Perceelformulier

Perceelformulier van Hooglandsekerkgracht.034, (Voor: 3-0-0/1130. Achter: 1-6-0/565).
Opmerkingen: heeft een poort aan de Middelweg.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1494
IdType leiden-rdl: B04114
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-222

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL034Hooglandsekerkgracht07.100127Hooglandsekerkgracht 34TerugVerderKVD-04Kerkvierendeel
AL026.0Middelweg27Middelweg 26.0TerugVerderKVD-04Kerkvierendeel
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Nelletgen Pietersdr {van Quackenbosch}3/1Nelletgen Dirck Aelbrechtsz. 's weduwe
1544TiendePenning-1543 (overledene)Dirck Aelbrechtsz van Quackenbosch3/1aDirck Aelbrechtsz. 's weduwe
1556-09-07Inbrengboek-1540-1559 (belending)351/05d'erfgenamen van wijlen Nelletgen Pietersdr Dirck Aelbrechtsz weduwe
1556-09-07Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Nelletgen Pietersdr {van Quackenbosch}351/06wijlen Nelletgen Pietersdr Dirck Aelbrechtsz weduwe
1556-09-07Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Dirck Aelbrechtsz van Quackenbosch351/07Dirck Aelbrechtsz weduwe
1556-09-07Inbrengboek-1540-1559 (belending)351/09voors erfgenamen erve
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Hillegond Fransdr van Hoogstraten {Brunt/Meesters}53/1die wedewy van meester Renyer Bruynten
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Reinier Dircksz Brunt53/1adie wedewy van meester Renyer Bruynten
1561-07-03Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hillegond Fransdr van Hoogstraten {Brunt/Meesters}263/03Juffr Hillegont Hendricksdr weduwe van mr. Reynier Brunt
1561-07-03Waarboek-67 A-1560 (overledene)Reinier Dircksz Brunt263/04weduwe van mr Reynier Brunt
1561-07-03Waarboek-67 A-1560 (koper)Jacob Lourisz {kanunnik}263/06Jacob Louwerisz priester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jacob Lourisz {kanunnik}1681/1Jacob Lourysz heer
1565-10-11Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Jacob Lourisz {kanunnik}420/03heer Jacob Lourisz priester en kanunnik
1565-10-11Waarboek-67 C-1563 (koper)Christiaen Reyersz {kanunnik}420/05Christiaan Reyniersz mede-kanunnik
1565-10-11Waarboek-67 C-1563 (belending)420/11een gange ende poerte uuytgaende op de Middelwech
1569-11-19Waarboek-67 D-1567 (belending)Christiaen Reyersz {kanunnik}255/08Christiaen Reyersz erve
1572-08-26Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Stijntgen Reyersdr {Hooglandsekerkgracht}133/03Stijtgen Reyersdr
1572-08-26Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Christiaen Reyersz {kanunnik}133/04Christiaan Reymersz priester en kanunnik van St.-Pancraskapittel
1572-08-26Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Foy Jansz van Brouchoven133/05Foy van Brouchoven
1573Glippers-1573 (huurder)Adriaen Adamsz {chirurgijn}40/1Mr Adriaen Adamsz chirurgijn
1573Glippers-1573 (eigenaar)Christiaen Reyersz {kanunnik}40/2Heer Christiaen Reyersz canonick fugityve
1574Glippers-1574 (huurder)Adriaen Adamsz {chirurgijn}26/1Mr Adriaen Adamsz chirurgijn
1574Glippers-1574 (eigenaar)Christiaen Reyersz {kanunnik}26/2Christiaen Reyerszoon canonick fugityve
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)23/1in die huisijn van heer Kors
1574-08-07Volkstelling-1574 (eigenaar)Christiaen Reyersz {kanunnik}23/2in die huisijn van heer Kors
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)33/1Jan Maes huurt van de rentmeester van de confiscatiên
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)33/2de rentmeester van de confiscatiên
1578-09-06Glippers-1576 (bewoner)Christiaen Reyersz {kanunnik}106/1Christiaen Rhyniersz
1579-09-14Album-Studiosorum (vermelding)Christiaen Reyersz {kanunnik}5/34Christianus Reineri Veteraquinas M
1581-03-21Album-Studiosorum (vermelding)Willem van Bronckhorst9/07Gulielmus Bronchorst L
1581-03-21Album-Studiosorum (vermelding)Nicolaes van Mathenesse van Wybisma9/08Nicolaus Mathenesius L
1581-03-21Waarboek-67 H-1580 (belending)Christiaen Reyersz {kanunnik}341/08Crystiaen Reyersz eertijts canonick
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Christiaen Reyersz {kanunnik}13/1Chrystiaen Reyersz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {dienstmaagd-Hooglandsekerkgracht}13/2Marytgen Jans zijn dienstmaecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaentgen Jansdr van IJsselsteyn {Hooglandsekerkgracht}13/3Adriaentgen Jans van IJsselsteyn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck van Utrecht13/4Mr Dirck van Uythrecht student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem van Bronckhorst13/5Willem van Bronchorst student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Nicolaes van Mathenesse van Wybisma13/6Niclaes van Mathenes student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Olivier van Schoonhoven13/7Olyfier van Schoenhoven student
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Christiaen Reyersz {kanunnik}5/1Heer Christiaen Reyersz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Christiaen Reyersz {kanunnik}4/1Heer Cristiaen Reyniersz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Nicolaes van der Wiel {rentmeester}5/1Niclaes van der Wiel rentmeester
1584-06-12Waarboek-67 L-1584 (overledene)Christiaen Reyersz {kanunnik}162/05Cristiaen Reyersz in zijn leven canonick van Sint Pancraescollegie
1584-06-12Waarboek-67 L-1584 (koper)Willem Pouwelsz van Torenvliet162/06Willem Pouwelsz van Thoornvliet waert in Gulden Cantoir
1584-06-12Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Stijntgen Reyersdr {Hooglandsekerkgracht}162/10Stijntgen Reyersdr
1584-06-12Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)162/11Eijcke van Ool Michielsdr althans woonachtich binnen deser stadt Leyden
1584-07-21Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)193/03Eycken van Oerell Michielsdr
1584-07-21Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Willem Pouwelsz van Torenvliet193/04Willem van Thoorenvliet Pauwelsz
1584-07-21Waarboek-67 L-1584 (vorig-eigenaar)Christiaen Reyersz {kanunnik}193/05Cristiaen Reyersz canonic ten Hoegelande alhier
1584-10-16Grafboek-2-PTR-1581 (zaakkoper)10204/2die erfgenaemen van Reyer Diercxz Brunt
1584-10-16Grafboek-2-PTR-1581 (overledene)Reinier Dircksz Brunt10204/2adie erfgenaemen van Reyer Diercxz Brunt
1584-10-16Grafboek-2-PTR-1581 (zaakkoper)10205/2erfgenaemen voornt (van Reyer Diercxz Brunt)
1584-10-16Grafboek-2-PTR-1581 (overledene)Reinier Dircksz Brunt10205/2aerfgenaemen voornt (van Reyer Diercxz Brunt)
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Pouwelsz van Torenvliet178/1Willem Pouwelsz van Toornvliet
1586-08-08Grachtenboek-45 (eigenaar)Willem Pouwelsz van Torenvliet150/1Willem Pouwelsz
1595-06-05Grafboek-3-PAN (zaakkoper)Nicolaes van der Wiel {rentmeester}40703/1Niclaes van der Wiele
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Nicolaes van der Wiel {rentmeester}44/1Niclaes van der Wiell, rentmeester
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nicolaes van der Wiel {rentmeester}204/1Niclaes van der Wielen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nicolaes van der Wiel {rentmeester}222/1Niclaes van der Wielen
1607 naBonboek-05A (eigenaar)542/001mr. Aelbrecht van Hogeveen secretaris deser stede