Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.020.1 (Danswijck), (Voor: 2-0-0/753. Rechts: 3-11-0/1476).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1046
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ONL-214
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ONL-215

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL020.1Steenschuur3Steenschuur 20.1TerugVerderONL-03Oost Nieuwland
RR000.01Oude Oosterlingplaats3Garenmarkt 0.01TerugVerderONL-03Oost Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1538-02-06Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Aechte Fransdr Backer480/03Aechte
1538-02-06Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marie Fransdr Backer480/04Marie
1538-02-06Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Frans Cornelisz Backer {houtkoper}480/05Frans Cornelisz Backer
1538-02-06Grote-Bewijzen-B (overledene)Clara Claesdr Coster480/06wijlen Clara Claesdr
1538-02-06Grote-Bewijzen-B (overledene)Claes Arentsz Coster480/10Claes Aerntsz Coster zal. ged.
1539-09-29Huwelijksevw-B1 (belending)Jan Claesz Coster {drapier}139/13Jan Claesz Coster
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Jan Claesz Coster {drapier}13/1Jan Claesz. Coster
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jan Claesz Coster {drapier}153/1Jan Claesz Coster
1558-09-30Inbrengboek-1540-1559 (belending)Jan Claesz Coster {drapier}382/10Jan Claesz Coster
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Claesz Coster {drapier}1195/1Jan Claesz Coster
1562-12-01Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Claesz Coster {drapier}219/08Jan Claesz Coster
1563-01-08Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Jan Claesz Coster {drapier}252/03Jan Claasz Coster
1563-01-08Waarboek-67 B-1562 (overledene)Claes Arentsz Coster252/04erfgenaam van Claas Arentsz Coster zijn vader
1563-01-08Waarboek-67 B-1562 (koper)Garbrant Meesz {de jonge-snijder}252/05Jonge Garbrant Meesz
1573Glippers-1573 (huurder)Jacob Gerritsz {luitspeler}29/1Jacob Gerritsz luytspeelder
1573Glippers-1573 (eigenaar)Garbrant Meesz {de jonge}29/2Jonghe Garbrant Meesz fugitive
1574Glippers-1574 (huurder)Jacob Gerritsz {luitspeler}40/1Jacob Gerritsz luytspeelder
1574Glippers-1574 (eigenaar)Garbrant Meesz {de jonge}40/2jonghe Garbrant Meesz fugityve
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)64/1Meynsgen Baertouts van Warmont
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}194/2.2.2.1Cornelis Aelbrechtsz
1579-09-10Album-Studiosorum (vermelding)Johan van der Bouchorst5/30Johannes van der Bouchorst J et L
1580-05-20Waarboek-67 H-1580 (belending)Garbrant Meesz {de jonge}74/09jonge Garbrant Meeszoons schuyr
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}108/2.2.5.1Cornelis Aelbrechtszn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}144/1Cornelis Aelbrechtsz droochscheerder schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Fransdr {vrouw van Cornelis Aelbrechtsz}144/2Lysbeth Fransdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Cornelisdr {Steenschuur}144/3Geertgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Cornelisdr {Steenschuur20.1}144/4Trijntgen (haer beider kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)144/4zDaer ten huyze
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catharina Françoisdr van Hoogstraten {Bouchorst}144/5Catrijna v Hoochstraten wed v Jan van der Bouchorst
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Johan van der Bouchorst144/5awed v Jan van der Bouchorst
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Hansdr {Steenschuur}144/6Machtelt Hans Mairtensdr haer nicgte
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}82/1Cornelis Aelbrechtz droogscherier
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Catharina Françoisdr van Hoogstraten {Bouchorst}83/1Cathryna van Hoochstraten Jan van der Bouchorsts weduwe
1581-12Kerven-1581 (overledene)Johan van der Bouchorst83/1aJan van der Bouchorsts weduwe
1582-04-17Waarboek-67 J-1581 (belending)Garbrant Meesz {de jonge}232/08Garbrant Meesz
1583-03-12Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garbrant Meesz {de jonge}146/03Garbrant Meesz poorter der voors. stede
1583-03-12Waarboek-67 K-1582 (koper)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}146/05Cornelis Aelbrachtsz laickenbereyder
1583-03-12Waarboek-67 K-1582 (bewoner)Jan Claesz {blauwgarenman}146/06Jan Claesz
1583-03-12Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Garbrant Meesz {de jonge}147/03Garbrant Meesz poorter der voors. stede
1583-03-12Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}147/04Cornelis Aelbrechtsz laickenbereyder
1583-06-03Waarboek-67 K-1582 (belending)Garbrant Meesz {de jonge}246/23jonge Garbrant Meesz
1583-06-09Grachtenboek-14 (eigenaar)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}180/1Corneelis Aelbrechtsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}86/1Cornelis Aelbertsz droochscherier
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Lourisz {schrijnwerker}199/1Claes Laurensz scrynwerker mitte erffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyder
1585Vetus-1585 (eigenaar)199/2erffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyder
1585Vetus-1585 (overledene)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}199/2aerffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyder
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}200/1Cornelis Aelbrechtsz laeckenbereyder
1585-01-23Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Anna Adriaensdr {Hogewoerd}50/03Anna Adriaensz weeskindt
1585-01-23Waarboek-67 M-1584 (overledene)Adriaen Claesz {Hogewoerd}50/04weeskindt van Adriaen Claesz van Voorschoeten
1585-01-23Waarboek-67 M-1584 (overledene)Catrijn Aelbrechtsdr {vrouw van Adriaen Claesz}50/05weeskindt van Katharina Ae[l]bertsdr
1585-01-23Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Huibrecht Andriesz {bakker}50/06Hubert Andries backer woonende tot Delft
1585-01-23Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}50/07Cornelis Aelbertsz zwager laeckenbereyder
1586 naBonboek-03B (eigenaar)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}578/001Cornelis Aelbertsz laeckenbereyders huys
1587-07-03Grachtenboek-13 (eigenaar)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}100/1Cornelis Aelbrechtsz
1597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}2020/1Cornelis Aelbrechtsz
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)François Baelje {saaidrapier}38/1Franchoijs Baellie saeydrapier
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Geertgen Cornelisdr {Steenschuur}103/1Truitgen Cornelisdr, weduwe van Claes Wiggertsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Lourisz {schrijnwerker}208/1Claes Louris schrienwercker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)François Baelje {saaidrapier}209/1Franchois Baelge
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Lourisz {schrijnwerker}214/1Claes Louweriszn schrienwerker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)François Baelje {saaidrapier}215/1Franchoys Baelje