BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 2503. Aantal = 46.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Huwelijksevw-B2 (bruid)Haarlemmerstraat.058
67/05
Aechte Cornelisdr {vrouw van Reyer Jansz}
/
Aechte Cornelisdr
1560-01-06
Aechte Cornelisdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
43/2
Apollonia Claesdr {vrouw van Jan Gerritsz}
0/
Appellonia Claesdr van Wassenaer zijn wijff
1581-09
Appellonia Claesdr van Wassenaer zijn wijff
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Haarlemmerstraat.058
617/04
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen Cornelisz linnenweverlinnenwever
1575-11-17
Cornelis Willemsz lakenscheerder en Bouwen Cornelisz linnenwever als voogden over Elisabeth (oud ca. 3 jaar) nagelaten weeskind van Pieter Quyrijnsz linnenwever en Anna Gommersdr (beiden †)
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.058
67/06
Ceeltgen Pietersdr Buys {van Cortevelt, Cornelis Cornelisz}
/
Celie Pietersdr haer moeder
1560-01-06
Celie Pietersdr haer moeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
43/3
Claes Jansz {Haarlemmerstraat58}
0/
Claes (zijn kind)
1581-09
Claes (zijn kinderen)
Waarboek-67 L-1584 (borg)Haarlemmerstraat.058
220/05
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybertsz witmakerwitmaker
1584-09-07
Cornelis Huybertsz witmaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.058
219/03
Cornelis Willemsz {droogscheerder}
/
Cornelis Willemsz droogscheerderdroogscheerder
1579-04-14
Cornelis Willemsz droogscheerder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.058
236/03
Cornelis Willemsz {droogscheerder}
/
Cornelis Willemsz droogscheerderdroogscheerder
1579-05-02
Cornelis Willemsz droogscheerder poorter
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Haarlemmerstraat.058
617/03
Cornelis Willemsz {droogscheerder}
/
Cornelis Willemsz lakenscheerderlakenscheerder
1575-11-17
Cornelis Willemsz lakenscheerder en Bouwen Cornelisz linnenwever als voogden over Elisabeth (oud ca. 3 jaar) nagelaten weeskind van Pieter Quyrijnsz linnenwever en Anna Gommersdr (beiden †)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.058
143/03
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Dircksdr weduwe van Ysnout Jansz brouwer
1561-01-27
Cunera Dircksdr weduwe van Ysnout Jansz brouwer (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
43/4
Dirckgen Jansdr {Haarlemmerstraat}
0/
Dircgen (zijn kind)
1581-09
Dirckgen (zijn kinderen)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.058
617/05
Elisabeth Pietersdr {Hooigracht}
/
Elisabeth (oud ca. 3 jaar)linnenwever
1575-11-17
Cornelis Willemsz lakenscheerder en Bouwen Cornelisz linnenwever als voogden over Elisabeth (oud ca. 3 jaar) nagelaten weeskind van Pieter Quyrijnsz linnenwever en Anna Gommersdr (beiden †)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
43/5
Gerrit Verstrael
0/
Gerrit Verstrael van Remunde studentstudent
1581-09
Gerrit Verstrael van Remunde alhier gewoont VI jaeren student
Waarboek-67 E-1571 (koper)Haarlemmerstraat.058
617/08

/
Hendrick Willemsz van Wateringen
1575-11-17
Hendrick Willemsz van Wateringen
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.058
46/1

3/3-15-0/4-10-0
Heyndrick Jansz smitsmit
1606-08
Symon Arentsz. Cruytpenning, bewoondt bij Heyndrick Jansz., smit, opt aengeven van dezelve
Volkstelling-1581 (plaats)Haarlemmerstraat.058
43/4z

/
In de zelve huyse
1581-09
Ten selven huyse
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.058
177/03
Jan Gerritsz {snijder}
/
Jan Geritsz clermaeckerclermaecker
1584-07-03
Jan Geritsz clermaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Haarlemmerstraat.058
219/05
Jan Gerritsz {snijder}
/
Jan Gerritsz kleermakerkleermaker
1579-04-14
Jan Gerritsz kleermaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.058
236/04
Jan Gerritsz {snijder}
/
Jan Gerritsz snijdersnijder
1579-05-02
Jan Gerritsz snijder (met Reyer Gerritsz snijder als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
43/1
Jan Gerritsz {snijder}
6/
Jan Gerritzsnijder
1581-09
Jan Gerritssen snijder van Warmont alhier gewoont VII jaeren
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.058
220/03
Jan Gerritsz {snijder}
/
Jan Gerytsz cleermaeckercleermaecker
1584-09-07
Jan Gerytsz cleermaecker
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
24/1
Jan Gerritsz {snijder}
/2
Jan Jansz snyder van Warmondsnyder
1583-07-14
Jan Jansz, snyder van Warmond
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
23/1
Jan Gerritsz {snijder}
/2
Jan Jansz snyder van Warmontsnyder
1581-12
Jan Jansz snyder van Warmont
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.058
67/07
Joris Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Joris Pietersz haer broeder
1560-01-06
Joris Pietersz haer broeder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.058
67/04
Jan Meynaertsz {barbier, chirurgijn}
/
Mr Jan Meynertsz zijn vader
1560-01-06
Mr Jan Meynertsz zijn vader
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.058
469/05
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
mr Reyer Jansz chirurgijnchirurgijn
1566-02-01
mr. Reyer Jansz chirurgijn
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Haarlemmerstraat.058
143/05
Pieter Adriaensz Storm
/
Pieter Adriaensz Storm
1561-01-27
Cunera Dircksdr weduwe van Ysnout Jansz brouwer (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.058
67/08
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz haer broeder
1560-01-06
Pieter Pietersz haer broeder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
46/1
Pieter Willemsz {bezemmaker}
/11
Pieter Willemss besemmaeckerbesemmaecker
1585
Pieter Willemss besemmaeckers huys es getaxeert op 11 gulden
Waarboek-67 L-1584 (koper)Haarlemmerstraat.058
177/04
Pieter Willemsz {bezemmaker}
/
Pieter Willemsz besemaeckerbesemaecker
1584-07-03
Pieter Willemsz besemaecker
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.058
220/04
Pieter Willemsz {bezemmaker}
/
Pieter Willemsz besemakerbesemaecker
1584-09-07
Pieter Willemsz besemaker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Haarlemmerstraat.058
236/05
Reyer Gerritsz {kleermaker}
/
Reyer Gerritsz snijdersnijder
1579-05-02
Jan Gerritsz snijder (met Reyer Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 L-1584 (borg)Haarlemmerstraat.058
177/05
Reyer Gerritsz {kleermaker}
/
Reyer Gerytsz cleermaeckercleermaecker
1584-07-03
Reyer Gerytsz cleermaecker
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Haarlemmerstraat.058
67/03
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
Reyer Jansz
1560-01-06
Reyer Jansz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.058
143/06
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/
Reyer Jansz chirurgijnchirurgijn
1561-01-27
mr. Reyer Jansz chirurgijn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
2759/1
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/11-0-0
Reyer Jansz, mrchirurgijn
1561-12
Reyer Jansz, mr
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
40/1
Symon Adriaensz Cruytpenning
/
Simon Adriaensz
1591
Simon Adriaensz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
48/1
Symon Adriaensz Cruytpenning
/3-0-0
Symon Adriaensz Cruytpenning
1601
Symon Adriaensz Cruytpenning
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
46/2
Symon Adriaensz Cruytpenning
3/3-15-0/4-10-0
Symon Arentsz Cruytpenning
1606-08
Symon Arentsz. Cruytpenning, bewoondt bij Heyndrick Jansz., smit, opt aengeven van dezelve
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
43/6
Trijntgen Cornelisdr {Verstrael}
0/
Trijntgen Cornelisdr uyt Vrieslant zijn wijff
1581-09
Trijntgen Cornelisdr uuyt Vrieslant zijn wijff
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Haarlemmerstraat.058
143/04
IJsnout Jansz van Nes
/
weduwe van Ysnout Jansz brouwerbrouwer
1561-01-27
Cunera Dircksdr weduwe van Ysnout Jansz brouwer (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.058
617/07
Anna Gommersdr {vrouw van Pieter Quirijnsz}
/
weeskind van Anna Gommersdr
1575-11-17
nagelaten weeskind van Pieter Quyrijnsz linnenwever en Anna Gommersdr (beiden †)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.058
617/06
Pieter Quirijnsz {linnenwever}
/
weeskind van Pieter Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1575-11-17
nagelaten weeskind van Pieter Quyrijnsz linnenwever en Anna Gommersdr (beiden †)
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Haarlemmerstraat.058
219/04
Willem Cornelisz {timmerman}
/
Willem Cornelisztimmerman
1579-04-14
bijgestaan door Willem Cornelisz, zijn vader en timmerman
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.058
98/1
Wolphert Jansz {koekebakker}
/10/0-20
Wolffert Jansz kouckebackerkouckebacker
1558-06-08
Wolffert Jansz kouckebacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.058
98/2
IJsnout Jansz van Nes
/10/0-20
Yssenoult Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Yssenoult Jansz brouwer