BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 463. Aantal = 281.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.002
13/06
Lieven Willemsz van Boschuysen
/
... van Boschuysen
1553-07-02
... van Boschuysen
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.076.1
19/03
Adriaen Adriaensz van Brenen
/
Adriaen Adriaenszoen
1554-01-20
Adriaen Adriaenszoen
Huwelijksevw-B2 (overledene)
11/09
Adriaen Arentsz {NieuweRijn}
/
Adriaen Aerntsz's wedue
1553-06-12
Alijdt Ewoutsdr Adriaen Aerntsz's wedue
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/05
Adriaen Claesz de Wilde {brouwer}
/
Adriaen Claesz
1574-12-02
Adriaen Claesz
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.052
70/03
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Goel
1560-02-07
Adriaen Dircxz Goel
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hooigracht.025.1
225/03
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gool
1581-12-18
Adriaen Dircxz Gool
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.076.1
19/12

/
Adriaen Gerrytsz haer oeme
1554-01-20
Adriaen Gerrytsz haer oeme
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.002
13/07

/
Adriaen Gerytsz
1553-07-02
Adriaen Gerytsz
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.002
13/11
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrantsz oemen
1553-07-02
Adriaen IJsbrantsz oemen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.076.1
19/04
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrantsz wantsnijder zijn vader
1554-01-20
Adriaen IJsbrantsz wantsnijder zijn vader
Huwelijksevw-B2 (belending)Haarlemmerstraat.048
95/06
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacopsz hoemaeckerhoemaecker
1562-11-09
Adriaen Jacopsz hoemaecker
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)NieuweRijn.002
13/17

/
Adriaen Maertensz tot Catwijck
1553-07-02
Adriaen Maertensz tot Catwijck
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwsteeg.002-004
80/08
Adriaen van Sonnevelt
/
Adriaen van Sonevelt haer vader
1561-08-10
Adriaen van Sonevelt haer vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.123
74/04
Adriaen van Sonnevelt
/
Adriaen van Sonnevelt zijn vader
1560-09-17
Adriaen van Sonnevelt zijn vader
Huwelijksevw-B2 (bruid)Hooigracht.025.1
225/06
Adriaentgen Pietersdr {Duezen, Gool}
/
Adriaentgen Pietersdr wedue van Lenaert Duezen tot Schiedam
1581-12-18
Adriaentgen Pietersdr wijlen wedue van Lenaert Duezen tot Schiedam
Huwelijksevw-B2 (overledene)
20/08
Adriana Gerritsdr van Dam
/
Adriana Gerrytsdr haer moeder
1554-03-31
Adriana Gerrytsdr haer moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.9
194/04
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriane Adriaensdr wedue van za Claes Lambrechtsz brouwer zijn moeder
1575-09-18
Adriane Adriaensdr wedue van za Claes Lambrechtsz brouwer zijn moeder
Huwelijksevw-B2 (bruid)Haarlemmerstraat.058
67/05
Aechte Cornelisdr {vrouw van Reyer Jansz}
/
Aechte Cornelisdr
1560-01-06
Aechte Cornelisdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.052
16/07
Aechte Fransdr Gool {vrouw van Mees Garbrantsz, Mast}
/
Aechte Franssendr hair moeder
1553-10-07
Aechte Franssendr hair moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.076.1
19/10
Aechte Gerritsdr {van der Graft}
/
Aechte Gerrytsdr sijn huysvrouwe
1554-01-20
Aechte Gerrytsdr sijn huysvrouwe
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.002
13/05
Aechte Gerritsdr {van der Graft}
/
Aechte Gerytsdochter zijne huysvrouwe
1553-07-02
Aechte Gerytsdochter zijne huysvrouwe
Huwelijksevw-B2 (echtgenoot)NieuweRijn.025
201/07
Aechte Pouwelsdr {de Haes}
/
Aechte Pouwelsdr zijn moeye
1576-10-11
Jacob Allertsz de Haze onzen medebrueder in schependomme, als getrout hebbende Aechte Pouwelsdr, zijn moeye
Huwelijksevw-B2 (bruid)Breestraat.040.2
200/04
Aeltgen Gijsbrechtsdr van der Does {van Wassenaer, van Eck}
/
Aeltgen Gijsbrechtsdr
1576-09-25
Aeltgen Gijsbrechtsdr
Huwelijksevw-B2 (bruid)Breestraat.040.2
199/04
Aeltgen Gijsbrechtsdr van der Does {van Wassenaer, van Eck}
/
Aeltgen Gysbertsdochter
1576-09-23
Aeltgen Gysbertsdochter
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.025
201/09
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/
Aeltgen Meezendochter weduwe van Allart Jacobsz de Haes haer mueder
1576-10-11
Aeltgen Meezendochter weduwe van Allart Jacobsz de Haes haer mueder
Huwelijksevw-B2 (overledene)
18/06
Aelwijn Meesz {van Swanenburg, de oudste}
/
Aelwijn Meesz's wedue
1553-11-05
Aelwijn Meesz's wedue
Huwelijksevw-B2 (getuige)Middelstegracht.014.3
197/04
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Aernt Jan Aertsz zijn vader
1576-02-11
Aernt Jan Aertsz zijn vader
Huwelijksevw-B2 (bruid)Breestraat.105
160/05
Alijd Cornelisdr van Barrevelt {van Brouchoven}
/
Alijdt Cornelisdr
1569-08-18
Alijdt Cornelisdr
Huwelijksevw-B2 (bewoner)
11/08
Alijd Ewoutsdr {vrouw van Adriaen Arentsz}
/
Alijdt Ewoutsdr Adriaen Aerntsz's wedue
1553-06-12
Alijdt Ewoutsdr Adriaen Aerntsz's wedue
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.144
15/08
Alijd Barentsdr {vrouw van Lambrecht Wesselsz}
/
Alijt Baerntsdr haer moeder
1553-10-02
Alijt Baerntsdr haer moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwstraat.036
66/08
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quirynsz haer broeder
1559-12-15
Allert Quirynsz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Maarsmansteeg.025
40/03
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Sassenem
1556-01-25
Allert Willemsz van Sassenem
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.040.2
199/06
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoom haer oom
1576-09-23
Andries Jansz Heynoom haer oom ende bloetvoocht van 's mueders wegen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.040.2
200/06
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Jansz Heynoom haer oom
1576-09-25
Andries Jansz Heynoom haer oom ende bluetvoocht van s mueders zijde
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Breestraat.076.1
19/13
Anthonis Carlier
/
Anthonis Carlier
1554-01-20
Anthonis Carlier
Huwelijksevw-B2 (overledene)Middelstegracht.014.3
197/09
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtkoper vaderhoutcoper
1576-02-11
Anthonis Jacobsz houtkoper vader Marytgen Anthonisdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-3
28/05
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baerte Jacobsdr Willem Bouwensz weduwe zijn groote moeder
1555-02-04
Baerte Jacobsdr Willem Bouwensz weduwe zijn groote moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/05
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baerte Jacopsdr Willem Bouwensz weduwe zijn grootemoeder
1558-01-16
Baerte Jacopsdr Willem Bouwensz weduwe zijn grootemoeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.025
201/04
Catrijn Adriaensdr {Bijman}
/
Catrijne Adriaensdr weduwe van Pouwels Willemsz zijn bestemueder
1576-10-11
Catrijne Adriaensdr weduwe van Pouwels Willemsz zijn bestemueder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/11
Ceeltgen Franckendr Paedts van Santhorst
/
Cecilia Vranckendr haer moeder
1574-12-02
Cecilia Vranckendr haer moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.047-049
7/04

/
Celie Pietersdochter Cornelis Cornelisz wedue zijn moeder
1551-08-26
Celie Pietersdochter Cornelis Cornelisz wedue zijn moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.058
67/06
Ceeltgen Pietersdr Buys {van Cortevelt, Cornelis Cornelisz}
/
Celie Pietersdr haer moeder
1560-01-06
Celie Pietersdr haer moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.9
194/06
Charles Bochart
/
Charles Bochard zijn oom
1575-09-18
Charles Bochard als man en voocht van Marie Adriaensdochter zijn oom
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.123
74/09

/
Claes Aelwijnsz haer neve
1560-09-17
Claes Aelwijnsz haer neve
Huwelijksevw-B2 (getuige)Middelstegracht.014.3
197/07
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz haer broeder
1576-02-11
Jacob ende Claes Anthoniszoonen haer broeders ende van Jan Jorysz van Schiedam, haer schoonbroeder
Huwelijksevw-B2 (echtgenoot)Mandemakersteeg.002-004
46/09
Claes Cornelisz de Wilde
/
Claes Cornelisz de Wilde
1558-01-16
Claes Cornelisz de Wilde als man ende voocht van Haesgen Willemsdr wezende moye van den voors Cornelis Paeds
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-3
28/08
Claes Cornelisz de Wilde
/
Claes Cornelisz de Wilde zijn oemen
1555-02-04
Willem Willem Bouwensz ende Claes Cornelisz de Wilde zijn oemen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwsteeg.002-004
80/06
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waert zijn neve
1561-08-10
Claes de Waert zijn neve
Huwelijksevw-B2 (getuige)Maarsmansteeg.025
40/09
Claes Gerritsz van Dorp
/
Claes Gerytsz van Dorp haer oem
1556-01-25
Cornelis Ghijsbrechtsz Claes Ghijsbrechtsz Pieter Ghijsbrechtsz haer broeders ende Claes Gerytsz van Dorp haer oem
Huwelijksevw-B2 (getuige)Maarsmansteeg.025
40/07
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbrechtsz haer broeder
1556-01-25
Cornelis Ghijsbrechtsz Claes Ghijsbrechtsz Pieter Ghijsbrechtsz haer broeders ende Claes Gerytsz van Dorp haer oem
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/10
Claes Jacobsz van Swieten
/
Claes Jacopsz haer broeders
1563-01-15
Claes Jacopsz haer broeders
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Haarlemmerstraat.226-228
26/03
Claes Jansz Brandt
/
Claes Janszoon franchijnmakerfranchijnmaker
1554-12-17
Claes Janszoon franchijnmaker
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.066-068
5/05
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwer zijn speciael vrunt
1550-10-15
Claes Lambrechtsz brouwer zijn speciael vrunt
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.022
132/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz zijn broeder
1566-11-16
Claes Lambrechtsz zijn broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.9
194/09
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz blaeuverwer broederblaeuverwer
1575-09-18
Claes Willemsz blaeuverwer broeder
Huwelijksevw-B2 (bruid)
20/06

/
Clara Jansdr
1554-03-31
Clara Jansdr
Huwelijksevw-B2 (overledene)
20/05

/
Clara Laurensdr
1554-03-31
wijlen Clara Laurensdr zijn huysvrouwe erffgenamen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Maarsmansteeg.025
40/04
Clementia Aelbrechtsdr {van Sassenheim}
/
Clemeynse Aelbrechtsdochter zijn moeder
1556-01-25
Clemeynse Aelbrechtsdochter zijn moeder
Huwelijksevw-B2 (bruid)Hooigracht.022
132/06
Neeltgen Dircksdr {vrouw van Maerten Jansz, Thomas Lambrechtsz}
/
Cornelia Dircxdr
1566-11-16
Cornelia Dircxdr
Huwelijksevw-B2 (bruid)Hooigracht.052
16/05

/
Cornelia Jonge Mees Garbrantsz's dochter
1553-10-07
Cornelia Jonge Mees Garbrantsz's dochter
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.105
160/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz haer vaeder
1569-08-18
Cornelis Adriaensz haer vaeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.071
6/03
Cornelis Barthoutsz {scheepmaker}
/
Cornelis Barthoutsz
1551-01-15
Cornelis Barthoutsz
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Steenschuur.020.9
194/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1575-09-18
Cornelis Claesz brouwer
Huwelijksevw-B2 (getuige)
11/07
Cornelis Cornelisz van Heemskerck
/
Cornelis Cornelisz haer broeder
1553-06-12
Cornelis Cornelisz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-3
28/10
Cornelis Cornelisz van Heemskerck
/
Cornelis Cornelisz haer broeder
1555-02-04
Cornelis Cornelisz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwstraat.036
66/09
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool haer zwager
1559-12-15
Cornelis Dircksz Gool haer zwager
Huwelijksevw-B2 (overledene)Breestraat.022
198/05
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircxz Gool
1576-07-06
Cornelis Dircxz Gool
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.052
70/07
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircxz Gool broeder
1560-02-07
Pieter Dircxz en Cornelis Dircxz Goolen zijn broeders
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.144
15/05

/
Cornelis Fransz
1553-10-02
Cornelis Fransz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/04

/
Cornelis Gherytsz
1574-12-02
Cornelis Gherytsz
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)
12/03

/
Cornelis Ghijsbrechtsz
1553-06-22
Cornelis Ghijsbrechtsz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Maarsmansteeg.025
40/06
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/
Cornelis Ghijsbrechtsz haer broeder
1556-01-25
Cornelis Ghijsbrechtsz Claes Ghijsbrechtsz Pieter Ghijsbrechtsz haer broeders ende Claes Gerytsz van Dorp haer oem
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.052
16/04
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
Cornelis Heynrick Wollebrantsz zijn vader
1553-10-07
Cornelis Heynrick Wollebrantsz zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/14
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygenz
1574-12-02
Cornelis Huygenz onze medebroeder en haer oom van s moeders zijde
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Rapenburg.030-032
17/03
Cornelis Jacobsz {scheepmaker}
/
Cornelis Jacobsz
1553-10-10
Cornelis Jacobsz
Huwelijksevw-B2 (belending)Haarlemmerstraat.042-044
95/05
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/
Cornelis Jansz boumanbouman
1562-11-09
Cornelis Jansz bouman
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Middelstegracht.014.3
197/03
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Cornelis Mast Aerntsz
1576-02-11
Cornelis Mast Aerntsz
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Mandemakersteeg.002-004
46/03
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paeds Pietersz
1558-01-16
Cornelis Paeds Pietersz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwstraat.036
66/05
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paedts broeder
1559-12-15
Cornelis Paedts broeder
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)NieuweRijn.002
13/13
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paets Pietersz
1553-07-02
Cornelis Paets Pietersz
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Breestraat.076.1
19/16

/
Cornelis Phillipsz
1554-01-20
Cornelis Phillipsz
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)
11/03

/
Cornelis Vranckenz
1553-06-12
Cornelis Vranckenz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-3
28/11
Cornelis Franckenz {korenkoper}
/
Cornelis Vranckenz haer zwager
1555-02-04
Cornelis Vranckenz haer zwager
Huwelijksevw-B2 (overledene)Middelstegracht.014.3
197/10
Cunera Govertsdr {vrouw van Anthonis Jacobsz}
/
Cunera Govertsdr
1576-02-11
Cunera Govertsdr moeder Marytgen Anthonisdr
Huwelijksevw-B2 (overledene)Mandemakersteeg.002-004
46/15

/
der voorn Katrijnen moye
1558-01-16
Jan Pietersz van Ross... eertijts getrout hebbende der voorn Katrijnen moye
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.002
13/10
Diewertgen IJsbrantsdr {de Bije}
/
Dieuwer IJsbrantsdr zijn huysvrouwe
1553-07-02
Dieuwer IJsbrantsdr zijn huysvrouwe
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.144
15/04

/
Dignis Jansdr zijne moye
1553-10-02
Dignis Jansdr zijne moye
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.022
198/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircxsz Steen de oude
1576-07-06
Dirck Dircxsz Steen de oude
Huwelijksevw-B2 (overledene)NieuweRijn.066-068
5/08
Dirck Fransz Gool
/
Dirck Fransz Goelen zijne weduwe
1550-10-15
Pieternelle Jansdochter Dirck Fransz Goelen zijne weduwe
Huwelijksevw-B2 (overledene)NieuweRijn.052
70/05
Dirck Fransz Gool
/
Dirck Fransz Goolen weduwe
1560-02-07
Pieternelle Jansdr Dirck Fransz Goolen weduwe moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.052
70/11
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerrytsz Smaling haer neve
1560-02-07
Dirck Gerrytsz Smaling haer neve
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.026-027
114/07
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacobsz coorncoper haere zwagercoorncoper
1564-06-30
Dirck Jacobsz coorncoper haere zwager
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Nieuwsteeg.002-004
80/03
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacops gorter
1561-08-10
Dirck Jacops gorter
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)NieuweRijn.002
13/14

/
Dirck Pietersz tot Alphen
1553-07-02
Dirck Pietersz tot Alphen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/05
Dirck Pijnssen van der Aa
/
Dirck Pijnssen van der Aa ome
1563-01-15
Dirck Pijnssen van der Aa ome
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/10
Dirck Gillisz van Heussen
/
Dirck van Heussen haer vader
1574-12-02
Dirck van Heussen haer vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.052
70/08
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
Egbert Gerrytsz
1560-02-07
Egbert Gerrytsz
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.066-068
5/03
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
Egbert Gerytsz
1550-10-15
Egbert Gerytsz
Huwelijksevw-B2 (bruid)Haarlemmerstraat.047-049
7/06
Ermgaert Jansdr de Wijs {van Cortevelt}
/
Ermgaert Jansdochter
1551-08-26
Ermgaert Jansdochter
Huwelijksevw-B2 (bruid)
18/04
Ermgaert Aelwijnsdr {van Swanenburg, vrouw van Jan Gerritsz, van Leeuwen}
/
Ermgen Alewijnsdr
1553-11-05
Ermgen Alewijnsdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwsteeg.002-004
80/04

/
Ermtpgen Dirck Hugenszdr zijn grootemoeder
1561-08-10
Ermtpgen Dirck Hugenszdr zijn grootemoeder
Huwelijksevw-B2 (bruid)Breestraat.022
198/04
Fijtgen Quirijnsdr {Gool, Steen}
/
Fijtgen Quyrijnsdr weduwe
1576-07-06
Fijtgen Quyrijnsdr weduwe van Cornelis Dircxz Gool
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.022
198/06
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz van Duyzeldorp
1576-07-06
Frans Fransz van Duyzeldorp haer schoonbrueder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Houtstraat.000.2
8/03
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerytsz Gool
1552-01-20
Frans Gerytsz Gool
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.066-068
5/09
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerytsz Gool haer oude vader
1550-10-15
Frans Gerytsz Gool haer oude vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.052
16/08
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerytsz Gool haer oude vader
1553-10-07
Frans Gerytsz Gool haer oude vader
Huwelijksevw-B2 (bruid)Nieuwstraat.036
66/07
Geertruid Quirijnsdr {Paedts}
/
Geertruit Quirynsdr
1559-12-15
Geertruit Quirynsdr
Huwelijksevw-B2 (bruid)NieuweRijn.026-027
114/06
Geertruid Dircksdr van Heemskerck {Gool}
/
Geertruyt Dircxdr
1564-06-30
Geertruyt Dircxdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.047-049
7/07
Geertruid Gerritsdr {de Wijs, van der Aer}
/
Geertruyt Gerytsdr als moeder (?)
1551-08-26
Geertruyt Gerytsdr als moeder (?) van Ermgaert voors
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.226-228
26/06
Geertruid Jansdr {vrouw van Arent Jansz}
/
Geertruyt Jansdr haer moeder
1554-12-17
Geertruyt Jansdr haer moeder
Huwelijksevw-B2 (bruid)NieuweRijn.046-048
202/05
Geertruid Willemsdr van Heemskerck
/
Geertruyt Willemsdr van Heemskerck
1576-11-15
Geertruyt Willemsdr van Heemskerck
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.022
132/07

/
Gerrydt Dircxz haer zwager
1566-11-16
Gerrydt Dircxz haer zwager ende gecoren voocht
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/13
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Gerryt Boeckelsz Butewech haer omen
1563-01-15
Gerryt Boeckelsz Butewech haer omen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.144
15/07
Gerrit Claesz van Egmont
/
Gerryt Claesz van Egmont haer stieffvader
1553-10-02
Gerryt Claesz van Egmont haer stieff vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwsteeg.002-004
80/05
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Gerryt Roeloffsz zijn zwaeger
1561-08-10
Gerryt Roeloffsz zijn zwaeger
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.066-068
5/04
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Geryt Egbertsz zijn vader
1550-10-15
Geryt Egbertsz zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.047-049
7/09
Gerrit Jansz de Wijs
/
Geryt Jansz haer broeder
1551-08-26
Geryt Jansz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)
11/04

/
Geryt Vrankenz zijn broeder
1553-06-12
Geryt Vrankenz zijn broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/07
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Geryt Willemsz wijnverlater
1574-12-02
Geryt Willemsz wijnverlater
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.026-027
114/03
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbert Dircxz Gool
1564-06-30
Ghijsbert Dircxz Gool
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.025.1
225/04
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Gijsbrecht Dircxz Gool zijn broeder
1581-12-18
Gijsbrecht Dircxz Gool zijn broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/06
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Gijsbrecht Dircxzoon Gool
1574-12-02
Gijsbrecht Dircxzoon Gool
Huwelijksevw-B2 (overledene)Middelstegracht.014.3
197/12
Govert Anthonisz {NieuweRijn}
/
Govert Anthonisz
1576-02-11
Govert Anthonisz Jan Anthonisz brueder Marytgen Anthonisdr
Huwelijksevw-B2 (bruid)NieuweRijn.025
201/08
Grietgen Allertsdr de Haes {Bijman}
/
Grietgen Allertsdr
1576-10-11
Grietgen Allertsdr
Huwelijksevw-B2 (begunstigde)NieuweRijn.025
201/13
Gerrit Adriaensz Bijman
/
Gryt Adriaensz zijn brueder
1576-10-11
Gryt Adriaensz zijn brueder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.040.2
199/05
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Gysbert Henricxsz haer vader
1576-09-23
Gysbert Henricxsz onzen medebrueder in schependomme haer vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.040.2
200/05
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Gysbrecht Henricxs haer vader
1576-09-25
Gysbrecht Henricxs nu ter tijt schepen dezer stad Leyden haer vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/10
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
/
Haesgen Willemsdr wezende moye
1558-01-16
Haesgen Willemsdr wezende moye
Huwelijksevw-B2 (begunstigde)Hogewoerd.053
50/06

/
Helena Jacopsdr haer suster
1558-07-29
Helena Jacopsdr haer suster
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.025.1
225/05
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henric Egbertsz brouwer men neeffbrouwer
1581-12-18
Henric Egbertsz brouwer men neeff
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Steenschuur.005
189/03
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henrick Egbertsz brouwer
1574-12-02
Henrick Egbertsz brouwer
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/11
Hendrick Jacobsz van Swieten
/
Henrick Jacobsz haer broeders
1563-01-15
Henrick Jacobsz haer broeders
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Korenbrugsteeg.003-005
55/03
Hendrick Franckenz van Diemen
/
Henrick Vranckenzoon van Diemen
1559-07-08
Henrick Vranckenzoon van Diemen
Huwelijksevw-B2 (bruid)NieuweRijn.002
13/08
Heyltgen Joostendr de Bije
/
Heyltgen Joostendr
1553-07-02
Heyltgen Joostendr
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.105
160/03
Hendrick Jansz van Brouchoven
/
Heyndrick van Brouchoven
1569-08-18
Heyndrick van Brouchoven
Huwelijksevw-B2 (bruid)Breestraat.144
15/06
Hillegond Lambrechtsdr {linnennaaister}
/
Hillegont Lambrechtsdr
1553-10-02
Hillegont Lambrechtsdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)
18/05
Hillegond Willemsdr {vrouw van Aelwijn Meesz}
/
Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz's wedue haer moeder
1553-11-05
Hillegont Willemsdr Aelwijn Meesz's wedue haer moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)
20/09

/
Hubrecht Jacopsz
1554-03-31
Hubrecht Jacopsz als man ende voecht van Margriete Janszdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.046-048
202/04
Huig Jacobsz Bruynsz
/
Huych Jacob Bruynsz zijn vader
1576-11-15
Huych Jacob Bruynsz zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/06

/
Huych van Alckemade neven
1563-01-15
Huych van Alckemade neven
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.025
201/11
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob Allertsz de Haes haer brueder
1576-10-11
Jacob Allertsz de Haes haer brueder van 's vaders zijde
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.025
201/06
Jacob Allertsz de Haes
/
Jacob Allertsz de Haze
1576-10-11
Jacob Allertsz de Haze onzen medebrueder in schependomme, als getrout hebbende Aechte Pouwelsdr, zijn moeye
Huwelijksevw-B2 (getuige)Middelstegracht.014.3
197/06
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz haer broeder
1576-02-11
Jacob ende Claes Anthoniszoonen haer broeders ende van Jan Jorysz van Schiedam, haer schoonbroeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.046-048
202/03
Jacob Huigenz Bruynsz
/
Jacob Huych Bruynsz
1576-11-15
Jacob Huych Bruynsz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/12
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacob Huygenzoon brouwer haer vadeerbrouwer
1558-01-16
Jacob Huygenzoon brouwer haer vadeer
Huwelijksevw-B2 (getuige)Korenbrugsteeg.003-005
55/08
Jacob IJsbrantsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Jacob IJsbrantsz heur oom
1559-07-08
Jacob IJsbrantsz heur oom
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.002
13/12
Jacob IJsbrantsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Jacob IJsbrantsz oemen
1553-07-02
Jacob IJsbrantsz oemen
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Nieuwstraat.036
66/03
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacob Pietersz Paets
1559-12-15
Jacob Pietersz Paets
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/08
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomas brouwer
1574-12-02
Jacob Thomas brouwer
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.022
132/05
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz zijn zoon
1566-11-16
Jacob Thomasz zijn zoon
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/13
Jacob Dircksz van Heussen
/
Jacob van Heussen haer oome van vaders zijde
1574-12-02
Steffen ende Jacob van Heussen haer oomen van vaders zijde
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.071
6/09
Jacob Huigenz {brouwer}
/
Jacop Huygenz brouwer haer oem
1551-01-15
Jacop Huygenz brouwer haer oem
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.076.1
19/06
Jacob IJsbrantsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Jacop IJsbrantsz zijn oeme
1554-01-20
Jacop IJsbrantsz zijn oeme
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.002
13/04
Jacob Jansz van der Graft
/
Jacop Jansz van der Grafft zijne vader
1553-07-02
Jacop Jansz van der Grafft zijne vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.076.1
19/09
Jacob Jansz van der Graft
/
Jacop Jansz van der Graft hair vader
1554-01-20
Jacop Jansz van der Graft hair vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.071
6/05
Jacob Jansz van der Graft
/
Jacop Jansz vande Graft vrund ende mage
1551-01-15
Jacop Jansz vande Graft ende Kerstant Willemsz als zijn vrunden ende magen
Huwelijksevw-B2 (overledene)Middelstegracht.014.3
197/11
Jan Anthonisz {NieuweRijn}
/
Jan Anthonisz
1576-02-11
Jan Anthonisz brueder Marytgen Anthonisdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.066-068
5/10
Jan Claes Cornelisz de Goede
/
Jan Claes Cornelisz haer oude vader
1550-10-15
Jan Claes Cornelisz haer oude vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.226-228
26/04
Jan Claesz {lijmzieder}
/
Jan Claesz lijmzieder zijn vaderlijmzieder
1554-12-17
Jan Claesz lijmzieder zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/07
Jan Duyck
/
Jan Duyck neven
1563-01-15
Jan Duyck neven
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.123
74/06
Jan Duyck
/
Jan Duyck zijn neve
1560-09-17
Jan Duyck zijn neve
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)
18/03
Jan Gerritsz {man van Ermgaert Aelwijnsdr}
/
Jan Gerrytsz
1553-11-05
Jan Gerrytsz
Huwelijksevw-B2 (overledene)
20/07
Jan Gerritsz Smaling
/
Jan Gerrytsz Smaling haer vader
1554-03-31
Jan Gerrytsz Smaling haer vader
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)
20/03

/
Jan Jacopsz
1554-03-31
Jan Jacopsz
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.002
13/03
Jan Jacobsz van der Graft II
/
Jan Jacopsz van der Grafft
1553-07-02
Jan Jacopsz van der Grafft
Huwelijksevw-B2 (getuige)Middelstegracht.014.3
197/08
Jan Jorisz van Schiedam {lakenkoopman}
/
Jan Jorysz van Schiedam haer schoonbroeder
1576-02-11
Jacob ende Claes Anthoniszoonen haer broeders ende van Jan Jorysz van Schiedam, haer schoonbroeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/08
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/
Jan Paedts Cornelisz neven
1563-01-15
Jan Paedts Cornelisz neven
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)NieuweRijn.002
13/15

/
Jan Pietersz tot Voorschooten
1553-07-02
Jan Pietersz tot Voorschooten
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.144
15/03
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz van Delft
1553-10-02
Jan Pietersz van Delft
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/14

/
Jan Pietersz van Ross... eertijts getrout hebbende der voorn Katrijnen moye
1558-01-16
Jan Pietersz van Ross... eertijts getrout hebbende der voorn Katrijnen moye
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.071
6/08
Jan Pietersz van Rossum
/
Jan Pietersz van Rossen haer vader
1551-01-15
Jan Pietersz van Rossen haer vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.052
70/10
Jan Pietersz van Rossum
/
Jan Pietersz van Rossum vader
1560-02-07
Jan Pietersz van Rossum vader
Huwelijksevw-B2 (overledene)
11/10
Jan Reyer Dircksz van Heemskerck
/
Jan Reyersz brouwer haer grootevaderbrouwer
1553-06-12
Jan Reyersz Wyburch Cornelisdochter haer grootevader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.105
160/04
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Jan van Brouchoven zijn vaeder
1569-08-18
Jan van Brouchoven zijn vaeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Korenbrugsteeg.003-005
55/09
Jan Jacobsz van der Graft II
/
Jan van der Graft haer zwager
1559-07-08
Jan van der Graft haer zwager
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Haarlemmerstraat.046
95/03
Jan Willemsz Munt {de oude}
/
Jan Willemsz Munt verwerverwer
1562-11-09
Jan Willemsz Munt verwer
Huwelijksevw-B2 (bruid)Maarsmansteeg.025
40/05
Jannetgen Gijsbrechtsdr van Dorp {van Sassenheim}
/
Jannetgen Ghijsbrechtsdr
1556-01-25
Jannetgen Ghijsbrechtsdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.076.1
19/05
Joost Jacobsz de Bije
/
Joest Jacopsz zijn oeme
1554-01-20
Joest Jacopsz zijn oeme
Huwelijksevw-B2 (bruid)Nieuwsteeg.002-004
80/07
Catharina Adriaensdr van Sonnevelt
/
Joncfrou Kathrina van Sonnevelt
1561-08-10
Joncfrou Kathrina van Sonnevelt
Huwelijksevw-B2 (bruid)Papengracht.029.2
14/06
Fokel van Martena
/
Jonffrouwe Foeckel van Marthene
1553-08-05
Jonffrouwe Foeckel van Marthene
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-3
28/13
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}
/
Jonge Dirck Jan Reyersz haer oemen
1555-02-04
Jonge Dirck Jan Reyersz haer oemen
Huwelijksevw-B2 (overledene)Hooigracht.052
16/06
Mees Garbrantsz {jonge}
/
Jonge Mees Garbrantsz's dochter
1553-10-07
Jonge Mees Garbrantsz's dochter
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/07
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
Jonge Pieter Pads Pietersz zijn broeder
1558-01-16
Jonge Pieter Pads Pietersz zijn broeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Steenschuur.020.2-3
28/03
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
Jonge Pieter Paeds Pietersz
1555-02-04
Jonge Pieter Paeds Pietersz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwstraat.036
66/06
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
Jonge Pieter Paedtsz broeder
1559-12-15
Jonge Pieter Paedtsz broeder
Huwelijksevw-B2 (bruid)Breestraat.123
74/07
Goolte Claesdr van Zijl {van Berckenrode, van Sonnevelt}
/
Jongfrou Goolte Claes Pieterszdr
1560-09-17
Jongfrou Goolte Claes Pieterszdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Korenbrugsteeg.003-005
55/06
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobsz heur vader
1559-07-08
Joost Jacobsz heur vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.002
13/09
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacopsz haere vader
1553-07-02
Joost Jacopsz haere vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwsteeg.002-004
80/09
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonevelt haer broeder
1561-08-10
Joost ... ende Reynout van Sonevelt haer broeders
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.123
74/05
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Sonnevelt zijn broeder
1560-09-17
Joost van Sonnevelt zijn broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.058
67/07
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Joris Pietersz haer broeder
1560-01-06
Joris Pietersz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.047-049
7/05
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Jorys Pietersz zijn broeder
1551-08-26
Jorys Pietersz zijn broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.105
160/07
Jutgen Fransdr {van Barrevelt}
/
Jutgen Fransdr haer moeder
1569-08-18
Jutgen Fransdr haer moeder
Huwelijksevw-B2 (bruid)Breestraat.143
99/09
Catrijn Jacobsdr van Swieten
/
Katherina Jacopsdr
1563-01-15
Katherina Jacopsdr
Huwelijksevw-B2 (bruid)Rapenburg.030-032
17/04
Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/
Katrijn Anthonis van Goetensdochter
1553-10-10
Katrijn Anthonis van Goetenszdochter
Huwelijksevw-B2 (bruid)Breestraat.076.1
19/08
Catrijn Jacobsdr van der Graft {van Brenen, van Quackenbosch}
/
Katrijn Jacopsdochter
1554-01-20
Katrijn Jacopsdochter
Huwelijksevw-B2 (bruid)Mandemakersteeg.002-004
46/11
Catrijn Jacobsdr {Paedts}
/
Katrijn Jacopsdr
1558-01-16
Katrijn Jacopsdr
Huwelijksevw-B2 (bruid)Houtstraat.000.2
8/04
Catrijn Jansdr {vrouw van Pieter Michielsz, Gool}
/
Katrijn Jansdochter Pieter Michielsz weduwe
1552-01-20
Katrijn Jansdochter Pieter Michielsz weduwe
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.030-032
17/05
Catrijn Willemsdr {vrouw van Anthonis Jansz}
/
Katrijn Willemsdr haer moeder
1553-10-10
Katrijn Willemdr haer moeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.071
6/06
Cors Willemsz {droogscheerder}
/
Kerstant Willemsz vrund ende mage
1551-01-15
Jacop Jansz vande Graft ende Kerstant Willemsz als zijn vrunden ende magen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.076.1
19/11
Lieven Willemsz van Boschuysen
/
Lievijn van Bosschuysen haer oeme
1554-01-20
Lievijn van Bosschuysen haer oeme
Huwelijksevw-B2 (bruid)Haarlemmerstraat.046
95/04
Lysbeth Jacobsdr {Munt}
/
Lysbet Jacopsdr
1562-11-09
Lysbet Jacopsdr
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)NieuweRijn.002
13/16

/
Lysbet schuytemaeckers wedue tot
1553-07-02
Lysbet schuytemaeckers wedue tot Segwaert
Huwelijksevw-B2 (bruid)
12/04

/
Lysbeth Adriaensdochter
1553-06-22
Lysbeth Adriaensdochter
Huwelijksevw-B2 (bruid)Haarlemmerstraat.226-228
26/05
Lysbeth Arentsdr {Brandt, Cornelis Jan Fransz}
/
Lysbeth Aernt Jansdr
1554-12-17
Lysbeth Aernt Jansdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.025
201/12
Maerten Dircksz Berchey
/
Maerten Dircxsz droogscheerder haer schoonbruederdroogscheerder
1576-10-11
Maerten Dircxsz droogscheerder haer schoonbrueder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Papengracht.029.2
14/05

/
maghen
1553-08-05
maghen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Papengracht.029.2
14/08

/
maghen
1553-08-05
maghen
Huwelijksevw-B2 (bruid)NieuweRijn.071
6/07
Margriete Jansdr van Rossum
/
Margriete Jan Pietersz van Rossensdochter
1551-01-15
Margriete Jan Pietersz van Rossensdochter
Huwelijksevw-B2 (getuige)
20/10

/
Margriete Jansdr haer dochter
1554-03-31
Margriete Jansdr haer dochter
Huwelijksevw-B2 (bruid)Korenbrugsteeg.003-005
55/05
Margriete Joostendr de Bije {van Diemen}
/
Margriete Joostendr
1559-07-08
Margriete Joostendr
Huwelijksevw-B2 (bruid)NieuweRijn.066-068
5/06
Marie Dircksdr Gool
/
Maria Dirck Frans Goolenzdochter
1550-10-15
Maria Dirck Frans Goolenzdochter
Huwelijksevw-B2 (echtgenoot)Steenschuur.020.9
194/07
Marytgen Adriaensdr {van Hoogstraten-Bochard}
/
Marie Adriaensdochter
1575-09-18
Charles Bochard als man en voocht van Marie Adriaensdochter zijn oom
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.071
6/04
Marie Claesdr {vrouw van Cornelis Barthoutsz}
/
Marie Claesdochter zijn moeye
1551-01-15
Marie Claesdochter zijn moeye
Huwelijksevw-B2 (bruid)Middelstegracht.014.3
197/05
Marytgen Anthonisdr {vrouw van Cornelis Arentsz}
/
Marytgen Anthonisdr
1576-02-11
Marytgen Anthonisdr
Huwelijksevw-B2 (bruid)Steenschuur.020.2-3
28/09
Marytgen Cornelisdr van Heemskerck {Paedts}
/
Marytgen Cornelis Jan Reyerszdochter
1555-02-04
Marytgen Cornelis Jan Reyerszdochter
Huwelijksevw-B2 (bruid)Steenschuur.005
189/09
Marytgen Dircksdr van Heussen
/
Marytgen Dircksdr van Heussen
1574-12-02
Marytgen Dircksdr van Heussen
Huwelijksevw-B2 (bruid)Hogewoerd.053
50/04
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
Marytgen Jacopsdr weduwe van wijlen Willem Egbertsz
1558-07-29
Marytgen Jacopsdr weduwe van wijlen Willem Egbertsz
Huwelijksevw-B2 (bruid)NieuweRijn.052
70/09
Marytgen Jansdr van Rossum {Gool}
/
Marytgen Jansdr
1560-02-07
Marytgen Jansdr
Huwelijksevw-B2 (bruid)Steenschuur.020.9
194/08
Maria Willem Bouwensdr van Warmond {van Swieten}
/
Marytgen Willemsdr
1575-09-18
Marytgen Willemsdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)
18/07
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aelwijnsz hair broeder
1553-11-05
Mees Aelwijnsz hair broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/04

/
Mr Aernt van der Hooch ome
1563-01-15
Mr Aernt van der Hooch ome
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.143
99/03
Cornelis Claesz van der Hooch
/
Mr Cornelis Claes Aelwijnsz van der Hooch
1563-01-15
Mr Cornelis Claes Aelwijnsz van der Hooch
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.143
99/12
Gerrit Hendricksz {broer van Alijd Hendricksdr}
/
Mr Gerryt Henricxz van ..ensberge haer omen
1563-01-15
Mr Gerryt Henricxz van ..ensberge haer omen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.025.1
225/08
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Mr Gijsbrecht Willemsz chyrurgijnchyrurgijn
1581-12-18
Mr Gijsbrecht Willemsz chyrurgijn
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwsteeg.002-004
80/11
Jan Duyck
/
Mr Jan Duyck haer neve
1561-08-10
Mr Jan Duyck haer neve
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.058
67/04
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
Mr Jan Meynertsz zijn vader
1560-01-06
Mr Jan Meynertsz zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.026-027
114/08
Symon Jansz van der Mije
/
Mr Symon Jansz chirurgijn haere zwagerchirurgijn
1564-06-30
Mr Symon Jansz chirurgijn haere zwager
Huwelijksevw-B2 (getuige)
18/08
Cornelis Willemsz {priester}
/
Mr. Cornelis Willemszoen priester canonick van Sinte Pancraes College binnen Leyden hair oem
1553-11-05
Mr. Cornelis Willemszoen priester canonick van Sinte Pancraes College binnen Leyden hair oem
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Papengracht.029.2
14/03
Nanning Franckenz Paedts
/
Nanninck Paeds Vranckenz
1553-08-05
Nanninck Paeds Vranckenz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-3
28/12
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
Oude Dirck Jan Reyersz haer oemen
1555-02-04
Oude Dirck Jan Reyersz haer oemen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-3
28/04
Pieter Pietersz Paedts {de oude}
/
Oude Pieter Paeds Pietersz zijn vader
1555-02-04
Oude Pieter Paeds Pietersz zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/04
Pieter Pietersz Paedts {de oude}
/
Oude Pieter Paeds Pietersz zijn vader
1558-01-16
Oude Pieter Paeds Pietersz zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.026-027
114/04
Neeltgen Jansdr de Goede
/
Petronelle Jansdr weduwe van Dirck Fransz Gool zijn moeder
1564-06-30
Petronelle Jansdr weduwe van Dirck Fransz Gool zijn moeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hogewoerd.053
50/03
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Aelbrechtsz Tromper schoemaickerschoemaicker
1558-07-29
Pieter Aelbrechtsz Tromper schoemaicker
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.052
70/06
Pieter Dircksz Gool
/
Pieter Dircxz Gool broeder
1560-02-07
Pieter Dircxz en Cornelis Dircxz Goolen zijn broeders
Huwelijksevw-B2 (getuige)Maarsmansteeg.025
40/08
Pieter Gijsbrechtsz van Dorp
/
Pieter Ghijsbrechtsz haer broeder
1556-01-25
Cornelis Ghijsbrechtsz Claes Ghijsbrechtsz Pieter Ghijsbrechtsz haer broeders ende Claes Gerytsz van Dorp haer oem
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.040.2
200/03
Pieter Hendricksz van Wassenaer
/
Pieter Hendricxsz Wassenaer
1576-09-25
Pieter Hendricxsz Wassenaer
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.040.2
199/03
Pieter Hendricksz van Wassenaer
/
Pieter Henricxsz Wassenaer
1576-09-23
Pieter Henricxsz Wassenaer onze medebruder in vroetschappe
Huwelijksevw-B2 (getuige)Korenbrugsteeg.003-005
55/07
Pieter Joostenz de Bije
/
Pieter Joosten heur broeder
1559-07-08
Pieter Joosten heur broeder
Huwelijksevw-B2 (overledene)Houtstraat.000.2
8/05
Pieter Michielsz {glasmaker, de oude}
/
Pieter Michielsz weduwe
1552-01-20
Katrijn Jansdochter Pieter Michielsz weduwe
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwstraat.036
66/04
Pieter Pietersz Paedts {de oude}
/
Pieter Paedts Pietersz zijn vader
1559-12-15
Pieter Paedts Pietersz zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.058
67/08
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz haer broeder
1560-01-06
Pieter Pietersz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Haarlemmerstraat.047-049
7/03
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pieterszoon
1551-08-26
Pieter Pieterszoon
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.066-068
5/07
Neeltgen Jansdr de Goede
/
Pieternelle Jansdochter Dirck Fransz Goelen zijne weduwe haer moeder
1550-10-15
Pieternelle Jansdochter Dirck Fransz Goelen zijne weduwe
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.052
70/04
Neeltgen Jansdr de Goede
/
Pieternelle Jansdr Dirck Fransz Goolen weduwe moeder
1560-02-07
Pieternelle Jansdr Dirck Fransz Goolen weduwe moeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.025
201/03
Pouwels Adriaensz Bijman
/
Pouwels Adriaensz
1576-10-11
Pouwels Adriaensz
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)
18/09
Pouwels Foysz de Bruyn
/
Pouwels Foeyenz
1553-11-05
Pouwels Foeyenz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.047-049
7/08
Quirijn Allertsz van der Aer
/
Quyryn Allertsz haer man
1551-08-26
Quyryn Allertsz haer man
Huwelijksevw-B2 (getuige)
11/06
Reyer Cornelisz van Heemskerck
/
Reyer Cornelisz haer broeder
1553-06-12
Reyer Cornelisz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Haarlemmerstraat.058
67/03
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
Reyer Jansz
1560-01-06
Reyer Jansz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwsteeg.002-004
80/10
Reinout Adriaensz van Sonnevelt
/
Reynout van Sonevelt haer broeder
1561-08-10
Joost ... ende Reynout van Sonevelt haer broeders
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.123
74/03
Reinout Adriaensz van Sonnevelt
/
Reynout van Sonnevelt
1560-09-17
Reynout van Sonnevelt
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/13
Rombout Pietersz {wantsnijder}
/
Rombout Pietersz wantsnijder haer zwagerwantsnijder
1558-01-16
Rombout Pietersz wantsnijder haer zwager
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.005
189/12
Steven Gillisz van Heussen
/
Steffen van Heussen haer oome van vaders zijde
1574-12-02
Steffen ende Jacob van Heussen haer oomen van vaders zijde
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.026-027
114/09
Symon Jan Reyersz van Heemskerck
/
Symon Jan Reyersz haer oom
1564-06-30
Symon Jan Reyersz haer oom
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.123
74/08
Symon Symonsz van Heemskerck
/
Symon Symonsz haer broeder
1560-09-17
Symon Symonsz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hooigracht.022
132/03
Thomas Lambrechtsz van Swieten
/
Thomas Lambrechtsz
1566-11-16
Thomas Lambrechtsz
Huwelijksevw-B2 (ouder)Korenbrugsteeg.003-005
55/04
Franck van Diemen {schout}
/
Vranck van Diemen schoudt van Delft zijn vaderschoudt van Delft
1559-07-08
Vranck van Diemen schoudt der stede van Delft zijn vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Papengracht.029.2
14/04

/
vrunden
1553-08-05
vrunden
Huwelijksevw-B2 (getuige)Papengracht.029.2
14/07

/
vrunden
1553-08-05
vrunden
Huwelijksevw-B2 (overledene)Hooigracht.025.1
225/07
Lenaert Duezen {Hooigracht}
/
wedue van Lenaert Duezen tot Schiedam
1581-12-18
Adriaentgen Pietersdr wijlen wedue van Lenaert Duezen tot Schiedam
Huwelijksevw-B2 (overledene)Steenschuur.020.9
194/05
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
wedue van za Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1575-09-18
Adriane Adriaensdr wedue van za Claes Lambrechtsz brouwer zijn moeder
Huwelijksevw-B2 (overledene)NieuweRijn.025
201/10
Allert Jacobsz de Haes
/
weduwe van Allart Jacobsz de Haes
1576-10-11
Aeltgen Meezendochter weduwe van Allart Jacobsz de Haes haer mueder
Huwelijksevw-B2 (overledene)NieuweRijn.026-027
114/05
Dirck Fransz Gool
/
weduwe van Dirck Fransz Gool
1564-06-30
weduwe van Dirck Fransz Gool
Huwelijksevw-B2 (overledene)NieuweRijn.025
201/05
Pouwels Willemsz Bijman
/
weduwe van Pouwels Willemsz
1576-10-11
Catrijne Adriaensdr weduwe van Pouwels Willemsz zijn bestemueder
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Breestraat.076.1
19/14

/
weduwe van Reyer Jansz Bossch
1554-01-20
weduwe van Reyer Jansz Bossch
Huwelijksevw-B2 (overledene)Breestraat.076.1
19/15

/
weduwe van Reyer Jansz Bossch
1554-01-20
weduwe van Reyer Jansz Bossch
Huwelijksevw-B2 (overledene)Hogewoerd.053
50/05

/
weduwe van wijlen Willem Egbertsz
1558-07-29
Marytgen Jacopsdr weduwe van wijlen Willem Egbertsz
Huwelijksevw-B2 (mede-eigenaar)
20/04

/
wijlen Clara Laurensdr zijn huysvrouwe erffgenamen
1554-03-31
wijlen Clara Laurensdr zijn huysvrouwe erffgenamen
Huwelijksevw-B2 (overledene)Steenschuur.020.2-3
28/06
Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Bouwensz weduwe
1555-02-04
Willem Bouwensz weduwe
Huwelijksevw-B2 (overledene)Mandemakersteeg.002-004
46/06
Willem Bouwensz van Warmond
/
Willem Bouwensz weduwe zijn grootemoeder
1558-01-16
Willem Bouwensz weduwe zijn grootemoeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.026-027
114/10
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {priester}
/
Willem Jan Reyersz haer oom
1564-06-30
Willem Jan Reyersz haer oom
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.046-048
202/06
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
Willem Jansz van Heemskerck haer vader
1576-11-15
Willem Jansz van Heemskerck haer vader
Huwelijksevw-B2 (getuige)Mandemakersteeg.002-004
46/08
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de oude}
/
Willem Willem Bouwensz zijn oem
1558-01-16
Willem Willem Bouwensz zijn oem
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.2-3
28/07
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de oude}
/
Willem Willem Bouwensz zijn oemen
1555-02-04
Willem Willem Bouwensz ende Claes Cornelisz de Wilde zijn oemen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.020.9
194/10
Willem Willem Bouwensz van Warmond {de jonge}
/
Willem Willemsz brouwer broederbrouwer
1575-09-18
Willem Willemsz brouwer broeder
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hooigracht.052
16/03
Wollebrant Cornelisz {kuiper}
/
Wollebrand Cornelisz
1553-10-07
Wollebrand Cornelisz
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.076.1
19/07
Wouter Dircksz Steen
/
Wouter Dircxz Stien zijn oeme
1554-01-20
Wouter Dircxz Stien zijn oeme
Huwelijksevw-B2 (bruid)
11/05
Wyburch Cornelisdr van Heemskerck
/
Wyburch Cornelisdochter
1553-06-12
Wyburch Cornelisdochter
Huwelijksevw-B2 (overledene)Breestraat.040.2
200/07
Marie Jansdr Heynoom {van der Does}
/
za. Marytgen Jansdr haer mueder
1576-09-25
za. Marytgen Jansdr haer mueder des voors Gysbrecht Henricxszoons eerste huijsvrouwe