Perceelformulier

Perceelformulier van Hooigracht.036-038, (Voor: 4-9-9/1813. Achter: 3-9-6/1428).
Opmerkingen: Wegener geeft 2-7-0 als achterzijde; reconstructie gewenst!.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1652
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-151
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-152
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-153

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL036-038HooigrachtHooigracht 36-38TerugVerderKVD-06Kerkvierendeel
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1538-06-03Poorterboeken-D-1532 (poorter)Dirck Jacobsz van Montfoort5838/7aDirck Jacopsz van Montfoert
1558-04-25Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}48/03Claes Dirckxz van Mondtfoirt
1558-04-25Huwelijksevw-B2 (overledene)Jacob Florisz van Montfoort48/06weduwe wijlen Jacob van Mondtfoirt Florysz zijn grotemoeder
1558-04-25Huwelijksevw-B2 (overledene)48/08weduwe wijlen Jan Splinter Claesz zijn beste moeder
1558-04-25Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen Jansdr van Dusseldorp48/09Marijtgen Jansdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort92/1Dirck Jacobsz
1559-01-09Inbrengboek-1540-1559 (belending)Dirck Jacobsz van Montfoort394/05Dirck Jacobsz van Montfoirt
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}1719/1Claes Dircxz van Montfort
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}2/1Claes Dircxz van Montfoort
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}2/1Claes Dircxz van Montfoort
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}143/1Claes Dircksz
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)45/1Huijch de Groot wed huurt van Dirck Jacobsz van Montfoordt
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort45/2Dirck Jacobsz van Montfoordt
1576-02-07Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Beatrix Cornelisdr {NieuweRijn}644/05Beatris nagelaten weeskinderen van Cornelis Vranckenz en Margriete Joostendr
1576-02-07Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Wyburch Cornelisdr {NieuweRijn}644/06Wijborch nagelaten weeskinderen van Cornelis Vranckenz en Margriete Joostendr
1576-02-07Waarboek-67 E-1571 (overledene)Cornelis Franckenz {korenkoper}644/07weeskinderen van Cornelis Vranckenz
1576-02-07Waarboek-67 E-1571 (overledene)Margriete Joostendr {vrouw van Cornelis Franckenz}644/08weeskinderen van Margriete Joostendr
1576-02-07Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort644/09Dirck Jacobsz van Montfoort
1580-05-06Album-Studiosorum (vermelding)Frans Gerritsz {student}7/07Franciscus Gerardi Delfensis J
1580-09-17Album-Studiosorum (vermelding)Willem Diert8/10Gulielmus Diert Delfensis J
1581-01-04Waarboek-67 H-1580 (belending)Dirck Jacobsz van Montfoort391/09zijne comparant
1581-01-04Waarboek-67 H-1580 (belending)Dirck Jacobsz van Montfoort392/06de voors. van Montfoort
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Dircksdr {van Delft}128/1Marie Dircksdr wed v Frans Dirck Goverts van Delft
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Frans Dirck Govertsz van Delft128/1awed v Frans Dirck Govertsz van Delft
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)128/1zIn dezelve huysinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)128/2Griete Dircxs dogter van Dirck Jeronimusz koornkoper tot Delft
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Diert128/3Willem Diert van Delft student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans Gerritsz {student}128/4Frans Geritsz van Delft student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)128/5Trijntgen Woutersdr zijn dienstmaegt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Marie Dircksdr {van Delft}90/1Mary Dircxdr weduwe van Frans Dirck Govertszz van Delff
1581-12Kerven-1581 (overledene)Frans Dirck Govertsz van Delft90/1aweduwe van Frans Dirck Govertszz van Delff
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Marie Dircksdr {van Delft}81/1Marie Dirx wedue van Frans Dirc Govertsz
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Frans Dirck Govertsz van Delft81/1awedue van Frans Dirc Govertsz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Marie Dircksdr {van Delft}213/B31Marie Dirx wedue van Frans Dirxz opten Hoygraft
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Frans Dirck Govertsz van Delft213/B31awedue van Frans Dirxz opten Hoygraft
1584-09-28Grachtenboek-48 (eigenaar)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}60/1Claes Dircxzoon van Montfoort
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort134/1Dirck Jacobss van Montfoort
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort135/1dezelve dat hij verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort136/1dezelve Van Montfoort
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort143/1Dirc Jacobsz van Montfoort
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort144/1deselve Van Montfoort
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort145/1deselve Van Montfoort
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort146/1deselve Van Montfoort
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Dircksz van Montfoort151/1Jan Dircxz van Montfoort
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)152/1Pieter Anselaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Dircksz van Montfoort152/2Jan Dircxz van Montfoort
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)153/1Caerl de Hoorn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort153/2Jan Dircxz van Montfoort