Perceelformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een perceel weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Perceelformulier van PerceelId=-1. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 2823. Toon het perceel op een kaart

5eBinnenvestgracht.000.04, (Voor: 2-9-6/1052).

Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)Adres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR000.04Achtergracht5e Binnenvestgracht 00.04VerderZRB-07Zuid Rapenburg

Personen in Percelen
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1562-03-05Waarboek-67 B-1562 (verkoper)63/03Pieter Jacobsz van Zoetermeer
1562-03-05Waarboek-67 B-1562 (borg)63/04Wouter Dircksz Steen
1562-03-05Waarboek-67 B-1562 (huurder)63/05Geertruyt Pietersdr, weduwe van wijlen Willem Symon Judenz
1562-03-05Waarboek-67 B-1562 (overledene)63/05weduwe van wijlen Willem Symon Judenz
1562-03-05Waarboek-67 B-1562 (koper)Jan Maertensz Meesters63/07Jan Maertensz Meester
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)IJem Jorisz {scheepmakersknecht}164/1IJem Jorisz scheepmaeckersknecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)164/2Jannetgen Eversdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)164/3Maretgen haerluyder kindt
1585Vetus-1585 (eigenaar)271/1Willem van Weesel
1587-07-03Grachtenboek-22 (eigenaar)150/1Willem van Wesel
1601Oud-belastingboek-A1 (eigenaar)271/1Andries Michielsz schoenmaecker
1601Oud-belastingboek-A1 (eigenaar)272/1deselve Andries Michielsz