Perceelformulier

Perceelformulier van OudeRijn.002-016 (De Reysende Man / Den blaeuwen Engel), (Voor: 12-6-7/4727. Links: 5-8-0/2135. Rechts: 6-7-0/2480).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2192
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-085
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-086
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-087
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-088
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-089
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-090
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-091
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-092
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-093

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL002-016Oude RijnOude Rijn 2-16TerugVerderMRZ-07aMarendorp Rijnzijde
LR009Kuipersteeg (Marendorp-Rijnzijde)Kuipersteeg (Marendorp-Rijnzijde) 9TerugMRZ-07aMarendorp Rijnzijde
RL012-016DonkersteegDonkersteeg 12-16TerugVerderMRZ-07aMarendorp Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-03-11Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Claes Claesz {tinnegieter}375/03Claes Claesz thinneghieter
1558-03-11Inbrengboek-1540-1559 (koper)Frans Fransz van Dusseldorp375/04Frans Fransz brouwer
1558-03-11Inbrengboek-1540-1559 (belending)Frans Fransz van Dusseldorp375/05Frans Fransz voirsz zelver met sijn gange daeronder gaende
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Frans Jansz van Dusseldorp II1/1Frans Jansz brouwer
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)18/1Ghoessen Ghijsbrechtsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Jansz de Wijs18/2Gerrit Jansz raemwachter
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)19/1Ripper die gaerenzieder
1561 voorWaarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt164/03Pieter Pieter Jorisz
1561-12TiendePenning-1561 (plaats)2427/0bDoncker Stege
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Frans Jansz van Dusseldorp II2427/1Frans Jansz brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)2428/1Grietgen Jansdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Jansz de Wijs2444/1Gerryt Jansz de Wys tapper
1562-05-06Waarboek-67 B-1562 (koper)Gerrit Jansz de Wijs164/04Gerrit Jansz de Wijs
1562-05-06Waarboek-67 B-1562 (belending)Frans Fransz van Dusseldorp164/06Frans Fransz brouwer
1562-07-23Rijckhuisen (vermelding)Frans Jansz van Dusseldorp II74/1Mr Frans van Duyseldorp Jansz
1562-09-25Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Gerrit Jansz de Wijs201/03Gerrit Jansz de Wijs
1562-09-25Waarboek-67 B-1562 (koper)Frans Fransz van Dusseldorp201/05Frans Fransz brouwer
1562-09-25Waarboek-67 B-1562 (belending)Frans Fransz van Dusseldorp201/07Frans Fransz voirs selver
1567-01-20Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Frans Jansz van Dusseldorp II134/03Mr. Frans Jansz onse mede broeder in Rade
1567-01-20Huwelijksevw-B2 (vermelding)Marytgen Jansdr van Dusseldorp134/08Marytgen Jansdochter zijn zuster
1567-01-20Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen Jacobsdr {van Dusseldorp, van Uitgeest}134/09Marytgen Jacopsdochter
1567-01-20Huwelijksevw-B2 (vermelding)Fijtgen Reyersdr {van Dusseldorp}134/15Sophia Reyersdr
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Frans Fransz van Dusseldorp7/1Frans Fransz brouwer
1573-11-16Rijckhuisen (vermelding)Frans Fransz van Dusseldorp85/3Frans Fransz Muys van Dusseldorp brouwer
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Frans Fransz van Dusseldorp1/1Frans Fransz brouwer
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Frans Fransz van Dusseldorp1/1Frans Fransz brouwer
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Frans Fransz van Dusseldorp1/1Frans Franssoen brouwer
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Frans Jansz van Dusseldorp II52/1Frans Jansz Brouwer
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp26/1Frans Fransz van Duyzeldorp brouwer
1579-01-26Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Frans Fransz van Dusseldorp140/03Frans van Duyseldorp Fransz brouwer
1579-01-26Waarboek-67 G-1578 (koper)Cornelis Symonsz {schipper}140/04Cornelis Symonsz schipper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans Fransz van Dusseldorp59/1Frans Fransz brouwer van Duyseldorp
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Quirijn Allertsdr59/2Maritgen Quierijnsdr zijn huysvroue
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Quirijn Fransz van Dusseldorp59/3Quierijn haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans Fransz van Dusseldorp {de jonge}59/4Frans haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Fransz van Dusseldorp {de jonge}59/5Jan haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Fransz van Dusseldorp59/6Cornelis haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Lysbeth Fransdr van Dusseldorp59/7Jan Lysbeth haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Goolte Fransdr van Dusseldorp59/8Gooltgen haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechgen Fransdr van Dusseldorp59/9Aechgen haer beyder kinderen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Frans Fransz van Dusseldorp46/1Frans Fransz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Frans Jansz van Dusseldorp II50/1Frans Fransz van Duyseldorp
1583-07-27Grachtenboek-10 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp310/1Frans Duiseldorp sijn brouwerye
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Marytgen Jacobsdr {van Dusseldorp, van Uitgeest}213/B32Marie Jacopsdr wedue van Mr Frans van Duyseldorp
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Frans Jansz van Dusseldorp II213/B32awedue van Mr Frans van Duyseldorp
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp72/1Frans Franss van Duysseldorp
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp73/1dezelve een huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp74/1dezelve een plaets off erffe
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp75/1dezelve Frans Franss van Duseldorps brouwerije
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp76/1dezelve met zijn huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp77/1Frans Franss van Duseldorp
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp78/1dezelve een huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp104/1Frans Franss brouwer
1591Stratenboek-27 (eigenaar)Frans Fransz van Dusseldorp550/1Frans Fransz brouwer
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Quirijn Fransz van Dusseldorp25/1Quijring Fransz van Duijseldorp, mit sijn broeders ende susters.
1599GedwongenLening-1599 (mede-bewoner)25/2mit sijn broeders ende susters.
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr96/1Frans Franss van Duysseldorps erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Frans Fransz van Dusseldorp96/1aFrans Franss van Duysseldorps erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr97/1dezelve erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)98/1Jacob Cornelisz warmoesman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr99/1d'erffgenamen van Frans Franszs brouwerije
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr100/1deselve erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr101/1deselve erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr130/1d'erffgenamen van Frans Franss brouwers schuyr
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Frans Fransz van Dusseldorp130/1ad'erffgenamen van Frans Franss brouwers schuyr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)85/1Roelant Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr85/2Frans Fransz van Duysseldorps erfgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Frans Fransz van Dusseldorp85/2aFrans Fransz van Duysseldorps
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)85/3opt aengeven van de buyren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)86/1De weduwe van Reyer Gerritsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)86/1aDe weduwe van Reyer Gerritsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)87/1Jacob Cornelisz schipper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)87/3opt aengeven van de buyren alzoo hij uyt was
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Dircksz van Onderwater88/1Jan Dircxz brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)88/3opt aengeven van de huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)89/1Vranck Verbouchorst
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr89/2De erffgenamen van Frans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Frans Fransz van Dusseldorp89/2aFrans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)90/1Heyndrick Govertsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr90/2De erffgenamen van Frans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Frans Fransz van Dusseldorp90/2aFrans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)91/1Marcus Paling
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr91/2De erffgenamen van Frans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Frans Fransz van Dusseldorp91/2aFrans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)91/3opt aengeven van de knecht
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)92/1Abraham Pietersz backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr92/2De erffgenamen van Frans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Frans Fransz van Dusseldorp92/2aFrans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)93/1Pouwels Faloen backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Marytgen Quirijn Allertsdr93/2De erffgenamen van Frans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Frans Fransz van Dusseldorp93/2aFrans Fransz van Duysseldorp
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)93/3opt aengeven van de vrou
1607-05Bierfraude-1607 (eigenaar)Jan Dircksz van Onderwater110/01Jan Dirxz van Onderwater brouwer
1607-05Bierfraude-1607 (vermelding)Dirck Claesz {zeemtouwersknecht, bierdrager}110/02Dirc Claesz bierdrager
1607-05Bierfraude-1607 (vermelding)Gerrit Jansz Keyser {bierdrager}110/03Geryt Jansz Keyser van Lembeeck bierdrager