Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.053-054, (Voor: 2-5-0/910).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1673
IdType leiden-rdl: B00114
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-010
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-011

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL053-054RijnNieuwe Rijn 53-54TerugVerderBSG-01Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1553-11-27Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Gerrit Boeckelsz Buytewech301/03Geryt Boeckelsz Buytewech
1553-11-27Inbrengboek-1540-1559 (koper)Allert Quirijnsz {van der Aer}301/04Allert Quyrijn Allertszz
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (belending)Allert Quirijnsz {van der Aer}347/13Allert Quyrijnsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Allert Quirijnsz {van der Aer}6/1Allert Quyrynsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Allert Quirijnsz {van der Aer}1514/1Allaert Quyrinsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Machteld Fransdr {vrouw van Allert Quirijnsz}44/1Allert Quyrynsz huysvrouwe
1573-12-19Omslag-1573 (eigenaar)Allert Quirijnsz {van der Aer}44/1aAllert Quyrynsz huysvrouwe
1576Waarboek-67 F-1576 (belending)Allert Quirijnsz {van der Aer}110/14Allert Quirijnss
1577-01-25Glippers-1576 (bewoner)Allert Quirijnsz {van der Aer}71/1Allert Quirijnsz
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Allert Quirijnsz {van der Aer}299/03Allert Quyrijn Allertsz poorter
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (koper)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}299/05Adriaen Arentsz van Leeuwen
1578-03-13Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Floris Jansz van Tol {de jonge}1073/03Floris 2 jaar
1578-03-13Grote-Bewijzen-B (overledene)Jan Reyersz van Tol {de oude}1073/04wijlen oude Jan van Thol Reyersz
1578-03-13Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}1073/05Maritge van Royen Franckendr van Utrecht
1578-03-13Grote-Bewijzen-B (mede-eigenaar)Reyer Jansz van Naerden1073/08Reyer van Noorden t kinds groote vader
1578-08-11Waarboek-67 G-1578 (belending)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}39/15Adriaen Arentsz van Leeuwens
1579-07-20Rijckhuisen (vermelding)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}93/1Adriaen Aerntsz van Leeuwen
1579-08-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}337/10voors. Leuwens huys ofte erve
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Pieter Jansz {zeemtouwer}389/05Pieter Jansz out omtrent 20 jaeren
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jan Pietersz {bakker, Leiderdorp}389/06weeskint van Jan Pietersz backer van Leyderdorp
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (ouder)Aeltgen Lambrechtsdr {vrouw van Jan Pietersz, Jacob Jacobsz, Jacob Gerritsz}389/07gewonnen bij Alijt Lambrechtsdr
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}389/08Jacob Tomasz brouwer weesmeester
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Jan Jansz van Baersdorp {de oude}389/09Jan Jansz van Baersdorp weesmeester
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Jan Gerritsz Buytewech389/10Jan Gerritsz Butenwech weesmeester
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}389/11Adriaen Arentsz van Leeuwen
1580-05-11Waarboek-67 H-1580 (belending)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}63/16Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncoper
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (belending)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}57/16Adriaen Arentsz van Leeuwen coorncoper
1580-07-04Waarboek-67 H-1580 (belending)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}139/16Adriaen Aerntsz van Leeuwen coorncoper Int groene Cromhout
1581-05-08Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}19/03Adriaen Adriaensz van Leeuwen
1581-05-08Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Adriaen Meesz {bakker}19/04Adriaen Meesz backer
1581-05-08Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Allert Quirijnsz {van der Aer}19/07Allart Quierinsz
1581-05-08Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Dirck Gerritsz Smaling19/08Dirck Gerijtsz Smaling
1581-05-13Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Adriaen Arentsz van Leeuwen {korenkoper}430/03Adriaen Arentsz van Leuwen
1581-05-13Waarboek-67 H-1580 (koper)Adriaen Meesz {bakker}430/04Adriaen Meesz backer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Meesz {bakker}8/1Adriaen Meesz backer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Arentsdr {vrouw van Adriaen Meesz}8/2Catrijna Arensdr sijn huysfrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Adriaensz {NieuweRijn}8/3Jan (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth Adriaensdr {NieuweRijn}8/4Elysabeth (haur beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)8/4zIn het voor huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Allertsz Mouthaen8/5Claes Allaertsz Mouthaen van Uytrecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Heymansdr van Bijler {Mouthaen}8/6Aeltgen Heymansdr van Bijler uyt Wijck bij Duurstede zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Claesz Mouthaen8/7Heynrick (beyder zoon)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn {van Kleef}8/8Katrijna haer Jonwijff uyt tland Cleeff alhier gewoont van mey september
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriaen Meesz {bakker}9/1Adriaen Meesz backer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Claes Allertsz Mouthaen10/1Claes Allertsz Mouthaen van Uytrecht
1582-06-08Waarboek-67 J-1581 (belending)Adriaen Meesz {bakker}352/12Adriaen Meesz backer
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Adriaen Meesz {bakker}11/1Adriaen Meesz backer
1586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)Adriaen Meesz {bakker}40/1Adriaen Meesz
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Trijntgen Arentsdr {vrouw van Adriaen Meesz}8/1Trijntgen Andries, weduwe van Adriaen Meesz, backer, mit haer kinderen
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Adriaen Meesz {bakker}8/1aweduwe van Adriaen Meesz backer
Dit perceel gaat op in
StartDatumSoortVolgend perceelHuisnaamPerceeltype
1581~1585splitsingNieuweRijn.053huis
1581~1585splitsingNieuweRijn.054huis