BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 919. Aantal = 30.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.087
64/08
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
bij confiscatie aengecomen van Olivier Phillipss
1572-03-13
Co. Ma.t, dezelve Zijne Ma.t bij confiscatie aengecomen van Olivier Phillipss
Volkstelling-1574 (bewoner)Hooigracht.087
104/1
Olivier Philipsz {lakenbereider}
7/
Olephier Philipsz
Gansoord

1574-08-07
Olephier Philipsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.087
180/11
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Philippsz
1579-02-28
Oliphier Philippsz
Vetus-1585 (overledene)Hooigracht.087
142/1a
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Philipsss weduen
1585
Marie Jansdr Oliphier Philipsss weduen huys es getacxeert op 5 gulden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hooigracht.087
6315/57Va
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Philipsz
1563-05-06
Oliphier Philipsz
Omslag-1575 (eigenaar)Hooigracht.087
30/1
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/21/3-7-2-ob
Oliphier Philipsz
1575-09-01
Oliphier Philipsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.087
179/10
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Philipsz
1579-02-28
Oliphier Philipsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.087
201/09
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Philipsz
1579-03-27
erffgenamen van Oliphier Philipsz'erve
Vroedschapsboek-K-L (overledene)Hooigracht.087
213/C51a
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Philipsz wedue
1584-07-14
Marie Jansdr Oliphier Philipsz wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooigracht.087
170/1a
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Philipszs wedue
1601
Marie Jansdr Oliphier Philipsz.s wedue
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.087
200/09
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Phillipsz
1579-03-27
Oliphier Phillipsz'
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.087
31/06
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Phillipsz voorlaeckenredervoorlaeckenreder
1563-09-04
Oliphier Phillipsz voorlaeckenreder
Grachtenboek-47 (overledene)Hooigracht.087
400/1a
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Philpsz weduwe
1584-09-28
Oliphier Philpsz weduwe
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.087
27/1
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/0-25
Oliphyer, Phillipsz, voerlakenredervoerlakenreder
1573-12-19
Oliphyer, Phillipsz, voerlakenreder
Rijckhuisen (vermelding)Hooigracht.087
86/1
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Philippo van Turquoin voerlakenreeder
overleden voor 1576, dus huwelijk 1585?

1573-12-17
Olivier Philippo van Turquoin voerlakenreeder loco Jan van Banchem Janszoon; tr: 12 may 1585 te Leyden Trijntgen Schroys van Hontschoten
Waarboek-67 C-1563 (koper)
468/53
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Philipsz
1566-01-30
Olivier Philipsz voorlakenreder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.087
13/1
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/15
Olivier Philipsz
1572-11-28
Olivier Philipsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.087
90/04
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Philipsz voorlakenredervoorlakenreder
1562-04-17
Olivier Philipsz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (borg)Middelstegracht.016.2
490/05
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Philipsz voorlakenredervoorlakenreder
1575-05-01
Dirck Jansz (met Olivier Philipsz voorlakenreder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.087
124/06
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Phillipsz thuyn
1568-07-23
Olivier Phillipsz thuyn
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.087
390/09
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olphier Philips zoon
1581-04-29
Olphier Philips zoon
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.087
389/09
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olyphier Philipszoon
1581-04-29
Olyphier Philipszoon
Waarboek-67 K-1582 (overledene)NieuweRijn.059
243/04
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
wedue van Oliphier Phillipsz
1583-05-20
wedue van Oliphier Phillipsz
GedwongenLening-1576 (overledene)Hooigracht.087
26/1a
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
wedue van Olivier Philipsz
1576
wedue van Olivier Philipsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.087
459/04
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
wedue van Olyphier Phillpsz
1580-01-15
Mary Jansdr wedue van Olyphier Phillpsz mit Gerrit Jacobs van Breenen haer gecoren voocht
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.087
460/04
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
wedue van Olyphyer Phillipsz
1580-01-15
Marye Jansdr wedue van Olyphyer Phillipsz
Kerven-1581 (overledene)Hooigracht.087
48/48a
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
weduwe van Oliphier Phillipsz
1581-12
aldaer Mary Jansdr weduwe van Oliphier Phillipsz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)NieuweRijn.059
245/04
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
weduwe van Oliphier Phillipsz
1583-05-20
weduwe van Oliphier Phillipsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkhof.022
90/04
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
weduwe van Olivier Philipsz
1576-08-01
Maritgen Jansdr weduwe van Olivier Philipsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.059
112/09
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
weduwe van Olivier Philipsz voorlakenredervoorlakenreder
1576-09-22
Maria Jansdr weduwe van Olivier Philipsz voorlakenreder