Perceelformulier

Perceelformulier van SintJacobsgracht.000.11, (Voor: 2-1-3/793).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR000.11Oude Sint JacobsgrachtSint Jacobsgracht 0.11TerugVerderWNL-01West Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1514-05-15Rijckhuisen (vermelding)Gerrit Ewoutsz van Dam43/1Geryt Ewoutsz
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Willem Arent Gerritsz van Dam453/03Willem
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Ewout Arent Gerritsz van Dam453/04Ewout
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam453/05Geryt
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Neeltgen Arent Gerritsdr van Dam {de oude}453/06Cornelie
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam453/07Aernt Geryt Ewoutsz
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (overledene)Cornelia Willemsdr {van Dam}453/08wijlen Cornelie Willemsdr
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (overledene)Gerrit Ewoutsz van Dam453/10Geryt Ewoutsz wede
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Ewout Arent Gerritsz van Dam178/03Ewout Aerntsz
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (getuige)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam178/04Aernt Geryt Ewoutsz zijn vader
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (getuige)Alijd Gerritsdr {van Dam}178/05Alijdt Gerytsdr Geryt Ewoutsz weduwe zijn oudemoeder
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (overledene)Gerrit Ewoutsz van Dam178/06Geryt Ewoutsz weduwe zijn oudemoeder
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (bruid)Adriana Jacobsdr {van Dam}178/07Adriana Jacobsdr
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (getuige)Marie Gerritsdr {van Velde}178/08Marie Gerytsdr Jacob Andriessen weduwe haar moeder
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (getuige)Jacob Andriesz van Velde178/09Jacob Andriessen weduwe haar moeder
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (getuige)Abraham Jacobsz van Velde178/10Abraham Jacobsz haar broer
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (getuige)Jacob Gerritsz {uitreder}178/11Jacob Gerytsz uitreder haar oom
1554-07-06Rijckhuisen (vermelding)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam69/1Aernt Gerrit Ewoutsz van Dam
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam24/03Aernt Gerryt Yewoutsz
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (bruid)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}24/04Gerrytgen Jansdr
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}24/05Cornelia Gerrytsdr haer moeder
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Anthonis Fransz van Dusseldorp24/06Anthonis Fransz haer swaeger
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (getuige)Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}24/07Cornelis Claesz haer swaeger
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)24/08Cornelis Willem Oltensz
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Jannetgen Dircksdr {vrouw van Anthonis Claes Joostenz}24/09Anthonissen Claes Joosten wedue
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Anthonis Claes Joostenz {Hogewoerd}24/10Anthonissen Claes Joosten wedue
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Claes Pietersz {coman}24/11Claes Pietersz coeman
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}24/12Jan Claes houtcooper
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)24/13Gerryt Dircxz moelenaer buyten de Witte Poerte
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Anthonis Carlier24/14Anthonissen Carlier
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Ewout Claesz {verwer}24/15Ewout Claes Maertsz
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Diewertgen Egbertsdr {Hogewoerd}24/16Rombout Romboutsz's wedue
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Rombout Romboutsz {kammenmaker}24/17Rombout Romboutsz's wedue
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Duifgen Jansdr van Leeuwen {van Dam}24/23Duyffgen Jansdr zijn huysvrouwe was saliger gedachte
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)24/25wijlen Cornelis Claesz haer vader
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam38/1Aerent Gerrytsz
1560-11-21Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam99/03Aernt Gerryt Eeuwoutsz
1560-11-21Waarboek-67 A-1560 (koper)Ewout Arent Gerritsz van Dam99/04Eeuwout Aerntsz zijn zoon
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam1067/1Euwout Aernt Gerrytsz
1573Glipperhuur-1573 (huurder)17/1die mater van St Ursulen clooster
1573Glipperhuur-1573 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam17/2Eewout Aerntsz
1574Glipperhuur-1574-4563 (huurder)11/1Die mater van de convente van Ste Ursulen binnen Leyden
1574Glipperhuur-1574-4563 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam11/2Euwout Aerntsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam113/1in de huysinghe van Eiwouts Arents
1576-12-12Glippereed (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam24/1Ewout Aernt Gerytsz [doorgehaald]
1577-02-06Glippereed (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam82/1Eeuwout Arentsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam122/1Ewout Arentsz rentier
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Jacobsdr {van Dam}122/2Adriana Jacopsdre sijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Ewoutsz van Dam122/3Jacop haer luyden soon schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Jansdr {dienstmaagd}122/4Aelgen Jansdr haerluye dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam63/63Eewout Aernt Gerritsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam66/1Ewout Aernt Gerytsz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Ewout Arent Gerritsz van Dam213/B11Ewout Arent Gerritsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam30/1Eewout Arent Gerrytszoon
1585-05-04Grachtenboek-30 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam70/1Ewout Arentsz
1597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam160/1Ewout Arent Geritsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)30/1Pieter du Boys verwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)27/1Victoor du Boys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)27/3door aengeven van zijn huysvrou