Perceelformulier

Perceelformulier van Hooigracht.076, (Voor: 2-5-3/918).
Opmerkingen: =Middelweg.027.3.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType BAG: bag/546100000035441
IdType kadaster: LDN01-I-2714
IdType kadaster: LDN01-I-391
IdType leiden-1600: P1635
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-005

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL076Hooigracht07.081927Hooigracht 76TerugVerderKVD-01Kerkvierendeel
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Steven Gillisz van Heussen4/1Steven van Hoeussen
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Quirijn Jansz van Bancken4/2Quyrijn van Bancken
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Dielof Adriaensz {substituut-baljuw}1635/1Dieloff Adriaensz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Jansz van Bancken {de oude}1635/2Jan Jansz van Bancken
1567-11-18Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hendrick Jansz Nachtegael XI6380/65VaHenrick Nachtegael
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Hendrick Jansz Nachtegael XI30/1Heindrich Nachtegael
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Hendrick Jansz Nachtegael XI124/1Heynrick Nachtegael
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Hendrick Jansz Nachtegael XI4/1Henrick Nachtegael huurt van Jan van Banchen erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Bancken}4/2Jan van Banchen erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Jan Jansz van Bancken {de oude}4/2aJan van Banchen erfgenamen
1576-06-30Waarboek-67 F-1576 (overledene)Jan Jansz van Bancken {de oude}41/11erfgenamen Jans van Bancken
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jasper Jansz van Bancken41/1.2.1.6Jasper Jansz van Bancken
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jasper Jansz van Bancken107/2.1.5.2Jasper van Bancken
1581-02-06Waarboek-67 H-1580 (belending)Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Bancken}301/06erfgenamen van Jan van Bancken
1581-02-06Waarboek-67 H-1580 (overledene)Jan Jansz van Bancken {de oude}301/07erfgenamen van Jan van Bancken
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Jansz Nachtegael XI111/1Hendrick Jansz Nachtegael substituyt van den Bailye van Rijnland
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catharina Jansdr van Bancken {Nachtegael}111/2zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Quirijn Hendricksz Nachtegael111/3kint 1
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Hendricksz Nachtegael111/4kint 2
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Philips Hendricksz Nachtegael111/5kint 3
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn Hendricksdr Nachtegael111/6kint 4
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Hendricksdr Nachtegael111/7kint 5
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Hendricksdr Nachtegael111/8kint 6
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jasper Jansz van Bancken111/9Jasper Jansz van Bancken droochscheerder schutter
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hendrick Jansz Nachtegael XI68/1Heyndric Nachtegael
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jasper Jansz van Bancken69/1aldaer Jasper Jansz van Bancken
1582-01-17Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Jasper Jansz van Bancken129/05aJasper van Banchem
1582-01-17Ondertrouw-NH-A (bruid)Ceeltgen Maertensdr van Sonnevelt {van Bancken}129/05bCeeltgen Maertensd van Sonnevelt
1582-02-09Waarboek-67 J-1581 (belending)Hendrick Jansz Nachtegael XI160/06Heyndrick Nachtegael
1582-02-09Waarboek-67 J-1581 (belending)Hendrick Jansz Nachtegael XI161/06Heyndric Nachtegael
1583-03-03Poorterboeken-D-1532 (poorter)Jan Franckenz {zuivelverkoper}6703/84aJan Franx
1583-05-27Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Hendrick Jansz Nachtegael XI228/03Henrick Nachtegael
1583-05-27Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Catharina Jansdr van Bancken {Nachtegael}228/04Catharyna Jansdr zijn huysvrouwe
1583-05-27Waarboek-67 K-1582 (koper)Jan Franckenz {zuivelverkoper}228/05Jan Vrancks botercooper
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Franckenz {zuivelverkoper}63/1Jan Vranx van Mechelen
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Franckenz {zuivelverkoper}213/C42Jan Vranx botercooper
1584-09-28Grachtenboek-47 (eigenaar)Jan Franckenz {zuivelverkoper}80/1Jan Vrancken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Franckenz {zuivelverkoper}4/1Jan Vranck van Mechelen
1585Bonboek-05A (eigenaar)Jan Franckenz {zuivelverkoper}257/001Jan Vranck van Mechelen
1586-08-08Bonboek-05A (verkoper)Jan Franckenz {zuivelverkoper}257/011Jan Vranck
1586-08-08Bonboek-05A (koper)257/012Jan Jansz voerlaeckenreder
1591-01-28Bonboek-05A (verkoper)257/021Jan Jansz
1591-01-28Bonboek-05A (koper)Claes Jansz van der Booch257/022Claes Jansz van der Booch
1591-06-19Grote-Bewijzen-C (belending)Claes Jansz van der Booch220/09Claes Jans van der Booch
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Claes Jansz van der Booch47/1Claes Jansz van der Booch
1599-08-12Grafboek-3-PAN (zaakkoper)Jannetgen Jansdr {van der Booch, Cornelis Huibrechtsz}11006/1Jannetgen Jansdr wedie van Claes Jan Boeck
1599-08-12Grafboek-3-PAN (overledene)Claes Jansz van der Booch11006/1awedie van Claes Jan Boeck
1600-03-29Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Jan Claesz van der Booch342/03Jan 7 jr
1600-03-29Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Catharina Claesdr van der Booch342/04Cataryna 10 jr
1600-03-29Grote-Bewijzen-C (overledene)Claes Jansz van der Booch342/05wijlen Clais Janszn van den Booch zeemtouwer
1600-03-29Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Jannetgen Jansdr {van der Booch, Cornelis Huibrechtsz}342/06Jannetge Jansdr van Amsterdam
1600-03-29Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Cornelis Huibrechtsz {witmaker}342/07Cornelis Hubertszn witmaker
1600-03-29Grote-Bewijzen-C (overledene)Balten Jansz van der Booch342/09Balthen Janszn van den Booch voochd nu overleden oome
1600-06-30Ondertrouw-NH-D (bruidegom)Cornelis Huibrechtsz {witmaker}103/05aCornelis Huybertsz
1600-06-30Ondertrouw-NH-D (bruid)Jannetgen Jansdr {van der Booch, Cornelis Huibrechtsz}103/05bJannetgen Jansdr wed. Claes Jansz van der Booch
1600-06-30Ondertrouw-NH-D (overledene)Claes Jansz van der Booch103/05bawed. Claes Jansz van der Booch
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Huibrechtsz {witmaker}4/1Cornelis Huybertsz wedn van Jannetgen Jansdr
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Jannetgen Jansdr {van der Booch, Cornelis Huibrechtsz}4/1awedn van Jannetgen Jansdr
1606-07-05Bonboek-05A (verkoper)Cornelis Huibrechtsz {witmaker}257/031Cornelis Huybertsz weduenaer van Jannetgen Jansdr
1606-07-05Bonboek-05A (overledene)Jannetgen Jansdr {van der Booch, Cornelis Huibrechtsz}257/031aweduenaer van Jannetgen Jansdr
1606-07-05Bonboek-05A (koper)Christiaen Weyten {vellenploter}257/032Christiaen Weyten velleploter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Christiaen Weyten {vellenploter}5/1Christiaen Weyten
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)5/3opt aengeven van zijn vrou
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)819/1Hendrik Pieter van Kaathoven loco de efgen. van Antonie Stratenus wed Laan
1814Lantaarngeld-1814 (overledene)819/1aerfgen. Antonie Stratenus wed Laan
1814Lantaarngeld-1814 (overledene)819/1bwed Laan