Perceelformulier

Perceelformulier van Rapenburg.026, (Voor: 3-4-0/1256. Achter: 5-1-0/1915).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL026Rapenburg04.0597Rapenburg 26TerugVerderOTH-05Over 't Hof
AR025PapengrachtPapengracht 25TerugVerderOTH-05Over 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1545-07-23Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Jan Philipsz Nachtegael X120/03Johan Nachtegael Phlipsz
1545-07-23Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Jacob Joostenz Houcquesloot120/04Jacop Joostenz Hoycquesloot
1545-07-23Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Johanna Philipsdr Nachtegael120/05Johanna Nachtegaels Philipsdr
1545-07-23Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Philips Philipsz Nachtegael IX120/06erfgenamen van Philips Nachtegael
1545-07-23Inbrengboek-1540-1559 (eigenaar)Jacob Garbrantsz120/07Jacop Garbrantsz
1547-09-25Testament-A2 (testateur)Jacob Garbrantsz29/03Jacop Garbrantsz
1547-09-25Testament-A2 (testateur)Rusgen Claesdr {vrouw van Jacob Garbrantsz}29/04Russe Claesdochter zijn huysvrouwe
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)92/1Harman Jansz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Rusgen Claesdr {vrouw van Jacob Garbrantsz}92/2Ruysgen Claerdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Rusgen Claesdr {vrouw van Jacob Garbrantsz}110/1Ruyssgen Claesdr
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)489/1Meynsgen Thysdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Rusgen Claesdr {vrouw van Jacob Garbrantsz}489/2Russe Claesdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Rusgen Claesdr {vrouw van Jacob Garbrantsz}508/1Russent Claesdr
1568-08-24Waarboek-67 D-1567 (belending)131/07de Jacobijnen van Haerlem
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Bouwen Adriaensz van Catwijck48/1Bauwen Adriansz van Catwyck
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)71/1Pieter Jansz huurt van Huich Claesz Gael wed
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}71/2Huich Claesz Gael wed
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Huig Claesz Gael71/2aHuich Claesz Gael
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)81/1Aelbert van Egmondt huurt van Huijch Claesz Gael wed
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}81/2Huijch Claesz Gael wed
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Huig Claesz Gael81/2aHuijch Claesz Gael
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Louris Huigenz Gael195/4.0.1Laurens Huygensz Gael
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Louris Huigenz Gael7/4.0.1Laurens Huygensz Gael
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Louris Huigenz Gael13/05.1.0Laurens Huygensz Gael
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Louris Huigenz Gael41/2.0.1Louwerens Huygensz Gael
1580-05-05Rijckhuisen (vermelding)Louris Huigenz Gael93/2Louris Huygensz Gael
1580-12-31Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Louris Huigenz Gael124/08aLouris Huygensz Gael
1580-12-31Ondertrouw-NH-A (bruid)Femmetgen Dircksdr de Vries124/08bFemmetgen Dirick Vriesedr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Louris Huigenz Gael58/1Laurens Huygensz Ghael
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Femmetgen Dircksdr de Vries58/2Anna Dircxdr van Haerlem zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Claesdr {dienstmeid}58/3Marytgen Claesdr van Castericum zijn dienstmijt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Niesgen Jansdr {Papengracht}70/1Niesgen Jansdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Claesdr {vrouw van Jan Jansz}70/2Geertgen Claesdr van Alphen wed v wijlen Jan Jansz v Amsterveen
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Jansz {van Amstelveen}70/2awed v wijlen Jan Jansz v Amsterveen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Jansdr {Rapenburg}70/3Aeltgen heur kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Jansdr {Rapenburg}70/4Machtelt heur kinderen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Louris Huigenz Gael38/38Louris Huygensz Gael
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Arent {commandeur}38/1De Commanduyr van Waerder
1583-07-15Grachtenboek-40 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}60/1Marijn Corneelisdr weduwe van Huich Claesz Gael
1583-07-15Grachtenboek-40 (overledene)Huig Claesz Gael60/1aweduwe van Huich Claesz Gael
1583-07-15Grachtenboek-19 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}90/1Marya Corneelisdr weduwe van Huich Claesz Ghael
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Louris Huigenz Gael213/C48Laurens Huygensz Gael
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}133/1Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wed
1585Vetus-1585 (overledene)Huig Claesz Gael133/1aMarie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wed
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}134/1dezelve noch een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Cornelisdr Paedts {Gael}152/1Marie Cornelisdr Huych Claesz Gaels wed
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Arent Dircksz van Gruythuysen150/1Aernt Dircxz van Gruthuysen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Pietersz van Goten151/1Henric Pieterss van Goten
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Pietersz van Goten152/1desselffs Henric Pieterss van Goten
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Pietersz van Goten172/1Henrick Pietersz van Goten backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Arent Dircksz van Gruythuysen159/1Arent Dircxz van Gruythuysens
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)159/3op zijn wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)160/1Bartholomees Panhuysen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)161/1Pieter van den Brouck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Pietersz van Goten161/2Heynrick Pietersz backers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)181/1Bartholomees Panhuysen