Perceelformulier

Perceelformulier van Langebrug.001-007 (Sion), (Voor: 9-0-0/3390).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR001-7Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 1-7TerugVerderOTH-04Over 't Hof
LL008-010PapengrachtPapengracht 8-10TerugVerderOTH-04Over 't Hof
RR005.1SchoolsteegSchoolsteeg 5.1TerugVerderOTH-04Over 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)86/1Syons cloester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)478/1Convent Van Sion
1574-06-12Waarboek-67 E-1571 (vermelding)Gijsbrecht Cornelisz {goudsmid}376/04Gijsbrecht Cornelisz goudsmid tegenwoordig wonende in het armenhuis van Sion
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)82/1in 't Syoen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)65/1Sion
1576-07-21Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Jacob Pietersz de Vries {vinder}38/03aJacob Pietersz de Vries
1576-07-21Ondertrouw-NH-A (bruid)Lysbeth Woutersdr {de Vries}38/03bLijsbeth Wouters
1579-06-03Waarboek-67 G-1578 (belending)289/08arme huysinge van Syon
1579-06-03Waarboek-67 G-1578 (belending)291/08arme huysinge van Syon
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)93/00aInden armen huyse van Sion zijn woonachtich
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Adriaensz {voller, de oude}93/01Jan Adriaensz eertijts volre
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Jansdr {vrouw van Jan Adriaensz}93/02Adriana Jansdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Gerritsz {wever}93/03Adriaen Gerytsz wever
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Thomas Thomasz {schuitvoerder-voller}93/04Thomas Thomasz voller
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Pouwelsdr {vrouw van Thomas Thomasz}93/05Neeltgen Pouwelsdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Willemsz {bierdrager}93/06Pieter Willemsz bierdrager
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Jansz {timmerman}93/07Cornelis Jansz eertijds timmerman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Griete Lourisdr {vrouw van Cornelis Jansz}93/08Griet Lourisdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Pietersz de Vries {vinder}93/09Jacop de Vries De Vries vinder van de marct
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Woutersdr {de Vries}93/10Lysbeth Woutersdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Gerritsdr {vrouw van Dirck Mattheusz}93/11Trijn Gherytsdr wed van Dirc Theesz schuytvoerder
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Dirck Mattheusz {schuitenvoerder}93/11awed van Dirc Theesz schuytvoerder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Dircksdr {Sion}93/12Geertgen Dircxdr heur dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Quirijnsz {huikenmaker}93/13Jan Crijnenz hoyckemaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Arent Lourisz {voller}93/14Aernt Lourisz eertijds volre
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Heyltgen Claesdr {vrouw van Arent Lourisz}93/15Heyltgen Claesdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Harmensz {schoenlapper}93/16Claes Hermansz schoelapper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Griete Claesdr {Sion}93/17Griete Claesdr zijn zaliger huysvrouws zuster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)IJsbrant Jansz {tinnegietersknecht}93/18IJsbrant Jansz thinnedrayersknecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willemtgen {Sion}93/19Willemtgen wed wijlen …… zijn moeder
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)93/19aWillemtgen wed wijlen …… zijn moeder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jacobsz Doncker93/20Jacob Jacobsz Doncker appelmeter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Willemsdr {Doncker}93/21Marie Willemsdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Jansz {koopman}93/22Cornelis Jansz coman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Syburch Pietersdr {vrouw van Cornelis Jansz}93/23Syburch Pietersdr zijn wijf
1583-07-15Grachtenboek-40 (eigenaar)290/1Zyon
1583~1588Grachtenboek-34 (eigenaar)50/1Sion
1585Vetus-1585 (eigenaar)103/1't Aelmoeshuys van Syon
1585Vetus-1585 (eigenaar)104/1doorgaende 't Aelmoeshuys van Syon
1585Vetus-1585 (eigenaar)105/1De voorgaende Aelmoeshuysinge van Syon
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)112/1d'Aelmoeshuysinge van Sion
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)113/1t voors Aelmoeshuys van Sion
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)114/1De voors Aelmoeshuysinge van Sion
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)120/1't Aelmoeshuys van Sion
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)121/1Aelmoeshuys van Sion
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)122/1Aelmoeshuys van Sion