Perceelformulier

Perceelformulier van Haarlemmerstraat.264, (Voor: 3-3-6/1240. Links: 10-8-0/4018. Achter: 1-3-0/471).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL264Marendorp06.0539Haarlemmerstraat 264TerugVerderOML-07Oost Marendorp Landzijde
AR223.2VestslootOude Vest 223.2TerugVerderOML-07Oost Marendorp Landzijde
LR000.2Sint JansgrachtSint Jansgracht 0.2TerugVerderOML-07Oost Marendorp Landzijde
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1522-02-03Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Dirck Arentsz {bakker}64/03Dirck Aerntsz
1522-02-03Huwelijksevw-B1 (bruid)Catrijn Cornelisdr {vrouw van Dirck Arentsz}64/04Katrijn Cornelisdochter
1522-02-03Huwelijksevw-B1 (getuige)64/05Jan Post Jansz haer oem
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Catrijn Cornelisdr {vrouw van Dirck Arentsz}172/1Tryn Corneliesdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Catrijn Cornelisdr {vrouw van Dirck Arentsz}2351/1Kathryn Cornelisdr
1574-05-10Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)371/03Dieuwertgen Arentsdr van Tienden
1574-05-10Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Neeltgen Dircksdr {OudeVest}371/04Neeltgen Dircksdr
1574-05-10Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Marytgen Dircksdr {OudeVest}371/06Marytgen Dircxdochter haere suster
1574-05-10Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)Trijntgen Dircksdr {OudeVest}371/07Catrijne Dircxdochter haere suster
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Neeltgen Dircksdr {OudeVest}243/1Neel Dirxdochter
1576-06-05Waarboek-67 F-1576 (belending)58/10Dirck Janss backer
1580-03-17Waarboek-67 H-1580 (belending)13/11d'erffgenamen van Dirck Arentsz backer
1580-03-17Waarboek-67 H-1580 (overledene)Dirck Arentsz {bakker}13/12d'erffgenamen van Dirck Arentsz backer
1580-03-19Waarboek-67 H-1580 (belending)12/07d'erfgenamen van Dirc Arentsz backer
1580-03-19Waarboek-67 H-1580 (overledene)Dirck Arentsz {bakker}12/08d'erfgenamen van Dirc Arentsz backer
1580-11-15Album-Studiosorum (vermelding)Hero Adamsz van Stickhuysen8/33Hero Stickhusanus Frisius J
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Dircksdr {OudeVest}201/1Neeltgen Dircsdr (alle drie gesusteren ende kinderen van Dirck Arienszn backer van Leymuyden)
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Dirck Arentsz {bakker}201/1aalle drie gesusteren ende kinderen van Dirck Arienszn backer van Leymuyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Dircksdr {OudeVest}201/2Marytgen (alle drie gesusteren ende kinderen van Dirck Arienszn backer van Leymuyden)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Dircksdr {OudeVest}201/3Tryntgen (alle drie gesusteren ende kinderen van Dirck Arienszn backer van Leymuyden)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)201/3zTen selve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Wolphertsdr {Haarlemmerstraat}201/4Marytgen Wolphertsdr wed van Claes Dircxzn backer
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Claes Dircksz {bakker}201/4aClaes Dircxzn backer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Claesdr {Haarlemmerstraat}201/5Tryntgen Claes haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hero Adamsz van Stickhuysen201/6heer Adamszn van Stichuysen
1581-09-06Waarboek-67 J-1581 (overledene)Dirck Arentsz {bakker}71/08d'erffgenamen van Dirck Aerntsz backer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Neeltgen Dircksdr {OudeVest}169/1Neeltgen Marytgen ende Tryntgen Dircxdr
1585Vetus-1585 (mede-eigenaar)Marytgen Dircksdr {OudeVest}169/2Marytgen Dircxdr
1585Vetus-1585 (mede-eigenaar)Trijntgen Dircksdr {OudeVest}169/3Tryntgen Dircxdr
1586-06-25Grachtenboek-55 (eigenaar)Neeltgen Dircksdr {OudeVest}30/1Neeltgen Dircxdr
1588-01-20 naGrachtenboek-85 (eigenaar)Marytgen Dircksdr {OudeVest}20/1Mari Dircxdr
1591-11-11Stratenboek-25 (eigenaar)Marytgen Dircksdr {OudeVest}30/1Mari Dircxdr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Maertensz van Peltenburch {witmaker}169/1Gerrit Maertensz witmaecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerrit Maertensz van Peltenburch {witmaker}176/1Gerryt Maertensz van Peltenburch
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)176/3opt aengeven van de meyt