BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 2067. Aantal = 55.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
84/2
Aelbrecht Pietersz Tromper {de jonge}
0/
Aelbert Pietersz haer zoon xx jaeren
1581-09
Aelbert Pietersz haer zoon xx jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
84/6

0/
Anna Gerritsdr Maritge Symonsdr
1581-09
Anna Gerritsdr Maritge Symonsdr
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hogewoerd.053
331/09
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
de weduwe van Pieter Tromper
1585-12-14
de weduwe van Pieter Tromper
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Hogewoerd.053
331/10
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
de weduwe van Pieter Tromper
1585-12-14
de weduwe van Pieter Tromper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.053
646/06
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
die weduwe van Pieter Aelbrechtss Tromper
1576-02-07
die weduwe van Pieter Aelbrechtss Tromper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.053
646/07
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
die weduwe van Pieter Aelbrechtss Tromper
1576-02-07
die weduwe van Pieter Aelbrechtss Tromper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.053
645/06
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
die weduwe van Pieter Aelbrechtsz Tromper
1576-02-07
die weduwe van Pieter Aelbrechtsz Tromper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.053
645/07
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
die weduwe van Pieter Aelbrechtsz Tromper
1576-02-07
die weduwe van Pieter Aelbrechtsz Tromper
Huwelijksevw-B2 (begunstigde)Hogewoerd.053
50/06

/
Helena Jacopsdr haer suster
1558-07-29
Helena Jacopsdr haer suster
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.053
147/1
Hendrick Jansz Colenaer {herbergier}
/4-16-0
Henric Janss Colenaer
1601
Henric Janss Colenaer
Bierfraude-1607 (bewoner)Hogewoerd.053
444/1
Hendrick Jansz Colenaer {herbergier}
/
Henric Jansz Colenaer in De Uytrechtse Schuyt herbergherbergier
1607-05
Henric Jansz Colenaer in De Uytrechtse Schuyt opte Hogewoert
Omslag-1575 (huurder)Hogewoerd.053
60/1

/18/2-17-7-ob
Henrick Claesz huurt van Pieter Tromper
1575-09-01
Henrick Claesz huurt van Pieter Tromper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.053
162/1
Hendrick Jansz Colenaer {herbergier}
4/5-19-0/6-0-0
Heynrick Janss Colenaer
1606-08
Heynrick Janss Colenaer dat hij bewoont ofte verhuyrt
Volkstelling-1581 (plaats)Hogewoerd.053
84/2z

/
Inde zelve huysinge
1581-09
In de zelve huysinge
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
84/3
Jacob Claesz {schoenlapper}
0/
Jacob Claesz scoelapper van Duynkercken hier gewoont iiii jaerenscoelapper
1581-09
Jacob Claesz scoelapper van Duynkercken hier gewoont iiii jaeren
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hogewoerd.053
6555/76a
Jacob Claesz {schoenlapper}
/
Jacob Claeys
Dunkerque (F.) (Duynkercke) gratis; via Engeland.

1577-10-11
Jacob Claeys
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.053
6808/88b
Jacob Claesz {schoenlapper}
/
Jacob Claeysschoenmaker
1583-08-31
Jacob Claeys
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.053
6814/88Vb
Jacob Claesz {schoenlapper}
/
Jacop Claeysz
zijn zwager
schoenmaker
1583-09-05
Jacop Claeysz
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.053
163/1

2/3-4-0/3-0-0
Jan Janss
1606-08
Willem Pieterszn Tromper dat bewoont wert bij Jan Janss
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
84/4

0/
Judith zijn kint geboren ten Noorwegen in Eyngelant
1581-09
Judith zijn kint geboren ten Noorwegen in Eyngelant
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.053
610/1
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
Mari Pietersdr Pieter Tromps weduwe
1588
Mari Pietersdr Pieter Tromps weduwe
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.053
62/11
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
Maritgen Jacobsdr
1580-05-07
Maritgen Jacobsdr Pieter Trompers weduwe
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
84/1
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
7/
Maritgen Jacobsdr huyshoudster wed van Pieter Aelbrechtsz Tromperhuyshoudster
1581-09
Maritgen Jacobsdr huyshoudster wed van Pieter Aelbrechtsz Tromper
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.053
147/1
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/15
Maritgen Pieters Pieter Jacobss Trompers weduen
1585
Maritgen Pieters Pieter Jacobss Trompers weduen huys es getacxeert op 15 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
84/5

0/
Maritgen Symonsdr van Leyderdorp gewoont vii jaeren
1581-09
Maritgen Symonsdr van Leyderdorp gewoont vii jaeren
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.053
199/13
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
Marrytgen Jacobsdr wedue van Pieter Tromper
1580-09-10
Marrytgen Jacobsdr wedue van Pieter Tromper
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.053
63/1
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/3
Marytgen Jacobs wedue van Pieter Aelbrechtsz trompermit haer zoon
1583-07-14
Marytgen Jacobs, wedue van Pieter Aelbrechtsz, tromper,mit haer zoon
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
60/1
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/2
Marytgen Jacopsdr weduwe van Pieter Aelbrechtsz Tromper
1581-12
Marytgen Jacopsdr weduwe van Pieter Aelbrechtsz Tromper
Huwelijksevw-B2 (bruid)Hogewoerd.053
50/04
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
Marytgen Jacopsdr weduwe van wijlen Willem Egbertsz
1558-07-29
Marytgen Jacopsdr weduwe van wijlen Willem Egbertsz
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
61/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de jonge}
/1
met haer zoon
1581-12
met haer zoon
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.053
64/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de jonge}
/
mit haer zoon
1583-07-14
mit haer zoon
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.053
460/07
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Aelbrechtsz Tromp
1571-01-14
Pieter Aelbrechtsz Tromp
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.053
877/10
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Aelbrechtsz Tromper
1568-02-15
Pieter Aelbrechtsz Tromper
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.053
49/1
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/0-1
Pieter Aelbrechtsz Tromper
1573-12-19
Pieter Aelbrechtsz Tromper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.053
572/06
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Aelbrechtsz Tromper
1575-07-16
Pieter Aelbrechtsz Tromper
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hogewoerd.053
50/03
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Aelbrechtsz Tromper schoemaickerschoemaicker
1558-07-29
Pieter Aelbrechtsz Tromper schoemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.053
1310/1
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/20-0-0
Pieter Aelbrechtsz Tromper schoenmaker, drapenier
twee beroepen aangegeven
schoenmaker, drapenier
1561-12
Pieter Aelbrechtsz Tromper
Vetus-1585 (overledene)Hogewoerd.053
147/1a
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Jacobss Trompers weduen
1585
Maritgen Pieters Pieter Jacobss Trompers weduen huys es getacxeert op 15 gulden
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hogewoerd.053
51/1
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/12
Pieter Tromper
1544
Pieter Tromper een huijs, siaers
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.053
119/1
Pieter Aelbrechtsz Tromper
7/
Pieter Tromper
Hogewoerd

1574-08-07
Pieter Tromper
Omslag-1575 (eigenaar)Hogewoerd.053
60/2
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Tromper
1575-09-01
Pieter Tromper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.053
107/1
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/16/0-32
Pieter Tromper schoemackerschoemacker
1558-06-08
Pieter Tromper schoemacker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.053
430/09
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Trompers erve
1570-08-07
Pieter Trompers erve
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hogewoerd.053
62/12
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Trompers weduwe
1580-05-07
Pieter Trompers weduwe
Stratenboek-19 (overledene)Hogewoerd.053
610/1a
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Tromps weduwe
1588
Mari Pietersdr Pieter Tromps weduwe
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
84/7

0/
Thoontgen van Weurden hier gewoont vii jaeren
1581-09
Thoontgen van Weurden hier gewoont vii jaeren
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.053
84/1a
Pieter Aelbrechtsz Tromper
0/
wed van Pieter Aelbrechtsz Tromper
1581-09
Maritgen Jacobsdr huyshoudster wed van Pieter Aelbrechtsz tromper
Omslag-1583 (overledene)Hogewoerd.053
63/1a
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
wedue van Pieter Aelbrechtsz tromper
1583-07-14
wedue van Pieter Aelbrechtsz
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hogewoerd.053
151/11
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
/
wedue van Pieter Tromper
1585-04-18
wedue van Pieter Tromper
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Hogewoerd.053
151/12
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
wedue van Pieter Tromper
1585-04-18
wedue van Pieter Tromper
Kerven-1581 (overledene)Hogewoerd.053
60/1a
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
weduwe van Pieter Aelbrechtsz Tromper
1581-12
Marytgen Jacopsdr weduwe van Pieter Aelbrechtsz Tromper
Huwelijksevw-B2 (overledene)Hogewoerd.053
50/05

/
weduwe van wijlen Willem Egbertsz
1558-07-29
Marytgen Jacopsdr weduwe van wijlen Willem Egbertsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hogewoerd.053
199/14
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
wijlen Pieter Tromper
1580-09-10
wijlen Pieter Tromper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.053
148/1
Willem Pietersz Tromper
/2-11-0
Willem Pietersz
1601
Willem Pietersz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.053
163/2
Willem Pietersz Tromper
2/3-4-0/3-0-0
Willem Pieterszn Tromper
1606-08
Willem Pieterszn Tromper dat bewoont wert bij Jan Janss