Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.055-056, (Voor: 2-4-3/887. Achter: 2-1-6/800).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL055-056RijnNieuwe Rijn 55-56TerugVerderBSG-01Burgstreng
AR049-051NieuwstraatNieuwstraat 49-51TerugVerderBSG-01Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1553-11-27Inbrengboek-1540-1559 (belending)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}300/05Alijdt Dircxdr Jan Cornelisz Kocken weduwe
1553-11-27Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}300/06Jan Cornelisz Kocken weduwe
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (belending)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}346/14Alijdt Dircxdr Jan Cornelisz Cocken weduwe
1556-08-12Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}346/15Jan Cornelisz Cocken weduwe
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}5/1Alijdt Jan Corneliesz Cocx wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}5/1aJan Corneliesz Cocx wedewy
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}1513/1Aeltgen weduwe van Jan Kocken
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}1513/1aweduwe van Jan Kocken
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}4/1De weduwe van Jan Cornelisz Cock
1572-11-28GedwongenLening-1572 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}4/1aJan Cornelisz Cock
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)6/1Willen Cornelissen
1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (belending)112/14d'erffgenamen van Jan Cornelisz Cock
1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}112/15d'erffgenamen van Jan Cornelisz Cock
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (belending)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}299/06Alijt Dircxsdr wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}299/07wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
1578-08-11Waarboek-67 G-1578 (belending)39/12d'erffgenamen van Alijd Cornelisdr wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
1578-08-11Waarboek-67 G-1578 (overledene)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}39/13d'erffgenamen van Alijd Cornelisdr wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
1578-08-11Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}39/14wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
1579-08-03Waarboek-67 G-1578 (belending)337/07d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
1579-08-03Waarboek-67 G-1578 (overledene)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}337/08d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
1579-08-03Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}337/09weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (belending)389/13de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
1579-10-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Jan Cornelisz Cock {brouwer}389/14de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
1581-05-08Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}19/06Ael C
1581-06-28Album-Studiosorum (vermelding)Bonaventura Vulcanius10/12Bonaventura Vulcanius Graecarum Litt Prof
1581-06-28Album-Studiosorum (vermelding)Zeger van Rollé10/13Zegerus a Rolle L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Bonaventura Vulcanius7/1Boonaventuro Coulongius prof
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Struys {Struys, Vulcanius}7/2Anna Struys weduwe van Reynout Struys
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Reinout Struys {NieuweRijn}7/2aweduwe van Reynout Struys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Zeger van Rollé7/3Segerijnz van Bellen student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Bouwensdr {dienstmaagd}7/4Neeltgen Bouwensdr haer dienstmaecht van Mastricht
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)7/4zallen op pijnster voorleden alhier metterwoon gecomen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Bonaventura Vulcanius8/8Bonaventura Vulcanus professor
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Louris Huigenz Gael10/1Lourys Huygenz Gael
1585Vetus-1585 (eigenaar)Louris Huigenz Gael8/1Louris Huygensz Gael
1585Vetus-1585 (eigenaar)Louris Huigenz Gael172/1Louris Huygenss Gael
1586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)Louris Huigenz Gael50/1Laurens Huigensz Gael
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Louris Huigenz Gael60/1Laurens Huigensz Gal
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Louris Huigenz Gael9/1Lourys Huygensz Gael burgermr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Louris Huigenz Gael191/1Lourens Huygensz Gaels achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Louris Huigenz Gael9/1Louwerys Huygen Gael
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Femmetgen Dircksdr de Vries9/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)191/1Jan [niet vermeld]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Louris Huigenz Gael191/2Louwerys Huygen Gael