Perceelformulier

Perceelformulier van Rapenburg.035-057 (Klooster Roma), (Voor: 22-1-6/8334. Achter: 24-3-0/9135).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR035-057RapenburgRapenburg 35-57TerugVerderNRB-04Noord Rapenburg
AL003.1AchtergrachtDoelengracht 3.1TerugVerderNRB-04Noord Rapenburg
RR001-017DoelensteegDoelensteeg 1-17TerugVerderNRB-04Noord Rapenburg
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)885/1Convent Van Roma
1575-08-27Waarboek-67 E-1571 (koper)François Massazia592/03Franchois Massagia tafelhouder
1575-08-27Waarboek-67 E-1571 (vermelding)Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}592/04Claas Dircksz van Montfoort rentmeester van de universiteit
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Montfoort92/1Dirck Jacobsz van Montfoordt
1578-12-24Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Jan van Hout178/03Jan van Hout secretaris der voors stede
1578-12-24Waarboek-67 G-1578 (verkoper)178/04de stad
1578-12-24Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)François Massazia178/05Franchoys Massazia
1578-12-24Waarboek-67 G-1578 (koper)Catrijn Garbrantsdr {van Wijngaarden}178/06Catryna Garbrantsdr weduwe van Dirck Stevensz van Wyngaerden
1578-12-24Waarboek-67 G-1578 (overledene)Dirck Stevensz van Wijngaarden178/07weduwe van Dirck Stevensz van Wyngaerden
1579-07-07Album-Studiosorum (vermelding)Arnoud de Saint-Genois5/12Adrianus de Sainct Genoys alias La Deux J
1579-09-25Album-Studiosorum (vermelding)Jacques de Saint-Genois5/39Jacobus de Sainct Genoys alias La Deux Lovaniensis J
1580-05-15Album-Studiosorum (vermelding)Dirck Adriaensz Knotter7/20Theodoricus Adriani Leidensis L
1581-01-23Album-Studiosorum (vermelding)William Medley8/43Gulielmus de Medulla Anglus J
1581-03-23Album-Studiosorum (vermelding)Thomas Webb9/13T(h)omas Webb Anglus J
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Agnès Ruffelaert183/1Joffroue Agniese Ruyflaers weduwe van mijnhere van Menage van Gendt ii jaer
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Adriaen de Saint-Genois183/1aweduwe van mijnhere van Menage van Gendt ii jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacques de Saint-Genois183/2Jaques de Cingeneus zoon van mijnheer voors geteelt bij Joffr Maria van Loons student
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Maria van Loons183/2azoon van mijnheer voors geteelt bij Joffr Maria van Loons student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Niesgen Cabeliau {Rapenburg}183/3Angniese Cabeliau ongehoude nichte daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joris Boulman {knecht}183/4Joris Boulman de knecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth van Echteghom {dienstmaagd}183/5Elysabeth van Echteghom de maecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan de Wolf {}184/1Jan de Wolff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Jansz Knotter {drapier}185/01Adriaen Jansz Knotter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Dircksdr van Wijngaarden185/02Adriaen Dircxsdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Adriaensz Knotter185/03Dirck haerluyder kinderen student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Steven Adriaensz Knotter185/04Steven haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Adriaen Jansz Knotter185/05Jan haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Adriaensz Knotter185/06Cornelis haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Garbrant Adriaensz Knotter185/07Garbrant haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Adriaensz Knotter185/08Jacob haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Claesdr {dienstmaagd}185/09Marie Claesdochteren gesusters ende dienstmaechden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth Claesdr {dienstmaagd}185/10Elysabeth Claesdochteren gesusters ende dienstmaechden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jasper de Vos {kaarder}290/1Jasper de Vos van Poperinghe caerder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina Verscheure {de Vos}290/2Cathelijne Verscheure sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mattheus Jaspersz de Vos290/3Mahieu haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ariaentgen Jaspersdr de Vos290/4Ariaentgen haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hillegond Cornelisdr {vrouw van Jan Willemsz}291/1Hillegondt Cornelisdr wed v Jan Willemsz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Willemsz {Rapenburg35-37}291/1awed v Jan Willemsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Jansdr {Rapenburg}291/2Lysbeth haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)291/2zNoch daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Claesdr {Rapenburg}291/3Anna Claesdr van Sevenhoven ongehoude
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Jansz {Rapenburg35-37}291/4Cornelis Jansz weeskinderen bij haer wonende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Claesz {Rapenburg}291/5Claes Claesz weeskinderen bij haer wonende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Pietersz {gaardenier}292/1Pieter Pietersz gardenier
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirckgen {vrouw van Pieter Pietersz}292/2Dirckgen … sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NN Pietersdr {Rapenburg}292/3… haerlieder kindt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Egbert Jansz van der Plas {timmerman}313/1Egbert Jansz timmerman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Cornelisdr {vrouw van Egbert Jansz}313/2Jannetgen Cornelisdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Egbertsz van der Plas313/3Cornelis haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Egbertsz van der Plas313/4Jan haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Niesgen Egbertsdr van der Plas313/5Niesgen haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Egbertsdr van der Plas313/6Maretgen haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Vliana Egbertsdr van der Plas313/7Vliana haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Egbertsdr van der Plas313/8Gheertgen haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)William Medley314/1Willem Metlee student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Alfons Fool314/2Alphonse Phoel diender daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Walther Pirche {bediende}314/3Walter Pirche diender daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Jansz {bediende}314/4Pieter Jansz diender daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Guy Leoijs {bediende}314/5Ghije Leoijs diender daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Guillaume Pere {bediende}314/6Ghuilliame Pere diender daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Willemsdr Medley {dienstmaagd}314/7Marie Metlee nichte van Willem voorscr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Nelletgen Ghije {dienstmaagd}314/8Nelleken Ghije de maecht aldaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Lourisdr {vrouw van Cornelis Willemsz}315/1Gheerte Lourisdr van Reynsburch weduwe van Cornelis Willemsz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Willemsz {Rapenburg}315/1aweduwe van Cornelis Willemsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr {Rapenburg33}315/2Maretgen haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Gerritsdr {Rapenburg}315/3Annetgen Gerritsdr met haer wonende
1581-09-11Album-Studiosorum (vermelding)Alfons Fool11/06Alphonsus Faul Londinensis L
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Agnès Ruffelaert55/55Jouffrou Agnies van Rueselaers van Gendt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriaen Jansz Knotter {drapier}56/56Adriaen Jansz Knotter
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Thomas Webb107/107t huysgesin van Mr Thomas Webs van Locmen in 't roomsche clooster
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Agnès Ruffelaert54/1Joncvrouwe Agnies Rueselaers van Gent
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Adriaen Jansz Knotter {drapier}55/1Adriaen Jansz Knotter
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Thomas Webb105/1Mr Tomas Webs engelsman
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Marie Dircksdr {Garenmarkt}106/1Meyne Dirxdr wedue van Mr Cornelis van Amsterdam
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Cornelis van Amsterdam106/1awedue van Mr Cornelis van Amsterdam
1583-07-15Grachtenboek-19 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}170/1Adriaen Jansz Knotter
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}186/1Adriaen Jansz Knotter
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}187/1dezelve een huys verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}188/1dezelve Adriaen Janszoon Knotter een huys dat hij zelffs bewoont
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}189/1dezelve zijn huys mitschaders de olymolen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}190/1dezelve een huysken verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}205/1Adriaen Janszoon Knotter
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}206/1dezelve een gelijck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}207/1dezelve een gelijck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}208/1dezelve een gelijck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}209/1dezelve een gelijck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}210/1dezelve Adriaen Janszoon Knotter
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}211/1dezelve een gelijck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}212/1dezelve een gelijck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}213/1dezelve een gelijck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}214/1dezelve een gelijck huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}215/1Adriaen Janszoon Knotter opten houck
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}216/1dezelve met patershuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}217/1dezelve met noch een huysken opten houck
1587-07-03Grachtenboek-24 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}40/1Adriaen Jansz Knotter
1588~1597Stratenboek-15 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}20/1Adriaensz Knotter
1597 naGrafsteen-PTR (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}191/1Adryaen Knotter
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)77/1Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}77/1aAdriaen Jansz Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)78/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)79/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)80/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)81/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)82/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)83/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)84/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)85/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)86/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)87/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)88/1deselve Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden112/1Adriana Dircxdr, wedue van Adriaen Jansz Knotter
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}112/1awedue van Adriaen Jansz Knotter
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden113/1deselve Adriana Dircxdr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden114/1Adriana Dircxdr wed v Adriaen Jansz Knotter
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}114/1awed v Adriaen Jansz Knotter
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden115/1deselve Adriana Dircxdrs huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden116/1deselve Adriana Dircxdr
1601-03-16Rijckhuisen (vermelding)Cornelis Adriaensz Knotter101/2Dr Cornelius Adriani Cnotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)78/1Huybrecht Coermont
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden78/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}78/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)79/1Jan Berbousson
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden79/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)80/1Franchijntgen van Strate
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden80/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)81/1Marijntgen Jans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden81/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)82/1Jacques
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden82/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}82/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)83/1Jacques Lancelle
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden83/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}83/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)84/1Missiel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden84/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}84/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)85/1Malen Wangaerde
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden85/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}85/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)86/1Janneken Piron
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden86/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}86/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)87/1Claes Maesman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden87/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}87/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)88/1Maycken Conderly
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden88/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}88/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)89/1Cornelis van den Leyse
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden89/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}89/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)90/1Claertgen Celos
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden90/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}90/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)91/1Pieter de Quyno ende Philips van van Castele
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden91/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)108/1Claes Janss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden108/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}108/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)109/1Jan de Pla en Jacques Geckier
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden109/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}109/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)110/1Michiel Adrienszn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden110/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}110/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden111/1D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}111/1aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)111/3D Cornelis Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)112/1Cornelis Claess
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden112/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}112/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)113/1Mr Phips
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden113/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}113/2aAdriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)114/1Jan Claess de Langen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden114/2D'erffgenamen van Adriaen Janss Knotter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}114/2aAdriaen Janss Knotter