BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 1695. Aantal = 19.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1575 (eigenaar)NieuweRijn.092
2/1
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/niet
Bonefaes Ghijsbertsz, smidtsmidt
1575-09-01
Bonefaes Ghijsbertsz, smidt
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.092
2/1
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonefaeys Ghijsbrechtsz smitsmit
1558-06-08
Bonefaeys Ghijsbrechtsz smit
Poorterboeken-D-1532 (poorter)NieuweRijn.092
6120/34a
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaes Ghijsbrechtszsmid
1548-08-21
Bonifaes Ghijsbrechtsz
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.092
784/10
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaes Ghijsbrechtsz smitsmit
1558-02-09
Bonifaes Ghijsbrechtsz smit
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.092
1928/1
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/9-0-0
Bonifaes Gysbertsz smidsmid
1561-12
Bonifaes Gysbertsz smid
Volkstelling-1574 (bewoner)NieuweRijn.092
3/1
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
9/
Bonyfaes Ghysbrechts
Nicolaasgracht

1574-08-07
Bonyfaes Ghysbrechts
Grachtenboek-08 (eigenaar)NieuweRijn.092
150/1
Claes Jansz Doncker {poortwachter}
/
Claes Doncker [en] Ulric Simonsz
1586-03-27
Claes Doncker [en] Ulric Simonsz
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.092
23/1
Claes Pietersz {smid}
/
Claes Pietersz smitsmit
1601-03-28
Claes Pietersz smit
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.092
3/1
Claes Pietersz {smid}
/5-3-0
Claes Pietersz smithsmith
1601
Claes Pietersz smith
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.092
2/1
Claes Pietersz {smid}
4/6-9-0/6-0-0
Claes Pyetersz
1606-08
Claes Pyetersz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.092
3/2
Fransgen Pietersdr {vrouw van Ulrick Symonsz}
0/
Fransgen Pietersdr zijn wijf
1581-09
Fransgen Pietersdr zijn wijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.092
3/3

0/
Gherret Woutersz zijn knecht ov 18 jarenknecht
1581-09
Gherrit Woutersz zijn knecht over 18 jairen
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.092
2/2
Ulrick Symonsz {smid}
/6
Ulric Symonsz smithsmith
1581-12
Ulric Symonsz smith
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.092
3/1
Ulrick Symonsz {smid}
3/
Ulrick Simonsz schuttersmit
1581-09
Ulrick Simonszoon smit schutter
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.092
3/1
Ulrick Symonsz {smid}
/11
Ulrick Symonss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Ulrick Symonss smits huys es getaxeert op 11 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.092
46/08
Ulrick Symonsz {smid}
/
Ulrick Symonsz smitsmit
1580-05-03
Ulrick Symonsz smit
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.092
45/07
Ulrick Symonsz {smid}
/
Ulrick Symonsz smithsmith
1580-05-02
Ulrick Symonsz smith
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.092
111/4.2.2.0
Ulrick Symonsz {smid}
/
Ulryc Symonsz smitsmit
1580-11-22
Ulryc Symonsz smit
Grachtenboek-08 (eigenaar)NieuweRijn.092
150/1a
Ulrick Symonsz {smid}
/
[en] Ulric Simonsz
1586-03-27
Claes Doncker [en] Ulric Simonsz