Perceelformulier

Perceelformulier van OudeRijn.090-102 (Douveren), (Voor: 12-10-8/4855. Achter: 15-9-6/5949).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P2084
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-044
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-045
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-046
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-047
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-048
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-049
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-050
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-051
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-052
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-167
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-168
IdType leiden-schoorsteengeld: S-MRZ-169

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL090-102Oude RijnOude Rijn 90-102TerugVerderMRZ-04Marendorp Rijnzijde
AR207-231MarendorpHaarlemmerstraat 207-231TerugVerderMRZ-04Marendorp Rijnzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)45/1Jan Harmansz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Claes Lambrechtsz van Swieten45/2Claes Lambrechtsz
1561-06-11Waarboek-67 A-1560 (belending)Claes Lambrechtsz van Swieten249/07Claes Lambrechtszoon brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)2472/1Balthen stoeldraaier
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Lambrechtsz van Swieten2472/2Claes Lambrechtsz
1570-03-04Waarboek-67 D-1567 (belending)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}321/08weduwe ende kinderen van wijlen Claes Lambrechts
1570-03-04Waarboek-67 D-1567 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten321/09weduwe ende kinderen van wijlen Claes Lambrechts
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}2/1De weduwe van Claes Lambrechtsz, met haer zoonen
1572-11-28GedwongenLening-1572 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten2/1aDe weduwe van Claes Lambrechtsz
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Claes Lambrechtsz van Swieten56/1Claes Lambertsz brouwer
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)95/1Cornelis (ichessen) bierdrager
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}96/1Adriaen Adriaensdr de wedewe van Claes Lambrechtssen brouster
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten96/1ade wedewe van Claes Lambrechtssen brouster
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}40/1Claes Lambertsz, brouwer, wed
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten40/1aClaes Lambertsz, brouwer, wed
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}17/1Adriaentgen Adriaensdr wedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonen
1576GedwongenLening-1576 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten17/1awedue van Claes Lambrechtsz brouwer mit haer ongehuwede zoonen
1576-01-01Waarboek-67 F-1576 (belending)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}1/06Adriaentgen Adriaensdr wedue van Claes Lambrechtsz brouwer
1576-01-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten1/07wedue van Claes Lambrechtsz brouwer
1576-01-01Waarboek-67 F-1576 (belending)1/08Cornelis Willemsz
1576-01-01Waarboek-67 F-1576 (belending)1/09Cornelis Willemsz zomerkoecken
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten195/4.0.4Huych Claes Lambrechtsz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Lambrecht Jacobsz van Swieten106/1.1.4.0Lambert Jacobsz brouwer
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten107/2.1.1.4Lambert Claes Lambertszn
1581-03-13Waarboek-67 H-1580 (belending)332/11erfgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-03-13Waarboek-67 H-1580 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten332/12wijlen Claes Lambrechtsz
1581-05-06Waarboek-67 H-1580 (belending)418/11erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-05-06Waarboek-67 H-1580 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten418/12erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-06-15Waarboek-67 H-1580 (belending)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten463/09de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-06-15Waarboek-67 H-1580 (belending)Lysbeth Cornelisdr van Veen463/10de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-06-15Waarboek-67 H-1580 (belending)Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten463/11de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-06-15Waarboek-67 H-1580 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten463/12de kinderen ende erffgenamen van Claes Lambrechtsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten34/1Huych Claes Lambrechtsz brouwer schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Cornelisdr van Veen34/2Lysbeth Cornelisdr van Veen zijn huysvroue
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten34/3Lambrecht Claes Lambrechtzoonsz zijn broeder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)34/4Machtelt Jacobsdr van Warmondt haer dienstmaechden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)34/5Haesgen Willemsdr van Heel haer dienstmaechden
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten30/1Huych Claes Lambrechtszz brouwer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten31/1ten zelven huyse Lambrecht Claesz
1582-02-02Waarboek-67 J-1581 (belending)145/08de kinderen van za Claes Lambertsz
1582-02-02Waarboek-67 J-1581 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten145/09Claes Lambertsz
1582-03-02Waarboek-67 J-1581 (belending)188/08de brouwerije van Douveren
1582-07-25Waarboek-67 K-1582 (schout)11/00dHuybert Jansz Schout in den Ambachte van Waddinchveen ende Benthorn
1582-07-25Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten11/03Huych Claeszoon
1582-07-25Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten11/04Lambrecht Claeszoon
1582-07-25Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten11/05Cornelis Claesz broeder
1582-07-25Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Cornelis Adriaensz van Barrevelt11/06Cornelis Adriaensz brouwer oom
1582-07-25Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}11/07Jacob Thomaszoon brouwer neef
1582-07-25Waarboek-67 K-1582 (koper)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten11/08Huych Claeszoon
1582-07-25Waarboek-67 K-1582 (belending)11/16de voorn. brouwerye
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}30/1Huych Claes Lambertszz' wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten30/1aHuych Claes Lambertszz' wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten31/1Lambert Claesz
1583-08-30Grachtenboek-11 (eigenaar)Claes Lambrechtsz van Swieten370/1De brouwerye met alle de huisen van Claes Lambrechtsz genaemt Douveren
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Lysbeth Cornelisdr van Veen213/C45Lysbeth van Veen Huych Claes Lambrechtsz wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Huig Claes Lambrechtsz van Swieten213/C45aHuych Claes Lambrechtsz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Lambrecht Claes Lambrechtsz van Swieten213/C46Lambert Claes Lambrechtsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)33/1de kinderen van Claes Lambrechtss brouwer
1585Vetus-1585 (overledene)Claes Lambrechtsz van Swieten33/1ade kinderen van Claes Lambrechtss brouwer
1585Vetus-1585 (eigenaar)34/1dezelve een huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)35/1dezelve een schuyr
1585Vetus-1585 (eigenaar)36/1dezelve Claes Lambrechtsz kinderen brouwerije
1585Vetus-1585 (eigenaar)37/1dezelve kinderen van Claes Lambrechts
1585Vetus-1585 (eigenaar)38/1dezelve noch een huysinge
1585Vetus-1585 (eigenaar)144/1d' erffgenamen van Claes Lambertss brouwerije
1585Vetus-1585 (eigenaar)145/1dezelve een schuyer
1585Vetus-1585 (eigenaar)146/1de voors erffgenamen van Claes Lambertszoon
1585Vetus-1585 (eigenaar)147/1dezelve noch een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)148/1dezelve een schuyer
1586-04-12Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Lambrecht Jacobsz van Swieten250/02aLambrecht Jacobsz van Swieten brouwer
1586-04-12Ondertrouw-NH-A (bruid)Annetgen Dircksdr van Heussen {van Swieten}250/02bAnnetgen Dirksdr van Heussen
1591Stratenboek-26 (eigenaar)640/1die brouwerie van Douveren
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Lambrecht Jacobsz van Swieten12/1Lambert Jacobsz van Swieten, brouwer
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Pieter de Visscher13/1Pieter de Visscher, grossier van laeckenen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Willemsz {warmoezenier}44/1Heyndrick Willemsz warmoesman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)45/1Thonis Symonsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)46/1Gerryt Cornelisz Rijckenheers wedue ende erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Dammasz {schipper}47/1Willem Dammasz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Daniël Nanningsz {schipper}48/1Daniel Nanningsz schipper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Daniël Nanningsz {schipper}49/1deselve Daniel Nanningsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Daniël Nanningsz {schipper}50/1deselve Daniel Nanningsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lambrecht Jacobsz van Swieten51/1Lambert Jacobszs schuyr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter de Visscher52/1Pieter de Visscher
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lambrecht Jacobsz van Swieten53/1Lambrecht Jacobsz brouwerije
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lambrecht Jacobsz van Swieten54/1deselve Lambrecht Jacobsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lambrecht Jacobsz van Swieten176/1Lambrecht Jacobsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lambrecht Jacobsz van Swieten177/1deselve Lambert Jacobszs huys ende brouwerije
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)178/1Gerrit Thonisz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriaen Claesz {kleermaker}179/1Adriaen Claess cleermaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Anthonis Hendricksz {schipper}180/1Anthonis de schipper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Jansz {vellenbereider}181/1Dirc Janss vellewasser
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lambrecht Jacobsz van Swieten182/1Lambrecht Jacobszs schuyr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hendrick Willemsz {warmoezenier}44/1Heyndrick Willemsz warmoesman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)44/2Haesgen Leendert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)44/3opt aengeven van de dochter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)45/1Cornelis Pietersz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)45/2Matheus Tollenaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)45/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)46/1Anthonis Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)46/2De erffgenamen van Marijtgen Gelderen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)46/2aMarijtgen Gelderen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)46/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Dammasz {schipper}47/1Willem Dammisz visscher
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)47/3opt aengeven van de huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)48/1Toentgen Jacobsdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter de Visscher48/2Pieter de Visscher
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)48/3Toontgen Jacobs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)49/1Jacob van de Velde
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}49/2Jan Dircxz Timmerman
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)49/3opt aengeven van de zoon
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter de Visscher50/1Pieter de Visscher
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)50/3opt aengeven de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Annetgen Dircksdr van Heussen {van Swieten}51/1De weduwe van Lambrecht Jacobsz brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Lambrecht Jacobsz van Swieten51/1aDe weduwe van Lambrecht Jacobsz brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)52/1Marijtgen Jansdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Annetgen Dircksdr van Heussen {van Swieten}52/2De weduwe van Lambrecht Jacobsz brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Lambrecht Jacobsz van Swieten52/2aDe weduwe van Lambrecht Jacobsz brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriaen Claesz {kleermaker}167/1Adriaen Claesz cleermaecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Anthonis Hendricksz {schipper}168/1Anthonis Heyndricxz schipper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)168/3opt aengeven van de vrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Jansz {vellenbereider}169/1Dirck Jansz vellewasser
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)169/3opt aengeven van de dochter
1607-05Bierfraude-1607 (eigenaar)Annetgen Dircksdr van Heussen {van Swieten}111/01Marijtgen (sic) van Heussen Dirxdochter wedue van Lambrecht Jacobsz van Zwieten brouwer
1607-05Bierfraude-1607 (overledene)Lambrecht Jacobsz van Swieten111/02wedue van Lambrecht Jacobsz van Zwieten
1607-05Bierfraude-1607 (vermelding)Gerrit Willemsz {bezemmaker, bierdrager}111/03Geryt Willemsz bierdrager
1607-05Bierfraude-1607 (vermelding)Jan Jansz van Betbour {bierdrager}111/04Jan Jansz van Betbour bierdrager