Perceelformulier

Perceelformulier van OudeRijn.030-032, (Voor: 2-3-10/874. Links: 12-10-6/4850. Achter: 2-0-3/761).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL030-032Oude RijnOude Rijn 30-32TerugVerderMRZ-06Marendorp Rijnzijde
AR151Marendorp06.0277Haarlemmerstraat 151TerugVerderMRZ-06Marendorp Rijnzijde
LR001-005KammakersteegDullebakkersteeg 1-5TerugMRZ-06Marendorp Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1540-06-16Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Pieter Claesz {brouwer}144/03Pieter Claesz
1540-06-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Claes Arentsz {brouwer}144/04Claes Adriaensz brouwer
1540-06-16Huwelijksevw-B1 (bruid)Marie Fransdr Gool {vrouw van Pieter Claesz}144/05Marie Fransdochter Gool
1540-06-16Huwelijksevw-B1 (getuige)Frans Gerritsz Gool {Goel}144/06Frans Gerytsz Gool haar vader
1550-01-31Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Arent Wollebrantsz {bakker}197/03Aernt Wollebrantsz backer
1550-01-31Inbrengboek-1540-1559 (koper)Cornelis Fransz Gool197/06Cornelis Fransz Goel
1550-03-15Poorterboeken-D-1532 (poorter)Balten Dircksz van Santen6142/37aBaltasar Dircxz
1552-10-02Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pieter Claesz {brouwer}275/03Pieter Claesz brouwer
1552-10-02Inbrengboek-1540-1559 (koper)Balten Dircksz van Santen275/08Balthen Dircxz cuyper
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)28/1Jan Willemsz Jeruselam
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Balten Dircksz van Santen28/2Balten Dircxsz
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Pieter Ponsz {metselaar}2454/1Pieter Ponsz metselaar
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Balten Dircksz van Santen2454/2Balthen Dircxz moutmaker
1571-04-14Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)508/03Dirck Cornelisz van Oudewater priester
1571-04-14Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Balten Dircksz van Santen508/04Balthasar Dircksz moutmaker
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)4/1Cornelis Adriaensz scrienwercker in de huysinge van Balten Dircxz
1574-06-18Omslag-1574 (eigenaar)Balten Dircksz van Santen4/2in de huysinge van Balten Dircxz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)119/1Cornelis Arentssen scriwercker
1577-05-08Waarboek-67 F-1576 (belending)Balten Dircksz van Santen237/06Balten Dircxsz voirn
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}11/01.1.1.3Jeroen Pietersz
1579-01-29Album-Studiosorum (vermelding)Balten Dircksz van Santen4/15Baltasar Theodorici van Santen L
1580-03-21Waarboek-67 H-1580 (belending)Balten Dircksz van Santen21/15Balten Dircxsz van Zancten
1580-05-21Waarboek-67 H-1580 (belending)Balten Dircksz van Santen79/06Balten Dircxz voors
1580-05-24Waarboek-67 H-1580 (belending)Balten Dircksz van Santen77/14Balten Dircxz voors
1580-05-25Waarboek-67 H-1580 (belending)Balten Dircksz van Santen78/07Balten Dircxz voors
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Balten Dircksz van Santen53/1Balthen Dircxz van Zancten
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)53/2Jacoba Bruynendr zijn huysvroue
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)53/3Machtelt Balthensdr haer beyder dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Jansdr {wasvrouw}89/1Lysbeth Jansdr Joost Jansz grootwerckers weduwe gaet uyt wassen ende schueren
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Joost Jansz {grootwerker}89/1aJoost Jansz grootwercker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)89/2Cornelis Joostensz haer zoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Balten Dircksz van Santen41/41Balten Dircxz van Zanten
1583-06-12Waarboek-67 K-1582 (belending)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}283/07Jeroen Pietersz graencoper
1583-06-12Waarboek-67 K-1582 (belending)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}285/07Jeroen Pietersz graencoper
1583-07-27Grachtenboek-10 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}240/1Jeroen Pietersz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}63/1Jeroen Pieterss coorncoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}113/1Jeroen Pieterss coorncoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}114/1Jeroen Pieters
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}115/1dezelve Jeroen Pieterss coorncoper
1591Stratenboek-27 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}770/1Jeroen Pietersz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}85/1Jeroen Pietersz van der Aa coorncoper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}86/1deselve Jeroen Pieterss
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}140/1Jeroen Pietersz van der Aa coorncoper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}141/1deselve Jeroen Pieterszs twee loodsen op zijn erff
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}142/1deselvens tweede loodse
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}143/1deselve noch een camer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}77/1Jeroen Pietersz van der Aa
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)78/1Frans de Wit
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}78/2Jeroen Pietersz van der Aa
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)129/1Maerten de Roe
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}129/2Jeroen Pietersz van der Aa
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)130/1Mijntgen Pietersdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}130/2Jeroen Pietersz van der Aa
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)131/1Jacobmijnne Helmans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}131/2Jeroen Pietersz van der Aa
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)132/1Mahieu Buyssam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}132/2Jeroen Pietersz van der Aa
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)133/1Abraham Dury
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jeroen Pietersz van der Aa {korenkoper}133/2Jeroen Pietersz van der Aa