BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 9. Aantal = 21.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-06 (overledene)Hogewoerd.012-014
160/1a
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaen Dirck Ottensz weduwe
1586-03-27
Adriaen Dirck Ottensz weduwe
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.012-014
160/1
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/
Adriaen Dirck Ottensz weduwe
1586-03-27
Adriaen Dirck Ottensz weduwe
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.053-054
40/1
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz
1586-03-27
Adriaen Meesz
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.059
80/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf
1586-03-27
Adriaen Pietersz van der Werf
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.058
70/1
Arent Cornelisz {mandenmaker}
/
Arent Cornelisz mandenmakermandenmaker
1586-03-27
Arent Cornelisz mandenmaker
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.060-061
90/1
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxz van Gruythuisen eertijts coronel ende capitein van de burgerie deser stede
1586-03-27
Arent Dircxz van Gruythuisen eertijts coronel ende capitein van de burgerie deser stede
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
120/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/
Claes Adriaens brouwerbrouwer
1586-03-27
Claes Adriaens brouwer
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.050-051
20/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxz van Montfoort
1586-03-27
Claes Dircxz van Montfoort
Grachtenboek-06 (eigenaar)Gangetje.010-012
110/1
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Geritsz
1586-03-27
Cornelis Geritsz
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.020
180/1
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis van Rouanen
1586-03-27
Cornelis van Rouanen
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.010
140/1
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirc Cornelisz
1586-03-27
Dirc Cornelisz
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.052
30/1
Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Gerit Adriaensz van Brenen
1586-03-27
Gerit Adriaensz van Brenen
Grachtenboek-06 (eigenaar)Watersteeg.000.1
190/1
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
Lambrecht Damnisz
1586-03-27
Lambrecht Damnisz
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.055-056
50/1
Louris Huigenz Gael
/
Laurens Huigensz Gael
1586-03-27
Laurens Huigensz Gael
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.049
10/1
Maerten Dircksz Berchey
/
Maertin Dircxz
1586-03-27
Maertin Dircxz
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.008
130/1
Amelis Gerritsz {linnenwever}
/
Melis Geritsz
1586-03-27
Melis Geritsz
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.016-018
170/1
Olof Reyersz {verwer}
/
Oorlof Reyersz
1586-03-27
Oorlof Reyersz
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hogewoerd.010.1
150/1
Trijntgen Willemsdr {vrouw van Pieter Ewoutsz}
/
Pieter Ewoutsz weduwe
1586-03-27
Pieter Ewoutsz weduwe
Grachtenboek-06 (overledene)Hogewoerd.010.1
150/1a
Pieter Ewoutsz {verwer}
/
Pieter Ewoutsz weduwe
1586-03-27
Pieter Ewoutsz weduwe
Grachtenboek-06 (eigenaar)NieuweRijn.057
60/1
Symon Symonsz {kuiper, de jonge}
/
Simon Simonsz cuipercuiper
1586-03-27
Simon Simonsz cuiper
Grachtenboek-06 (eigenaar)Hooigracht.002-004
100/1
Willem Arentsz van Tetrode
/
Willem Arentsz van Tethroe
1586-03-27
Willem Arentsz van Tethroe