Perceelformulier

Perceelformulier van Noordeinde.044, (Voor: 2-4-2/884. Achter: 1-10-0/691).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0663
IdType leiden-rdl: B14616
IdType leiden-schoorsteengeld: S-NRB-247

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL044Noordeinde01.0032Noordeinde 44TerugVerderNRB-09Noord Rapenburg
AL012-013Vestsloot01.0062Galgewater 10TerugVerderNRB-09Noord Rapenburg
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Marytgen Adriaensdr {vrouw van Vincent Claesz}265/1Marytgen Vincenten wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Vincent Claesz {smid}265/1aVincenten wedewy
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Marytgen Adriaensdr {vrouw van Vincent Claesz}837/1Marytgen weduwe van Vincent
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Vincent Claesz {smid}837/1aweduwe van Vincent
1571-01-14Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)461/03de deken en homans van St-Crispiaansbroederschap in de St-Pieterskerk
1571-01-14Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Jan Anthonisz {schoenmaker}461/04Jan Anthonisz schoenmaker poorter van Leiden
1571-01-14Waarboek-67 D-1567 (eigenaar)Marytgen Adriaensdr {vrouw van Vincent Claesz}461/05weduwe van Vincent Claess smit
1571-01-14Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vincent Claesz {smid}461/06weduwe van Vincent Claess smit
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Aeltgen Vincentendr {Noordeinde}14/1Aeltgen Centen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Marytgen Adriaensdr {vrouw van Vincent Claesz}15/1Maritgen Ariensd
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Claes Vincentenz {smid}55/1Claes Centen
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Frans Jansz {Noordeinde}134/05Frans Jansz naergelaten weeskind oudt omtrent 11
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Cornelis Jansz {wees, Noordeinde}134/06Cornelis Jansz naergelaten weeskind 8 jaren
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (overledene)Jan Anthonisz {schoenmaker}134/07Jan Anthonisz schoemaecker
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (overledene)Marytgen Vincentendr {vrouw van Jan Anthonisz}134/08Marrytgen Vincentendr
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (koper)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}134/09Lubbrant Jacobsz schoemaecker
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Pieter Cornelisz {goudsmid}134/10Pieter Cornelisz goutsmit
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Marytgen Adriaensdr {vrouw van Vincent Claesz}134/11Marrytgen Cornelisdr Vincent Claesz Smit's weduwe
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (overledene)Vincent Claesz {smid}134/12Vincent Claesz smit
1580-05-15Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Aeltgen Vincentendr {Noordeinde}134/13Alijdt Vincentendr
1580-05-22Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Frans Jansz {Noordeinde}76/05Frans Jansz (11j)
1580-05-22Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Cornelis Jansz {wees, Noordeinde}76/06Cornelis Jansz (8j)
1580-05-22Waarboek-67 H-1580 (overledene)Jan Anthonisz {schoenmaker}76/07weeskinderen van Jan Antonisz schoenmaker
1580-05-22Waarboek-67 H-1580 (overledene)Marytgen Vincentendr {vrouw van Jan Anthonisz}76/08weeskinderen van Maritgen Vincentendr
1580-05-22Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}76/10Lubbrant Jacobsz schoenmaker
1580-06-07Waarboek-67 H-1580 (belending)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}107/14Lubbrant Jacobsz schoemacker
1580-06-07Waarboek-67 H-1580 (belending)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}133/17Lubbrant Jacobsz schoemaecker
1580-07-27Voogdenboek-A (overledene)Jan Anthonisz {schoenmaker}198/03Jan Antonisz schoemaecker zaliger
1580-07-27Voogdenboek-A (overledene)Marytgen Vincentendr {vrouw van Jan Anthonisz}198/04Maria Vincentendr zaliger
1580-07-27Voogdenboek-A (kind)Frans Jansz {Noordeinde}198/05Frans (oud omtrent 11 jaar)
1580-07-27Voogdenboek-A (kind)Cornelis Jansz {wees, Noordeinde}198/06Cornelis (8 jaar)
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}111/4.3.7.4IJsbrant
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}209/1Lubbrant Jacobsz schoemaecker bonmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Goolte Claesdr {vrouw van Lubbrant Jacobsz}209/2Gooltgen Claesdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Barthoutsz {knecht}209/3Jan Baertoutsz de knecht aldaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}68/1Lubbrant Jacopsz schoemaecker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}67/1Lubbrand Jacopsz schoemaecker
1583~1587Grachtenboek-79 (eigenaar)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}50/1IJsbrant Jacobssoon schoemaker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}399/1Lubbrant Jacobss schoemaecker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}400/1deszelffs nieu huys dat hij verhuyert
1588Stratenboek-13 (eigenaar)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}1280/1IJsbrant Jacobssoon schoemaker
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}55/1Lubbrant Jacobsz, schoemaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}255/1Lubbrant Jacobsz schoemaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}256/1deselve Lubbrant Jacobsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}247/1Lubbrant Jacobszn