Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.155, (Voor: /. Achter: 3-6-0/1318).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR155Breestraat04.0280Breestraat 155TerugVerderWOH-04aWolhuis
AR020BoomgaardBoomgaardsteeg 20TerugVerderWOH-04aWolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1549-01-17Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Gerrit Roelofsz van der Mije202/03Geryt Roelofsz
1549-01-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Claesgen Florisdr van Leeuwen202/04Claesgen Florysdochter Roelof Gerytsz weduwe zijn moeder
1549-01-17Huwelijksevw-B1 (overledene)Roelof Gerritsz {van der Mije}202/05Roelof Gerytsz weduwe zijn moeder
1549-01-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Martijn Roelofsz {van der Mije}202/06Martijn Roelofsz zijn broeder
1549-01-17Huwelijksevw-B1 (bruid)Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}202/07Aechte Jacop Cornelisz gortersdochter
1549-01-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam202/08Adriaen Gerytsz brouwer haar neef
1549-01-17Huwelijksevw-B1 (getuige)Jan Dircksz van Brouchoven202/09Jan van Broechove
1549-01-17Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Annetgen Foysdr van Oostermolen202/10Annetgen Foeye Huygenszdochter haar nicht
1549-11-10Rijckhuisen (vermelding)Gerrit Roelofsz van der Mije67/2Gerrit Roelofsz van der Mije
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Roelofsz van der Mije26/1Gheryt Roelofsz burgermeester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Roelofsz van der Mije246/1Gerryt Roelofsz [van der Mije]
1562-12-10Waarboek-67 B-1562 (belending)Gerrit Roelofsz van der Mije223/06Gerryt Roeloffsz
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Gerrit Roelofsz van der Mije21/1Gerryt Roeloffsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}28/1…… Gherrit Roeloffsz huysvrouwe
1573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Gerrit Roelofsz van der Mije28/1a…… Gherrit Roeloffsz huysvrouwe
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}19/1De huysvrouwe van Gerrit Roelofsz
1574-06-18Omslag-1574 (echtgenoot)Gerrit Roelofsz van der Mije19/2Gerrit Roelofsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}87/1die huysvrou van Geeryt Roeleffsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (vermelding)Gerrit Roelofsz van der Mije87/1adie huysvrou van Geeryt Roeleffsz
1575-05-23Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}528/03Aagte Jacobsdr
1575-05-23Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Gerrit Roelofsz van der Mije528/04vrouw van Gerrit Roelofsz
1575-05-23Waarboek-67 E-1571 (koper)528/06de gasthuismeesters van St-Catharinagasthuis
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Gerrit Roelofsz van der Mije25/1Geryt Roeloffsz
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}12/1Aechte Jacobsdr huysvrou van Geryt Roelofsz voor haer zelfs
1576GedwongenLening-1576 (vermelding)Gerrit Roelofsz van der Mije12/1aAechte Jacobsdr huysvrou van Geryt Roelofsz voor haer zelfs
1576-12-17Glippereed (bewoner)Gerrit Roelofsz van der Mije49/1Geryt Ruelofsz??
1577-03-16Album-Studiosorum (vermelding)Jacob Gerritsz van der Mije {de jonge}1/17Jacobus van der My Leidensis
1577-09-07Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Maerten Claesz van Endegeest59/10aMaerten Claesz van Endegeest
1577-09-07Ondertrouw-NH-A (bruid)Marytgen Gerritsdr van der Mije {Breestraat}59/10bMaritgen Gerrits van der Mije
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Roelofsz van der Mije12/03.1.3.4Gerrit Roelofsz van der Mije
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Gerritsz van der Mije {de jonge}12/03.1.3.5Jacop Gerritsz van der Mije
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Maerten Claesz van Endegeest12/03.1.4.1Maertyn van Endegeest
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Roelofsz van der Mije46/1Geryt Roeloffsz van der Mij
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechte Jacobsdr Gorter {van der Mije}46/2Aechgen Jacopsdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Gerritsz van der Mije {de jonge}46/3Jacob Gerytz heur beyder zoon student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)46/4Catharijn Jansdr dienstbooden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)46/5Aertgen Meesdr dienstbooden
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)46/5zidem ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Maerten Claesz van Endegeest46/6Maerten Claesz van Endegeest
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Gerritsdr van der Mije {Breestraat}46/7Marytgen Gerytsdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)46/8Claes Maertensz heur beyder kint
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Roelofsz van der Mije42/42Gerrit Roelofsz van der My
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Maerten Claesz van Endegeest43/43aldaer Maerten van Endegeest
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Roelofsz van der Mije44/1Geryt Roelofsz van der Mye
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Gerrit Roelofsz van der Mije212/A05Geryt Roelofsz van der Mij
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Roelofsz van der Mije30/1Geryt Roeloffsz van der Mije
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Roelofsz van der Mije94/1Geryt Roeloffzoon van der Mijen achterhuysken
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)31/1D'erffgen v Geryt Roeloffsz van der Mij
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Gerrit Roelofsz van der Mije31/1aD'erffgen v Geryt Roeloffsz van der Mij
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)111/1Geryt Roeloffsz van der Mijen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Gerrit Roelofsz van der Mije111/1aGeryt Roeloffsz van der Mijen
1606 naGrafsteen-PTR (overledene)Jacob Gerritsz van der Mije {de jonge}353/1Menheer Iacop van der My
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Gerritsz van der Mije {de jonge}34/1Jacob Gerritsz Vermijs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Gerritsz van der Mije {de jonge}111/1Jacob Gerritsz Vermij
Dit perceel gaat op in
StartDatumSoortVolgend perceelHuisnaamPerceeltype
1588kaartBreestraat.151-155SG-perceel