Perceelformulier

Perceelformulier van Koppenhinksteeg.005, (Voor: 2-1-6/800).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1534
IdType leiden-rdl: B01533
IdType leiden-schoorsteengeld: S-KVD-132

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR005Coppelijnsteeg07.084227Koppenhinksteeg 5TerugVerderKVD-01Kerkvierendeel
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1561-07-26Waarboek-67 A-1560 (belending)Garbrant Claesz {zeepzieder}284/05Garbrant Claesz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Garbrant Claesz {zeepzieder}1782/1Garbrant zeepzieder
1569-09-28Waarboek-67 D-1567 (belending)238/08de erfgenamen van Garbrant Jansz
1569-09-28Waarboek-67 D-1567 (overledene)Garbrant Claesz {zeepzieder}238/09de erfgenamen van Garbrant Jansz
1576-04-18Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Jan Ewoutsz {linnenwever}27/03Jan Ewoutsz linnenwever
1576-04-18Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Adriaen Ewoutsz {schuitenvoerder}27/04Adriaen Ewoutsz schuitvoerder
1576-04-18Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)27/05Grietgen Jansdr hun moeder
1576-04-18Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)27/06hun zusters
1576-04-18Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)27/07hun zusters
1576-04-18Waarboek-67 F-1576 (overledene)Elisabeth Jansdr {vrouw van Garbrant Claesz}27/08Elisabeth Jansdr weduwe van Garbrant Claesz
1576-04-18Waarboek-67 F-1576 (overledene)Garbrant Claesz {zeepzieder}27/09weduwe van Garbrant Claesz
1576-04-18Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Wolphert Garbrantsz {schipper}27/10Wolfert Garbrantsz schipper
1579-05-12Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Alijd Florisdr Abbenbrouck245/03Alijt Florysdr (8 jaar)
1579-05-12Waarboek-67 G-1578 (overledene)Floris Gerritsz Abbenbrouck245/05weeskind van Floris Geritsz van Abbenbrouck en Aechte Pietersdr
1579-05-12Waarboek-67 G-1578 (overledene)Aechte Pietersdr {Abbenbrouck}245/06Aechte Pietersdr mede zaliger
1579-05-12Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Adriana Gerritsdr Abbenbrouck {vrouw van Joris Claesz}245/07Adriana Gerritsdr weduwe van Joris Claessen schipper moeye
1579-05-12Waarboek-67 G-1578 (overledene)Joris Claesz {schipper}245/08weduwe van Joris Claessen schipper
1579-05-12Waarboek-67 G-1578 (belending)Hendrick Jansz de Vries {linnenwever}245/11Henric Jansz lindewever
1580-04-28Waarboek-67 H-1580 (belending)Wolphert Garbrantsz {schipper}34/07Wolphert Garbrantsz
1580-04-28Waarboek-67 H-1580 (belending)Wolphert Garbrantsz {schipper}36/07Wolphert Garbrantsz schipper
1581-02-20Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Alijd Florisdr Abbenbrouck326/03Alijd Florisdr weeskind
1581-02-20Waarboek-67 H-1580 (overledene)Floris Gerritsz Abbenbrouck326/04za. Floris Gerrytsz Abbenbrouck
1581-02-20Waarboek-67 H-1580 (overledene)Aechte Pietersdr {Abbenbrouck}326/05za. Aechte Pietersdr
1581-02-20Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Wolphert Garbrantsz {schipper}326/08Wolphaert Gerbrantsz schipper
1581-02-20Waarboek-67 H-1580 (overledene)Adriana Gerritsdr Abbenbrouck {vrouw van Joris Claesz}326/09za. Adryana Gerritsdr van Abbenbrouck moey van weeskind Alijd Florisdr
1581-02-20Waarboek-67 H-1580 (overledene)Joris Claesz {schipper}326/10wijlen Joris Claesz schipper
1581-05-03Waarboek-67 H-1580 (belending)408/06d'erfgenaemen van Jorys Claessen, schipper
1581-05-03Waarboek-67 H-1580 (overledene)Joris Claesz {schipper}408/07d'erfgenaemen van Jorys Claessen, schipper
1581-05-03Waarboek-67 H-1580 (belending)409/08d'erfgenaemen van Joris Claesz, schipper
1581-05-03Waarboek-67 H-1580 (overledene)Joris Claesz {schipper}409/09d'erfgenaemen van Joris Claesz, schipper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lieven Carelsz {zeemtouwersknecht}89/1Lyeve Kaerelsz seemtouwersknecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)89/2sijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)89/2zIn dezelve huysinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Govertsz {klompenmaker}89/3Pieter Govertsz clompmaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)89/4sijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)89/5kint 1 (die hij houden als om gelt (?))
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)89/6kint 2 (die hij houden als om gelt (?))
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)89/7kint 3 (die hij houden als om gelt (?))
1582-04-30Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Pieter Govertsz {klompenmaker}265/03Pieter Govertsz clompemaecker
1582-04-30Waarboek-67 J-1581 (koper)Jan Willemsz {fransijnmaker}265/04Jan Willemz franchynmaecker
1582-04-30Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Jan Willemsz {fransijnmaker}266/03Jan Willemz franchynmaecker
1582-04-30Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Pieter Govertsz {klompenmaker}266/05Pieter Govertsz clompmaecker
1583-05-16Waarboek-67 K-1582 (belending)216/07de weduwe van Geryt Gerytsz Pelser
1583-05-16Waarboek-67 K-1582 (overledene)216/08de weduwe van Geryt Gerytsz Pelser
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Willemsz {fransijnmaker}119/1Jan Willemss pargamentmaecker
1586 naBonboek-05A (eigenaar)Jan Willemsz {fransijnmaker}442/001Jan Willemss pargamentmaecker
1592~1597Stratenboek-23 (eigenaar)Neeltgen Roelendr {vrouw van Willem Gerritsz}20/1Neeltgen Roelendr
1592~1597Stratenboek-22 (eigenaar)Neeltgen Roelendr {vrouw van Willem Gerritsz}840/1Neeltgen Roelendr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Willemsz {bezemmaker, bierdrager}127/1Gerryt Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerrit Willemsz {bezemmaker, bierdrager}132/1Geryt Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)132/3opt aengeven van de vrou
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Gerrit Willemsz {bezemmaker, bierdrager}317/1Geryt Willemsz bierdrager
1805-04-30Bonboek-05A (koper)442/992Pieter Geeraards
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)842/1dezelve Pieter Geraas (pakhuis)