BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 1139. Aantal = 14.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (belending)Langebrug.095-099
527/09
Cornelia van Zoetelingskerken
/
de wedue van de voors Berendrecht
1578-04-18
’t erff van de wedue van de voors Berendrecht
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.008
527/06
Cornelia van Zoetelingskerken
/
de wedue van Jan van Berendrecht in zijn leven schout
1578-04-18
de wedue van Jan van Berendrecht in zijn leven schout deser stede met een poorte ende gange onder de huysinge gaende
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Langebrug.095-099
86/07
Cornelia van Zoetelingskerken
/
de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout
1583-01-03
de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout
Waarboek-67 K-1582 (belending)Langebrug.095-099
87/07
Cornelia van Zoetelingskerken
/
de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout
1583-01-13
de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout der voors. stede
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.008
106/07
Cornelia van Zoetelingskerken
/
de weduwe van z Jan van Berendrecht
1576-05-26
de weduwe van z. Jan van Berendrecht
Glippers-1574 (eigenaar)Langebrug.095-099
35/2
Cornelia van Zoetelingskerken
/
joffrou Cornelia Zoetelinskercke fugityve
1574
joffrou Cornelia Zoetelinskercke fugityve, upte Voldersgraft
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.095-099
10/1
Cornelia van Zoetelingskerken
4/
Joffrouwe v Zoetelinxkercken
1581-09
Joffrouwe v Zoetelinxkercken
Glippers-1573 (eigenaar)Langebrug.095-099
1/2
Cornelia van Zoetelingskerken
/
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskerckejonkvrouw
1573
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskercke latitante opte Voldersgraft
Huwelijksevw-B2 (bruid)Langebrug.095-099
172/07
Cornelia van Zoetelingskerken
/
jonckvrouwe Cornelia van Zoetelingkerck
1571-01-03
jonckvrouwe Cornelia van Zoetelingkerck
Grachtenboek-37 (eigenaar)Langebrug.095-099
250/1
Cornelia van Zoetelingskerken
/
Joncvrou van Wingerden
1583~1588
Joncvrou van Wingerden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.095-099
11/1
Cornelia van Zoetelingskerken
/50
Joncvrouwe Cornelia v Zoetelinckercken wed v Jan v Berendrecht
1585
Joncvrouwe Cornelia van Zoetelinckercken huysinge, wedue Jan van Berendrecht verhuyert, es getacxeert op 50 gulden
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Langebrug.095-099
181/05
Cornelia van Zoetelingskerken
/
joncvrouwe Cornelia van Zoetelincxkerck weduwe wijlen joncheer Goodschalc van Wijngaerden
1584-06-29
joncvrouwe Cornelia van Zoetelincxkerck weduwe wijlen joncheer Goodschalc van Wijngaerden in dezen geassistert mit joncher Cristoffel van Nieuhoff haer swager ende gecoren voocht
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.095-099
9/1
Cornelia van Zoetelingskerken
/ 20
Joncvrouwe Cornelia van Zoetelinxkercke
1583-07-14
Joncvrouwe Cornelia van Zoetelinxkercke
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.095-099
9/1
Cornelia van Zoetelingskerken
/20
Jouffrou van Zoetelincxkercke
1581-12
Jouffrou van Zoetelincxkercke