Perceelformulier

Perceelformulier van Langebrug.113.05 (Retorica), (Voor: 1-8-9/651).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0371
IdType leiden-rdl: B13426
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZHZ-043

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR113.05Vollersgracht (Langebrug)10Langebrug 113.5TerugVerderZHZ-02Zevenhuizen
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Maerten Symonsz Dou43/1Marten Symonsz Dou trapenierder
1561-02-10Waarboek-67 A-1560 (belending)Maerten Symonsz Dou166/12Maerten Symonsz Dou drapenierder
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Maerten Symonsz Dou932/1Martyn Symonsz Dou
1569-04-06Waarboek-67 D-1567 (belending)Maerten Symonsz Dou184/10Maerten Symonsz Dou drappier
1569-11-30Waarboek-67 D-1567 (belending)Maerten Symonsz Dou257/07Maerten Simonss Dou
1573Glippers-1573 (huurder)20/1Joffrou van Dorp
1573Glippers-1573 (eigenaar)Maerten Symonsz Dou20/2Maerten Symonsz Dou fugityve
1574Glippers-1574 (huurder)Jan Jansz de Blinde43/1Jan Jansz de Blinde
1574Glippers-1574 (eigenaar)Maerten Symonsz Dou43/2Marten Symonsz Dou figutyve
1574-07-01Waarboek-67 E-1571 (belending)Maerten Symonsz Dou382/30Maerten Symonsz Dou fugetive
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan Jansz de Blinde39/1Jan Jansz
1575-05-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Maerten Symonsz Dou533/10Maerten Simonss Douw uytlandige, nu toecomende der algemeene saecke
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Jan Jansz de Blinde30/1Jan Jansz, blinde, huurt van de rentmeester van de confiscatiên, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)30/2rentmeester van de confiscatiên
1576-06-18Waarboek-67 F-1576 (belending)Maerten Symonsz Dou68/09Maertijn Symonsz Dou fugityff
1576-10-15Waarboek-67 F-1576 (belending)Maerten Symonsz Dou118/07Maerten Symonsz Doe
1578-06-21Voogdenboek-A (ouder)Maerten Symonsz Dou145/05Martijn Sijmonsz Dou drapier
1578-06-21Voogdenboek-A (overledene)Marytgen Florisdr {Dou}145/06Maritgen Florisdr zijn zaliger voor huisvrouw
1578-06-21Voogdenboek-A (kind)Floris Maertensz Dou145/07Floris oud 22
1578-06-21Voogdenboek-A (kind)Dirck Maertensz Dou145/08Dirc 18
1578-06-21Voogdenboek-A (kind)Jacob Maertensz Dou145/09Jacob Tuning 16
1578-06-21Voogdenboek-A (kind)Willem Maertensz Dou145/10Willem 11
1578-06-21Voogdenboek-A (kind)Belytgen Maertensdr Dou {vrouw van Cornelis Barentsz}145/11Belye 20
1578-06-21Voogdenboek-A (kind)Trijntgen Maertensdr Dou145/12Katerijn 9
1578-06-21Voogdenboek-A (kind)Neeltgen Maertensdr Dou145/13Neeltgen 7 jaar
1579-07-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Maerten Symonsz Dou313/24Maerten Symonsz Dou
1579-07-14Waarboek-67 G-1578 (belending)Maerten Symonsz Dou329/23Maerten Symonsz Dou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Symon Maertensz Dou29/1Symon Maertensz Douw
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Stijntgen Maertensdr Dou29/2Stijn (Maertensz kinderen zonen ende dochteren van Maerten Symonsz Douwen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Maertensdr Dou29/3Dieuwer (Maertensz kinderen zonen ende dochteren van Maerten Symonsz Douwen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Maertensdr Dou29/4Katrijn (Maertensz kinderen zonen ende dochteren van Maerten Symonsz Douwen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Maertensdr Dou29/5Neeltgen (Maertensz kinderen zonen ende dochteren van Maerten Symonsz Douwen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Maertensz Dou29/6Willem (Maertensz kinderen zonen ende dochteren van Maerten Symonsz Douwen)
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Maerten Symonsz Dou29/6akinderen zonen ende dochteren van Maerten Symonsz Douwen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Symon Maertensz Dou27/1Symon Maertensz Dou met zyn broeders ende susters
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Symon Maertensz Dou143/03Symon Dou Maertijnsz peltier
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Stijntgen Maertensdr Dou143/04Christina Martijnsdr drapierster
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Floris Maertensz Dou143/07Floris Martijnsz schoemaecker
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Dirck Maertensz Dou143/08Dirc Martijnsz goudtsmit
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Jacob Maertensz Dou143/09Jacob Martijnsz tinnegieter woonende 't Amstelredamme
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Willem Maertensz Dou143/10Willem Martijnsz cuyper alhier
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Diewertgen Maertensdr Dou143/11Dietwaer Martijnsdr craemster oic 't Amstelredamme
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Trijntgen Maertensdr Dou143/12Catrhrijn Maertijnsdr alhier en voogd over Cornelis Barentsz
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Neeltgen Maertensdr Dou143/13Cornelia Martijnsdr alhier voogd over Cornelis Barentsz
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Marytgen Cornelisdr {Langebrug}143/14Naergelaten weeskindt van Cornelis Barentsz ende wijlen Belye Martijnsdr in Amstelredamme
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (overledene)Belytgen Maertensdr Dou {vrouw van Cornelis Barentsz}143/15wijlen Belye Martijnsdr
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (ouder)Cornelis Barentsz {Amsterdam}143/16Weeskind van Cornelis Barentsz
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (overledene)Maerten Symonsz Dou143/17wijlen Martijn Symonsz Dou drapier
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (overledene)Marytgen Florisdr {Dou}143/18wijlen Maritgen Florisdr
1583-03-07Waarboek-67 K-1582 (koper)Matthijs Harmensz van Creenenburch143/19Mathijs Hermansz van Creenenburch
1583-03-19Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Symon Maertensz Dou152/03Symon Dou Martijnsz peltier
1583-03-19Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Marytgen Cornelisdr {Amsterdam}152/04weeskint van Cornelis Barentsz tot Aemstelredamme gewonnen bij Belie Martijnsdr zijne zalige huysvrouwe
1583-03-19Waarboek-67 K-1582 (ouder)Cornelis Barentsz {Amsterdam}152/05Cornelis Barentsz tot Aemstelredamme
1583-03-19Waarboek-67 K-1582 (overledene)Belytgen Maertensdr Dou {vrouw van Cornelis Barentsz}152/06Belie Martijnsdr (zaliger)
1583-03-19Waarboek-67 K-1582 (overledene)David Egbertsz {voorspraak}152/09Davidt Egbertsz voorspraeck
1583-03-19Waarboek-67 K-1582 (overledene)Maerten Symonsz Dou152/11Martijn Symonsz Dou drapier
1583-03-19Waarboek-67 K-1582 (overledene)Marytgen Florisdr {Dou}152/12Maritgen Florisdochter
1583-03-19Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Matthijs Harmensz van Creenenburch152/13Mathijs Harmansz van Creenenburch
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Matthijs Harmensz van Creenenburch25/1Matys Harmansz van Cronenborch
1583~1588Grachtenboek-38 (eigenaar)Matthijs Harmensz van Creenenburch170/1Matijs Hermensz
1584-03-20Waarboek-67 L-1584 (belending)Matthijs Harmensz van Creenenburch66/05Mathijs Harmansz van Creenburch
1584-11-06Waarboek-67 M-1584 (belending)Matthijs Harmensz van Creenenburch6/05Mathijs Hermansz van Crenenburch
1585Vetus-1585 (eigenaar)Matthijs Harmensz van Creenenburch34/1Matijs Harmansz van Crenenburch
1585-07-18Waarboek-67 M-1584 (belending)Matthijs Harmensz van Creenenburch238/05Mathijs Harmansz van Crenenburch
1585-07-23Waarboek-67 M-1584 (belending)Matthijs Harmensz van Creenenburch242/05Mathys Harmansz van Creenburch
1585-12-16Waarboek-67 M-1584 (belending)Matthijs Harmensz van Creenenburch333/07Mathijs Harmansz van Creenburch
1586-01-08Waarboek-67 M-1584 (belending)Matthijs Harmensz van Creenenburch352/09Mathijs Harmansz van Crenenburch
1587-04-15Voogdenboek-A (ouder)Matthijs Harmensz van Creenenburch461/03Mathijs Hermansz van Creenenburch
1587-04-15Voogdenboek-A (overledene)Trijntgen Symon Harckendr {van Creenenburch}461/04Crijntgen SIjmonsdr zijn zaliger huisvrouw
1587-04-15Voogdenboek-A (kind)Hillegond Matthijsdr van Creenenburch461/05Hilgondt Mathijsdr oud omtrent 2 jaar
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Dirck Pietersz van Egmont11/1Dirck van Egmondt notarijs
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Pietersz van Egmont38/1Dirc van Egmont notarys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Pietersz van Egmont43/1Dirck van Egmondts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)43/3op de dochters aengeven