Perceelformulier

Perceelformulier van Hogewoerd.012-014 (De Zwan), (Voor: 5-6-0/2072).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1168
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-008
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-009
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-010

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL012-014Hogewoerd03.0418Hogewoerd 12-14TerugVerderHGW-01Hogewoerd
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1543-08-07Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}165/03Adriaen Dirck Ottensz
1543-08-07Huwelijksevw-B1 (bruid)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}165/05Josyna mr Frans van Leeuwendr
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Dirck Ottenz {van Meerburg}6/1Dirck Ottensz Brouwer
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}6/1Arien Dirck Ottensz brouwer
1559-01-15Rijckhuisen (vermelding)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}72/2Adriaen Dirc Ottensz van Meerburch brouwer
1560-12-17Waarboek-67 A-1560 (belending)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}109/06Adriaen Dirck Ottenz brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}1201/1Adriaen Dirck
1570-02-01Waarboek-67 D-1567 (belending)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}296/08Adriaen Dirck Ottenss
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}3/1Josyna Fransdr, Adriaen Dircxz' weduwe, mit haer kinderen
1572-11-28GedwongenLening-1572 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}3/1aAdriaen Dircxz' weduwe
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}60/1Adriaen Dircxz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}5/1Josyna Franssendochter, weduy van Adriaen Dirick Ottensz (3 g)
1573-12-19Omslag-1573 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}5/1aAdriaen Dirick Ottensz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}6/1Cornelis Gherrit Egbertsz haer Zwagher
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}5/1Josyna Fransen, weduwe van Adriaen Dirck Ottensz
1574-06-18Omslag-1574 (vermelding)Pieter Ewoutsz {verwer}5/1Pieter Ewoutsz, verwer [doorgehaald: zie nr 4]
1574-06-18Omslag-1574 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}5/1aAdriaen Dirck Ottensz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)8/1Symon Jacopssen daer naest
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}9/1Joesgen Adriaen Dirck Ottenssen weduewe
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}9/1aJoesgen Adriaen Dirck Ottenssen weduewe
1575-05-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}514/06wedue ende erfgenaemen van za Adriaen Dirck Ottens
1575-05-20Waarboek-67 E-1571 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}514/07wedue ende erfgenaemen van za Adriaen Dirck Ottens
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}7/1Josina Fransdr
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}3/1Jozyna Franssendr wedue van Adraen Dick Ottenz
1576GedwongenLening-1576 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}3/1aJozyna Franssendr wedue van Adraen Dick Ottenz
1577-02-28Waarboek-67 F-1576 (belending)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}179/06Jozyne Franssendr weduwe wijlen Adriaen Dirck Ottensz
1577-02-28Waarboek-67 F-1576 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}179/07weduwe wijlen Adriaen Dirck Ottensz
1577-02-28Waarboek-67 F-1576 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}180/06weduwe wijlen Adryaen Dirck Ottenss
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Dirck Adriaensz van Meerburg193/1.3.1.4Dirck Adriaen Dirck Ottensz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Frans Adriaensz van Leeuwen110/4.1.5.4Frans Adriaen Ottenzn
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Dirck Adriaensz van Meerburg110/4.1.5.5Dirc Adriaen Ottenzn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Fran├žois Cappellier7/1Fransoys Cappellier uit Vlaenderen omtrent Ypre
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieroene {Cappellier}7/2Pieroene zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)7/2zInde zelve huysinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen {van Ieperen}7/3Jannitgen van Ypre hout hier eygen cost
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}8/1Josyna wed v Adriaen Dirck Ottensz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}8/1awed v Adriaen Dirck Ottensz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Adriaensz van Meerburg8/2Dirck (haer kinderen) schutters
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans Adriaensz van Leeuwen8/3Frans (haer kinderen) schutters
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Adriaensdr van Meerburg {de Zwart}8/4Neeltgen (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Aelbrechtsdr {dienstmaagd}8/5Maritgen Aelbertsdr dienstmaegt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}8/1Josyna Franssendr weduwe van Adriaen Dirck Ottenszz met haer kinderen
1581-12Kerven-1581 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}8/1aweduwe van Adriaen Dirck Ottenszz met haer kinderen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}8/1Josyne Franssen wedue van Adriaen Dirc Ottenz met haer kinderen
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}8/1awedue van Adriaen Dirc Ottenz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}213/B21Josyne Franssdr Adriaen Dirc Ottenz weduwe
1585Vetus-1585 (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}9/1Josyne Fransdr Adriaen Dircx Ottenszoons wedue
1585Vetus-1585 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}9/1aFransdr Adriaen Dircx Ottenszoons wedue
1586 naBonboek-04B (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}10/001Josyna Fransdr Adriaen Dirck Ottensz.s wedue
1586 naBonboek-04B (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}10/001aAdriaen Dirck Ottensz.s wedue
1586-03-27Grachtenboek-06 (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}160/1Adriaen Dirck Ottensz weduwe
1586-03-27Grachtenboek-06 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}160/1aAdriaen Dirck Ottensz weduwe
1588Stratenboek-18 (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}70/1Josina Franssendr
1589-11-03Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Pieter Maertensz de Zwart197/01aPieter Maertensz de Swart
1589-11-03Ondertrouw-NH-B (bruid)Neeltgen Adriaensdr van Meerburg {de Zwart}197/01bNeeltgen Adriaensdr
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Pieter Maertensz de Zwart5/1Pieter Maertsz de Zwart, brouwer
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Beatrix Pietersdr de Zwart6/1Beatricx Pietersdr de Swart
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}7/1Josijna Franssendr, Adriaen Dirck Ottensz weduwe, mit Dirck Adriaensz haer zoon
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}7/1aAdriaen Dirck Ottensz weduwe
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter Maertensz de Zwart9/1Pieter Maertsz de Zwarts huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)10/1d'erffgenamen van Josyna Franssendr
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}10/1ad'erffgenamen van Josyna Franssendr
1601 naBonboek-04B (eigenaar)11/001d'erffgenamen van Josyna Fransendr (siet van de lasten op 't voorgaende)
1601 naBonboek-04B (eigenaar)Josina Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}11/001ad'erffgenamen van Josyna Fransendr (siet van de lasten op 't voorgaende)
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Willem Harmensz {Hogewoerd}8/1Willem Hermanss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}8/2Gerrit Willemss van der Heyde
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Cornelis Jacobsz van Swieten9/1Cornelis Jacobss van Zweeten brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Adriaensdr {vrouw van Cornelis Gerrit Egbertsz}10/1Maritgen Adriaensdr
1607-05Bierfraude-1607 (eigenaar)Cornelis Jacobsz van Swieten102/01Cornelis Jacobsz van Zweeten brouwer
1607-05Bierfraude-1607 (vermelding)Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder, bierdrager}102/02Claes IJsbrantsz bierdrager
1607-05Bierfraude-1607 (vermelding)Quirijn Cornelisz {schoenlapper, bierdrager}102/03Quirijn Cornelisz bierdrager
1793-05-07 naBonboek-04B (koper)11/992Nu op Johanna Frederica van der Trappen
1804-04-24Bonboek-04B (koper)10/992Abraham Machielse
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)417/1Johanna Frederica van der Trappen wed Paschier Soetbrood
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)418/1Abram Magielsen