Looproutes

Lijst van bezochte adressen volgens de looproute van een zekere bron. Van elk adres wordt eerst de hoofdbewoner getoond met de indicatie of dit ook de eigenaar is dan wel een huurder (die een grijze achtergrond krijgt). In dit tweede geval volgt daarna alsnog de eigenaar. Als men de overige personen ook wil zien, dient men via de link op het adres naar de detail-info van het perceel te gaan.

BronBon
bron = Volkstelling 1581, bon = Wanthuis Aantal = 112
NrRecordTypeAdresNuBronTekstBeroepA
0/0abonBreestraat 98.1t Bon van Wanthuys
0/0btelinfoBreestraat 98.1Beschreven bij
1/0aplaatsBreestraat 98.1Beginnende int ommegaen van stadthuys off naer de Maersmansstege ende de Zuytzijde vandien teneynde ofte tot aende Vischbrugge toe Eerst
1/1bewonerBreestraat 98.1Gerryt Heindrixz organistorganist, klokkenluider5
2/1bewonerBreestraat 96Pieter Adriaensz zuvelcoper in de Vergulden Cansnijder, zuivelkoper, kuiper6
3/1bewonerBreestraat 92-94Willem de Milde wijntapperwijntapper5
4/1bewonerBreestraat 90Mr Jan Artus Hovius schutterapotheker9
5/1bewonerMaarsmansteeg 14.2Cornelis Dircxz crudenierder bonmrkruidenier3
6/1bewonerMaarsmansteeg 14.1Pieter Corneliss de Haes schutter6
7/1bewonerMaarsmansteeg 12Andries Jaspersz backer schutterbakker5
8/1bewonerMaarsmansteeg 10Geertgen Jansdr wed van Mr Pieter chirurgijn4
9/1bewonerMaarsmansteeg 8.2Andries Pietersz cramerkramer5
10/1bewonerMaarsmansteeg 8.1Jacob Cornelisz Soos wantsnyder schutterwantsnijder, lakenkoopman8
11/1bewonerMaarsmansteeg 6Abraham Cornelisz schutterlakenkoopman3
12/1bewonerMaarsmansteeg 4.2Jacob Jacobsz In de Gulden Schaer van Alphen schutterkramer3
13/1bewonerMaarsmansteeg 4.1Wigger Corneliss schoemaker schutterschoenmaker3
14/1bewonerMaarsmansteeg 2Aelbrecht Cornelisz v Leeuwen crudenierder schutterkruidenier3
15/0aplaatsVismarkt 2van den houck van de Vischbrugge uuytgaende de Maersmansstege voorscr(even) rontsomme de vier husen weder in de Maersmansstege ofte tot het huys van Abraham Cornelisz voorscr(even)
15/1bewonerVismarkt 2Heinrick Pietersz backer schutterbakker5
16/1bewonerVismarkt 3Dirck Symonsz mandemaeckermandenmaker6
17/1bewonerVismarkt 4Dirck Janss uuyt Den Haech laeckenbereiderlakenbereider4
18/0aplaatsVismarkt 5Beginnende van husinge van Adriaen Mouringss tot den houck van de Corte Coornbrugstege
18/1bewonerVismarkt 5Adriaen Mouringsz schutterlakenkoopman, rentmeester van Leeuwenhorst5
19/1bewonerVismarkt 7Jacob Aertsz Spruyt schutter3
20/1bewonerVismarkt 8Dirck van der Graftzeepzieder4
21/1bewonerVismarkt 9Claes Ghijsbrechtsz van Campen goutsmithgoudsmid5
22/1bewonerVismarkt 10Willem Claesz Buys schuttervisschrapper, zuivelverkoper4
23/1bewonerWarmoesmarkt 11Jan Janss botercoper bonmrschuitenvoerder, boterkoper5
24/1bewonerWarmoesmarkt 12Annatgen Quieringsdr lindenaysterlinnennaaister3
25/1bewonerWarmoesmarkt 13Cornelis Cornelisz Goes crudenierder schutterkruidenier6
26/01bewonerWarmoesmarkt 14-15Hubrecht Jacobsz thinnegieter bonmrtinnegieter15
27/1bewonerWarmoesmarkt 16Hobbe Florysz goutsmithgoudsmid6
28/1bewonerWarmoesmarkt 17Jan Corss coperslagerkoperslager4
29/1bewonerWarmoesmarkt 18Dirck Pietersz backer schutterbakker, schoenmaker5
30/1bewonerWarmoesmarkt 19Marytgen Fransdr wed v Eleman Gerrytsz coperslager7
31/1bewonerWarmoesmarkt 19Maerten Fransz kousmaeckerkousenmaker2
32/1bewonerWarmoesmarkt 20Jaepgen Willemsdr in de Scheenhoet3
33/1bewonerWarmoesmarkt 20Jan D'Ursyns cleermaecker schutterkleermaker2
34/01bewonerWarmoesmarkt 21Dirck Cornelisz Vinck corencoper schutterkorenkoper10
35/1bewonerWarmoesmarkt 22Willem Aerntsz van Zuytbrouck backer schutterbakker8
36/1bewonerWarmoesmarkt 23Adriaen Maertss de Zwart backer schutterbakker6
37/1bewonerWarmoesmarkt 24Engel Adriaenss schoemaecker schutterschoenmaker7
38/1bewonerWarmoesmarkt 25Heyndric Adriaenss backer schutterbakker5
39/1bewonerWarmoesmarkt 26Willem Jacobsz cruydenierder schutterlakenbereider, apotheker, kruidenierder4
40/0aplaatsKorenbrugsteeg 4.1Inde cleyne Coornbrugstege
40/1bewonerKorenbrugsteeg 4.1Cathelina Stalpaerts weduwe van Vincent Stalpaert craemsterkraamster7
41/1bewonerKorenbrugsteeg 2Pietertgen Dircxdr wijlen weduwe van Lucas Gerrytsz ende daerna huysvrouwe van Geryt Janss ijsercramerijzerkraamster4
42/1bewonerKorenbrugsteeg 0.2Grietgen Paedtz Jansdr weduwe vav Jacob Jacobsz bode2
43/0aplaatsBotermarkt 1van den Zuythouck van de voorn(oemde) cleyne Coornbrugstege tot den houck aende Caernmelxbrugge
43/1bewonerBotermarkt 1Grietgen Huygensdr van den Goude weduwe van Pieter Joostenz wantsnijderlakenkoopster7
44/1bewonerBotermarkt 2Meester Claes Cornelisz apteckerapotheker9
45/1bewonerBotermarkt 3Jacob Janss glaesvercoper schutterglasverkoper8
46/1bewonerBotermarkt 4Maritgen Jansdr in den Bock Cornelis Janss wed coorncoper8
47/1bewonerBotermarkt 5Havick Joostenz thinnegieter schuttertinnegieter8
48/1bewonerBotermarkt 6Willem Cornelisz Thibaut schutter4
49/1bewonerBotermarkt 7Jan Heindrixz backer schutterbakker, korenkoper6
50/1bewonerBotermarkt 10Jacob Corneliss de Haes schutter2
51/1bewonerBotermarkt 11Pieter Jansz thinnegieter schuttertinnegieter4
52/1bewonerBotermarkt 12Ceeltgen Maerten van Sonneveltsdr2
53/1bewonerBotermarkt 13Wouter Joostenz lepelmaecker schutterlepelmaker, bosschutter2
54/1bewonerBotermarkt 14Jan Corneliszoon coorncoper in den Otter schutterkorenkoper5
55/1bewonerBotermarkt 15.1Maerten Heindrixz laeckenbereider schutterlakenbereider6
56/1bewonerBotermarkt 15.2Dirck Jansz Bout in de Gulden Starre schutterantieksnijder, lakenkoopman5
57/1bewonerBotermarkt 16Pieter van Noorden backer schutterbakker8
58/1bewonerBotermarkt 17Jan van Sonnevelt Maertensz laeckenbereider schutterlakenbereider4
59/1bewonerBotermarkt 18Evert Jacobsz eertijts voerlaeckenbereider schutterlinnenwever, lakenkoopman, korenkoper4
60/1bewonerBotermarkt 19Thyman van der Graft capiteynkapitein, lakenkoopman3
61/1bewonerBotermarkt 20Trijn Jacobsdr wed v Geryt Aelbrechtsz Quackenbosch9
62/1bewonerBotermarkt 21Jacob Anthonisz backer bonmrbakker8
63/1bewonerBotermarkt 22.1De wed v Joost Adriaensz lepelmaecker genaempt Aechgen Woutersdr2
64/1bewonerBotermarkt 22.2Mees Allertsz schoemaecker schutterschoenmaker2
65/1bewonerBotermarkt 23Jan Jansz v Baersdorp coorncooper burgembakker, korenkoper8
66/1bewonerBotermarkt 24Thomas Adriaensz warmoesman schutterwarmoesman8
67/1bewonerBotermarkt 25Lucas Joostensz lepelmaecker van Leyden schutterlepelmaker, bosschieter5
68/1bewonerBotermarkt 26Gerrith Jansz den Binck schutterschipper4
69/1bewonerBotermarkt 27-28Gerrit Arentsz de Man backerkorenkoper, zoutzieder, bakker, kaardenmaker8
70/1bewonerBotermarkt 29Willem Cornelisz schoemaecker schutterschoenmaker6
71/1bewonerBreestraat 158Gerrith Dircxz den Oosterling tapper schutterlakenbereider, tapper5
72/1bewonerBreestraat 156Jacob Aelbrechtsz brouwersknechtbrouwersknecht2
73/1bewonerBreestraat 152Pieter Joostenz in 't Joopenvath schutter4
74/1bewonerBreestraat 150Elisabeth Quieringsdr wed Pieter Jacobsz2
75/1bewonerBreestraat 146.2Dirck Gerritsz hoykemaecker schutterhuikenmaker5
76/1bewonerBreestraat 146.1Thyman Jacobsz thinnegietertinnegieter6
77/1bewonerBreestraat 144Adriaen Jansz laeckenbereyderlakenbereider3
78/1bewonerBreestraat 142Elsgen Willemsdr wed v Aert Cornelisz3
79/0aplaatsMosterdsteeg 4Inde Botersteech
79/1bewonerMosterdsteeg 4Maritgen Dircxdr wed v Cornelis Dircsz schipperbostelhandelaar5
80/0aplaatsBreestraat 140Aende Breedestraet beginnende van de Noorthouck van de voorsc stege tot het stadthuys toe
80/1bewonerBreestraat 140Marytgen Willemsdr wed v Adriaen Adriaensz backer2
81/1bewonerBreestraat 138Pieter Longespein metselaer van Yperen (33 jaar)metselaar6
82/01bewonerBreestraat 136Cornelis Cornelisz van Roewanen laeckenbereider schutterlakenbereider11
83/1bewonerBreestraat 134Maritgen Dircxdr wed v Floris Jansz bode (de) met der Roede9
84/1bewonerBreestraat 132Willem Gerrytsz colfmaeckerkolfmaker3
85/1bewonerBreestraat 130Maritgen Jansdr wed v Gerrith Ghijsbrechtsz schoemaecker3
86/1bewonerBreestraat 128Annatgen dochter van Jan Aelewijnsz wollenaeysterwollennaaister3
87/1bewonerBreestraat 126Cornelis Willemsz thinnegieter schuttertinnegieter5
88/1bewonerBreestraat 124Corstiaen Quieringsz pasteybacker uuyt den Haech schutterpasteibakker6
89/1bewonerBreestraat 122Gerrith Fransz van Merwen schoemaecker schutterschoenmaker2
90/1bewonerBreestraat 120Gerrith Jansz mesmaeckermessenmaker5
91/1bewonerBreestraat 118Cornelis Gerritsz colfmaeckerkolfmaker2
92/1bewonerBreestraat 116.4Maritgen Ghijsbrechtsdr2
93/1bewonerBreestraat 116.1Arent Thielmansz mandemaecker schuttermandenmaker, ijzerkramer8
94/1bewonerBreestraat 114Jaques Balde van Bellelakenkoopman2
95/1bewonerBreestraat 114Claes de Turqlakenkoopman6
96/1bewonerBreestraat 112Henrick Pietersz van Geenen snijder schuttersnijder, kleermaker, bode7
97/1bewonerBreestraat 110Claes Andriesz laeckenbereyderdroogscheerder, lakenbereider8
98/1bewonerBreestraat 108.2Pieter Brandt backer schutterkoekebakker, bakker3
99/1bewonerBreestraat 108.1Willem Dircxz Visscher apotekerapotheker5
100/1bewonerBreestraat 106Ysbrant Dircxz Visscher laeckencoper capiteynlakenkoper, bode, kapitein8
101/1bewonerBreestraat 104Reyer Ghysbrechtsz bode met de roedeschoenmaker, bode3
102/1bewonerBreestraat 102Lodewyck Heyck backerbakker5
103/1bewonerBreestraat 100Annatgen Heindrixsdr wed Davidt Egbertsz voorspraeck3
Naar Overzichtskaart met 104 record(s).