Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.014, (Voor: 1-9-0/659).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType kadaster: LDN01-D-550
IdType leiden-1600: P1244
IdType leiden-rdl: B06247
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-303

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL014Steenschuur03.07058Steenschuur 14TerugVerderHGW-14Hogewoerd
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}203/1Gheryt Quyrynsz kistemacker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}1421/1Gerryt Quyrinsz Post kistenmaker (1 van 2)
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Quirijn Gerritsz Post48/03Quijring Gerritsz (22)
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Wollebrant Gerritsz Post48/04Wollebrant Gerritsz (17)
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Jan Gerritsz Post48/05Jan Gerritsz (10)
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Floortgen Gerritsdr Post48/06Floortgen Gerritsdr (24)
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Cornelia Gerritsdr Post48/07Neeltgen Gerritsdr (15)
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (schuldeiser)Gerritgen Gerritsdr Post48/08Geertgen Gerritsdr (7)
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}48/09Gerrit Quijrincxsz Post
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (overledene)Heyltgen Wollebrantsdr {Post}48/10moeders erfenis
1571-07-13Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Walich Dircksz {slotenmaker}48/14Walich Dirxsz slotenmaker
1571-07-13Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Quirijn Gerritsz Post1085/03Quirijn 22 jaar
1571-07-13Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Wollebrant Gerritsz Post1085/04Wolbrant 17
1571-07-13Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jan Gerritsz Post1085/05Jan 10 jaar
1571-07-13Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Floortgen Gerritsdr Post1085/06Floortgen 24 jaar
1571-07-13Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cornelia Gerritsdr Post1085/07Cornelia 15 jaar
1571-07-13Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gerritgen Gerritsdr Post1085/08Gerritgen 7 jaar
1571-07-13Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}1085/09Gerit Quirijnsz Post schijnwercker
1571-07-13Grote-Bewijzen-B (overledene)Heyltgen Wollebrantsdr {Post}1085/10wijlen Heyltgen Wolbrantsdr
1572-02-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Gerrit Quirijnsz Post {kistenmaker}48/06Gherrit Querijnss voors
1574-09-04Grote-Bewijzen-B (testateur)Wijntgen Wollebrantsdr {SintJacobsgracht}1085/15copie testament van Weyntgen Wolbrantsdr van 4-9-1574
1574-09-04Grote-Bewijzen-B (begunstigde)Arent Wollebrantsz {bakker}1085/16Aernt haer broer
1574-09-04Grote-Bewijzen-B (begunstigde)Aechte Wollebrantsdr {Steenschuur}1085/17Aechte haer zuster
1574-09-04Grote-Bewijzen-B (begunstigde)Heyltgen Wollebrantsdr {Post}1085/18Heyltgen haer zuster
1575-02-05Kleine-Bewijzen-A (overledene)Wijntgen Wollebrantsdr {SintJacobsgracht}48/13Weijntgen Wolbrantsdr haar zaliger moeie
1579-06-25Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Walich Dircksz {slotenmaker}303/03Walich Dircxz
1579-06-25Waarboek-67 G-1578 (koper)Jan Gillisz van Halewijn303/05Jan Gielisz
1579-06-25Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Walich Dircksz {slotenmaker}306/03Walich Dircxz
1579-06-25Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Jan Gillisz van Halewijn306/04Jan Gielisz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Gillisz van Halewijn108/2.2.5.5Jan Gillisz Vlaminck
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Gillisz van Halewijn117/01Jan Gielisz van Halewing in Vlaenderen schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huisvrouw {van Halewijn}117/02zijn huysvrow
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz van Halewijn117/03Jan (haer beyde kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Jansdr van Halewijn117/04Jannitgen (haer beyde kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Belytgen Jansdr van Halewijn117/05Belya (haer beyde kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jasper Jansz van Halewijn117/06Jasper (haer beyde kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)117/06zInde zelve huysinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hanscken {Steenschuur}117/07Hanscken (zijn broeders kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Meesgen {Steenschuur}117/08Meeseken (zijn broeders kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Tseder {Steenschuur}117/09Jacob Tseder zijn bestevaer mede van Halewijns een man van zes en tachtig jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Noé Passchiersz {knecht}117/10Noé Passier van Halewijng zijn knecht xxv jaeren
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Gillisz van Halewijn96/1Jan Gillisz van Halewyn uyt Vlaenderen
1582-07-27Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Gillisz van Halewijn407/14Jan Gyllisz guyrluyt
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Gillisz van Halewijn98/1Jan Gillisz van Hallewyn
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)99/1Jacop Pietersz van Amsterdam
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Gillisz van Halewijn282/1Jan Jeliss Vlaming
1586 naBonboek-04B (eigenaar)Jan Gillisz van Halewijn403/001Jan Gillesz Vlamingh
1587-07-03Grachtenboek-13 (eigenaar)Jan Gillisz van Halewijn130/1Jan Gielisz
1588Stratenboek-18 (eigenaar)Jan Gillisz van Halewijn900/1Jan Gielisz
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Gerrit Cornelisz Bontecraey56/1Gerijt Cornelisz Bontecraeij
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Cornelisz Bontecraey282/1Gerrit Cornelisz Bontecraey
1601-10-18Kaart-PV0962.1 (eigenaar)Gerrit Cornelisz Bontecraey9/1Gerrit Cornelisz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)303/1Pieter Gavory
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)303/2Jan Sette
1806-10-04Bonboek-04B (koper)403/992Albertus Kleynenberg
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)705/1Albertus Kleynenberg