Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.059, (Voor: 1-10-9/714. Achter: 3-0-3/1138).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL059RijnNieuwe Rijn 59TerugVerderBSG-01Burgstreng
AR053.1NieuwstraatNieuwstraat 53.1TerugVerderBSG-01Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Reyer Jansz van Naerden146/03Reyer Jansz
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Thiman Jansz van Naerden146/04Thyman Jansz zijn broeder
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Willem Radboudsz {priester}146/05mr Willem Rabbout priester pater van St Michielsconvent zijn naaste magen
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Cornelis Gerritsz {waard}146/06Cornelis Gherytsz waart in St Jorys zijn naaste magen
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (bruid)Margriete Jansdr van Tol {van Naerden}146/07Margrieta Jan van Thollendr
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Jan van Tol {veertig}146/08Jan van Thol haar vader
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Lysbeth Jacobsdr {van Tol}146/09gehuwd met Lijsbeth Jacobsdr
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Jan Jansz van Tol146/10jonge Jan van Tholl haar broer
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Floris Jansz van Tol {de oude}146/11Florys van Toll haar broer
1540-08-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Willem Symonsz van Oyen146/12mr Willem van Oy doctor in de Rechten haar naaste magen
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Reyer Jansz van Naerden2/1Reyer Jansz laeckencoeper
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)119/1Cornelies van Oeyen
1560-12-09Waarboek-67 A-1560 (belending)Reyer Jansz van Naerden130/07Reyer Jansz van Nairden
1561-01-14Huwelijksevw-B2 (belending)Reyer Jansz van Naerden76/10Reyer Jansz van Nairden
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Reyer Jansz van Naerden1510/1Reyer Jansz van Naerden
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)1627/1Cornelis van Oy
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Reyer Jansz van Naerden1627/2Reyer Jansz droogscheerder
1563-07-07Waarboek-67 C-1563 (belending)Reyer Jansz van Naerden3/08Reyer Jansz van Naerden
1567-04-14Waarboek-67 C-1563 (belending)Reyer Jansz van Naerden641/08Reyer Jansz van Naerden
1570-10-11Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Reyer Jansz van Naerden418/03Reyer Jansz van Naarden
1570-10-11Waarboek-67 D-1567 (koper)Jan Reyersz van Tol {de oude}418/04Jan Reyersz zijn zoon
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Reyer Jansz van Naerden3/1Reyer van Naerden
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Reyer Jansz van Naerden47/1Reyer Jansz van Naerden
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Reyer Jansz van Naerden3/1Reyer van Aerden
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Reyer Jansz van Naerden3/1Reijer van Naeren
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Reyer Jansz van Naerden28/1Reyer van Naerden
1576-01-14Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Reyer Jansz van Naerden23/07aReyer Jansz
1576-01-14Ondertrouw-NH-A (bruid)Pietergen Jansdr {vrouw van Balten Symonsz, van Naerden}23/07bPietertgen Jansdr
1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Reyer Jansz van Naerden112/03Reyer Jansz van Naerden
1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}112/04Gerrit Jacobsz als man van Lijsbeth Reyersdr
1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Elisabeth Reyersdr van Tol {van Brenen}112/05Lijsbeth Reyersdr
1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (koper)Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}112/08Maria Jansdr weduwe van Olivier Philipsz voorlakenreder
1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (overledene)Olivier Philipsz {lakenbereider}112/09weduwe van Olivier Philipsz voorlakenreder
1576-09-22Waarboek-67 F-1576 (overledene)Jeroen Maertensz {OudeRijn}112/17weduwe van Jeronimus Maertensz
1577-03-14Waarboek-67 F-1576 (belending)Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}194/08die weduwe van Oliphier Phillipsz
1577-03-14Waarboek-67 F-1576 (overledene)Olivier Philipsz {lakenbereider}194/09die weduwe van Oliphier Phillipsz
1579-06-27Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}79/09aAdriaen Pietersz van der Werff
1579-06-27Ondertrouw-NH-A (bruid)Duifgen Oliviersdr {van der Werff}79/09bDuifgen Oliviersdr
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}108/2.3.6.4Adriaen Pieterss van der Werf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}4/1Adriaen Pietersz van der Werff schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Duifgen Oliviersdr {van der Werff}4/2Duyfgen Oliphyhierensdr zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Olivierken Adriaensdr van der Werff4/3Olyphierken heur beyder kint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Quirijnsdr {dienstmaagd}4/4Marytgen Quyrynsdr van Leyden hun dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}3/3Adriaen Pietersz van der Werff
1583-05-20Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}243/03Maria Jansdr wedue van Oliphier Phillipsz
1583-05-20Waarboek-67 K-1582 (overledene)Olivier Philipsz {lakenbereider}243/04wedue van Oliphier Phillipsz
1583-05-20Waarboek-67 K-1582 (koper)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}243/08Adriaen Pietersz van der Werf
1583-05-20Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}245/03Maria Jansdr weduwe van Oliphier Phillipsz
1583-05-20Waarboek-67 K-1582 (overledene)Olivier Philipsz {lakenbereider}245/04weduwe van Oliphier Phillipsz
1583-05-20Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}245/05Adriaen Pietersz van der Werf
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}5/1Adriaen Pietersz van der Werf
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}5/1Adriaen Pietersz van der Werff
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}173/1Adriaen Pieterss van der Werffs achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}174/1dezelve een huysken verhuyert
1586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}80/1Adriaen Pietersz van der Werf
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}50/1Adriaen Pietersz van der Werf
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}5/1Adriaen Pietersz van der Werff
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}192/1Adriaen Pieterss van der Werff
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}5/1Adriaen Pietersz van der Werff
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Duifgen Oliviersdr {van der Werff}5/3opt aengeven van zijn huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)192/1Jan de Hanselaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}192/2Arien Pietersz van der Werff