Perceelformulier

Perceelformulier van SintJacobsgracht.000.11, (Voor: 2-1-3/793).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0986
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-027

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR000.11Oude Sint JacobsgrachtSint Jacobsgracht 0.11TerugVerderWNL-01West Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1514-05-15Rijckhuisen (vermelding)Gerrit Ewoutsz van Dam43/1Geryt Ewoutsz
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Willem Arent Gerritsz van Dam453/03Willem
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Ewout Arent Gerritsz van Dam453/04Ewout
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam453/05Geryt
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Neeltgen Arent Gerritsdr van Dam {de oude}453/06Cornelie
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam453/07Aernt Geryt Ewoutsz
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (overledene)Cornelia Willemsdr {van Dam}453/08wijlen Cornelie Willemsdr
1536-03-28Grote-Bewijzen-B (overledene)Gerrit Ewoutsz van Dam453/10Geryt Ewoutsz wede
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam32/1Aernt Gerijt Ewoutsz
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Ewout Arent Gerritsz van Dam178/03Ewout Aerntsz
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (overledene)Gerrit Ewoutsz van Dam178/06Geryt Ewoutsz weduwe zijn oudemoeder
1546-01-21Huwelijksevw-B1 (bruid)Adriana Jacobsdr {van Dam}178/07Adriana Jacobsdr
1554-07-06Rijckhuisen (vermelding)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam69/1Aernt Gerrit Ewoutsz van Dam
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam24/03Aernt Gerryt Yewoutsz
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (bruid)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}24/04Gerrytgen Jansdr
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)24/08Cornelis Willem Oltensz
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Jannetgen Dircksdr {vrouw van Anthonis Claes Joostenz}24/09Anthonissen Claes Joosten wedue
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Anthonis Claes Joostenz {Hogewoerd}24/10Anthonissen Claes Joosten wedue
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Claes Pietersz {coman}24/11Claes Pietersz coeman
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}24/12Jan Claes houtcooper
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)24/13Gerryt Dircxz moelenaer buyten de Witte Poerte
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Anthonis Carlier24/14Anthonissen Carlier
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Ewout Claesz {verwer}24/15Ewout Claes Maertsz
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Diewertgen Egbertsdr {vrouw van Rombout Romboutsz}24/16Rombout Romboutsz's wedue
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Rombout Romboutsz {kammenmaker}24/17Rombout Romboutsz's wedue
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (begunstigde)Neeltgen Arent Gerritsdr van Dam {de oude}24/18Neeltgen zijn dochter
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (begunstigde)Ewout Arent Gerritsz van Dam24/19Ewout zijn soon
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (begunstigde)Willem Arent Gerritsz van Dam24/20Willem zijn soon
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (begunstigde)24/22Duyffgen Jansdr zijn huysvrouwe was saliger gedachte erffgenamen
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Duifgen Jansdr van Leeuwen {van Dam}24/23Duyffgen Jansdr zijn huysvrouwe was saliger gedachte
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (begunstigde)24/24Haesgen Cornelisdr haer dochter
1554-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)24/25wijlen Cornelis Claesz haer vader
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam38/1Aerent Gerrytsz
1560-11-21Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam99/03Aernt Gerryt Eeuwoutsz
1560-11-21Waarboek-67 A-1560 (koper)Ewout Arent Gerritsz van Dam99/04Eeuwout Aerntsz zijn zoon
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam1067/1Euwout Aernt Gerrytsz
1563-02-21Dienstboek-A1 (vermelding)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam156303/10Aernt Gerrytsz getijdemeester in Sinte Pieterskercke
1573Glippers-1573 (huurder)17/1die mater van St Ursulen clooster
1573Glippers-1573 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam17/2Eewout Aerntsz
1574Glippers-1574-4563 (huurder)11/1Die mater van de convente van Ste Ursulen binnen Leyden
1574Glippers-1574-4563 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam11/2Euwout Aerntsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam113/1in de huysinghe van Eiwouts Arents
1575-10-10Waarboek-67 E-1571 (belending)Ewout Arent Gerritsz van Dam606/07Ewout Arent Gerritsz
1576-12-12Glippers-1576 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam24/1Ewout Aernt Gerytsz [doorgehaald]
1577-02-06Glippers-1576 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam82/1Eeuwout Arentsz
1577-05-04Waarboek-67 F-1576 (belending)Ewout Arent Gerritsz van Dam238/07Ewoudt Arent Gerritsz
1577-05-09Waarboek-67 F-1576 (belending)Ewout Arent Gerritsz van Dam239/08Ewoudt Arent Gerritsz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Ewoutsz van Dam109/3.2.6.1Jacob Ewoutszn
1581-01-21Waarboek-67 H-1580 (belending)Ewout Arent Gerritsz van Dam277/06Eewout Aernt Gerritsz
1581-01-21Waarboek-67 H-1580 (belending)Ewout Arent Gerritsz van Dam278/07Eewout Aernt Gerritsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam122/1Ewout Arentsz rentier
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Jacobsdr {van Dam}122/2Adriana Jacopsdre sijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Ewoutsz van Dam122/3Jacop haer luyden soon schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Jansdr {dienstmaagd}122/4Aelgen Jansdr haerluye dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam63/1Eewout Aernt Gerritsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Ewout Arent Gerritsz van Dam66/1Ewout Aernt Gerytsz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Ewout Arent Gerritsz van Dam213/B11Ewout Arent Gerritsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam1030/1Eewout Arent Gerrytszoon
1585-05-04Grachtenboek-30 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam70/1Ewout Arentsz
1597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Ewout Arent Gerritsz van Dam160/1Ewout Arent Geritsz
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Victor du Boys {verwer}61/1Victor du Boijs verwer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Victor du Boys {verwer}30/1Victor du Boys verwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Victor du Boys {verwer}27/1Victoor du Boys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)27/3door aengeven van zijn huysvrou