BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 1998. Aantal = 39.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.003
116/04
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircksz koopmankoopman
1576-09-28
Adriaen Dircksz koopman poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.003
368/04
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircksz koopmankoopman
1577-11-11
Adriaen Dircksz koopman
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.003
107/2
Annetgen {de Hegere}
0/
Annitgen zijn wijf
1581-09
Annitgen zijn wijf
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.003
272/1

/5-0-0
de erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz wedue
1601
de erffgenamen van Josyna Franssendr, Adriaen Dirc Ottensz. wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.003
272/1a
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/5-0-0
de erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz wedue
1601
de erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz. wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.003
272/1b
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/5-0-0
de erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz wedue
1601
de erffgenamen van Josyna Franssendr Adriaen Dirc Ottensz. wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.003
273/1

/4-0-0
deselve erffgenamen van Josyna Franssendr
1601
deselve erffgenamen van Josyna Franssendr
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.003
273/1a
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/4-0-0
deselve erffgenamen van Josyna Franssendr
1601
deselve erffgenamen van Josyna Franssendr
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.003
273/1
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/16
dezelve haer huys
1585
dezelve haer huys dat zij verhuyert es getacxeert op 16 gulden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.003
292/2

3/6-5-0/4-10-0
Dirck Adriaenszn
1606-08
Dirck Adriaenszn dat bewoont wert bij Jan van der Strate
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.003
293/2

1/5-0-0/1-10-0
Dirck Adriaenszn
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Passchier Louris
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hogewoerd.003
368/03
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz Uytenhage brouwerbrouwer
1577-11-11
Dirck Jansz Uytenhage brouwer te Delft
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.003
14/04
Dirck Willemsz Tellepeper
/
Dirck Willemss comancoman
1571-12-10
Dirck Willemss coman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.003
196/1
Dirck Willemsz Tellepeper
/14/0-28
Dirck Willemsz coemencoemen
1558-06-08
Dirck Willemsz coemen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.003
1412/1
Dirck Willemsz Tellepeper
/16-0-0
Dirck Willemsz comancoman
1561-12
Dirck Willemsz coman
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.003
168/06
Dirck Willemsz Tellepeper
/
Dirck Willemsz comancoman
1569-03-15
Dirck Willemsz coman
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hogewoerd.003
116/03
Dirck Willemsz Tellepeper
/
Dirck Willemsz zijn vader
1576-09-28
Dirck Willemsz zijn vader
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.003
13/1
Dirck Willemsz Tellepeper
/12
Dirck Willemsz, comancoman
1572-11-28
Dirck Willemsz, coman
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.003
13/1
Dirck Willemsz Tellepeper
/12
Dirck Willemsz, coman coman
1572-11-28
Dirck Willemsz, coman
Omslag-1575 (eigenaar)Hogewoerd.003
80/1
Dirck Willemsz Tellepeper
/12/0-38-5
Dirck Willemsz, comancoman
1575-09-01
Dirck Willemsz, coman
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.003
70/1
Dirck Willemsz Tellepeper
/0-20
Dirick Willemsz, coomancooman
1573-12-19
Dirick Willemsz, cooman
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.003
107/1
François de Hegere
3/
Franchoys de Hagere lakencoper van Hontschoten schutterlakencoper
1581-09
Franchoys de Hagere lakencoper van Hontschoten hier gewoont iiii jaeren schutter
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hogewoerd.003
6469/73Va
François de Hegere
/
Franchoys de Heger
Colchester (E.) Geen recht verschuldigd

1577-06-10
Franchoys de Heger
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.003
107/1.3.7.2
François de Hegere
/
Franchoys de Heger
1580-11-22
Franchoys de Heger
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.003
87/1
François de Hegere
/
Franchoys de Heger
1583-07-14
Franchoys de Heger
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.003
6695/83Vb
François de Hegere
/
Franchoys de Hegere
1582-12-31
Franchoys de Hegere
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.003
6696/83Vb
François de Hegere
/
Franchoys de Hegere
1582-12-31
Franchoys de Hegere
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.003
6745/85b
François de Hegere
/
Franchoys de Hegere
1583-03-23
Franchoys de Hegere
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.003
6821/88Vb
François de Hegere
/
Franchoys de Hegere
1583-09-12
Franchoys de Hegere
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.003
81/81
François de Hegere
/10
Franchoys de Hegere van Honscoten
1581-12
Franchoys de Hegere van Honscoten
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.003
6856/89b
François de Hegere
/
Franchoys de Hegre
1583-09-12
Franchoys de Hegre
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.003
292/1

3/6-5-0/4-10-0
Jan van der Strate
1606-08
Dirck Adriaenszn dat bewoont wert bij Jan van der Strate
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.003
750/1
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/
Josina Franssendr
1588
Josina Franssendr
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.003
272/1
Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}
/16
Josyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenss wedue
1585
Josyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenss weduen huys verhuyert es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (overledene)Hogewoerd.003
272/1a
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Josyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenss wedue
1585
Josyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenss weduen huys verhuyert es getacxeert op 16 gulden
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.003
202/1
Dirck Willemsz Tellepeper
7/
koman Dirck
Hogewoerd

1574-08-07
koman Dirck
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.003
108/1
Lysbeth Reyersdr {spinster}
1/
Lysbet Reyersdr spinsterspinster
1581-09
Lysbet Reyersdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.003
107/3
Lysbeth Françoisdr de Hegere
0/
Lysbeth haer beyder kint
1581-09
Lysbeth haer beyder kint
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.003
293/1

1/5-0-0/1-10-0
Passchier Louris
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Passchier Louris