Perceelformulier

Perceelformulier van Hooglandsekerkgracht.028, (Voor: 2-2-6/832. Achter: 0-4-0/126).
Opmerkingen: poortje aan achterzijde.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL028Hooglandsekerkgracht07.0998Hooglandsekerkgracht 28TerugVerderKVD-04Kerkvierendeel
AL030.1MiddelwegMiddelweg 30.1TerugVerderKVD-04Kerkvierendeel
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}51/1meester Ghysbrech Jorysz canonyck
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)124/1Anderies Daemenz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}124/2heer Ghysbrecht Jorysz priester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}1679/1Gysbert Jorysz mr kanunnik
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)1748/1Dirck Harmensz, heer priester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}1748/2Gysbert Jorysz, heer
1563-05-14Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Dirck Harmensz {priester}344/03Dirck Harmansz priester
1563-05-14Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Jacobmijn Jacobsdr {beddenmaakster}344/04Jacobine Jacobsdr
1563-05-14Waarboek-67 B-1562 (koper)Pieter Gerritsz {kistenmaker}344/06Pieter Gerritsz kistenmaker
1563-05-14Waarboek-67 B-1562 (belending)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}344/09heer Ghijsbrecht Jorisz medecanonick van Sinte Pancraes
1566-08-30Waarboek-67 C-1563 (belending)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}580/07Gijsbrecht Jorysz pastoor
1573Glipperhuur-1573 (huurder)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben35/1Joris Willemsz Doubben schoemacker
1573Glipperhuur-1573 (eigenaar)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}35/2heer Ghijsbrecht Jorisz pastoor van Sinte Pancraeskercke fugitive
1577-05-10Glippereed (bewoner)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}93/1Ghijsbrecht Jorysz, eertijts pastoor van Ste Pancraes Kerck
1579-08-12Waarboek-67 G-1578 (belending)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}346/10Ghijsbert Jorisz eertijts pastoor
1580-11-26Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}235/03mr. Ghijsbrecht Jorysz
1580-11-26Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Claes Cornelisz van Noorde235/04Claes Cornelisz van Noort
1580-11-26Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Pieter Cornelisz van Noorde235/05Pieter Cornelisz van Noort
1580-11-26Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Jan Arentsz {leidekker}235/06Jan Adriaensz leydecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}15/1Mr Ghysbert Jorisz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)15/2Trijn Jans zijn dienstmaecht van Leyderdorp
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}7/7Mr Gysbrecht Jorysz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}213/C22Mr Gijsbert Jorysz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}206/1Meester Ghysbrecht Jorisz
1586-08-08Grachtenboek-45 (eigenaar)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}170/1Gijsbrecht Jorisz
1588~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Gijsbrecht Jorisz {pastoor}1280/1Gijsbrecht Jorisz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)206/1Loth van Ilpendams provenhuis
1601Bonboek-05A (eigenaar)544/000Loth van Ilpendams provenhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)81/1Heynrick Cornelisz stadtzmetselaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)82/1Heynrick Cornelisz stadtzmetselaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)83/1Heynrick Cornelisz stadtzmetselaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)224/1Claes Davidt
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)224/2Loth van Elpendam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)224/3opt aengeven van zijn vrou