Perceelformulier

Perceelformulier van Garenmarkt.000.07, (Voor: 3-9-4/1423).
Opmerkingen: loopt door tot en met Jacobsgracht.000.06.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR000.07Oude OosterlingplaatsGarenmarkt 0.7TerugVerderONL-03Oost Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)18/1Jan Harmansz van Amsterdam
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jacob Jansz van der Graft18/2Jacop Jansz van der Graft
1558-09-30Inbrengboek-1540-1559 (belending)Jacob Jansz van der Graft381/12Jacop Jansz van der Graften erve
1561-09-30Waarboek-67 A-1560 (belending)Willem van Culemborg (van Palenstein)327/08Willem van Palesteyn bailliu van Rijnlant
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Willem van Culemborg (van Palenstein)1048/1Willem van Palensteyn
1562-12-01Waarboek-67 B-1562 (belending)Willem van Culemborg (van Palenstein)219/10Willem van Palensteyn bailliu van Rijnlant
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Willem van Culemborg (van Palenstein)8/1Willem van Palensteyn, baillu van Rynlant
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Willem van Culemborg (van Palenstein)11/1Willem van Palensteyn, bailliu van Rijnlant was
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Dielof Adriaensz {substituut-baljuw}12/1Dyeloff Adriaensz in de husinghe van den voornoemde Palensteyn
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Willem van Culemborg (van Palenstein)67/1tot die ouwe bailiu van Rynlant
1575-06-18Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Aelbrecht van Raephorst6/01aAelbrecht van Raephorst
1575-06-18Ondertrouw-NH-A (bruid)Agatha van Culemborg6/01bAgatha van Culenburch
1575-09-21Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Cunera Dircksdr Duyst600/03Cunera Duystendr weduwe van Ysenout Jansz brouwer
1575-09-21Waarboek-67 E-1571 (overledene)IJsnout Jansz van der Nes600/04weduwe van Ysenout Jansz brouwer
1575-09-21Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Maria Huibrechtsdr Sloot600/05Jkvr Maria Huybrechtsdr Sloot weduwe van Willem van Culemborg
1575-09-21Waarboek-67 E-1571 (overledene)Willem van Culemborg (van Palenstein)600/06weduwe van Willem van Culemborg
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aelbrecht van Raephorst11/1Joncheer Aelbrecht van Raephorst ende de wedue van Palensteyn
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Agatha van Culemborg12/1de wedue van Palensteyn
1576GedwongenLening-1576 (overledene)Willem van Culemborg (van Palenstein)12/1ade wedue van Palensteyn
1577-07-15Waarboek-67 F-1576 (belending)Aelbrecht van Raephorst394/16Joncheer Aelbrecht van Raephorst
1579-09-19Waarboek-67 G-1578 (belending)Agatha van Culemborg372/13joncvrouwe van Palensteyn
1580-05-20Waarboek-67 H-1580 (belending)Agatha van Culemborg74/06de Vrouwe van Palensteyn
1580-05-20Waarboek-67 H-1580 (belending)Agatha van Culemborg75/06de Vrouwe van Palensteyn
1581-07-15Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Maria Huibrechtsdr Sloot8/03Joncvrouwe Marie Huybrechts Sloots, weduwe
1581-07-15Waarboek-67 J-1581 (overledene)Willem van Culemborg (van Palenstein)8/04wilen Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlant,
1581-07-15Waarboek-67 J-1581 (koper)Johan van der Does (Janus Dousa)8/06Joncheer Johan van der Does, heer tot Noortwijck
1581-07-15Waarboek-67 J-1581 (belending)Ermgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}8/16erffgenamen van Pieter Jacobsz verwer
1581-07-15Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Cunera Dircksdr Duyst8/22Cunera Duysten
1581-07-15Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Maria Huibrechtsdr Sloot9/03Joncvrouwe Marie Huybrechts Sloots weduwe
1581-07-15Waarboek-67 J-1581 (overledene)Willem van Culemborg (van Palenstein)9/04zaliger Joncheer Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlant
1581-07-15Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Johan van der Does (Janus Dousa)9/05Johan van der Does
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Johan van der Does (Janus Dousa)146/01Joncheer Johan van der Does heer van Noortwijck
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth van Zuylen146/02Zijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz van der Does146/03Joncheer Jan (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)146/04Joncheer Joris (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)146/05Steven (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)146/06Frans (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)146/07Warnar (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)146/08Jannegen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)146/09Dircgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)146/10Grietgen Gielisdr dienstjoncfrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Pietersdr {dienstmaagd}146/11Lysbeth Pietersdr (beyde syn dienstmaechden)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Niesgen Pietersdr {dienstmaagd}146/12Niesgen Pietersdr (beyde syn dienstmaechden)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Johan van der Does (Janus Dousa)86/86Joncheer Johan van der Does heere van Noortwijck
1582-01-17Waarboek-67 J-1581 (belending)Johan van der Does (Janus Dousa)215/12Joncheer Johan vander Does heer tot Noordwijc
1582-01-17Waarboek-67 J-1581 (belending)Johan van der Does (Janus Dousa)216/11Joncheer Johan van der Does heer tot Noortwyc
1582-03-16Waarboek-67 J-1581 (belending)Johan van der Does (Janus Dousa)209/10jonckheer Johan van [der Does tot] Noortwijc
1582-04-17Waarboek-67 J-1581 (belending)Johan van der Does (Janus Dousa)232/11Joncheer Johan van der Does heer tot Noordwyc
1583-03-15Album-Studiosorum (vermelding)Jan Jansz van der Does13/36Joannes Douza Jr
1583-06-25Waarboek-67 K-1582 (belending)Johan van der Does (Janus Dousa)293/06Joncheer Johan van der Does heer tot Noortwijc
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Johan van der Does (Janus Dousa)89/1Joncheer Johan van der Dues heer van Noortwyc
1585Vetus-1585 (eigenaar)Johan van der Does (Janus Dousa)196/1Joncheer Johan van der Does heer tot Noortwijck
1597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Johan van der Does (Janus Dousa)1990/1Johan Douza heer tot Noortwijck
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)203/1Pieter Sanguyn deurwaerder
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)204/1deselve Pieter Sanguyn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)209/1Mr Pieter van der Velde
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)210/1D Jacobus Herminius [=Arminius of Heurnius?]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)210/2Mr Pieter van der Velde