1 (belending)Boomgaardsteeg.021
124/16
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerytsz luitspelerluitspeler
1537-08-27
Jacob Gerytsz luitspeler
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.000.15
35/08
Jacob Gerritsz {uitreder}
/
Jacob Gerytsz uuitrederuuitreder
1533~1537
Jacob Gerytsz uuitreder gehuwd met Ermgardt Pietersdr haar moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/06

/
Jacob Gerytsz uuytreder zijn zwageruuytreder
1545-11-28
Jacob Gerytsz uuytreder en Willem Aert Gerytsz zijn zwagers
Huwelijksevw-B1 (voogd)NieuweRijn.013-015
148/09
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygen
1541-01-17
Jacob Huygen en Quirijn Allertsz brouwer als voogden van de voors Pieter Cornelisz die onder der stede voogdij staat
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Vrouwenkerkkoorstraat.017
142/03
Jacob Jansz de Wijs
/
Jacob Jan Ewoutsz
1540-01-24
Jacob Jan Ewoutsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.039-040
193/08
Jacob Florisz van Montfoort
/
Jacob van Montfoort Florysz haar oom
1547-06-07
Jacob van Montfoort Florysz haar oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/04
Jacob Jacobsz van Noorde {de oudste}
/
Jacob van Noorden zijn vader
1541-10-11
Jacob van Noorden zijn vader
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)NieuweRijn.005-006
174/03
Jacob Willemsz Ouwelant
/
Jacob Willemsz Ouwelant
1545-11-28
Jacob Willemsz Ouwelant
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Rapenburg.012.1
46/03
Jacob Jacobsz van Noorde {de oudste}
/
Jacop van Noorde Jacopsz
1511-02-18
Jacop van Noorde Jacopsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/04

/
Jan Adriaensz Brouwer
1516-01-19
Jan Adriaensz Brouwer zijn naaste vrunden en magen
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Steenschuur.023.11
149/15
Jan Claesz {Steenschuur}
/
Jan Claes Symonsz
1541-01-19
Jan Claes Symonsz
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.023.12
149/14
Jan Claes Woutersz {Steenschuur}
/
Jan Claes Woutersz
1541-01-19
Jan Claes Woutersz
Huwelijksevw-B1 (belending)
139/13
Jan Claesz {koster}
/
Jan Claesz coster
1539-09-29
Jan Claesz coster
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.020.7
179/21
Jan Claesz Knotter
/
Jan Claesz weduwe
1546-02-08
Hillegont Bouwensdr Jan Claesz weduwe met haar kinderen
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Hooigracht.095
203/03
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz
1549-02-08
Jan Cornelisz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.068
184/09
Jan Cornelisz {boterkoper}
/
Jan Cornelisz buttercoper haer vader
1546-02-24
Jan Cornelisz buttercoper haer vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooigracht.095
203/15
Jan Dircksz {houtkoper}
/
Jan Dircx houtcopers weduehoutcoper
1549-02-08
Jan Dircx houtcopers wedue
Huwelijksevw-B1 (overledene)Breestraat.068
184/06
Jan Dircksz {houtkoper}
/
Jan Dircxz houtcoper weduwe
1546-02-24
Willemtgen Outziersdochter Jan Dircxz houtcoper weduwe zijn oude moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/07
Jan Gerritsz Heye
/
Jan Heye Gerytsz haar vader
1539-01-26
Jan Heye Gerytsz haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/09
Jan Gerritsz Heye
/
Jan Heye Gerytsz haar vader
1545-11-28
Jan Heye Gerytsz haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.11
149/04
Jan Hendricksz Heynoom
/
Jan Heyndrick Heyn Oem zijn vader
1541-01-19
Jan Heyndrick Heyn Oem zijn vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)SintJacobsgracht.000.12
179/11
Jan Hendricksz Quartelaer
/
Jan Heyndricks weduwe
1546-02-08
Cornelie Gerytsdr Jan Heyndricks weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/06

/
Jan Heynricksz van Warmonde
1516-01-19
Jan Heynricksz van Warmonde zijn naaste vrunden en magen
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.022.02
116/10
Jan Hendricksz Quartelaer
/
Jan Heynricksz weduwe
1537-01-13
Cornelie Gerytsdr Jan Heynricksz weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Hooglandsekerkgracht.001-003
8/03
Jan Jacobsz de Haes
/
Jan Jacobsz de Haes
1531 voor (10-1-?)
Jan Jacobsz de Haes
Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieterskerkchoorsteeg.022
89/05

/
Jan Lucasz naaste magen
1531-01-14
Jan Lucasz naaste magen
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Hooigracht.095
203/07
Jan Nanningsz Luck
/
Jan Namenz Lock getrouwet Achte Claesdochter Jan Cornelisz's moeye
1549-02-08
Jan Namenz Lock getrouwet Achte Claesdochter Jan Cornelisz's moeye
Huwelijksevw-B1 (overledene)Raamlanden.002
62/12
Jan Nanningsz {Raamlanden}
/
Jan Nannens weduwe
1521-11-09
Clemeynse Jan Nannens weduwe
Huwelijksevw-B1 (belending)BuitenLeiden.000
124/08
Jan Nanningsz Luck
/
Jan Nannensz Lock
1537-08-27
Jan Nannensz Lock nu in woont met al hetgeen tot de mouterij behoort
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)BuitenLeiden.000
78/03
Jan Nanningsz Luck
/
Jan Nannenz Lock
1529-01-13
Jan Nannenz Lock
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)NieuweRijn.019
51/03
Jan Bouwensz Paedts
/
Jan Paedze Bouwensz
1516-01-19
Jan Paedze Bouwensz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.000.15
11/07
Jan Claesz Paedts
/
Jan Paedze Claesz haer oem
1510 voor
Jan Paedze Claesz haer oem
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Hooigracht.095
203/04
Jan Pietersz van Delft
/
Jan Pietersz getrouwet Clemeynse Claesdochter Jan Cornelisz's moeder
1549-02-08
Jan Pietersz getrouwet Clemeynse Claesdochter Jan Cornelisz's moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.11
149/07
Jan Pietersz {Steenschuur}
/
Jan Pietersz haer broer
1541-01-19
Symon Pietersz en Jan Pietersz haar broers
Huwelijksevw-B1 (getuige)Haarlemmerstraat.264
64/05

/
Jan Post Jansz haer oem
1522-02-03
Jan Post Jansz haer oem
Huwelijksevw-B1 (belending)NieuweRijn.016
148/11
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz brouwer
1541-01-17
Jan Reyersz brouwer
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/04
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz zijn grootvader
1549-11-22
Jan Reyersz zijn grootvader
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.039-040
193/04
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz zijn vader
1547-06-07
Jan Reyersz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/05
Jan Adriaensz van Adrichem
/
Jan van Adrichem priester deken van St Pancrascollegiepriester deken van St Pancrascollegie
1539-01-26
Jan van Adrichem priester deken van St Pancrascollegie
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.153
202/09
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Jan van Broechove
1549-01-17
Jan van Broechove gehuwd met Annetgen Foeye Huygenszdochter haar nicht
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hoogstraat.006
143/08
Jan van Honthorst
/
Jan van Honthorst weduwe
1540-04-08
Aefgen Claesdr Jan van Honthorst weduwe haar moeye
Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieterskerkchoorsteeg.022
89/08
Jan van Honthorst
/
Jan van Honthorsts weduwe haer moeye
1531-01-14
Aafgen Claesdochter Jan van Honthorsts weduwe haer moeye
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.022.01
179/25
Jan Dircksz van Oyen {bakker}
/
Jan van Oyen
1546-02-08
Jan van Oyen
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/08
Jan van Tol {veertig}
/
Jan van Thol haar vader
1540-08-16
Jan van Thol haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.013-015
148/05

/
Jan Willem Willemszz witmaicker oemewitmaicker
1541-01-17
Jan Willem Willemszz witmaicker oeme
Huwelijksevw-B1 (getuige)Boomgaardsteeg.017
49/08
Jan Willemsz de Bruyn
/
Jan Willemsz die Bruyn haar oudtoom (de laatste doorgehaald)
1513-01-17
Jan Willemsz die Bruyn haar oudtoom (de laatste doorgehaald)
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vrouwenkerkkoorstraat.017
142/07
Jan Willemsz {witmaker}
/
Jan Willemsz haar omen
1540-01-24
Jan Willemsz haar omen
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
181/12
Jan Willemsz {witmaker}
/
Jan Willemsz haar omen
1546-02-09
Jan Willemsz haar omen
Huwelijksevw-B1 (bruid)Garenmarkt.000.15
35/07
Jannetgen Fransdr van Dusseldorp {van Weesp, den Oosterling}
/
Jannetje Frans Janszsdr
1533~1537
Jannetje Frans Janszsdr
Huwelijksevw-B1 (belending)
164/14

/
Jannetje Pieter Jansz weduwe
1543-07-12
Jannetje Pieter Jansz weduwe
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Garenmarkt.008
132/17
Jannetgen Jacobsdr {vrouw van Witte Govertsz}
/
Jannetje Sas haar oudemoeder
1539-01-26
Witte Govertsz en Jannetje Sas haar oudevader en oudemoeder
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)
169/10
Alewaer Gerritsdr van Warmond
/
joncvr Alewar Gerytsdr van Warmond haar moeye
1544-01-24
Franchoys Hoochstraten gehuwd met joncvr Alewar Gerytsdr van Warmond haar moeye
Huwelijksevw-B1 (bruid)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/09
Geertruid van Berendrecht VI
/
joncvr. Geertruyd van Berendrecht
1541-10-11
joncvr. Geertruyd van Berendrecht
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/05
Margaretha van Blois van Treslong
/
joncvr. Margrieta van Treslong zijn moeder
1541-10-11
joncvr. Margrieta van Treslong zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (bruid)Rapenburg.012.1
46/04
Margaretha van Blois van Treslong
/
Joncvrouw Margarita Raes van Treslongsdr
1511-02-18
Joncvrouw Margarita Raes van Treslongsdr
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)NieuweRijn.039-040
193/03
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}
/
Jonge Dirck Jan Reyersz
1547-06-07
Jonge Dirck Jan Reyersz
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/07
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}
/
jonge Dirck Jan Reyersz zijn omen
1549-11-22
oude Dirck Jan Reyersz en jonge Dirck Jan Reyersz en Symon Jan Reyersz zijn omen
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Doezastraat.000.08
201/03
Garbrant Meesz {de jongste}
/
jonge Garbrant Meesz
1548-11-28
jonge Garbrant Meesz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/07

/
jonge Jan Jansz van Strijen zijn broer
1537-01-13
jonge Jan Jansz van Strijen zijn broer
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/10
Jan Jansz van Tol
/
jonge Jan van Tholl haar broer
1540-08-16
jonge Jan van Tholl Florys van Toll haar broers
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Steenschuur.023.11
149/10
Joosgen Jansdr {vrouw van Ewout Willemsz}
/
Joostgen Jansdr Evert Willemsz weduwe zijn oudemoeder
1541-01-19
zijn oudemoeder Joostgen Jansdr Evert Willemsz weduwe deel
Huwelijksevw-B1 (mede-eigenaar)Garenmarkt.006
180/16
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Joris Pietersz
1546-02-09
¼ van een huis en erf op de Oosterlingplaats
Huwelijksevw-B1 (mede-eigenaar)Raamlanden.012
180/20
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Joris Pietersz
1546-02-09
½ raam met erf buiten in Lange Grevelingen op het 8e raam van de Koepoort af
Huwelijksevw-B1 (belending)
164/13

/
Joris Willeboirtsz bontwerkerbontwerker
1543-07-12
Joris Willeboirtsz bontwerker
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Maarsmansteeg.023
180/03
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Jorys Pietersz
1546-02-09
Jorys Pietersz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/08
Joris van Treslong
/
Jorys van Treslong zijn neef
1541-10-11
Jorys van Treslong zijn neef
Huwelijksevw-B1 (bruid)Hogewoerd.012-014
165/05
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/
Josyna mr Frans van Leeuwendr
1543-08-07
Josyna mr Frans van Leeuwendr
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)SintJacobsgracht.000.12
179/07
Catrijn Claes Garbrantszdr {van Warmond}
/
Katrijn Claes Garbrantsdr zijn zuster
1546-02-08
Willem Willem Bouwensz gehuwd met Katrijn Claes Garbrantsdr zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (bruid)Haarlemmerstraat.264
64/04
Catrijn Cornelisdr {vrouw van Dirck Arentsz}
/
Katrijn Cornelisdochter
1522-02-03
Katrijn Cornelisdochter
Huwelijksevw-B1 (bruid)Pieterskerkchoorsteeg.022
89/06
Catrijn Lourisdr van Honthorst {Steen}
/
Katrijn Louwerysdochter
1531-01-14
Katrijn Louwerysdochter
Huwelijksevw-B1 (belending)SintJacobsgracht.000.10
179/15
Christina Jansdr {vrouw van Frans Gijsbrechtsz}
/
Kerstyn Frans Gijsbrechts weduwe
1546-02-08
Kerstyn Frans Gijsbrechts weduwe met gang en poort
Huwelijksevw-B1 (belending)Maarsmansteeg.008.1
134/11

/
Lambrecht Jansz van tsHertogenbosch
1539-05-03
Lambrecht Jansz van tsHertogenbosch
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.021.1
198/05
Lambrecht Wesselsz {Steenschuur}
/
Lambrecht Wessels weduwe
1548-04-19
Alijt Baerntsdr Lambrecht Wessels weduwe zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/10

/
Lijsbet Claesdr haar moeder
1516-01-19
Lijsbet Claesdr haar moeder
Huwelijksevw-B1 (vermelding)Breestraat.031
50/06

/
Lijsbet Jan Aernts weduwe
1513-04-09
Lijsbet Jan Aernts weduwe
Huwelijksevw-B1 (bruid)Steenschuur.023.01
113/05
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Banchem}
/
Lijsbet Willemsdochter
1536-01-29
Lijsbet Willemsdochter
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vismarkt.005
134/07
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Gerrit Woutersz}
/
Lijsbeth Willemsdr Geryt Woutersz weduwe haar moeder
1539-05-03
Lijsbeth Willemsdr Geryt Woutersz weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieterskerkchoorsteeg.022
89/99
Louris Jansz van Honthorst
/
Louris Jansz van Honthorst
1531-01-14
Louris Jansz van Honthorst
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hoogstraat.006
143/99
Louris Jansz van Honthorst
/
Louris Jansz van Honthorst
1540-04-08
Louris Jansz van Honthorst
Huwelijksevw-B1 (vermelding)Breestraat.031
50/05

/
Lyclaes Gherytsz
1513-04-09
Lyclaes Gherytsz
Huwelijksevw-B1 (bruid)Garenmarkt.008
132/06
Machteld Jansdr Heye {Buys}
/
Machteld Jan Heyendr
1539-01-26
Machteld Jan Heyendr
Huwelijksevw-B1 (bruid)Doezastraat.000.08
201/05
Machteld Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/
Machtelt Aelbrechtsdochter
1548-11-28
Machtelt Aelbrechtsdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)
169/06
Machteld Jansdr van Noordwijk
/
Machtelt Jansdochter van Noertich weduwe wijlen Geryt van Warmondt haer oudemoeder
1544-01-24
Machtelt Jansdochter van Noertich weduwe wijlen Geryt van Warmondt haer oudemoeder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Steenschuur.023.05
177/03
Martijn Roelofsz {van der Mije}
/
Maertijn Roelofsz
1546-01-17
Maertijn Roelofsz
Huwelijksevw-B1 (bruid)NieuweRijn.059
146/07
Margriete Jansdr van Tol {van Naerden}
/
Margrieta Jan van Thollendr
1540-08-16
Margrieta Jan van Thollendr
Huwelijksevw-B1 (bruid)Breestraat.031
50/04
Margriete Cornelisdr van Delft
/
Margriete Cornelisdochter
1513-04-09
Margriete Cornelisdochter
Huwelijksevw-B1 (bruid)Hooigracht.030
109/05
Margriete Garbrantsdr {Gool}
/
Margriete Garbrantsdochter
1535-01-23
Margriete Garbrantsdochter
Huwelijksevw-B1 (bruid)BuitenLeiden.000
10/05
Margriete Gerritsdr Heye
/
Margriete Gherytsdr
1515 voor
Margriete Gherytsdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)OudeRijn.018-020
185/08
Margriete Zegersdr van Campen
/
Margriete Zeger Huygenszdr
1546-05-06
Margriete Zeger Huygenszdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)
169/05
Maria Adriaen Wouterszdr {de Waert}
/
Maria Adriaen Wouterszdr
1544-01-24
Maria Adriaen Wouterszdr
Huwelijksevw-B1 (bruid)
139/07
Marytgen Arentsdr {van Naerden}
/
Maria Aerntsdr
1539-09-29
Maria Aerntsdr
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.000.15
11/05
Marie Pietersdr {Paedts}
/
Marie Pieter Paedzen weduwe haar moeder
1510 voor
Marie Pieter Paedzen weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Steenschuur.023.05
177/12
Marytgen Arentsdr {van Naerden}
/
Marijtge Aerntsdr haar nichte
1546-01-17
Thymon Jansz van Naerden getrouwd met Marijtge Aerntsdr haar nichte
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/14

/
Marijtgen Gerytsdr
1549-11-22
Damas Claesz gehuwd met Marijtgen Gerytsdr
Huwelijksevw-B1 (belending)Maarsmansteeg.023
180/22
Marie Gerritsdr {van Velde}
/
Marijtgen Gerytsdr Jacob Andriesz weduwe
1546-02-09
Marijtgen Gerytsdr Jacob Andriesz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.069
164/04
Marytgen Bartholomeusdr {vrouw van Cornelis Claesz}
/
Marijtie Meesdr Cornelis Claes die aptekers weduwe
1543-07-12
Marijtie Meesdr Cornelis Claes die aptekers weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.013-015
148/08

/
Maritgen Gerytsdr haar moeder
1541-01-17
Maritgen Gerytsdr haar moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.153
202/06
Martijn Roelofsz {van der Mije}
/
Martijn Roelofsz zijn broeder
1549-01-17
Martijn Roelofsz zijn broeder
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.022.03
179/23
Marie Gerritsdr {van Velde}
/
Mary Gerrytsdr Jacob Andriesz van Veldens weduwe
1546-02-08
Mary Gerrytsdr Jacob Andriesz van Veldens weduwe
Huwelijksevw-B1 (bruid)NieuweRijn.013-015
148/06
Marytgen Pietersdr {van Torenvliet}
/
Marytgen Pieter Corneliszdochter
1541-01-17
Marytgen Pieter Corneliszdochter
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Breestraat.031
50/03
Mattheus Jansz van Berendrecht III
/
Matheus van Berendrecht Jansz
1513-04-09
Matheus van Berendrecht Jansz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Boomgaardsteeg.017
49/04
Mees Aelwijnsz {van Swanenburg, de oude}
/
Mees Aelwijnsz zijn vader
1513-01-17
Mees Aelwijnsz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.000.15
35/04
Claes Jansz van Weesp
/
meester Claes Jansz van Weesp zijn vader
1533~1537
meester Claes Jansz van Weesp zijn vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
181/11
Cornelis Willemsz {priester}
/
meester Cornelis Willemsz priester canonick haar omenpriester canonick
1546-02-09
meester Cornelis Willemsz priester canonick van St. Pancraescollegie binnen Leiden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vrouwenkerkkoorstraat.017
142/06
Cornelis Willemsz {priester}
/
meester Cornelis Willemsz priester haer oompriester, canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
1540-01-24
meester Cornelis Willemsz priester canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
Huwelijksevw-B1 (getuige)
169/04
Cors Daemsz de Waert
/
meester Corstiaen Damenz de Waert licenciaet zijn broerlicenciaet
1544-01-24
meester Corstiaen Damenz de Waert licenciaet en advocaet inden hove van Hollant zijn broer
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Garenmarkt.008
132/15

/
meester Gijsbrecht Sas priester haar oudoom
1539-01-26
meester Gijsbrecht Sas priester haar oudoom
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.02
116/06

/
meester Michiel Menninck priester tot Gorckum zijn oompriester
1537-01-13
meester Michiel Menninck priester tot Gorckum zijn oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/08
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
meester Pieter Heye priester canonick van St Pancrascollegie omepriester canonick van St Pancrascollegie
1539-01-26
meester Pieter Heye priester canonick van St Pancrascollegie te Leiden ome
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/11
Pouwels van Oyen {priester}
/
meester Pouwels van Oy priester licentaetpriester licentaet
1541-10-11
meester Pouwels van Oy priester licentaet in de rechten en canonick van het St. Pancrascollegie in Leiden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/10
Willem Symonsz van Oyen
/
meester Willem van Oy priester doctor in de rechten haar vaderpriester doctor in de rechten
1541-10-11
meester Willem van Oy priester doctor in de rechten haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/09
Hendrick Wittenz {priester}
/
mr Heynrick Witten priester omepriester
1539-01-26
mr Heynrick Witten priester ome
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/10
Pieter Gerritsz Heye {priester}
/
mr Pieter Heye Gerytsz priester en canonick van St. Pancrascollegiepriester, canonick
1545-11-28
mr Pieter Heye Gerytsz priester en canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden haar oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/05
Willem Radboudsz {priester}
/
mr Willem Rabbout priester pater van St Michielsconvent zijn naaste magenpriester, pater
1540-08-16
mr Willem Rabbout priester pater van St Michielsconvent binnen Leiden
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/12
Willem Symonsz van Oyen
/
mr Willem van Oy doctor in de Rechten haar naaste magendoctor in de Rechten
1540-08-16
mr Willem van Oy doctor in de Rechten haar naaste magen
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.101-103
199/04
Cors Daemsz de Waert
/
mr. Corstiaen de Waert licentaet zijn broerlicentaet
1548-05-27
mr. Corstiaen de Waert licentaet in de rechten en advocaat voor de Hove van Holland zijn broer
Huwelijksevw-B1 (getuige)Doezastraat.000.08
201/06
Nelletgen Pietersdr {van Quackenbosch}
/
Nelletgen Pietersdochter Dirck Aelbrechtsz wedue haer oude moeder
1548-11-28
Nelletgen Pietersdochter Dirck Aelbrechtsz wedue haer oude moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.039-040
193/05
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
oude Dirck Jan Reyersz zijn broer
1547-06-07
oude Dirck Jan Reyersz zijn broer
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/06
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
oude Dirck Jan Reyersz zijn omen
1549-11-22
oude Dirck Jan Reyersz en jonge Dirck Jan Reyersz en Symon Jan Reyersz zijn omen
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.022.02
116/05

/
oude Jan Jansz van Striens weduwe
1537-01-13
Haesgen Adriaensdr oude Jan Jansz van Striens weduwe zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (belending)Raamlanden.012
134/13
Mees Garbrantsz van Nierop {oude}
/
oude Mees Garbrants
1539-05-03
oude Mees Garbrants
Huwelijksevw-B1 (getuige)Doezastraat.000.08
201/04
Mees Garbrantsz van Nierop {oude}
/
oude Mees Garbrantsz zijn vader
1548-11-28
oude Mees Garbrantsz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/06
Philips Philipsz van Noorde II
/
Philips van Noorden
1541-10-11
Philips van Noorden
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hoogstraat.006
143/05

/
Piet Adamsz zijn zwager
1540-04-08
Piet Adamsz zijn zwager
Huwelijksevw-B1 (voogd)Hooigracht.069
164/11
Pieter Eliasz Colijn
/
Pieter Colijn Eliasz
1543-07-12
via zijn moeder met Pieter Colijn Eliasz haar voogd
Huwelijksevw-B1 (getuige)OudeRijn.018-020
185/04
Pieter Cornelisz {goudsmid}
/
Pieter Cornelisz goutsmit
1546-05-06
Pieter Cornelisz goutsmit
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.013-015
148/07

/
Pieter Cornelisz haar vader
1541-01-17
Pieter Cornelisz haar vader
Huwelijksevw-B1 (voogd)Rapenburg.012.1
46/05
Pieter Dircksz de Grebber
/
Pieter de Grebber
1511-02-18
Pieter de Grebber
Huwelijksevw-B1 (belending)SintJacobsgracht.000.14
179/17

/
Pieter Dirck Otten erfgenamen
1546-02-08
Pieter Dirck Otten erfgenamen
Huwelijksevw-B1 (overledene)SintJacobsgracht.000.14
179/18
Pieter Dirck Ottensz {Jacobsgracht}
/
Pieter Dirck Otten erfgenamen
1546-02-08
Pieter Dirck Otten erfgenamen
Huwelijksevw-B1 (getuige)
152/06
Pieter Garbrantsz
/
Pieter Garbrantsz haar vader
1541-01-27
Pieter Garbrantsz haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)
169/08
Pieter Gerritsz van Warmond
/
Pieter Gerytsz van Warmondt haer oem
1544-01-24
Pieter Gerytsz van Warmondt haer oem
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Garenmarkt.008
62/03
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricksz Buys
1521-11-09
Pieter Heynricksz Buys
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Raamlanden.002
62/09
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricksz Buys
1521-11-09
Pieter Heynricksz Buys
Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Raamlanden.001
62/13
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricksz Buys
1521-11-09
Pieter Heynricksz Buys
Huwelijksevw-B1 (belending)Garenmarkt.008
180/17

/
Pieter Heynricksz Buys erfgenamen
1546-02-09
Pieter Heynricksz Buys erfgenamen
Huwelijksevw-B1 (overledene)Garenmarkt.008
180/18
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricksz Buys erfgenamen
1546-02-09
Pieter Heynricksz Buys erfgenamen
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.006
82/06
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricksz Buys haar vader
1530-01-24
Pieter Heynricksz Buys haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.008
132/04
Pieter Hendricksz Buys
/
Pieter Heynricksz Buys zijn vader
1539-01-26
Pieter Heynricksz Buys zijn vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/12

/
Pieter Jacobsz haer omen
1549-11-22
Pieter Jacobsz haer omen
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooigracht.069
164/15

/
Pieter Jansz weduwe
1543-07-12
Pieter Jansz weduwe
Huwelijksevw-B1 (overledene)Garenmarkt.006
82/05
Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Jorysz weduwe
1530-01-24
Celie Pietersdr Pieter Jorysz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/04
Pieter Pietersz Paedts {de oude}
/
Pieter Paeds Pietersz zijn oom
1545-11-28
Pieter Paeds Pietersz zijn oom
Huwelijksevw-B1 (overledene)Garenmarkt.000.15
11/06
Pieter Claesz Paedts
/
Pieter Paedzen weduwe
1510 voor
Pieter Paedzen weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
61/07
Pieter Romboutsz {de jonge}
/
Pieter Romboutsz haar vader
1521-09-20
Pieter Romboutsz haar vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.023.11
149/12
Pieter Symonsz {Steenschuur}
/
Pieter Symonsz
1541-01-19
huis en erf op Steenschuur daar Pieter Symonsz. is overleden
Huwelijksevw-B1 (kind)Rapenburg.012.1
46/06
Pieter Jacobsz van Noorde III
/
Pieter van Noorden
1511-02-18
Oude Jacob van Noorden heeft nog een zoon achtergelaten, genaamd Pieter van Noorden
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
10/04
Pieter Willem Foysz van Zijl
/
Pieter van Zijl zijn vader
1515 voor
Pieter van Zijl zijn vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)Garenmarkt.008
62/07
Pouwels Pietersz {Garenmarkt}
/
Pouwels Pieters weduwe
1521-11-09
Alijt Pouwels Pieters weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)NieuweRijn.013-015
148/03
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
Pouwels Willemsz
1541-01-17
Pouwels Willemsz
Huwelijksevw-B1 (voogd)NieuweRijn.013-015
148/10
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quirijn Allertsz brouwer
1541-01-17
Quirijn Allertsz brouwer
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)SintJacobsgracht.000.12
179/03
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
Quirijn Claes Garbrantsz
1546-02-08
Quirijn Claes Garbrantsz
Huwelijksevw-B1 (mede-eigenaar)Steenschuur.020.8
179/19
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
Quirijn Claes Garbrantsz
1546-02-08
Quirijn Claes Garbrantsz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044
154/07
Raso van Treslong
/
Raes van Treslong priester canonick van St. Pancrascollegie zijn neefpriester canonick van St. Pancrascollegie
1541-10-11
meester Raes van Treslong, priester, canonick van St. Pancrascollegie binnen Leiden
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/05
Reyer Cornelisz van Heemskerck
/
Reyer Cornelisz zijn broer
1549-11-22
Reyer Cornelisz zijn broer
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)NieuweRijn.059
146/03
Reyer Jansz van Naerden
/
Reyer Jansz
1540-08-16
Reyer Jansz
Huwelijksevw-B1 (getuige)
139/06
Reyer Jansz van Naerden
/
Reyer Jansz zijn broer
1539-09-29
Reyer Jansz zijn broer
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.023.05
177/05
Roelof Gerritsz {van der Mije}
/
Roelof Gerytsz weduwe
1546-01-17
Claesgen Florysdr Roelof Gerytsz weduwe haar moeder
Huwelijksevw-B1 (overledene)Breestraat.153
202/05
Roelof Gerritsz {van der Mije}
/
Roelof Gerytsz weduwe zijn moeder
1549-01-17
Claesgen Florysdochter Roelof Gerytsz weduwe zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)OudeRijn.018-020
185/05
Susanna Dircksdr {van Griecken}
/
Sanna Dircxdochter zijn huysvrouwe moeder van Ghysbrecht
1546-05-06
Sanna Dircxdochter zijn huysvrouwe moeder van Ghysbrecht
Huwelijksevw-B1 (belending)Steenschuur.019
124/13

/
St. Jacobsgasthuis
1537-08-27
St. Jacobsgasthuis
Huwelijksevw-B1 (vermelding)Breestraat.031
50/07

/
Symon Buytewech
1513-04-09
op Lijsbet Jan Aernts weduwe huis en erf, hetwelk nu toebehoort Symon Buytewech, in de Nonnensteeg 31 plakken per jaar met de houde
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Doezastraat.000.08
201/10
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz brouwerbrouwer
1548-11-28
Symon Jan Reyersz brouwer
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.039-040
193/06
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz zijn broer
1547-06-07
Symon Jan Reyersz zijn broer
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/08
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz zijn omen
1549-11-22
oude Dirck Jan Reyersz en jonge Dirck Jan Reyersz en Symon Jan Reyersz zijn omen
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.11
149/06
Symon Pietersz {Steenschuur}
/
Symon Pietersz haer broer
1541-01-19
Symon Pietersz en Jan Pietersz haar broers
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hoogstraat.006
143/04
Symon Pietersz {koopman}
/
Symon Pietersz zijn oom
1540-04-08
Symon Pietersz zijn oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)Garenmarkt.000.15
35/10
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Thonis Fransz haar broeder
1533~1537
Thonis Fransz haar broeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.022.04
103/08
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/
Thonis Fransz haar broeder
1534-01-14
Thonis Fransz haar broeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059
146/04
Thiman Jansz van Naerden
/
Thyman Jansz zijn broeder
1540-08-16
Thyman Jansz zijn broeder
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)
139/03
Thiman Jansz van Naerden
/
Thymon Jansz
1539-09-29
Thymon Jansz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.05
177/11
Thiman Jansz van Naerden
/
Thymon Jansz van Naerden
1546-01-17
Thymon Jansz van Naerden getrouwd met Marijtge Aerntsdr haar nichte
Huwelijksevw-B1 (getuige)BuitenLeiden.000
61/04

/
Vranck Ewoutsz zijn vader
1521-09-20
Vranck Ewoutsz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)
169/07
Gerrit van Warmond
/
weduwe Geryt van Warmondt
1544-01-24
Machtelt Jansdochter van Noertich weduwe wijlen Geryt van Warmondt haer oudemoeder
Huwelijksevw-B1 (overledene)
139/05
Jan Thimansz van Naerden
/
weduwe Jan Thymonsz
1539-09-29
Ermgaerdt Claesdr weduwe Jan Thymonsz zijn moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hogewoerd.012-014
165/08
Wendelmoed Claesdr Dierten {bagijn}
/
Wendelmoet Claes Diertendr falide bagijn haar moeie
1543-08-07
Wendelmoet Claes Diertendr falide bagijn haar moeie
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.006
155/08
Wendelmoed Claesdr Dierten {bagijn}
/
Wendelmoet Claes Diertendr haar moeye
1541-11-02
Wendelmoet Claes Diertendr haar moeye
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooigracht.069
164/10

/
Willem Aelbrechtsz haar oom
1543-07-12
Willem Aelbrechtsz haar oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.005-006
174/07

/
Willem Aert Gerytsz zijn zwager
1545-11-28
Jacob Gerytsz uuytreder en Willem Aert Gerytsz zijn zwagers
Huwelijksevw-B1 (overledene)Doezastraat.000.08
201/09
Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Bouwensz wedue
1548-11-28
Willem Bouwensz wedue
Huwelijksevw-B1 (overledene)Steenschuur.023.06
177/14
Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Bouwensz weduwe
1546-01-17
Baerte Jacobsdr Willem Bouwensz weduwe
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vismarkt.005
134/04
Willem Gerrit Huigenz {lakenkoopman}
/
Willem Geryt Huygenz zijn vader
1539-05-03
Willem Geryt Huygenz zijn vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)Maarsmansteeg.023
180/11
Willem Gerrit Huigenz {lakenkoopman}
/
Willem Gerytsz haar vader
1546-02-09
Willem Gerytsz haar vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/07

/
Willem Heynricksz van Warmonde
1516-01-19
Willem Heynricksz van Warmonde zijn naaste vrunden en magen
Huwelijksevw-B1 (getuige)Steenschuur.023.01
113/06
Willem Jacob Willemsz
/
Willem Jacob Willemszz haer vader
1536-01-29
Willem Jacob Willemszz haer vader
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.013-015
148/04
Willem Jacob Willemsz
/
Willem Jacop Willemszz oeme
1541-01-17
Willem Jacop Willemszz oeme
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.026-027
206/15
Willem Symonsz van Heemskerck
/
Willem Symonsz haar neef
1549-11-22
Willem Symonsz haar neef
Huwelijksevw-B1 (getuige)SintJacobsgracht.000.12
179/06
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de oude}
/
Willem Willem Bouwensz
1546-02-08
Willem Willem Bouwensz gehuwd met Katrijn Claes Garbrantsdr zijn zuster
Huwelijksevw-B1 (getuige)Boomgaardsteeg.017
49/07
Willem Willemsz {Boomgaardsteeg}
/
Willem Willemsz haar vader
1513-01-17
Willem Willemsz haar vader
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooigracht.095
203/14
Willemtgen Oziersdr {vrouw van Jan Dircksz}
/
Willemtgen Oudtziersdochter Jan Dircx houtcopers wedue her oude moeder
1549-02-08
Willemtgen Oudtziersdochter Jan Dircx houtcopers wedue haer oude moeder
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.068
184/05
Willemtgen Oziersdr {vrouw van Jan Dircksz}
/
Willemtgen Outziersdochter Jan Dircxz houtcoper weduwe zijn oude moeder
1546-02-24
Willemtgen Outziersdochter Jan Dircxz houtcoper weduwe zijn oude moeder
Huwelijksevw-B1 (schuldenaar)Garenmarkt.008
132/16
Witte Govertsz {de oude}
/
Witte Govertsz haar oudevader
1539-01-26
Witte Govertsz en Jannetje Sas haar oudevader en oudemoeder
Huwelijksevw-B1 (begunstigde)Garenmarkt.008
132/20
Witte Jansz Heye
/
Witte weeskinderen van Jan Heye
1539-01-26
Jan Heye weeskinderen te weten Machteld Geryt Heye Heynrick Sas Witte en Gerburch
Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Pieterskerkchoorsteeg.022
89/03
Wouter Dircksz Steen
/
Wouter Dirck Stienenz
1531-01-14
Wouter Dirck Stienenz
Huwelijksevw-B1 (getuige)Hoogstraat.006
143/10
Wouter Dircksz Steen
/
Wouter Dircksz Stien haer zwager
1540-04-08
Wouter Dircksz Stien haer zwager
Huwelijksevw-B1 (belending)Raamlanden.012
180/21
Isaac Symonsz van der Graft
/
Ysaack Symonsz van der Graft
1546-02-09
Ysaack Symonsz van der Graft
Huwelijksevw-B1 (getuige)Vismarkt.005
134/09
Zeger Huigenz van Campen {de oude}
/
Zeger Huygensz haar oom
1539-05-03
Zeger Huygensz haar oom
Huwelijksevw-B1 (getuige)OudeRijn.018-020
185/09
Zeger Huigenz van Campen {de oude}
/
Zeger Huygensz haar vader
1546-05-06
Zeger Huygensz haar vader