BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 94. Aantal = 16.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-85 (eigenaar)OudeVest.217
50/1
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
/
Adriaen calcbrander
1588-01-20 na
Adriaen calcbrander
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.256
60/1
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/
Adriaen Cornelissoon seemtouwerseemtouwer
1588-01-20 na
Adriaen Cornelissoon seemtouwer
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.252-256
70/1
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
/
Adriaen Jacobssoon boumanbouman
1588-01-20 na
Adriaen Jacobssoon bouman
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.262
30/1

/
Bouwen Jacobssoon
1588-01-20 na
Bouwen Jacobssoon
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.244-246
90/1
Cornelis Matthijsz {bouwman}
/
Cornelis Mathijssoon
1588-01-20 na
Cornelis Mathijssoon
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.2
110/1
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Wigger Cornelisz}
/
de weduwi van Wigger Cornelisz schoemaker
1588-01-20 na
de weduwi van Wigger Cornelisz schoemaker
Grachtenboek-85 (overledene)Haarlemmerstraat.240.2
110/1a
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
de weduwi van Wigger Cornelisz schoemakerschoemaker
1588-01-20 na
de weduwi van Wigger Cornelisz schoemaker
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.1
120/1
Hendrick Claesz van Zijl {schrijver}
/
Henrick van Zijl
1588-01-20 na
Henrick van Zijl
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.248-250
80/1
Jan Pietersz {pannenbakker}
/
Jan Pieterssoon pannebackerpannebacker
1588-01-20 na
Jan Pieterssoon pannebacker
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.264
20/1
Marytgen Dircksdr {OudeVest}
/
Mari Dircxdr
1588-01-20 na
Mari Dircxdr
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.260
40/1
Marytgen Gijsbrechtsdr {vrouw van Pieter Cornelisz}
/
Mari Gijsbrechtsdr
1588-01-20 na
Mari Gijsbrechtsdr
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.242
100/1
Matthijs Jansz {bouwman}
/
Mathijs Janssoon boumanbouman
1588-01-20 na
Mathijs Janssoon bouman
Grachtenboek-85 (eigenaar)VanDerWerffstraat.098.3
150/1

/
Patmoes
1588-01-20 na
Patmoes
Grachtenboek-85 (eigenaar)OudeVest.183-195
130/1
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaenssoon van der Werf
1588-01-20 na
Pieter Adriaenssoon van der Werf
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238
160/1
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaenssoon van der Werf
1588-01-20 na
Pieter Adriaenssoon van der Werf
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.266
10/1

/
S Jans Clooster
1588-01-20 na
S Jans Clooster