BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 162. Aantal = 50.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.011
182/1

1/2-0-0/1-5-0
Arent Joosten
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Arent Joosten
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Noordeinde.011
326/04
Claes Claesz Moy
/
Claas Claasz Moy
1565-03-08
Lubrant Jacobsz schoenmaker (met Claas Claasz Moy als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.011
810/1
Claesgen {poortwachter}
/6-0-0
Claesgen Poortierpoortier
1561-12
Claesgen Poortier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Noordeinde.011
326/05
Cors Adriaensz {snijder}
/
Cors Adriaansz snijdersnijder
1565-03-08
Cors Adriaansz snijder
Omslag-1575 (eigenaar)Noordeinde.011
78/1
Cors Adriaensz {snijder}
/niet
Cors Adriaensz wed
1575-09-01
Cors Adriaensz wed.
Omslag-1575 (overledene)Noordeinde.011
78/1a
Cors Adriaensz {snijder}
/
Cors Adriaensz wed
1575-09-01
Cors Adriaensz wed.
Omslag-1574 (bewoner)Noordeinde.011
40/1
Cors Adriaensz {snijder}
/5/8
Cors Adriaensz, snydersnyder
1574-06-18
Cors Adriaensz, snyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
215/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/2-0-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz goutsmith
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.011
211/2
Cors Dircksz {goudsmid}
3/2-10-0/3-15-0
Cors Dircxzn zilversmithzilversmith
1606-08
Cors Dircxzn zilversmith dat bewoont wert bij Jacques Merlier
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.011
180/2
Quirijn Cornelisz Cluft {landman}
1/2-0-0/1-5-0
Crijn Cluft
1606-08
Crijn Cluft dat bewoont wert bij
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
182/1
Quirijn Cornelisz Cluft {landman}
/1-12-0
Crijn Cornelisz Cluft
1601
Crijn Cornelisz Cluft
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.011
239/5
David Lievensz {Noordeinde}
0/
Davidt haer voorkinderen gewonnen bij Lieven Jansz haer 1e man
1581-09
Davidt haer voorkinderen gewonnen bij Lieven Jansz haer 1e man
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
184/1
Joost Thomasz {poortwachter}
/1-12-0
deselve Joost Thomasz poortierpoortier
1601
deselve Joost Thomasz poortier
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.011
337/1
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/-
dezelve een vervallen huysken
1585
dezelve een vervallen huysken getacxeert met 't voorhuys daeromme hier niet
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.011
2120/1
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert brandewijnmanbrandewijnman
1588
Evert brandewijnman
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.011
365/1
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/12
Evert Janszoon brandewijnmanbrandewijnman
1585
Evert Janszoon brandewijnmans huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.011
336/1
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/-
Everts Janszoon brandewijnsmanbrandewijnsman
1585
Everts Janszoon brandewijnsmans plaet es met 't voorhuys getacxeert daeromme hier niet
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.011
180/1

1/2-0-0/1-5-0
Geen naam genoemd
1606-08
Crijn Cluft dat bewoont wert bij
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.011
183/1

1/2-0-0/1-5-0
Gerrit Michielszn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Gerrit Michielszn molenaer
Volkstelling-1581 (overledene)Noordeinde.011
239/6a
Lieven Jansz {Noordeinde}
0/
haer voorkinderen gewonnen bij Lieven Jansz haer 1e man
1581-09
haer voorkinderen gewonnen bij Lieven Jansz haer 1e man
Vetus-1585 (plaats)Noordeinde.011
365/0a

/
Hier wert de Slicksteech overgesprongen
1585
Hier wert de Slicksteech overgesprongen
Schoorsteengeld-1606 (plaats)Noordeinde.011
211/0a

/
Hier wert de Slicksteech overgesprongen
1606-08
Hier wert de Slicksteech overgesprongen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Noordeinde.011
215/0a

/
Hier wordt de Slicksteech overgesprongen
1601
Hier wordt de Slicksteech overgesprongen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.011
181/2
Jacob Cornelisz den Blinde
1/2-0-0/1-5-0
Jacob Corneliszn
1606-08
Jacob Corneliszn voors. dat bewoont wert bij Symon de Beeck
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.011
182/2
Jacob Cornelisz den Blinde
1/2-0-0/1-5-0
Jacob Corneliszn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Arent Joosten
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.011
183/2
Jacob Cornelisz den Blinde
1/2-0-0/1-5-0
Jacob Corneliszn
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Gerrit Michielszn molenaer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.011
179/2
Jacob Cornelisz den Blinde
1/2-0-0/1-5-0
Jacob Corneliszn den Blinde
1606-08
Jacob Corneliszn den Blinde dat bewoont wert bij Joseyn Jenne
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.011
211/1
Jacques Merlier
3/2-10-0/3-15-0
Jacques Merlier
1606-08
Cors Dircxzn zilversmith dat bewoont wert bij Jacques Merlier
Waarboek-67 F-1576 (koper)Noordeinde.011
188/07
Jan Gerritsz {molenaar-OudeRijn}
/
Jan Gerritsz molenaarmolenaar
1577-03-09
Jan Gerritsz molenaar
Waarboek-67 F-1576 (borg)Noordeinde.011
188/06
Jan Jansz van Berendrecht VIbis {smid}
/
Jan Jansz van Berendrecht stadssmidstadssmid
1577-03-09
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.011
239/2
Jannetgen Jansdr {vrouw van Lieven Jansz, Pieter Jansz}
0/
Jannetgen Jansdr sijn huysvroue
1581-09
Jannetgen Jansdr sijn huysvroue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
181/1
Joost Thomasz {poortwachter}
/1-12-0
Joost Thomasz poortierpoortier
1601
Joost Thomasz poortier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
183/1
Joost Thomasz {poortwachter}
/1-12-0
Joost Thomasz poortierpoortier
1601
Joost Thomasz poortier
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.011
179/1
Josina Jenne
1/2-0-0/1-5-0
Joseyn Jenne
1606-08
Jacob Corneliszn den Blinde dat bewoont wert bij Joseyn Jenne
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.011
239/6
Judith Lievensdr {Noordeinde}
0/
Judith haer voorkinderen gewonnen bij Lieven Jansz haer 1e man
1581-09
Judith haer voorkinderen gewonnen bij Lieven Jansz haer 1e man
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.011
4/1
Cors Adriaensz {snijder}
/2-8-0
Kors Adriaensz snijder
C326 --> Noordeinde.007
snijder
1573
Kors Adriaensz snijder, jaerlicxe pacht staende op zijn huys gelegen binnen Leyden bij de Wittepoort
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.011
320/05
Cors Adriaensz {snijder}
/
Kors Adriaensz snijder
1574-04-14
Kors Adriaensz snijder
Omslag-1573 (bewoner)Noordeinde.011
57/1
Cors Adriaensz {snijder}
/0-2
Kors Adriaensz, snydersnyder
1573-12-19
Kors Adriaensz, snyder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Noordeinde.011
326/03
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Lubrant Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1565-03-08
Lubrant Jacobsz schoenmaker (met Claas Claasz Moy als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.011
239/7
Mayken Pietersdr {Noordeinde}
0/
Maeyken haer laeste kinderen geteelt bij Pieter voors
1581-09
Maeyken haer laeste kinderen geteelt bij Pieter voors.
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.011
239/3
Mayken Jansdr {Noordeinde}
0/
Maeyken Jansdr van Voorhousla de voors Pieters moeder
1581-09
Maeyken Jansdr van Voorhousla de voors. Pieters moeder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Noordeinde.011
188/03
Margriete Claesdr {vrouw van Cors Adriaensz}
/
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz stadssmid
1577-03-09
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Noordeinde.011
188/04
Margriete Claesdr {vrouw van Cors Adriaensz}
/
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz stadssmidstadssmid
1577-03-09
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
Volkstelling-1581 (plaats)Noordeinde.011
239/3z

/
Noch daer ten huyse
1581-09
Noch daer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.011
239/4
Passchier Jansdr {de Jager}
0/
Paschijn Jansdr weduwe van Pieter de Jager van Cortrijck
1581-09
Paschijn Jansdr weduwe van Pieter de Jager van Cortrijck
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.011
239/1
Pieter Jansz {linnenwever-Noordeinde}
8/
Pieter Jansz lindewerlindewer
1581-09
Pieter Jansz van Voorhousla lindewer omtrent x maenden
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Noordeinde.011
188/05
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircksz
1577-03-09
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Noordeinde.011
181/1
Symon de Beeck
1/2-0-0/1-5-0
Symon de Beeck
1606-08
Jacob Corneliszn voors. dat bewoont wert bij Symon de Beeck
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.011
239/8
Tanneken Pietersdr {Noordeinde}
0/
Tanneken haer laeste kinderen geteelt bij Pieter voors
1581-09
Tanneken haer laeste kinderen geteelt bij Pieter voors.
Volkstelling-1581 (overledene)Noordeinde.011
239/4a
Pieter de Jager
0/
weduwe van Pieter de Jager van Cortrijck
1581-09
Paschijn Jansdr weduwe van Pieter de Jager van Cortrijck