BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 1165. Aantal = 56.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1574 (bon)OudeRijn.002-016
0/0a

/
't Bon van Marendorp Rynsyde
1574-06-18
't Bon van Marendorp Rynsyde
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/9

0/
Aechgen haer beyder kinderen
1581-09
Aechgen haer beyder kinderen
Omslag-1574 (plaats)OudeRijn.002-016
1/0a

/
Beginnende opten Ouden Ryn van Sint Jansbrugge aff
1574-06-18
Beginnende opten Ouden Ryn van Sint Jansbrugge aff
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.002-016
164/05

/
Claes Claesz tinnegietertinnegieter
1562-05-06
Claes Claesz tinnegieter
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/6

0/
Cornelis haer beyder kinderen
1581-09
Cornelis haer beyder kinderen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.002-016
130/1

/0-0-0
d'erffgenamen van Frans Franss brouwers schuyrbrouwer
1601
d'erffgenamen van Frans Franss brouwers schuyr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.002-016
99/1

/30-0-0
d'erffgenamen van Frans Fransz.s brouwerijebrouwerije
1601
d'erffgenamen van Frans Fransz.s brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.002-016
100/1

/0-0-0
deselve erffgenamen
1601
deselve erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.002-016
101/1

/5-15-0
deselve erffgenamen
1601
deselve erffgenamen
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
98/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/8
dezelve een huys
1585
dezelve een huys dat hij verhuyert getaxeert zijnde op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
101/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/18
dezelve een huys
1585
dezelve een huys dat hij verhuyert getaxeert zijnde op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
98/2
Frans Fransz van Dusseldorp
/-
dezelve een plaets off erffe
1585
dezelve een plaets off erffe met de naervolgende brouwerije getaxeert zijnde daeromme hier niet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.002-016
97/1

/3-4-0
dezelve erffgenamen
1601
dezelve erffgenamen
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
99/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/85
dezelve Frans Franss van Duseldorps brouwerijebrouwerije
1585
dezelve Frans Franss van Duseldorps brouwerije es getaxeert op 85 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
99/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/-
dezelve met zijn huys
1585
dezelve met zijn huys dat hij bewoont es met de voorgaende brouwerije getaxeert daeromme hier niet
Volkstelling-1574 (plaats)OudeRijn.002-016
1/0a

/
Donckerstege
Marendorp Rijnzijde

1574-08-07
Donckerstege
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.002-016
310/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Duiseldorp sijn brouweryebrouwerye
1583-07-27
Frans Duiseldorp sijn brouwerye
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
130/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/-
Frans Franss brouwerbrouwer
1585
Frans Franss brouwers schuyr (gemaect tot een huysinge)
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
100/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/-
Frans Franss van Duseldorp
1585
Frans Franss van Duseldorps huys dat hij mede bewoont es met de voorgaende brouwerije getaxeert alhier niet
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.002-016
96/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/-
Frans Franss van Duysseldorp
1585
Frans Franss van Duysseldorps erff opten houck es met zijn brouwerie getaxeert daeromme alhier niet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.002-016
96/1

/3-4-0
Frans Franss van Duysseldorps erffgenamen
1601
Frans Franss van Duysseldorps erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.002-016
96/1a
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Franss van Duysseldorps erffgenamen
1601
Frans Franss van Duysseldorps erffgenamen
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.002-016
1/1
Frans Fransz van Dusseldorp
13/
Frans Franssoen brouwer
Marendorp Rijnzijde
brouwer
1574-08-07
Frans Franssoen brouwer
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
46/46
Frans Fransz van Dusseldorp
/40
Frans Fransz
1581-12
Frans Fransz
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.002-016
164/06

/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1562-05-06
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.002-016
201/05
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1562-09-25
Frans Fransz brouwer
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.002-016
1/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/0-30
Frans Fransz brouwerbrouwer
1573-12-19
Frans Fransz brouwer
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.002-016
550/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1591
Frans Fransz brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/1
Frans Fransz van Dusseldorp
9/
Frans Fransz brouwer van Duyseldorpbrouwer
1581-09
Frans Fransz brouwer van Duyseldorp
Rijckhuisen (vermelding)OudeRijn.002-016
85/3
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz Muys van Dusseldorp brouwerbrouwer
1573-11-16
Frans Fransz Muys van Dusseldorp brouwer loco Antonis Fransz Muys zijn broeder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.002-016
26/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/25
Frans Fransz van Duyzeldorp brouwerbrouwer
1576
Frans Fransz van Duyzeldorp brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.002-016
201/07
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz voirs. selver
1562-09-25
Frans Fransz voirs. selver
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.002-016
7/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/12
Frans Fransz, brouwer brouwer
1572-11-28
Frans Fransz, brouwer
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.002-016
1/1
Frans Fransz van Dusseldorp
/12/15
Frans Fransz, brouwerbrouwer
1574-06-18
Frans Fransz, brouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/4

0/
Frans haer beyder kinderen
1581-09
Frans haer beyder kinderen
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.002-016
1/1
Frans Jansz van Dusseldorp II
/75/7-10
Frans Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Frans Jansz brouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.002-016
2427/1
Frans Jansz van Dusseldorp II
/80-0-0
Frans Jansz brouwerbrouwer
1561-12
Frans Jansz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.002-016
164/04

/
Gerrit Jansz de Wijs
1562-05-06
Gerrit Jansz de Wijs
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.002-016
201/03

/
Gerrit Jansz de Wijs
1562-09-25
Gerrit Jansz de Wijs (met Pieter Pieter Jorisz als borg)
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.002-016
18/2

/18/0-36
Gerrit Jansz raemwachterraemwachter
1558-06-08
Gerrit Jansz raemwachter
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.002-016
2444/1

/18-0-0
Gerryt Jansz de Wys tappertapper
1561-12
Gerryt Jansz de Wys tapper
TiendePenning-1557 (huurder)OudeRijn.002-016
18/1

/18/0-36
Ghoessen Ghijsbrechtsz
1558-06-08
Ghoessen Ghijsbrechtsz
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/8

0/
Gooltgen haer beyder kinderen
1581-09
Gooltgen haer beyder kinderen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.002-016
98/1

/3-0-0
Jacob Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1601
Jacob Cornelisz warmoesman
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/5

0/
Jan haer beyder kinderen
1581-09
Jan haer beyder kinderen
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/7

0/
Jan Lysbeth haer beyder kinderen
1581-09
Jan Lysbeth haer beyder kinderen
Volkstelling-1574 (bon)OudeRijn.002-016
0/0a

/
Marendorp Rynsyde
Marendorp Rijnzijde

1574-08-07
Marendorp Rynsyde
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)OudeRijn.002-016
213/B32
Marytgen Jacobsdr Houtkoper (van Swieten)
/50
Marie Jacopsdr wedue van Mr Frans van Duyseldorp
1584-07-14
Marie Jacopsdr wedue van Mr Frans van Duyseldorp
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/2

0/
Maritgen Quierijnsdr zijn huysvroue
1581-09
Maritgen Quierijnsdr zijn huysvroue
Rijckhuisen (vermelding)OudeRijn.002-016
74/1
Frans Jansz van Dusseldorp II
/
Mr Frans van Duyseldorp Jansz
1562-07-23
Mr Frans van Duyseldorp Jansz loco Cornelis Gerritsz van Poelgeest
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.002-016
164/03

/
Pieter Pieter Jorisz
1561 voor
Pieter Pieter Jorisz
Waarboek-67 B-1562 (borg)OudeRijn.002-016
201/04
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pieter Jorisz
1562-09-25
Gerrit Jansz de Wijs (met Pieter Pieter Jorisz als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.002-016
59/3

0/
Quierijn haer beyder kinderen
1581-09
Quierijn haer beyder kinderen
Omslag-1573 (plaats)OudeRijn.002-016
0/0b

/
t bon van Marendorp Rynsyde beginnende opten Ouden Ryn
1573-12-19
t bon van Marendorp Rynsyde beginnende opten Ouden Ryn
Omslag-1573 (bon)OudeRijn.002-016
0/0a

/
t vyeffde quoyer van de bonnen van Marendorp Rynsyde ende Maredorp Lantsyde
1573-12-19
t vyeffde quoyer van de bonnen van Marendorp Rynsyde ende Maredorp Lantsyde
Vroedschapsboek-K-L (overledene)OudeRijn.002-016
213/B32a
Frans Jansz van Dusseldorp II
/50
wedue van Mr Frans van Duyseldorp
1584-07-14
wedue van Mr Frans van Duyseldorp