Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.001-007 (De Rosmolen), (Voor: 7-0-9/2660. Links: 7-10-0/2951).
Opmerkingen: 5-9-6 schuine achterzijde aan Peperstraetje.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR001-007BreestraatBreestraat 1-7TerugVerderVLH-05aVleeshuis
LL000.2RapenburgRapenburg 0.2VerderVLH-05aVleeshuis
RL002PeperstraatjePeperstraatje 2VLH-05aVleeshuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Jacobsz in de Rosmolen52/1Dirck Jacopsz tymmerman
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Jacobsz in de Rosmolen375/1Dirck Jacobsz rosmolenaar
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Jacobsz in de Rosmolen376/1Dirck Jacobsz
1563-02-04Waarboek-67 B-1562 (belending)Dirck Jacobsz in de Rosmolen266/11Dirck Jacobszs erve
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Dirck Jacobsz in de Rosmolen375/1Dirck Jacobsz in de rosmolen
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Dirck Jacobsz in de Rosmolen376/1Dirck Jacobsz voors zyne rosmolen
1566-08-14Waarboek-67 C-1563 (belending)Dirck Jacobsz in de Rosmolen554/09Dirck Jacobsz timmerman
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Dirck Jacobsz in de Rosmolen30/1Dirick van Roodenburch Jacoebsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Dirck Jacobsz in de Rosmolen51/1Dirck Jacops Rosmolen
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Dirck Jacobsz in de Rosmolen42/1Dirck Jacobsz, in De Rosmolen
1576Grachtenboek-20 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch10/1De huysinge van de kinderen van Dirck Jacopsz in de Rosmoelen
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Dirck Jacobsz in de Rosmolen16/1D'erfgenamen van Dirck Jacobsz in de Rosmolen
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch13/04.2.3.2Aelbert Dircksz van Rodenburch
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch107/2.1.1.5Aelbert Dircxz in de rosmoelen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jan Symonsz {bouwman}59/1Jan Jan Symonsz bouman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willemtgen Jan Symonsdr59/2Wilhemtgen Jans van Leyderdorp zijn zuster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)59/3Annetgen Harmans van … haer night
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)59/4Claes Lemertsz van Overrijn haer knegt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)59/4zNog aldaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch59/5Aelbert Dircxz van Rodenburch schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Dircksdr van Rodenburch59/6Marytgen Dirxdr zijn zuster
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Jan Symonsz {bouwman}63/63Jan Jan Symonszz met
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willemtgen Jan Symonsdr64/64zyn suster
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch65/65Aelbrecht Dircxz van Rodenburch met
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Marytgen Dircksdr van Rodenburch66/66zyn suster tsamen
1582-03-29Waarboek-67 J-1581 (belending)212/08... Dircxz inde Rosmolen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Jan Symonsz {bouwman}66/1Jan Jan Symonszz mit zyn zuster
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willemtgen Jan Symonsdr67/1mit zyn zuster
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch68/1Aelbert Dirxz van Rodenburch mit zyn zuster
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Marytgen Dircksdr van Rodenburch69/1mit zyn zuster
1583-10-22Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Claes Jansz van Rodenburch241/04aClaes Jansz
1583-10-22Ondertrouw-NH-A (bruid)Marytgen Dircksdr van Rodenburch241/04bMarytgen Dircxdr
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch75/1Aelbert Dircxz van Rodenburch
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch76/1dezelve noch een huysken verhuyrt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch77/1dezelve de Rosmolen mit zijn principale huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz van Rodenburch78/1Aelbert Dircxzoon van Rodenburch voorn. een nieu huysken
1588Stratenboek-01 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch10/1Claes Jansz in den Rosmolen
1596Gerechtsdagboek-D (lantaarn)267/15Opten houc vande Bredestraet aende Rosmoelen aen St Tonisbrug
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch94/1Claes Jansz scheeptimmerman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch95/1Claes Jansz voors
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch96/1Claes Jansz voors
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)97/00aRapenburch Oostzijde Zuytwaerts aen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch97/1Claes Jansz voors
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)100/1Daniel coperslager
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch100/2Claes Jans timmerman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)101/1verscheyden luyden
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch101/2Claes Jans timmermans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch102/1Claes Jans timmermans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch103/1Claes Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)104/1Moer van Alteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Jansz van Rodenburch104/2Claes Jansz
Dit perceel gaat op in
StartDatumSoortVolgend perceelHuisnaamPerceeltype
1638splitsingBreestraat.001huis
1638splitsingBreestraat.003huis
1638splitsingBreestraat.005huis
1638splitsingBreestraat.007huis
1638splitsingRapenburg.002huis