BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 393. Aantal = 18.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grote-Bewijzen-C (voogd)Breestraat.046
228/06
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Gerijt Jacobs van der Graft
1592-06-26
Gerijt Jacobs van der Graft
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Breestraat.095
455/09
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Gerit Jacobsz van der Graft
1581-05-31
Gerit Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Gerecht.010-014
61/13
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Gerit Jacobsz van der Graft
vader en bloedich voocht van Cornelia Geritsdr

1582-11-27
Gerit Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.022.10
190/06
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Gerrit Jacobsz van der Graft
1569-04-10
Gerrit Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Steenschuur.022.10
193/03
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Gerrit Jacobsz van der Graft
1569-04-23
Gerrit Jacobsz van der Graft
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.012
4/1
Gerrit Jacobsz van der Graft
/3/10
Gerrit Jacobsz van der Graft
1574-06-18
Gerrit Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 F-1576 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.013
383/04
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Gerrit Jacobsz van der Graft
1577-12-19
Willem Pouwelsz van Torenvliet poorter van Leiden (met Gerrit Jacobsz van der Graft als borg)
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Gerecht.010-014
92/09
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Gerrit Jacobsz van der Graft
1583-01-14
Gerrit Jacobsz van der Graft vader ende bloedich voocht van Cornelia zijne weeskindt gewonnen bij Maria Nachtegaels Jansdr zijne zalige huysvrouwe
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.012
4/1
Gerrit Jacobsz van der Graft
4/
Gerrit Jacopz Vergraft
Wanthuis

1574-08-07
Gerrit Jacopz Vergraft
Glipperhuur-1574 (huurder)Maarsmansteeg.012
41/1
Gerrit Jacobsz van der Graft
/22-0-0
Gerrit van der Graft
1574
Gerrit van der Graft
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.012
13/04.1.2.0
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Gerrit van der Graft
1578-10-25
Gerrit van der Graft
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.012
64/24
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Geryt Jacobsz van der Graft
1576-07-10
Geryt Jacobsz van der Graft
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Breestraat.095
454/12
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Geryt Jacobsz van der Graft
Het pand was blijkens eerdere akten in 1577 verkocht aan Gerrit vd Graft, die evenwel de koopsom niet kon voldoen en heeft doorverkocht aan Dirck Christoffelsz..

1581-05-31
Geryt Jacobsz van der Graft
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.011
116/2
Gerrit Jacobsz van der Graft
0/
Geryt Jacobsz van der Graft heur zoon
1581-09
Geryt Jacobsz van der Graft heur zoon
Grote-Bewijzen-C (voogd)Breestraat.099
2/07
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Geryt Jacobszn van der Graft
1578-09-06
Adriaen Dirckszn oom en Geryt Jacobszn van der Graft voogden
Omslag-1573 (bewoner)Maarsmansteeg.012
4/1
Gerrit Jacobsz van der Graft
/8
Geryt Jacopsz van der Graft
1573-12-19
Geryt Jacopsz van der Graft
Grote-Bewijzen-B (voogd)Botermarkt.015.2
987/05
Gerrit Jacobsz van der Graft
/
Geryt van der Graft Jacobsz gebroeders omen
1575-01-04
Dirck van der Graft en Geryt van der Graft Jacobsz gebroeders omen en voogden
Glipperhuur-1573 (huurder)Maarsmansteeg.012
18/1
Gerrit Jacobsz van der Graft
/30-0-0
Gherrit van der Graft
1573
Gherrit van der Graft