Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.006, (Voor: 1-7-0/596).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType kadaster: LDN01-D-546
IdType leiden-1600: P1241
IdType leiden-rdl: B06243
IdType leiden-schoorsteengeld: S-HGW-299

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL006Steenschuur03.0709.aSteenschuur 6TerugVerderHGW-14Hogewoerd
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1510-11-15Rijckhuisen (vermelding)Dirck Ottenz {van Meerburg}40/3Dirc Ottensz van Meerburch
1541-11-02Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Gillis Dircksz van Meerburg155/03Gillis Dircxz
1541-11-02Huwelijksevw-B1 (bruid)Barbara Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}155/06Barbara meester Frans van Leeuwensdr
1541-11-02Huwelijksevw-B1 (mede-eigenaar)Adriana Claesdr Dierten155/10Adriana Claes Diertendr haar zuster
1550-07-23Rijckhuisen (vermelding)Gillis Dircksz van Meerburg67/3Gillis Dirc Ottensz van Meerburch brouwer
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Neeltgen Pietersdr {van Meerburg}200/1Dirck Ottensz's wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Dirck Ottenz {van Meerburg}200/1aDirck Ottensz's wedewy
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Neeltgen Pietersdr {van Meerburg}1418/1Neeltgen weduwe van Dirck Ottenz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Dirck Ottenz {van Meerburg}1418/1aweduwe van Dirck Ottenz
1562-07-09Waarboek-67 B-1562 (belending)Neeltgen Pietersdr {van Meerburg}142/07Neeltgen Dirck Ottensz weduwe
1562-07-09Waarboek-67 B-1562 (overledene)Dirck Ottenz {van Meerburg}142/08Dirck Ottensz weduwe
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Oth Dircksz van Meerburg215/03Oth Dircksz
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}215/04Adriaen Dircksz brouwer
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Cornelis Hendrick Wollebrantsz {drapier}215/05Cornelis Hendrick Wollebrantsz
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Immetgen Dircksdr van Meerburg215/06Immetgen Dircksdr
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (verkoper)215/08zijn onmondige weeskinderen gewonnen bij Claartgen Dircksdr
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (overledene)Claertgen Dircksdr van Meerburg215/09zijn onmondige weeskinderen gewonnen bij Claartgen Dircksdr
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Dirck Gillisz van Meerburg215/10Dirck Gillisz
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Frans Gillisz van Meerburg215/11Frans Gillisz
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Cornelis Gillisz van Meerburg215/12Cornelis Gillisz
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Barbara Gillisdr van Meerburg215/13Barbara Gillisz
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (overledene)Gillis Dircksz van Meerburg215/14weeskinderen van Gillis Dircksz en Barbara Fransdr beiden overleden
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (overledene)Barbara Fransdr van Leeuwen {van Meerburg}215/15weeskinderen van Gillis Dircksz en Barbara Fransdr beiden overleden
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (overledene)Dirck Ottenz {van Meerburg}215/16samen erfgenamen van Dirck Ottensz, brouwer en Neeltgen Pietersdr beiden overleden
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (overledene)Neeltgen Pietersdr {van Meerburg}215/17en Neeltgen Pietersdr beiden overleden
1564-08-18Waarboek-67 C-1563 (koper)Steven Dircksz van Haarlem215/20Steven Dircksz lakenkoper
1564-10-09Waarboek-67 C-1563 (belending)Steven Dircksz van Haarlem235/05Steven Dircxz voors
1565-11-06Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Cornelis Michielsz van Rossum {schout}122/03Cornelis Michielssen
1565-11-06Huwelijksevw-B2 (bruid)Heyltgen Jansdr van Brouchoven122/08Heyltgen Jansdr van Brouchoven
1571-05-03Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Hendrick Adriaensz van Tetrode176/03Heyndrick Adriaensz
1571-05-03Huwelijksevw-B2 (bruid)Ariaentgen Jansdr van Brouchoven {van Tetrode}176/07Adriana Jansdr
1578-05-26Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Steven Dircksz van Haarlem345/03Steven Dircksz van Haarlem
1578-05-26Waarboek-67 G-1578 (koper)Hendrick Adriaensz van Tetrode345/04Hendrick Adriaensz van Tetrode
1579-04-09Waarboek-67 G-1578 (belending)Hendrick Adriaensz van Tetrode209/09't huis ende erve van de voors. cooper
1579-04-09Waarboek-67 G-1578 (belending)Hendrick Adriaensz van Tetrode210/09de voors. comparant
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Adriaensz van Tetrode40/1.1.1.6Heyndrick Adriaensz van Tetrode
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Dirck Hendricksz van Brouchoven107/2.1.7.1Dirck van Brouckhoven
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Adriaensz van Tetrode108/2.2.3.2Heyndrick Adriaensz van Tetrode
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Adriaensz van Tetrode114/1Heyndrick Adriaensz Tetroede schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ariaentgen Jansdr van Brouchoven {van Tetrode}114/2Ariaen Jansdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Wilhelmina Hendricksdr van Tetrode114/3Willem (haer kinderen) (sic)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Hendricksz van Tetrode114/4Jan (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Hendricksz van Tetrode114/5Arian (haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)114/5zInde zelve huysinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr van Brouchoven114/6Maritgen Jans Jan van Bruechoven dogter
1581-09Volkstelling-1581 (vermelding)Jan Dircksz van Brouchoven114/6aJan van Bruechoven dogter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Hendricksz van Brouchoven114/7Dirck Heyndricksz Heyndrick Bruechoven zoon
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Hendrick Jansz van Brouchoven114/7aHeyndrick Bruechoven zoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Michiel Cornelisz van Rossum114/8Michiel Cornelisz Cornelis Michielsz schout tot Alphen zijn zoon
1581-09Volkstelling-1581 (vermelding)Cornelis Michielsz van Rossum {schout}114/8aCornelis Michielsz schout tot Alphen zijn zoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hendrick Adriaensz van Tetrode90/1Henric Adriaensz van Tetrode
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Dirck Hendricksz van Brouchoven91/1aldaer ten huyse Dirck ende Marytgen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr van Brouchoven92/1van Brouchoven elc zes tsamen
1582-05-05Waarboek-67 J-1581 (belending)Hendrick Adriaensz van Tetrode283/08Hendrick Adriaensz van Tetruede
1582-05-31Waarboek-67 J-1581 (belending)Hendrick Adriaensz van Tetrode345/11Hendrick Adriaensz van Tetroede
1582-10-31Waarboek-67 K-1582 (belending)Hendrick Adriaensz van Tetrode37/13Heyndrick Adriaensz van Tetroede
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hendrick Adriaensz van Tetrode93/1Henric Adriaensz van Tetrode
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Marytgen Jansdr van Brouchoven94/1Marytgen van Brouchoven
1584-02-22Waarboek-67 L-1584 (belending)Hendrick Adriaensz van Tetrode198/10Henrick Adriaensz van Tetroede
1584-08-16Grachtenboek-32 (eigenaar)Hendrick Adriaensz van Tetrode360/1Henric Adriaensz poort
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Adriaensz van Tetrode278/1Henric Adriaenss van Tetroede
1586-02-17Bonboek-04B (eigenaar)Jan Dircksz van Brouchoven399/001Jan van Brouchoven
1587-07-03Grachtenboek-13 (eigenaar)Hendrick Adriaensz van Tetrode160/1Henrick Adriaenssoon
1588Stratenboek-18 (eigenaar)Hendrick Adriaensz van Tetrode870/1Henrick Adriaensz
1589-09-14Voogdenboek-A (overledene)Hendrick Jansz van Brouchoven534/03Henrick van Brouchoven zaliger
1589-09-14Voogdenboek-A (overledene)Alijd Cornelisdr van Barrevelt {van Brouchoven}534/04Aeltgen Cornelisdr zaliger
1589-09-14Voogdenboek-A (kind)Dirck Hendricksz van Brouchoven534/05Dirc (oud omtrent 18 jaar)
1589-09-14Voogdenboek-A (kind)Annetgen Hendricksdr van Brouchoven534/06Anna (15 jaar)
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ariaentgen Jansdr van Brouchoven {van Tetrode}278/1Henric Adriaensz v Tetroedes wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hendrick Adriaensz van Tetrode278/1aHenric Adriaensz v Tetroedes wed
1601-10-18Kaart-PV0962.1 (eigenaar)Wybrand Thaddeusz Capiteyn(s)4/1Wybrant Thadeusz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)299/1Jan Ongena
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)299/3door 't aengeven van zijn huysvrouwe
1808 naBonboek-04B (koper)399/992Cornelis Hartzen
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)709/2C. Hartzen (mouterij)