BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 2370. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.6
181/2
Apollonia Maertensdr {Uiterstegracht}
0/
Appellony Maertensdr zijn wijff
1581-09
Appellony Maertensdr zijn wijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.6
181/5
Claes Jacobsz {knecht}
0/
Claes Jacobsz zijn knechtknecht
1581-09
Claes Jacobszn knecht over
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.019.6
340/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
/
Corneelis Jansz weeverweever
1584-07-09
Corneelis Jansz weever
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.019.6
224/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
/8
Cornelis Janss lindeweverlindewever
1585
Cornelis Janss lindewevers huys es getaxeert op 8 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.019.6
252/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
/2-11-0
Cornelis Janss linneweverlinnewever
1601
Cornelis Janss linnewever
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.6
181/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
6/
Cornelis Janszlindewever
1581-09
Cornelis Jansz lindewever
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.6
73/73
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
/2
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1581-12
Cornelis Jansz lindewever
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.019.6
271/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
3/3-4-0/4-10-0
Cornelis Janz
1606-08
Cornelis Janz., eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.6
181/3
Hendrick Cornelisz {Uiterstegracht}
0/
Heyndrick (haer beyder kint)
1581-09
Heyndrick (haer beyder kinderen)
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.6
181/4
Huig Cornelisz {Uiterstegracht}
0/
Huych (haer beyder kint)
1581-09
Huych (haer beyder kinderen)
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.6
181/6
Pieter Jacobsz {spoeler}
0/
Pieter Jacobsz uyt Vlaenderrenspoeler
1581-09
Pieter Jacobsz uyt Vlaenderren spoeler