Perceelformulier

Perceelformulier van Hooglandsekerkgracht.030-032, (Voor: 2-0-3/761. Achter: 4-2-0/1570).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL030-032HooglandsekerkgrachtHooglandsekerkgracht 30-32TerugVerderKVD-04Kerkvierendeel
AL028-030MiddelwegMiddelweg 28-30TerugVerderKVD-04Kerkvierendeel
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Claesz Gool52/1heer Gheryt Claesz Goel canonyck provenhuys
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)123/1Jannetgen Gerytsdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Claesz Gool123/2heer Geryt Goel canonyck priester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Claesz Gool1680/1Gerryt [Claasz] Gool heer
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)1747/1Lieduwye Cornelisdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Claesz Gool1747/2Gerryt Gool, heer
1563-05-14Waarboek-67 B-1562 (belending)Gerrit Claesz Gool344/07heer Gheryt Claesz Goel canonick van Sinte Pancraeskercke
1565-10-11Waarboek-67 C-1563 (belending)420/07een cappelrye
1565-10-11Waarboek-67 C-1563 (belending)Gerrit Claesz Gool420/08heer Gerrit Claesz Gool priester
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gerrit Claesz Gool58/1heer Gherrit Gool priester
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Gerrit Claesz Gool24/1heer Gerit Claes
1579-02-17Waarboek-67 G-1578 (belending)Gerrit Claesz Gool176/12Gerrit Claesz Gool
1579-08-12Waarboek-67 G-1578 (belending)Gerrit Claesz Gool346/08Gerit Claesz Gool
1580-01-28Album-Studiosorum (vermelding)Gijsbrecht Fredericksz {van Amsterdam}6/22Gisbertus Frederici Amsterodamensis M
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gijsbrecht Fredericksz {van Amsterdam}14/1Ghysbert Fredericxsz v Amsterdam
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claesgen {vrouw van Gijsbrecht Fredericksz}14/2Niclaesgen zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Willemsdr {dienstmaagd}14/3Maritgen Willems van Amsterdam zijn dienstmaecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Gijsbrechtsdr {Hooglandsekerkgracht}14/4Neeltgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frederick Gijsbrechtsz {Hooglandsekerkgracht}14/5Frederick (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aefgen Gijsbrechtsdr {Hooglandsekerkgracht}14/6Aefgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)14/6zIn de zelve huisinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frederick {Hooglandsekerkgracht}14/7Frederick die zij houden om gods wille
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan {Hooglandsekerkgracht}63/1Jan compt in 't schouschuer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)63/2zijn huysvrouwe
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gijsbrecht Fredericksz {van Amsterdam}6/6Mr Gysbrecht Vredericxz van Amsterdam
1585Vetus-1585 (eigenaar)76/1St. Pancraeskercxhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)77/1dezelve een achterpoort ende plaets
1585Vetus-1585 (eigenaar)205/1Des Kercx huysinge van St Pancras
1586-08-08Grachtenboek-45 (eigenaar)160/1S Pancraes Kerck
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)1290/1de huysinge toebehorende de Pancraeskerck
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)76/1Sincte Pancraeskerckhoff huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)77/1denzelve kercx huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)205/1Des St Pancraes kercx huys
1601Bonboek-05A (eigenaar)543/000de Pancraeskercke
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)223/1[ds] Platenvoet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)223/2De Kerckmeesteren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)223/3opt aengeven van de dochter