Perceelformulier

Perceelformulier van Noordeinde.023-025 (De Gulden Wagen), (Voor: 3-10-0/1444. Rechts: 11-2-0/4206).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR023-025NoordeindeNoordeinde 23-25TerugVerderNRB-06aNoord Rapenburg
RR000.1Het ZandOude Varkenmarkt 0.1TerugVerderNRB-06aNoord Rapenburg
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1542-07-23Poorterboeken-D-1532 (poorter)Vincent Jansz {wagenaar}6040/25aVincent Jansz
1548-05-30Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Frederick Arentsz {wagenaar, biertapper}708/03Vrederick
1548-05-30Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cunera Arentsdr {Noordeinde}708/04Cunera
1548-05-30Grote-Bewijzen-B (overledene)Arent Pietersz {Noordeinde}708/05wijlen Aernt Pieter Claesz in den gulden wage
1548-05-30Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Catrijn Fredericksdr {vrouw van Arent Pietersz}708/06Katrijn Vredericksdr
1548-05-30Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Marytgen Arentsdr {vrouw van Jan Jacobsz}708/08Marytgen Aerntsdr
1548-05-30Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Geertruid Arentsdr {vrouw van Vincent Jansz}708/10Geertruyt Aerntsdr suster
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)217/1Martgen
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Ewout Adriaensz {wolwever}217/2Ewout Arentsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Vincent Jansz {wagenaar}243/1Vincent in De Gulde Wage
1560-07-30Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Ewout Adriaensz {wolwever}36/03Yeuwout Adriaensz wollewever
1560-07-30Waarboek-67 A-1560 (koper)Vincent Jansz {wagenaar}36/04Vincent Jansz waert
1560-07-30Waarboek-67 A-1560 (belending)Vincent Jansz {wagenaar}36/05Vincent Jansz voors. zelver
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Vincent Jansz {wagenaar}816/1Cent Jansz in De Gulden Waegen
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vincent Jansz {wagenaar}68/1Vinchent Jansz in de Gulde Wagen
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vincent Jansz {wagenaar}69/1den zelven [Vinchent Jansz]
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Vincent Jansz {wagenaar}70/1de zelven [Vinchent Jansz]
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Vincent Jansz {wagenaar}56/1Vincent in Den Gulden Waghen
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Vincent Jansz {wagenaar}39/1Vincent Jansz, in De Gulden Wagen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Vincent Jansz {wagenaar}48/1Cent in De Gulde Wagen
1575-05-21Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Vincent Jansz {wagenaar}2/06aVincent Jansz Wagenaer
1575-05-21Ondertrouw-NH-A (bruid)Stijntgen Ewoutsdr {vrouw van Vincent Jansz, Jan Adriaensz}2/06bStijntgen Eeuwoutsdr
1575-05-27Voogdenboek-A (ouder)Vincent Jansz {wagenaar}3/03Vinchent Jansz
1575-05-27Voogdenboek-A (kind)Anna Vincentendr {Moy}3/04kind 1
1575-05-27Voogdenboek-A (kind)Aechte Vincentendr3/05kind 2
1575-05-27Voogdenboek-A (kind)Lysbeth Vincentendr3/06kind 3
1575-06-03Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Anna Vincentendr {Moy}534/05Anna (17) onmondige weeskinderen
1575-06-03Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Aechte Vincentendr534/06Aechte (24) onmondige weeskinderen
1575-06-03Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Lysbeth Vincentendr534/07Elysabeth (10) onmondige weeskinderen
1575-06-03Waarboek-67 E-1571 (overledene)Geertruid Arentsdr {vrouw van Vincent Jansz}534/08Geertruyt Arentsdr moeder
1575-06-03Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Vincent Jansz {wagenaar}534/09Vincent Jansz in 'De Gulden Wagen' vader
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Vincent Jansz {wagenaar}75/1Cent Jansz in Den Gulden Wagen
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vincent Jansz {wagenaar}13/1Vincent in de Gulden Wagen
1576-01-07Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Dirck Claesz Moy23/01aDirck Claesz
1576-01-07Ondertrouw-NH-A (bruid)Anna Vincentendr {Moy}23/01bAnnetgen Centendr
1577-04-27Waarboek-67 H-1580 (belending)Dirck Claesz Moy467/06Dirck Claesz
1577-12-27Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Claesz Moy390/06Dirck Claesz wagenaer
1577-12-27Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Claesz Moy390/08't erff van de voorn. Dirck Claesz
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Dirck Claesz Moy194/2.2.1.2Dirc Claesz Moij
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Anna Vincentendr {Moy}86/04de vrouw van Dirck Claesz
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Lysbeth Vincentendr86/06Elizabeth
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Aechte Vincentendr86/07Aechte
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (overledene)Vincent Jansz {wagenaar}86/08weeskinderen van Vincent Janz in de Gulden Wagen
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Dirck Claesz Moy86/09Dirck Claesz Moy waard
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (belending)86/12een huysken ende erve toecomende Adriana Formers turftonster
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Lysbeth Vincentendr87/05Elizabeth
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Aechte Vincentendr87/06Aechte
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (overledene)Vincent Jansz {wagenaar}87/07weeskinderen van Vincent Jansz in de Gulden Wagen
1578-10-20Waarboek-67 G-1578 (koper)Dirck Claesz Moy87/08Dirck Claesz Moy waard
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Dirck Claesz Moy108/2.2.2.2Dirc Claesz Moy
1581-06-20Waarboek-67 H-1580 (belending)Dirck Claesz Moy468/05Dirck Claesz Moy voerman
1581-08-12Waarboek-67 J-1581 (belending)Dirck Claesz Moy46/07Dirck Claesz Moy
1581-08-12Waarboek-67 J-1581 (belending)Dirck Claesz Moy47/07Dirck Claesz Moy
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Claesz Moy245/1Dirck Claesz Moey waghenaer schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Vincentendr {Moy}245/2Anna Vincentendr zijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)245/3Vincent haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)245/4Claes haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Vincentendr245/5Lysbeth Vincentendr de voorn Annen suster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)245/6Jacob Cornelisz uuyt Den Haech de knecht ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)245/7Thoontgen Pietersdr de maecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Dirck Claesz Moy86/86Dirck Claesz Moy wagenaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Lysbeth Vincentendr87/87ten zelven huyse Lysbet Centendr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Dirck Claesz Moy85/1Dirc Claesz Moy wagenheer
1583-07-14Omslag-1583 (vermelding)Lysbeth Vincentendr85/2Lysbeth Centendr (doorgehaald)
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Claesz Moy356/1De stallinge v Dirck Claesz Moij
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Claesz Moy357/1Dirck Claess Moys huys genaemt Den Gulden Wagen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Claesz Moy358/1dezelve een huys verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Claesz Moy359/1dezelve Moys huys dat hij verhuyert
1587-02-13Grote-Bewijzen-C (belending)Dirck Claesz Moy144/10Dirc Claeszn Moy In de gulden waghen
1588Stratenboek-13 (eigenaar)Dirck Claesz Moy2180/1Dirck Claesz Moij
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Claesz Moy206/1Dirck Claesz Moys stallinge
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Claesz Moy207/1Dirck Claesz Moy
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Claesz Moy208/1deselve Dirck Claesz Moy
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dirck Claesz Moy209/1deselve Dirck Claesz Moy
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Claesz Moy204/1Dirck Claess Moy
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)205/1Jacobuyn de Noeckele
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Claesz Moy205/2Dirck Claess Moy